Ik wil alles weten

Slag bij Bannockburn

Pin
Send
Share
Send


De Slag bij Bannockburn (Blàr Allt a 'Bhonnaich in Gaelic) (24 juni 1314) was een belangrijke Schotse overwinning in de Wars of Scottish Independence. Het was de beslissende strijd in de Eerste Oorlog van de Schotse onafhankelijkheid.

De Wars of Scottish Independence waren een reeks militaire campagnes die tussen het Koninkrijk Schotland en het Koninkrijk Engeland in de late dertiende en vroege veertiende eeuw werden uitgevochten.

Eerste oorlog van

Schotse onafhankelijkheid

Dunbar - Stirling Bridge - Falkirk - Roslin - Happrew - Stirling Castle - Methven - Dalry - Glen Trool - Loudoun Hill - Slioch - Inverurie - Pass of Brander - Bannockburn - Connor - Skaitmuir- Skerries - Faughart - Berwick - Myton - Arbroath - Boroughbridge - Old Byland - Corbeil - Stanhope Park - Edinburgh-NorthamptonScottish Independence Wars Wars of Scottish Independence: First - Second

De Eerste Oorlog (1296-1328) begon met de Engelse invasie van Schotland in 1296 en eindigde met de ondertekening van het Verdrag van Edinburgh-Northampton in 1328. De Tweede Oorlog (1332-1357) begon met de door Engeland ondersteunde invasie van Edward Baliol en de "Desinherited" in 1332, en eindigde in 1357 met de ondertekening van het Verdrag van Berwick. De oorlogen maakten deel uit van een grote nationale crisis voor Schotland en de periode werd een van de meest bepalende momenten in de geschiedenis van de natie. Aan het einde van beide oorlogen behield Schotland zijn status als een onafhankelijke natie, althans nominaal, tot de eenwording van de troon in 1603. De oorlogen zagen ook andere belangrijke ontwikkelingen, zoals de opkomst van de handboog als een sleutelwapen in de middeleeuwen oorlogvoering.

Voorspel

Rond de vastentijd van 1314 begon Edward Bruce, broer van de Schotse koning, het beleg van Stirling Castle, dat onder bevel stond van Sir Philip Mowbray. Bruce kon geen vooruitgang boeken en ging akkoord met een pact met Mowbray; als er geen opluchting kwam tegen midzomer 1314, zou het kasteel zich overgeven aan Bruce. Door deze regeling heeft Bruce misschien geloofd dat hij een goedkope overwinning had gekocht; het was twee jaar geleden dat een Engels leger naar Schotland was gekomen en koning Edward II van Engeland was onlangs op de rand van oorlog met zijn baronnen na de moord op Piers Gaveston in de zomer van 1312.

Stirling was van cruciaal strategisch belang en het verlies ervan zou de Engelsen ernstig in verlegenheid brengen. De toegestane tijd in het Bruce-Mowbray-pact was voldoende voor Edward om een ​​krachtig leger te verzamelen. Volgens de historicus en dichter John Barbour berispte koning Robert Bruce de dwaasheid van zijn broer, ook al was Dundee waarschijnlijk via een soortgelijke regeling in 1312 op de Schotten gevallen. Mowbray had een ademruimte en keek uit naar de zomer van 1314. In Engeland, Edward en zijn baronnen bereikten een ongemakkelijke vrede en maakten zich gereed.

Edward komt naar het noorden

Edward II kwam in de hoge zomer van 1314 naar Schotland met het theoretische doel om Stirling Castle te ontlasten: het echte doel was natuurlijk om het Schotse leger in het veld te vinden en te vernietigen en zo de oorlog te beëindigen. Engeland was eens voor het grootste deel verenigd in deze ambitie, hoewel enkele van de grootste magnaten en voormalige vijanden van Edward, onder leiding van zijn neef, Thomas van Lancaster, niet persoonlijk aanwezig waren en het minimale aantal troepen stuurden dat zij volgens de feodale wet nodig hadden.

