Ik wil alles weten

Vladimir Nabokov

Pin
Send
Share
Send


Vladimir Vladimirovich Nabokov (Russisch: Владимир Владимирович Набоков (22 april 1899 - 2 juli 1977) was een Russisch-Amerikaanse romanschrijver, criticus en lepidopterist. Hij schreef zijn eerste literaire werken in het Russisch onder het pseudoniem Sirin, maar bereikte de internationale bekendheid als een meesterlijke Engelse proza ​​stylist.

De bekendste werken van Nabokov in het Engels zijn onder meer Lolita (1955), een beruchte, grens-tartende roman over de affaire van een man van middelbare leeftijd met een 12-jarig meisje, en de uniek gestructureerde Bleek vuur (1962). De fictie, poëzie en kritiek van Nabokov zijn gebaseerd op slim woordspel, beschrijvende details, meertalige woordspelingen, anagrammen en termenmunten. Een romanschrijver van formidabele eruditie, combineerde Nabokov satire en sociaal commentaar met complexe verkenningen van tijd en geheugen.

De romans van Nabokov vertegenwoordigen een duidelijke breuk met de sociale en utilitaire waarden die de Russische literatuur in de negentiende eeuw kenmerkten, en met name het socialistische realisme van de twintigste eeuw. Nabokov omarmde een visie die steeds populairder zou worden in de twintigste-eeuwse kunst en fictie, namelijk het zelfreferentieve karakter van de literaire tekst, het 'extract van persoonlijke realiteit' en de inherent collaboratieve rol van de lezer. Schrijven in Lezingen over literatuur, Nabokov zei dat "de goede lezer iemand is die verbeeldingskracht, geheugen, een woordenboek en een beetje artistieke zin heeft - welke zin ik voorstel te ontwikkelen in mezelf en in anderen wanneer ik de kans heb."

Nabokov bouwde romans zoals puzzels. Zijn Bleek vuur is door criticus Mary McCarthy beschreven als "een uurwerkspeelgoed, een val om recensenten te vangen, een kat-en-muisspel, een doe-het-zelfroman." Net als andere modernisten onderzocht Nabokov het hedendaagse leven met weinig verwijzing naar traditie of een conventioneel moreel kader, gelovend dat literatuur geen leerzaam of moreel doel heeft, hoewel de strengheid van de literaire onderneming de geest zou kunnen versterken. "Mijn boeken," schreef hij provocerend in zijn voorwoord Het oog, "worden gezegend door een totaal gebrek aan sociale betekenis."

Volgens criticus Peter Quennell: "Nabokov, een schrijver die zowel van het leven genoot als de mensheid liefhad en respecteerde, was zeker een welwillende humanist in de traditie van François Rabelais en Montaigne.

Biografie

De oudste zoon van Vladimir Dmitrievich Nabokov en zijn vrouw Elena, geboren Elena Ivanovna Rukavishnikova, Nabokov werd geboren in een vooraanstaand en aristocratisch gezin in Sint-Petersburg, waar hij ook zijn jeugd en jeugd doorbracht. De familie sprak Russisch, Engels en Frans in hun huishouden en Nabokov was van jongs af aan drietalig.

De familie Nabokov verliet Rusland in de nasleep van de Russische revolutie van 1917 voor het landgoed van een vriend op de Krim, waar ze 18 maanden bleven. Na de nederlaag van het Witte Leger op de Krim verlieten ze Rusland voor ballingschap in West-Europa. Nadat ze in 1919 uit Rusland emigreerden, vestigde de familie zich kort in Engeland, waar Vladimir zich inschreef in het Trinity College, Cambridge, waar hij Slavische en Romaanse talen studeerde. In 1923 studeerde hij af in Cambridge en verhuisde naar Berlijn, waar hij enige reputatie verwierf in de kolonie Russische emigranten als romanschrijver en dichter, onder het pseudoniem Vladimir Sirin. In 1925 trouwde hij met Véra Slonim in Berlijn, waar hij van 1922 tot 1937 woonde. Hun zoon, Dmitri, werd daar in 1934 geboren. In de late jaren 1930 woonde Nabokov in Parijs.

