Ik wil alles weten

Jean Paul

Pin
Send
Share
Send


Jean Paul (21 maart 1763 - 14 november 1825), geboren Johann Paul Friedrich Richter, was een Duitse schrijver, vooral bekend om zijn humoristische romans en verhalen. Jean Paul werd beïnvloed door zijn lezing van satiristen Jonathan Swift en Laurence Sterne, evenals het sensuele rationalisme van Helvetius en Baron d'Holbach. Zijn werken waren enorm populair in de eerste twee decennia van de negentiende eeuw. Ze vormden een belangrijke schakel tussen het achttiende-eeuwse classicisme en de negentiende-eeuwse romantiek die zou volgen. Hoewel bekend om zijn humoristische romans, gebruikte Paul graag het thema van de dubbel, die later de overhand zou krijgen in de werken van E.T.A. Hoffmann en Fyodor Dostoevsky. Het dubbele weerspiegelt de aard van menselijke relaties, zoals uitgedrukt in het Bijbelse verhaal van Kaïn en Abel, waarin twee broers een manier moeten vinden om niet alleen hun verschillen, maar ook hun overeenkomsten, hun gemeenschappelijke gedeelde menselijkheid te verzoenen.

Leven en werken

Jean Paul werd geboren in Wunsiedel, in het Fichtelgebergte (Beieren). Zijn vader was een schoolmeester en organist aan Wunsiedel, maar in 1765 werd hij pastoor in Joditz in de buurt van Hof, Duitsland, en in 1776 in Schwarzenbach, waar hij stierf in 1779. Na het bijwonen van het gymnasium in Hof ging Richter naar de Universiteit van Leipzig in 1781. Zijn oorspronkelijke bedoeling was om het beroep van zijn vader in te gaan, maar de theologie interesseerde hem niet, en hij wijdde zich al snel volledig aan de studie van literatuur. Omdat hij zichzelf niet in Leipzig kon handhaven, keerde hij in 1784 terug naar Hof, waar hij bij zijn moeder woonde. Van 1787 tot 1789 diende hij als leraar in Tüpen, een dorp in de buurt van Hof, en van 1790 tot 1794 onderwees hij de kinderen van verschillende families in een school die hij in Schwarzenbach had opgericht.

Richter begon zijn carrière als een man van brieven met Grönländische Prozesse ('Groenlandse processen') en Auswahl aus des Teufels Papieren ('Selectie uit de Devil's Papers'), waarvan de eerste werd uitgegeven in 1783-1784, de laatste in 1789. Deze werken werden niet met veel gunst ontvangen, en in het latere leven had Richter zelf weinig sympathie voor hun satirische toon. Zijn volgende boek, Die unsichtbare Loge ('The Invisible Lodge'), een romance, gepubliceerd in 1793, had alle kwaliteiten die hem snel beroemd zouden maken, en de kracht ervan werd onmiddellijk erkend door enkele van de beste critici van de dag.

Aangemoedigd door de ontvangst van Die unsichtbare Loge, hij zond snel achter elkaar Hesperus (1795) - die de grootste hit werd sinds die van Johann Wolfgang von Goethe Die Leiden des jungen Werthers ('The Sorrows of Young Werther') en maakte Jean Paul beroemd-,Biographische Belustigungen unter der Gehirnschale einer Riesin ("Biografische amusement onder de hersenpan van een zij-reus") (1796), Leben des Quintus Fixlein ('Life of Quintus Fixlein') (1796), Blumen- Frucht- und Dornenstücke, oder Ehestand, Tod und Hochzeit des Armenadvokaten Siebenkäs ('Bloem-, fruit- en doornstukken, of, het getrouwde leven, de dood en het huwelijk van advocaat van de arme Siebenkäs') (1796-1797), Der Jubelsenior ('The Jubilee Senior') (1798), en Das Kampaner Tal ('De Campanian Valley') (1797). Deze reeks geschriften won voor Richter een zekere plaats in de Duitse literatuur, en gedurende de rest van zijn leven werd elk werk dat hij produceerde verwelkomd door een brede kring van bewonderaars. Deze "tweede periode" van zijn werk werd gekenmerkt door een poging zijn eerdere komische realisme te verzoenen met zijn eigen sentimentele enthousiasme.

Het standbeeld van Jean Paul in Bayeurth

Na de dood van zijn moeder ging hij naar Leipzig in 1797, en het volgende jaar naar Weimar, waar hij veel plezierige omgang had met Johann Gottfried Herder, door wie hij zeer werd gewaardeerd. Hij werd niet intiem met Goethe en Friedrich Schiller, voor wie beide literaire methoden weerzinwekkend waren, maar in Weimar, evenals elders, maakten zijn opmerkelijke gespreksvaardigheden en zijn geniale manieren hem tot een favoriet in de algemene samenleving. In 1801 trouwde hij met Caroline Meyer, die hij in 1800 in Berlijn ontmoette. Ze woonden eerst in Meiningen, vervolgens in Coburg, Duitsland, en uiteindelijk, in 1804, vestigden ze zich in Bayreuth.