Toch was de kracht die Berwick-upon-Tweed op 17 juni 1314 verliet indrukwekkend: het bestond uit twee- en drieduizend paarden (waarschijnlijk dichter bij tweeduizend) en zestienduizend soldaten, minstens twee of drie keer de grootte van het leger dat Bruce had kunnen verzamelen.

Edward werd vergezeld door veel van de doorgewinterde campagnevoerders van de Schotse oorlogen, geleid door de graaf van Pembroke, en veteranen zoals Henry de Beaumont en Robert Clifford.

De meest onverzoenlijke van de Schotse vijanden van Bruce kwam ook: Ingram de Umfraville, een voormalige Guardian, en zijn bloedverwant de graaf van Angus, evenals anderen van de MacDougalls, MacCanns en Comyns. De meest aangrijpende van allemaal was Sir John Comyn van Badenoch, de enige zoon van de Rode Comyn, die werd geboren en getogen in Engeland en nu terugkeerde naar Schotland om zijn vader te wreken.

Dit was een groot feodaal leger, een van de laatste in zijn soort om Engeland te verlaten in de middeleeuwen. Koning Robert wachtte op zijn aankomst ten zuiden van Stirling bij de Bannock Burn in Schotland.

Voorbereidende werkzaamheden

Een afbeelding van de Slag om Bannockburn uit de Holkham-bijbel, 1327-35.

Het Engelse leger marcheerde snel naar Stirling om daar te zijn voordat het akkoord van Mowbray op 24 juni afliep. Edinburgh werd bereikt op de 19e en op de 22e was het in Falkirk, slechts 15 mijl kort van zijn doelstelling. Edward's gastheer volgde de lijn van de oude Romeinse weg, die door een oud bos liep dat bekend staat als het Tor Wood, over de Bannock Burn en het nieuwe park in, een jachtreservaat ingesloten ten tijde van Alexander III.

Het leger van Bruce verzamelde zich vanaf half mei in het Tor Wood, een gebied met een goede natuurlijke dekking. Op zaterdag 22 juni, met zijn troepen nu georganiseerd in hun respectievelijke commando's, verplaatste Bruce zijn leger iets naar het noorden naar het Nieuwe Park, een zwaarder bebost gebied, waar zijn bewegingen konden worden verborgen en die, als de gelegenheid dat vereist, zou zorgen voor dekking voor een opname.

Bruce's leger, net als dat van William Wallace vóór hem, bestond hoofdzakelijk uit infanterie gewapend met lange speren. Het was waarschijnlijk verdeeld in drie hoofdformaties.

Thomas Randolph, 1e graaf van Moray, voerde het bevel over de voorhoede, die ongeveer anderhalve kilometer ten zuiden van Stirling, nabij de kerk van St. Ninians, was gestationeerd, terwijl de koning het bevel voerde bij de ingang van het nieuwe park. Zijn broer Edward leidde de derde divisie. Volgens Barbour was er alleen een vierde onder de jeugdige Walter the Steward, maar eigenlijk onder het commando van Sir James Douglas.3

Bruce had ook een cavaleriekracht van ongeveer 500 militairen onder Sir Robert Keith, die een kleine maar cruciale rol zou spelen in de komende strijd. In een achttiende-eeuwse romantische versie van de Bruce Legend, onderscheidden de Tempeliers zich in de Slag om Bannockburn aan de Schotse zijde;4 dit is echter zonder twijfel een latere toevoeging (ca. 1700) aan het account. Bruce was in die tijd geëxcommuniceerd en de Tempeliersorde was onlangs in het grootste deel van Europa opgeheven, dus er ontstond een gemeenschappelijke speculatie dat veel Tempeliers naar Schotland waren gevlucht om weg te zijn van de pauselijke controle.