In 1922 werd de vader van Nabokov vermoord in Berlijn door Russische monarchisten toen hij probeerde hun echte doelwit te beschermen, Pavel Milyukov, een leider van de Constitutionele Democratische Partij in ballingschap. Deze aflevering heeft de jonge Nabokov duidelijk getraumatiseerd. Het thema van een verkeerde, gewelddadige dood zou steeds weerklinken in de fictie van de auteur, waar personages hun doel onder verkeerde voorwaarden zouden ontmoeten. In Bleke brand, John Shade wordt bijvoorbeeld aangezien voor de koning van Zembla en wordt vermoord.

Nabokov had een aandoening die bekend stond als een synesthesie, een neurologische vermenging van de zintuigen waarbij de perceptie van een stimulus een tweede perceptie oproept. Een synesthete kan bijvoorbeeld kleuren horen, geluiden zien, tastbare sensaties proeven of overeenkomsten ervaren tussen kleurschakeringen, tonen van geluiden en intensiteiten van smaken. Deze ervaringen zijn niet metaforisch of associatief, maar onvrijwillig en consistent, en Nabokov beschreef aspecten van de toestand in verschillende van zijn werken. In zijn memoires Sterke meningen, hij merkte op dat zijn vrouw ook synesthesie vertoonde en dat hun zoon Dmitri de eigenschap deelde, waarbij de kleuren die hij bij sommige letters associeerde in sommige gevallen mengsels van de tinten van zijn ouders waren.

Nabokov verliet Duitsland met zijn gezin in 1937 naar Parijs en vluchtte in 1940 van de oprukkende Duitse nazi-troepen naar de Verenigde Staten. Het was hier dat hij de criticus Edmund Wilson ontmoette, die het werk van Nabokov introduceerde bij Amerikaanse redacteuren, wat uiteindelijk leidde tot zijn internationale erkenning.

Nabokov kwam in 1941 naar het Wellesley College in Massachusetts, waar hij het Russische departement van Wellesley oprichtte en als resident docent in vergelijkende literatuur diende. De functie werd speciaal voor hem gecreëerd en bood inkomsten, vrije tijd om creatief te schrijven en zijn wetenschappelijke interesses na te streven. Na een lezingenreis door de Verenigde Staten keerde Nabokov terug naar Wellesley voor het academische jaar 1944-1945 en diende eerst als docent Russisch en vervolgens als Wellesley's eenmans Russische afdeling, waar cursussen in Russische taal en literatuur werden aangeboden. Zijn lessen waren razend populair, zowel vanwege zijn unieke manier van lesgeven als vanwege de interesse in oorlogstijd voor alles wat Russisch is. Nabokov verliet Wellesley in 1948 om voorzitter te worden van de vergelijkende literatuurafdeling van Cornell en in 1945 werd hij een ingeburgerd staatsburger van de Verenigde Staten.

Nabokov keerde later terug naar Europa, en van 1960 tot het einde van zijn leven woonde hij in het Montreux Palace Hotel in Montreux, Zwitserland, waar hij stierf in 1977. Zijn vrouw Vera stierf in 1991.

Literatuur

Zijn eerste geschriften waren in het Russisch, bestaande uit negen korte romans, een paar korte verhalen, twee toneelstukken, wat poëzie en enkele essays. Verreweg zijn grootste onderscheid werd gemaakt voor zijn werken in de Engelse taal. Voor deze prestatie werd hij vergeleken met de Poolse nationale Joseph Conrad, die alleen in het Engels componeerde, nooit in zijn moedertaal Pools. (Nabokov zelf minachtte de vergelijking om esthetische redenen en verklaarde met zijn typische speelsheid met taal: "Ik verschil van Joseph Conradically.") Nabokov vertaalde veel van zijn eigen vroege werken in het Engels, soms in samenwerking met zijn zoon Dmitri. Zijn drietalige opvoeding had een grote invloed op zijn kunstenaarschap. Hij heeft metaforisch de overgang van de ene taal naar de andere beschreven als de langzame reis 's nachts van het ene dorp naar het andere met alleen een kaars voor verlichting.