Hier bracht Richter een rustig, eenvoudig en gelukkig leven door, voortdurend bezig met zijn werk als schrijver. In 1808 werd hij gelukkig bevrijd van bezorgdheid over uiterlijke behoeften door de prins-primaat, Karl Theodor von Dalberg, die hem een ​​pensioen van duizend vormen gaf. Voordat hij zich in Bayreuth vestigde, had Richter zijn meest ambitieuze roman gepubliceerd, Titan (1800-1803), gevolgd door Flegeljahre ("The Awkward Age") (1804-1805). Hij beschouwde deze twee werken als zijn meesterwerken. Zijn latere fantasierijke werken waren Dr. Katzenbergers Badereise ('Dr. Katzenberger's Spa Voyage') (1809), Des Feldpredigers Schmelzle Reise nach Flätz ("Army Chaplain Schmelzle's Voyage to Flätz") (1809), Leben Fibels ('Life of Fibel') (1812), en Der Komet, oder Nikolaus Markgraf ("The Comet, of Nikolaus Markgraf") (1820-1822). In Vorschule der Aesthetik ('Preschool of Aesthetics') (1804), legde hij zijn ideeën over kunst uit, besprak hij de principes van onderwijs in Levana, oder Erziehungslehre ('Levana, of, Leer van het onderwijs') (1807), en de meningen die zijn gesuggereerd door actuele gebeurtenissen die hij uiteenzet in Friedenspredigt ('Piece Preek') (1808), Dämmerungen für Deutschland ("Dawn for Germany") (1809), Mars und Phöbus Thronwechsel im Jahre 1814 (“De troonverandering van Mars en Phoebus in het jaar 1814”) (1814), en Politische Fastenpredigen ('Politieke snelle preken') (1817). In zijn laatste jaren begon hij Wahrheit aus Jean Pauls Lebens ('The Truth from Jean Paul's Life'), waaraan toevoegingen uit zijn papieren en andere bronnen zijn gemaakt door C. Otto en E. Fürster na zijn dood. In 1821 verloor Richter zijn enige zoon, een jeugd met de hoogste belofte; en hij is nooit helemaal hersteld van deze schok. Hij verloor zijn gezichtsvermogen in 1824. Hij stierf aan waterzucht in Bayreuth, op 14 november 1825.

Kenmerken van zijn werk

Schiller zei over Richter dat hij bewondering waard zou zijn geweest als hij zijn rijkdom net zo goed had gebruikt als andere mannen van hun armoede. En het is waar dat hij in de vorm van zijn geschriften nooit volledig recht heeft gedaan aan zijn grote krachten. Bij het uitwerken van zijn opvattingen vond hij het onmogelijk om de uitdrukking van een krachtig gevoel waardoor hij toevallig bewogen werd, te bedwingen. Hij was evenmin in staat om de verleiding te weerstaan ​​om vreemde feiten of ideeën binnen te brengen die bij hem opkwamen. Daarom is elk van zijn werken onregelmatig van structuur en mist zijn stijl directheid, precisie en gratie. Maar zijn verbeelding was er een van buitengewone vruchtbaarheid en hij had een verrassende kracht om grote gedachten te suggereren door middel van de eenvoudigste incidenten en relaties. De liefde voor de natuur was een van Richters diepste genoegens; zijn uitingen van religieuze gevoelens worden ook gekenmerkt door een echt poëtische geest, want voor Richter waren de zichtbare dingen slechts de symbolen van het onzichtbare, en alleen in de onzichtbare realiteiten vond hij elementen die volgens hem betekenis en waardigheid aan het menselijk leven schenen te geven. Zijn humor, de meest onderscheidende van zijn kwaliteiten, kan niet los worden gezien van de andere kenmerken van zijn geschriften. Het vermengde zich met al zijn gedachten en bepaalde tot op zekere hoogte de vorm waarin hij zelfs zijn ernstigste reflecties belichaamde. Dat het soms extravagant en grotesk is, kan niet worden betwist, maar het is nooit hard of vulgair, en in het algemeen komt het vanzelf voort uit de perceptie van de incongruentie tussen gewone feiten en ideale wetten. Richters persoonlijkheid was diep en veelzijdig; met al zijn eigenzinnigheid en excentriciteit was hij een man van een zuivere en gevoelige geest met een gepassioneerde minachting voor schijn en een vurig enthousiasme voor waarheid en goedheid.