Het leger had in totaal maar liefst 9000 mannen kunnen tellen, maar waarschijnlijk meer in de orde van 6000-7000. Het werd verzameld uit heel Schotland: ridders en edelen, vrije mannen en huurders, stadsbewoners en handelaren: mannen die de vereiste wapens en wapenuitrusting konden betalen.

Barbour beweert dat koning Robert degenen die niet voldoende uitgerust waren, heeft afgewezen. Voor de meeste van dergelijke apparatuur zou bestaan ​​uit een speer, een helm, een dikke gewatteerde jas tot aan de knieën en gepantserde handschoenen. Het is zeer waarschijnlijk dat een groot deel van de speermannen een uitgebreidere wapenrusting zou hebben gekregen, gezien het feit dat het land bijna 20 jaar in oorlog was.

Het saldo van het leger bestond uit boogschutters en wapenschilders. Elk van deze troepentypes was niet te onderscheiden van hun tegenhangers in Frankrijk of Engeland. Veel van de Schotse wapenschilden (gerekruteerd uit de adel en de meer welvarende burgesses) dienden te voet in Bannockburn.

Sinds zijn landing op Ayrshire in 1307 had King Robert herhaaldelijk aangetoond dat hij bereid was risico's te nemen, maar deze werden altijd gemeten en berekend. Hij was niet van plan alles op het eind van een dag te laten gebeuren, zoals William Wallace had in de Slag om Falkirk. Bijna tot het laatste moment was hij bereid zich terug te trekken. Hij werd overgehaald te blijven door nieuws van de slechte staat van moraal in het Engelse leger. Maar ongetwijfeld was de belangrijkste factor bij het overtuigen van zijn standpunt de grond die voor hem lag.

De Bannock Burn, waarover het Engelse leger op weg naar Stirling moest oversteken, en zijn zusterstromen stroomden over de Carse van Stirling. (Een carse is een gebied dat nat is in de winter, maar hard in de zomer, en het meeste werd gebruikt voor het verbouwen van tarwe, haver en gerst.)

Met de bomen van het Nieuwe Park die het leger van Bruce in het westen bedekken, was de enige nadering behalve de Pows naar het oosten direct over de oude weg van Falkirk. Als deze route, vrijwel de enige solide grond waarop zware cavalerie vrijelijk kon inzetten, aan de Engelsen zou worden geweigerd, zouden ze geen andere keuze hebben dan recht naar het noordoosten te rijden, naar de Carse.

Om Edward te dwingen deze route te volgen, nam Bruce tactieken aan die vergelijkbaar waren met die hij had gebruikt in de Slag bij Loudon Hill: beide kanten van de weg waren bezaaid met kleine kuilen of 'potten', elk drie voet diep en bedekt met borstel, die zou dwingen de vijand stak zich naar het midden van een gevaarlijk vernauwd front. Eenmaal op de Carse zou het Engelse leger worden gevangen in een soort natuurlijke ondeugd, zoals de hoofdactie op 24 juni moest laten zien, met waterwegen naar het noorden, oosten en zuiden. Dergelijke natuurlijke voordelen werden niet gemakkelijk verkregen en het was onwaarschijnlijk dat ze zich opnieuw zouden voordoen.

Er is enige verwarring over de exacte site van de Slag om Bannockburn, hoewel de meeste moderne historici het erover eens zijn dat de traditionele site, waar een bezoekerscentrum en een standbeeld zijn opgericht, niet de juiste is5. Hoewel een groot aantal mogelijke alternatieven is voorgesteld, zijn er twee serieuze mogelijkheden6:

 • het gebied van veengrond bekend als het Dryfield buiten het dorp Balquhiderock, ongeveer driekwart mijl ten oosten van de traditionele site7en
 • de Carse van Balquhiderock, ongeveer anderhalve mijl ten noordoosten van de traditionele site, geaccepteerd door de National Trust als de meest waarschijnlijke kandidaat8.

Eerste dag van de strijd

Een interpretatie van de strijd om Bannockburn-eerste dag

Het was op de oude weg dat de voorbereidende acties van de Slag om Bannockburn plaatsvonden op zondag 23 juni.