Nabokov staat bekend om zijn complexe plots, slim woordspel en het gebruik van alliteratie. Zijn samenzweringen zijn allemaal uniek, hoewel zijn helden meestal leden onder een illusie of een verband waaruit ze zich niet konden bevrijden. Bijvoorbeeld, Luzhin's verdediging, die ook Nabokov's liefde voor schaken toont, heeft een parallelle structuur tussen een schaakwedstrijd en het lot van de held. Uitnodiging voor een onthoofding heeft echo's van Kafka Het proces. Cincinnatus wacht op uitvoering, blijkbaar omdat hij anders is. Nabokov verwierf zowel bekendheid als bekendheid met zijn roman Lolita (1955), die vertelt over de volmaakte passie van een volwassen man voor een 12-jarig meisje. Vooral deze en zijn andere romans Bleek vuur (1962), won hem een ​​plaats onder de grote romanschrijvers van de twintigste eeuw. Misschien is zijn bepalende werk, dat een gemengd antwoord kreeg, zijn langste roman, Ada of Ardor: A Family Chronicle (1969). Hij besteedde meer tijd aan de constructie van deze roman dan die van zijn anderen.

De literaire output van Nabokov ontbreekt het soort morele of filosofische bezigheden dat veel Russische fictie kenmerkte, maar wordt vaak gekenmerkt door taalkundige speelsheid. Het korte verhaal 'The Vane Sisters' is bijvoorbeeld gedeeltelijk beroemd om zijn acrostische slotparagraaf, waarin de eerste letters van elk woord een spookachtige boodschap van buiten het graf beschrijven.

Kritiek

Nabokovs status als literair criticus is gebaseerd op zijn vierdelige vertaling en commentaar op de Russische epische roman van Alexander Pushkin in vers, Eugene Onegin, evenals de publicatie van zijn klassikale lezingen uit zijn cursussen bij Wellesley en Cornell, Hoorcolleges over literatuur en Lezingen over Russische literatuur.

Zijn vertaling van Eugene Onegin was de focus van een bittere polemiek met andere vertalingstheoretici; hij had de zeer nauwkeurig afgemeten en rijmende roman in vers weergegeven als (naar eigen zeggen) struikelend, niet-metrisch, niet-gerijmd proza. Hij beweerde dat alle versvertalingen van Onegin de taalgebruik van de auteur fataal verraden; critici antwoordden dat het niet veel mooier was om de vertaling zo mooi gestileerd te maken als het origineel.

Zijn commentaar eindigde met een appendix genaamd Opmerkingen over Prosody, die een eigen reputatie heeft ontwikkeld. Dit essay vloeide voort uit een observatie dat, hoewel Pushkin's jambische tetrameters gedurende een vrij korte periode van twee eeuwen deel uitmaakten van de Russische literatuur, ze duidelijk begrepen werden door de Russische prosodisten. Aan de andere kant zag hij de veel oudere Engelse jambische tetrameters als verward en slecht gedocumenteerd.

Nabokov Hoorcolleges over literatuur onthullen zijn sterke oppositie tegen de utilitaire kijk op kunst die zich in zijn geboorteland Rusland had ontwikkeld door Belinsky en anderen in de negentiende eeuw, die culmineerde in het socialistische realisme van de Sovjetperiode. Hij was er vast van overtuigd dat romans niet bedoeld waren om les te geven en dat lezers zich niet alleen moeten inleven in de karakters, maar dat een "hoger" genot moet worden bereikt, deels door veel aandacht te besteden aan details. Zijn lezingen waren gericht op veel van die kleine, gemakkelijk over het hoofd gezien details die veel van de betekenis van de tekst overbrengen. Hij verafschuwde sentimenteel gedrag en wat hij als 'algemene ideeën' in romans zag. Bij het lesgeven Ulysses, hij zou bijvoorbeeld erop aandringen dat studenten in de gaten houden waar de personages in Dublin waren (met behulp van een kaart) in plaats van de complexe Ierse geschiedenis te onderwijzen die veel critici als essentieel beschouwen voor een goed begrip van de roman.

Zijn essays over Russische auteurs, met name Gogol, Tolstoy (die hij als kind ontmoette), en Tsjechov, worden beschouwd als een van de best beschikbare. Zijn liefde voor de realistische aandacht voor details van Tolstoj en het gebrek aan sentimentaliteit van Tsjechov tonen zijn gevoel voor hen niet alleen als objecten van kritiek, maar ook als literaire voorlopers van Nabokov.