Ontvangst

Tijdens zijn leven was Jean Paul een bestsellerauteur. Na zijn dood vervaagde zijn populariteit echter. Dit kan ook zijn veroorzaakt door de negatieve uitspraken van Goethe en Schiller over zijn werken. Sinds de twintigste eeuw wordt hij opnieuw gerekend tot de grootste Duitse schrijvers, hoewel hij vanwege zijn uitbundige stijl en satirische voetnoten als moeilijk leesbaar wordt beschouwd. Sterk beïnvloed door de Engelse striptraditie van Sterne en Smollett, behoort hij niet tot de literaire canon die meestal in het Gymnasium wordt gelezen.

Negentiende-eeuwse werken over Jean Paul

Richter Sämtliche Werke ("Complete Works") verscheen in 1826-1828 in 60 delen, waaraan vijf delen werden toegevoegd Literarischer Nachlass ('Literair legaat') in 1836-1838; een tweede editie werd gepubliceerd in 1840-1842 (33 delen); een derde in 1860-1862 (24 delen). De laatste volledige editie is die uitgegeven door Rudolf von Gottschall (60 delen, 1879). De edities van geselecteerde werken verschenen in 16 delen (1865), in Kürschner Deutsche Nationalliteratur (bewerkt door P. Nerrlich, zes delen), onder anderen. De belangrijkste verzamelingen van Richters correspondentie zijn:

 • Jean Pauls Briefe en F. H. Jacobi (1828)
 • Briefwechsel Jean Pauls mit seinem Freunde C. Otto (1829-1833)
 • Briefwechsel zwischen H. Voss und Jean Paul (1833)
 • Briefe an eine Jugendfriundin (1858)
 • Nerrlich, P. Jean Pauls Briefwechsel mit seiner Frau und seinem Freunde Otto (1902).
 • Dring, H. J. P. F. Richters Leben und Charakteristik (1830-1832)
 • Spazier, Richard Otto. JPF Richter: ein biographischer Commentar zu dessen Werken (5 vols, 1833)
 • Fürster, E. Denkwürdigkeiten aus dem Leben von J. P. F. Richter (1863)
 • Nerrlich, Paul. Jean Paul und seine Zeitgenossen (1876)
 • Firmery, J. Étude sur la vie et les œuvres de J. P. F. Richter (1886)
 • Nerrlich, P. Jean Paul, sein Leben und seine Werke (1889)
 • Schneider, Ferdinand Josef. Jean Pauls Altersdichtung (1901)
 • Schneider, Ferdinand Josef. Jean Pauls Jugend und erstes Auftreten in der Literatur (1906)

Richters belangrijkere werken, namelijk Quintus Fixlein en Schmelzles Reise, zijn vertaald in het Engels door Carlyle; zie ook Carlyle's twee essays over Richter.

Offertes

 • Vreugde is onuitputtelijk, niet de ernst.
 • Veel jonge mensen maken zich druk over meningen die ze over 20 jaar zullen delen.
 • Te veel vertrouwen is een dwaasheid, teveel wantrouwen een tragedie.

Lijst met werken

 • Leben des vergnügten Schulmeisterlein Maria Wutz (1790)
 • Die unsichtbare Loge (1793)
 • Hesperus (boek) (1795)
 • Leben des Quintus Fixlein (1796)
 • Siebenkäs (1796)
 • Der Jubelsenior (1797)
 • Das Kampaner Tal (1797)
 • Titan (1802)
 • Flegeljahre (onvoltooid) (1804)
 • Levana of Erziehlehre (1807)
 • Dr. Katzenbergers Badereise (1809)
 • Auswahl aus des Teufels Papieren
 • Bemerkungen über uns närrische Menschen
 • Biographische Belustigungen
 • Clavis Fichtiana
 • Das heimliche Klaglied der jetzigen Männer
 • Der Komet
 • Der Maschinenmann
 • Des Feldpredigers Schmelzle Reise nach Flätz
 • Des Luftschiffers Giannozzo Seebuch
 • Die wunderbare Gesellschaft in der Neujahrsnacht
 • Freiheits-Büchlein
 • Grönländische Prozesse
 • Leben Fibels

Referenties

 • Boesch, Bruno, ed. Duitse literatuur: een kritisch onderzoek. Londen: Methuen & Co. 1971. ISBN 0416149405
 • Friederich, Werner F. Een overzichtsgeschiedenis van de Duitse literatuur. New York: Barnes and Noble. 1948. ISBN 9780064600651
 • Lange, Victor. Het klassieke tijdperk van de Duitse literatuur: 1740-1815. New York: Holmes en Meier Publishers. 1982. ISBN 0-8419-0853-2

Externe links

Alle links zijn opgehaald 1 mei 2018.

 • Projekt Gutenberg-DE. Jean Paul.

Bekijk de video: Sean Paul - Temperature Official Video (Juni- 2021).

Pin
Send
Share
Send