Voor de Engelsen ging het mis voordat de eerste klap was toegeslagen. Sir Philip Mowbray, de commandant van Stirling Castle, die Bruce's voorbereidingen op de weg had waargenomen, verscheen vroeg in de ochtend in het kamp van Edward en waarschuwde voor de gevaren van het naderen van de Schotten rechtstreeks door het nieuwe park.

Mowbray wees er ook op dat het niet nodig was om een ​​strijd te forceren, omdat Edward nu dicht genoeg bij het kasteel was om een ​​technisch reliëf te vormen volgens de voorwaarden van de overeenkomst met Edward Bruce. Maar zelfs als de koning bereid was om op advies van Mowbray te handelen, was het al te laat; want hij vertoonde tekenen dat hij de controle over zijn formidabele maar logge gastheer verloor.

De voorhoede onder de graven van Gloucester en Hereford, benoemd tot gezamenlijk bevel van Edward na een ruzie over wie het voortouw zou nemen - een compromis dat niemand tevreden stelde - kwamen al dichter bij de Schotten vanuit het zuiden, op dezelfde roekeloze manier dat had bijna een ramp in Falkirk veroorzaakt. Volgend de lijn van de Romeinse weg, staken ze de doorwaadbare plaats over de Bannock Burn in de richting van King Robert's divisie bij de opening van het nieuwe park.

Toen vond een van de meest memorabele afleveringen in de Schotse geschiedenis plaats. Sir Henry de Bohun, neef van de graaf van Hereford, reed voor zijn metgezellen toen hij de Schotse koning zelf zag. De Bohun liet zijn lans zakken en begon een aanval die hem uit de geschiedenis naar de legende droeg.

Koning Robert was op een kleine palfrey gemonteerd en alleen bewapend met een strijdbijl.9 Hij droeg geen pantser. Terwijl het grote oorlogspaard van De Bohun op hem af donderde, bleef hij staan ​​en keek toe met toenemende angst door zijn eigen leger. Met de Engelsman op slechts een paar voet afstand draaide Bruce zich opzij, ging in zijn stijgbeugels staan ​​en sloeg de ridder zo hard met zijn bijl dat hij zijn helm en hoofd in twee splitste. Dit kleine incident werd in ruimere zin een symbool van de oorlog zelf: de ene kant zwaar bewapend maar zonder behendigheid; de andere zeer mobiel en open voor kansen.

Berispt door zijn commandanten voor het enorme risico dat hij had genomen, uitte de koning alleen spijt dat hij de schacht van zijn bijl had gebroken. Gejuicht door deze heldhaftige ontmoeting haastte de divisie van Bruce zich naar voren om de belangrijkste vijandelijke strijdmacht in te schakelen.

Voor het Engels, zegt de auteur van de Vita Edwardi Secundi ("Life of Edward II"), dit was het begin van hun problemen. Na een aantal hevige gevechten, waarbij de graaf van Gloucester van zijn paard werd geslagen, werden de ridders van de voorhoede gedwongen zich terug te trekken in het Tor Wood. De Schotten, enthousiast om te achtervolgen, werden tegengehouden door het bevel van de koning.

Ondertussen liep een andere Engelse cavaleriemacht onder Robert Clifford en Henry de Beaumont langs de Schotse positie naar het oosten en reed naar Stirling, op weg naar St. Ninians. Bruce zag de manoeuvre en beval Randolph's schiltron te onderscheppen.

De actie van Randolph was de volgende dag een sampler van de hoofdwedstrijd te worden: niet ondersteund door boogschutters konden de ruiters geen indruk maken op de Schotse speer, precies wat er gebeurde in de openingsfase van Falkirk. Maar het verschil was nu dat de schiltrons mobiliteit hadden geleerd en tegelijkertijd vorming konden behouden.