Tegenstanders

Nabokovs tegenstanders verwijten hem dat hij een estheet is en vanwege zijn aandacht voor taal en detail in plaats van karakterontwikkeling. In zijn essay 'Nabokov of nostalgie' schreef Danilo Kiš dat Nabokov 'een prachtige, complexe en steriele kunst' is.

Recente wetenschap heeft het feit blootgelegd dat Nabokov mei cryptomnesie heeft gehad (een vorm van onbedoeld of onbewust plagiaat) terwijl hij zijn beroemdste roman componeerde, Lolita. Er is een Duits kort verhaal ook getiteld "Lolita" over een oudere man geobsedeerd door een jong meisje dat werd gepubliceerd in 1916. Nabokov woonde in hetzelfde deel van Berlijn, Duitsland als de auteur, die schreef met behulp van het pseudoniem Heinz von Lichberg,1en was hoogstwaarschijnlijk bekend met het werk van de auteur, dat destijds breed beschikbaar was in Duitsland.

Lepidoptery

Zijn carrière als een lepidopterist, een persoon die studeert of vlinders verzamelt, werd eveneens onderscheiden. Gedurende een uitgebreide carrière in het verzamelen heeft hij nooit geleerd om een ​​auto te besturen, en hij was afhankelijk van zijn vrouw om hem naar verzamelplaatsen te brengen. In de jaren veertig was hij verantwoordelijk voor het organiseren van de vlindercollectie van het Museum of Comparative Zoology aan de Harvard University. Zijn geschriften op dit gebied waren zeer technisch. Dit, gecombineerd met zijn specialiteit in de relatief onspectaculaire stam polyommatini van de familie Lycaenidae, heeft dit facet van zijn leven weinig onderzocht door de meeste bewonderaars van zijn literaire werken.

De paleontoloog en essayist Stephen Jay Gould besprak Nabokov's lepidopterie in een essay herdrukt in zijn boek Ik ben geland.2 Gould merkt op dat Nabokov af en toe een wetenschappelijke "stok in de modder" was; Nabokov heeft bijvoorbeeld nooit aanvaard dat genetica of het tellen van chromosomen een geldige manier zou kunnen zijn om soorten insecten te onderscheiden. Veel fans van Nabokov hebben geprobeerd literaire waarde toe te schrijven aan zijn wetenschappelijke artikelen, merkt Gould op. Omgekeerd hebben anderen beweerd dat zijn wetenschappelijk werk zijn literaire output heeft verrijkt. Zou dat liever hebben voorgesteld beide vloeide voort uit Nabokov's liefde voor detail, contemplatie en symmetrie.

Lijst met werken

Fictie

 • Nabokov Library e-text depot, veel van de hieronder genoemde werken zijn hier beschikbaar (alleen voor niet-commercieel gebruik en niet-openbare presentatie)

Romans en novellen

Romans en novellen geschreven in het Russisch
 • (1926) Mashen'ka (Машенька); Engelse vertaling: Maria (1970)
 • (1928) Korol 'Dama Valet (Король, дама, валет); Engelse vertaling: Koning, Koningin, Boef (1968)
 • (1930) Zashchita Luzhina (Защита Лужина); Engelse vertaling: De Luzhin-verdediging of De verdediging (1964) (ook aangepast aan film, De Luzhin-verdediging, in 2001)
 • (1930) Sogliadatai (Соглядатай (Eavesdropper)), novella; eerste publicatie als boek 1938; Engelse vertaling: Het oog (1965)
 • (1932) Podvig (Подвиг (Deed)); Engelse vertaling: Heerlijkheid (1971)
 • (1932) Kamera Obskura (Камера Обскура); Engelse vertalingen: Camera Obscura (1936), Gelach in het donker (1938)
 • (1936) Otchayanie (Отчаяние); Engelse vertaling: Wanhoop (1937, 1966)
 • (1938) Priglasheniye na kazn ' (Приглашение на казнь (Uitnodiging voor een uitvoering)); Engelse vertaling: Uitnodiging voor een onthoofding (1959)
 • (1938) Dar (Дар); Engelse vertaling: Het geschenk (1963)
 • (Ongepubliceerde novelle, geschreven in 1939) Volshebnik (Волшебник); Engelse vertaling: The Enchanter (1985)
Romans geschreven in het Engels
 • (1941) Het echte leven van Sebastian Knight
 • (1947) Buig sinister
 • (1955) Lolita, zelf vertaald in het Russisch, (1965)
 • (1957) Pnin
 • (1962) Bleek vuur
 • (1969) Ada of Ardor: A Family Chronicle
 • (1972) Transparante dingen
 • (1974) Kijk naar de Harlequins!
 • (1977) Het origineel van Laura (Onvolledig / gepubliceerd)