Het Engelse squadron was gebroken, sommigen zochten hun toevlucht in het nabijgelegen kasteel, anderen vluchtten terug naar het leger. De gevangenen waren Sir Thomas Gray, wiens zoon en naamgenoot later zijn verslag van de Slag om Bannockburn zou baseren in zijn boek, de Scalacronica, op de herinneringen van zijn vader.

Tweede dag van de strijd

Een interpretatie van de slag om Bannockburn - tweede dag

Het Engelse leger naderde Stirling nog steeds vanuit het zuiden. Bruce's voorbereidingen hadden de directe benadering van Stirling te gevaarlijk gemaakt. Edward nam de slechtste beslissing van allemaal: hij beval het leger de Bannock Burn over te steken ten oosten van het nieuwe park.

Niet lang na het aanbreken van de dag op 24 juni begonnen de Schotse speersters zich naar de Engelsen te bewegen. Edward was het meest verrast dat Robert's leger uit de bosbedekking tevoorschijn kwam. Toen het leger van Bruce naderde, zaten ze stil en knielden in gebed. Edward zou verrast hebben gezegd: "Ze bidden om genade!" "Om genade, ja," antwoordde een van zijn bedienden, "maar van God, niet jij. Deze mannen zullen overwinnen of sterven."

Een van de Engelse graven, Gloucester, vroeg de koning zich in te houden, maar de koning beschuldigde hem van lafheid. Boos klom de graaf op zijn paard en leidde de voorhoede op beschuldiging van de leidende Schotse speermannen, onder bevel van Edward Bruce. Gloucester, die volgens sommige verhalen niet de moeite had genomen om zijn overjas aan te trekken, werd gedood in het bos van Schotse speren, samen met enkele andere ridders. De omvang en kracht van het grote leger begon tegen de koning te werken, omdat zijn leger niet snel kon bewegen en veel tijd verloor om in positie te komen.

Bruce wijdde toen zijn hele Schotse leger aan een onverbiddelijke bloedige duw in de ongeorganiseerde Engelse massa, zij aan zij vechtend over een enkel front. Een kleine groep boogschutters droeg bij aan de ellende in het leger van Edward, die nu zo dicht op elkaar zat dat als een man viel hij het risico liep onmiddellijk verpletterd te worden of te stikken. De ridders begonnen terug te ontsnappen over de Bannock Burn.

Toen de Engelse formaties begonnen te breken, klonk er een grote schreeuw vanuit de Schotten: "Wacht maar! Wacht maar! Ze falen!" Deze kreet werd gehoord door de kampvolgers van Bruce, die onmiddellijk wapens en vaandels verzamelden en naar voren stormden. Voor het Engelse leger leek dit bijna als een nieuwe reserve en verloren ze alle hoop. De Engelse troepen ten noorden van de Bannock Burn braken in vlucht. Sommigen probeerden de Rivier Forth over te steken waar de meesten bij de poging verdronken10. Anderen probeerden over de Bannock Burn terug te komen, maar terwijl ze "over elkaar heen" tuimelden over de steile, gladde oevers, volgde een dodelijke verliefdheid zodat "mannen dryshod konden passeren op de verdronken lichamen"11 .

Terugtrekken

Het einde was gekomen en Edward vluchtte met zijn persoonlijke lijfwacht. Edward's vlucht beëindigde de resterende orde in het leger; paniek verspreidde zich en nederlaag veranderde in een routine. Hij arriveerde uiteindelijk in Dunbar Castle, van hieruit vertrok hij naar Engeland. Uit de slachting van Bannockburn probeerde de rest van het leger te ontsnappen naar de veiligheid van de Engelse grens, negentig mijl naar het zuiden. Velen werden gedood door het achtervolgende Schotse leger of door de bewoners van het platteland dat ze passeerden. Historicus Peter Reese zegt dat 'slechts één flinke groep mannen - alle footsoldiers - hun ontsnapping naar Engeland heeft goedgemaakt.'2 Dit waren een troepenmacht uit Wales die bij elkaar werden gehouden door hun commandant, Sir Maurice de Berkeley, en de meerderheid van hen bereikte Carlisle12. Reese weegt het beschikbare bewijs af en concludeert dat "het twijfelachtig lijkt of zelfs een derde van de voetsoldaten naar Engeland terugkeerde."2 Van de 16.000 infanteristen zou dit in totaal ongeveer 11.000 doden opleveren. De Engelse chroniqueur Thomas Walsingham gaf het aantal Engelse krijgslieden die werden vermoord als 7001 terwijl 500 andere wapenhandelaren gespaard bleven voor losgeld13. De Schotse verliezen lijken relatief licht te zijn geweest, met slechts twee ridders onder de gedode14.