Korte verhalencollecties

 • (1929) Vozvrashchenie Chorba ("De terugkeer van Chorb"). Vijftien korte verhalen en vierentwintig gedichten, in het Russisch, door "V. Sirin."
 • (1947) Negen verhalen
 • (1956) Vesna v Fial'te i drugie rasskazy ("Spring in Fialta en andere verhalen")
 • (1958) Nabokov's Dozen: A Collection of Thirteen Stories (Ook herdrukt als Lente in Fialta en Eerste liefde en andere verhalen.)
 • (1966) Nabokov's kwartet
 • (1968) Nabokov's Congeries; herdrukt als De draagbare Nabokov (1971)
 • (1973) Een Russische schoonheid en andere verhalen
 • (1975) Tyrannen vernietigd en andere verhalen
 • (1976) Details van een zonsondergang en andere verhalen
 • (1995) De verhalen van Vladimir Nabokov (alternatieve titel De verzamelde verhalen) -volledige verzameling van alle korte verhalen

Drama

 • (1938) Izobretenie Val'sa (De Waltz-uitvinding); Engelse vertaling The Waltz Invention: A Play in Three Acts (1966)
 • (1974) Lolita: een scenario (Ondanks de credits die in de eerdere filmversie werden gegeven, werd dit niet gebruikt.)
 • (1984) The Man from the USSR and Other Plays

Poëzie

 • (1916) Stikhi ( "Gedichten"). Achtenzestig gedichten in het Russisch.
 • (1918) Al'manakh: Dva Puti (An Almanac: Two Paths "). Twaalf gedichten van Nabokov en acht van Andrei Balashov, in het Russisch.
 • (1922) Grozd ("The Cluster"). Zesendertig gedichten in het Russisch, door "V. Sirin."
 • (1923) Gornii Put ' ("The Empyrean Path"). Honderdachtentwintig gedichten in het Russisch, door "Vl. Sirin."
 • (1929) Vozvrashchenie Chorba ("De terugkeer van Chorb"). Vijftien korte verhalen en vierentwintig gedichten, in het Russisch, door "V. Sirin."
 • (1952) Stikhotvoreniia 1929-1951 ("Gedichten 1929-1951") Vijftien gedichten in het Russisch.
 • (1959) Gedichten. De inhoud werd later opgenomen in Gedichten en problemen.
 • (1971) Gedichten en problemen (een verzameling poëzie- en schaakproblemen) ISBN 0070457247
 • (1979) Stikhi ( "Gedichten"). Tweehonderdtweeëntwintig gedichten in het Russisch.

Vertaalwerk

Van Frans naar Russisch
 • (1922) Nikolka Persik Vertaling van de roman van Romain Rolland Colas Breugnon.
Van Engels naar Russisch
 • (1923) Alice's avonturen in wonderland (Аня в стране чудес)
Van Russisch naar Engels
 • (1945) Drie Russische dichters: selecties uit Pushkin, Lermontov en Tyutchev. Uitgebreide Britse editie: Pushkin, Lermontov, Tyutchev: Gedichten (1947)
 • (1958) Een held van onze tijd, door Mikhail Lermontov.
 • (1960) The Song of Igor's Campaign: An Epic of the Twelfth Century
 • (1964) Eugene Onegin, door Alexander Pushkin, in proza. Bevat "Opmerkingen over Prosody." Herziene editie (1975).