Nalatenschap

De Schotse overwinning was compleet en, hoewel de volledige Engelse erkenning van de Schotse onafhankelijkheid pas meer dan tien jaar later werd bereikt, werd de positie van Robert Bruce als koning sterk versterkt door de gebeurtenissen in Bannockburn.

Het moderne Bannockburn-monument

In de afgelopen jaren heeft zich een legende ontwikkeld dat Robert I werd gered op een kritiek moment van de strijd door een kracht van Knights Templar - een verhaal zonder basis in de documenten van die tijd.

In 1329 stierf Robert de Bruce. Zijn lichaam is begraven in de abdij van Dunfermline, terwijl zijn hart is begraven in de abdij van Melrose. Zijn hart moest uiteindelijk op kruistocht naar het Heilige Land worden gebracht, maar bereikte alleen Moors Granada, waar het optrad als een talisman voor het Schotse contingent in de Slag bij Teba. Tijdens de Slag realiseerde Douglas zijn aanstaande dood en er wordt gezegd dat hij de kist met Bruce's hart voor hem in de Moorse linies heeft gegooid en riep "Vooruit dapper, Douglas zal je volgen of sterven." Een dappere Schotse soldaat vocht zich een weg door de linies en veroverde de kleine gesloten zilveren kist met zijn hart en bracht hem terug naar Schotland. Hij werd tot ridder benoemd Sir Simon Lockhart van de Lee voor zijn acties.

Een modern, abstract monument staat in een veld boven het strijdtoneel, waar de strijdende partijen naar verluidt hun kamp hebben opgeslagen in de nacht voor het gevecht. Het monument bestaat uit twee halfronde muren die de tegenpartijen uitbeelden.

Vlakbij staat het standbeeld van Bruce uit de jaren 60 van Pilkington Jackson. Het monument en het bijbehorende bezoekerscentrum is een van de populairste toeristische attracties in de omgeving.

In 1932 presenteerde het Bannockburn Preservation Committee, onder Edward Bruce, 10e graaf van Elgin en Kincardine, land aan de National Trust for Scotland. Verdere landen werden in 1960 en 1965 gekocht om de toegang van bezoekers te vergemakkelijken.

"Bannockburn. Robert Bruce's Address to His Army" is de titel van een patriottisch gedicht van Robert Burns.15

De laatste scène van de Mel Gibson Epic-film Dapper hart toont Robert the Bruce, geïnspireerd door de erfenis van William Wallace, die de Engelse linies aanvalt in Bannockburn.

Het koor van het nationale volkslied van Schotland 'Flower of Scotland' verwijst naar de overwinning van Schotland op Edward en de Engelsen in Bannockburn.

Notes

 1. 1.0 1.1 Herbert Mackenzie. The Lanercost Chronicle. (origineel Glasgow: 1913) herdruk The Chronicle Of Lanercost, 1272-1346 door Herbert Maxwell (vertaler) Kessinger Pub., 2008), 88 verwijzend naar Walsingham, 141
 2. 2.0 2.1 2.2 Peter Reese. Bannockburn. (Edinburgh: Canongate, 2003), 174
 3. ↑ Ranald Nicholson. Schotland - de latere middeleeuwen. (New York: Barnes & Noble, 1974), 87-89
 4. ↑ Het geschiedeniskanaal, De Tempelierscode, 17 mei 2006
 5. ↑ W. M. Mackenzie. De slag om Bannockburn: een studie naar middeleeuwse oorlogsvoering. (Glasgow, Schotland: James MacLehose, 1913)
 6. ↑ Geoffrey W.S. Barrow. Robert Bruce & The Community of The Realm of Scotland. (1988, ISBN 0852246048)
 7. ↑ E.M. Barron. De Schotse Onafhankelijkheidsoorlog: een kritische studie. 1934
 8. ↑ Christison, Philip, Bannockburn: het verhaal van de strijd. (Edinburgh: The National Trust for Scotland, 1960.)
 9. ↑ Ann Hyland. De Warhorse 1250-1600. (VK: Sutton Publishing, 1998), 38
 10. ↑ Reese, 167
 11. ↑ Reese, 167
 12. ↑ Reese, 174
 13. ↑ Mackenzie, 90
 14. ↑ Reese, 176
 15. ↑ The Complete Works of Robert Burns op Project Gutenberg. Ontvangen 19 oktober 2008.

Referenties

Primair

 • Barbour, John, The Bruce, trans. A. A. M. Duncan, 1964. Londen; New York, gepubliceerd voor de Early English Text Society door de Oxford University Press. 1968. OCLC 138299
 • Prieel, Walter. Scotichronicon, ed. D. E. R. Watt. Aberdeen: Aberdeen University Press, 1987-1998. ISBN 9780080345277
 • Gray, Thomas. Scalicronica, bewerkt en vertaald door H. Maxwell, 1913. Glasgow: J. Maclehose, 1907. OCLC 222518753
 • Maxwell, Herbert The Lanercost Chronicle. (origineel Glasgow: 1913) herdruk The Chronicle Of Lanercost, 1272-1346. Kessinger Pub., 2008. ISBN 1436592143
 • Vita Edwardi Secundi: The Life of Edward the Second, herziene ed. (Oxford Medieval Texts) vertaald door Wendy R. Childs. Oxford Univ. Press, 2003. ISBN 0199275947
 • Young, N. D. Vita Edwardi Secundi. (Life of Edward the Second), 1957. OCLC 164398013
 • Walsingham, Thomas, Historia Anglicana. (bestrijkt de periode tussen 1272 en 1422)

Tweede

 • Barrow, G. W. S., Robert Bruce en de Community of the Realm of Scotland. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1988. ISBN 978-0852245392
 • Brown, C.K. Robert de Bruce. Een leven chronisch. Stroud, Gloucestershire: Tempus Pub., 2004. ISBN 978-0752425757
 • Brown, M. Wars of Scotland. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004. ISBN 978-0748612383
 • Christison, Philip. Bannockburn: het verhaal van de strijd. Edinburgh: The National Trust for Scotland, 1960.
 • Hyland, Ann. De Warhorse 1250-1600. VK: Alan Sutton Publishing, Ltd. 1998.
 • Mackenzie, W. M. Bannockburn: A Study in Medieval Warfare. Stevenage: The Strong Oak Press, 1989 (origineel 1913). ISBN 1871048036
 • MacNamee, C. The Wars of the Bruces. East Linton, East Lothian, Schotland: Tuckwell Press, 1997. ISBN 978-1862320222
 • Nicholson, Ranald. Schotland - de latere middeleeuwen. New York: Barnes & Noble, 1974. ISBN 978-0064951470
 • Ramsay, J. H. The Genesis of Lancaster, 1307-99. Oxford: Clarendon Press, 1913. OCLC 19963783
 • Prestwich, M. The Three Edwards: War and State in England, 1272-1377. New York: St. Martin's Press, 1980. ISBN 978-0312802516
 • Reese, Peter. Bannockburn. Edinburgh: Canongate, 2003. ISBN 1841954659

Pin
Send
Share
Send