Non-fictie

Kritiek

 • (1944) Nikolai Gogol
 • (1963) Opmerkingen over Prosody (Later verscheen binnen Eugene Onegin)
 • (1980) Hoorcolleges over literatuur
 • (1980) Lezingen over Ulysses, Kopieën van de aantekeningen van Nabokov.
 • (1981) Lezingen over Russische literatuur
 • (1983) Lezingen over Don Quixote

Autobiografische en andere

 • (1951) Sluitend bewijs: een memorandum-eerste versie van de autobiografie van Nabokov. (Britse editie met de titel Speak, Memory: A Memoir)
 • (1954) Drugie Berega (Другие берега, "Other Shores") - herziene versie van de autobiografie
 • (1967) Speak, Memory: An Autobiography Revisited-finale herziene en uitgebreide editie van Sluitend bewijs. Het bevat informatie over zijn werk als lepidopterist.
 • (1973) Sterke meningen. Interviews, recensies, brieven aan redacteuren.
 • (1979) De brieven van Nabokov-Wilson Brieven tussen Nabokov en Edmund Wilson
 • (1984) Perepiska Sestroi (Переписка с Сестрой (Correspondentie met de zuster)) Correspondentie tussen Nabokov en Helene Sikorski; bevat ook enkele brieven aan zijn broer Kirill
 • (1987) Carrousel. Drie recent herontdekte korte teksten.
 • (1989) Geselecteerde Letters

Lepidoptery

 • (2000) Nabokov's vlinders, Dmitri Nabokov (vertaler). verzamelde werken op vlinders. Penguin Books, ISBN 0807085405

Werkt over Nabokov

Biografie

Veruit de beste biografie is het grote tweedelige werk van Brian Boyd. Een fotocollectie vult dit aan.

 • Boyd, Brian. Vladimir Nabokov: De Russische jaren. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990. ISBN 0691067945 (hardback) 1997; Londen: Chatto & Windus, 1990. ISBN 0701137002
 • Boyd, Brian, Vladimir Nabokov: De Amerikaanse jaren. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993. ISBN 0691024715; Londen: Chatto & Windus, 1992. ISBN 0701137010
 • Proffer, Elendea, ed. Vladimir Nabokov: een picturale biografie. Ann Arbor, MI: Ardis, 1991. ISBN 0875010784 (een verzameling foto's)

Fictieve werken

Peter Medak's korte televisiefilm, Nabokov op Kafka, (1989) is een dramatisering van Nabokovs lezingen over Franz Kafka De metamorfose. De rol van Nabokov wordt gespeeld door Christopher Plummer.

Lepidoptery

 • Johnson, Kurt en Steve Coates. De blues van Nabokov: de wetenschappelijke odyssee van een literair genie. New York: McGraw-Hill. ISBN 0071373306 (zeer toegankelijk geschreven)
 • Sartori, Michel, ed. Les Papillons de Nabokov. De vlinders van Nabokov. Lausanne: Musée cantonal de Zoologie, 1993. ISBN 2970005107 (tentoonstellingscatalogus, voornamelijk in het Engels)
 • Zimmer, Dieter. Een gids voor de vlinders en motten van Nabokov. Particulier gepubliceerd, 2001. ISBN 3000076093 (webpagina)

Notes

 1. ↑ Ron Rosenbaum, 18 april 2004, nieuw Lolita-schandaal! Heeft Nabokov last van cryptomnesie?Observer.com. Ontvangen 3 oktober 2008.
 2. ↑ Stephen Jay Gould. I Have Landed: The End of a Beginning in Natural History. (Three Rivers Press, 2003. ISBN 1400048044)

Externe links

alle links opgehaald 18 december 2014.

 • Cornwell, Neil, Literary Encyclopedia
 • Boeken en auteurs. Biografie kirjasto.sci.fi.
 • Zembla-A uitgebreide Nabokov-website met een beknopte biografie.
 • Nabokov Under Glass-A-website van de tentoonstelling New Public Public Library.
 • Recensie van Nabokov's vlinders-In De Atlantische Maandelijks.
 • Nabokov op de site van Moshkow - Nabokov's fictie, vertalingen, kritiek, wetenschappelijke artikelen en interviews (meestal in het Russisch).
 • Vladimir Nabokov, Lepidopterist Kort essay door S. Abbas Raza van 3 Quarks dagelijks

Bekijk de video: LOLITA: MY MOST DIFFICULT BOOK (Juni- 2021).

Pin
Send
Share
Send