Ik wil alles weten

Otto Neurath

Pin
Send
Share
Send


Otto Neurath (10 december 1882 - 22 december 1945) was een Oostenrijkse socioloog en wetenschapsfilosoof en een van de grondleggers van logisch positivisme. Hij was een marxistisch socialist en een persoon met grote intelligentie, humor en vitaliteit. Hij was ook een organisator van academische, educatieve en economische zaken. Zijn werken gingen over sociologie, economische en sociale planning, wetenschappelijke methode en visueel onderwijs. Hij was geïnteresseerd in de geschiedenis van de wetenschap, politieke theorie, ethiek, economische theorie en statistische theorie. Hij probeerde ook een nieuwe encyclopedie te maken. Voordat hij werd gedwongen om zijn geboorteland te verlaten voor Groot-Brittannië in de nasleep van de nazi-bezetting van Oostenrijk, was Neurath een van de leidende figuren van de cirkel van Wenen.

Leven en werken

Omdat Neurath vóór de Eerste Wereldoorlog over een geldloze 'economie in natura' (of ruilsysteem) had geschreven, heeft de Oostenrijkse regering hem tijdens de oorlog toegewezen aan het ministerie van Planning. In 1919, na de oorlog, namen de marxistische regeringen van Beieren en Saksen hem in dienst om hun economieën te socialiseren, projecten die hij met enthousiasme ondernam. Toen de centrale Duitse regering deze naoorlogse marxistische opstanden onderdrukte, werd Neurath gearresteerd en beschuldigd van verraad, maar werd hij vrijgelaten toen bleek dat hij geen betrokkenheid bij de politiek had.

Terug in Wenen begon Neurath te werken aan een project dat uitgroeide tot het 'Sociaal en Economisch Museum', bedoeld om ingewikkelde sociale en economische feiten over te brengen aan een grotendeels ongeschoold Weens publiek. Dit bracht hem ertoe om te werken aan grafisch ontwerp en visueel onderwijs. Met de illustrator Gerd Arntz creëerde Neurath wat zij Isotype (pictogrammen) noemden, een opvallende symbolische manier om kwantitatieve informatie weer te geven via gemakkelijk te interpreteren pictogrammen. Dit was ook een visueel systeem voor het weergeven van kwantitatieve informatie van het soort dat later door Edward Tufte werd bepleit. (Gerelateerde ideeën zijn te vinden in het werk van Buckminster Fuller en Howard T. Odum.) Neurath en Arntz ontwierpen proportionele symbolen om demografische en sociale statistieken in verschillende landen weer te geven en om veranderingen in deze statistieken in de negentiende en vroege twintigste eeuw te illustreren, om analfabeten of ongeschoolden sociale verandering en ongelijkheid te helpen begrijpen. Dit werk heeft een sterke invloed gehad op cartografie en grafisch ontwerp.

In de jaren 1920 werd Neurath ook een fervent logische positivist en werd hij een van de oprichters van de Weense cirkel. Hij was ook de hoofdauteur van het manifest van de groep. Hij schreef over de verifieerbaarheidstheorie van betekenis en 'protocolverklaringen'. Als lid van de "linkervleugel" van de Weense cirkel verwierp Neurath zowel metafysica als epistemologie. Hij zag het marxisme als een soort wetenschap en wetenschap als een hulpmiddel voor sociale verandering.

Neurath was de drijvende kracht achter de Unity of Science-beweging en de International Encyclopedia of Unified Science, de laatste is bewust gemodelleerd naar de Fransen Encyclopedie. Zijn medewerkers waren Rudolf Carnap, Bertrand Russell, Niels Bohr, John Dewey en Charles W. Morris. Het doel van hun encyclopedie was de systematische formulering van alle intellectuele onderzoeken langs de lijnen die aanvaardbaar zijn voor de Weense cirkel en haar bondgenoten. Helaas verschenen er slechts twee delen. Een deel van Neurath's droom voor verenigde wetenschap was om de sociale wetenschappen op een causale, voorspellende basis te plaatsen vergelijkbaar met die van natuurkunde en scheikunde.

Na de Anschluss was Oostenrijk geen plaats voor marxisten. Neurath vluchtte eerst naar Holland en vervolgens naar Engeland en stak het Kanaal over met andere vluchtelingen in een open boot. In Engeland werkte hij graag voor een overheid voor woningbouw. Hij stierf in 1945 in Engeland. Zijn papieren en aantekeningen zijn gearchiveerd aan de Universiteit van Reading in Engeland.

Wetenschapsfilosofie en taal

In een van zijn latere en belangrijkste werken, fysicalisme Neurath transformeerde de aard van de discussie volledig binnen de logische positivistische beweging met betrekking tot het programma van de eenwording van de wetenschappen. Na zijn overeenkomst met de algemene principes van het positivistische programma en de conceptuele basis ervan te hebben afgebakend en uitgelegd (de constructie van een universeel systeem dat alle kennis van de verschillende wetenschappen zou bevatten en de metafysica absoluut zou verwerpen), verwierp Neurath de positivistische behandeling van taal in het algemeen en in het bijzonder enkele van de fundamentele ideeën die de vroege Wittgenstein naar voren heeft gebracht.

Ten eerste suggereerde Neurath dat elke discussie over een isomorfisme tussen taal en realiteit niets meer is dan nutteloze metafysische speculatie, omdat het de taak oproept om uit te leggen hoe het mogelijk is dat woorden en zinnen dingen in de buitenwereld vertegenwoordigen. Om dergelijke dubieuze semantische overwegingen te elimineren, stelde Neurath het idee voor dat taal en realiteit samenvallen, omdat deze laatste eenvoudigweg bestaat uit het geheel van eerder geverifieerde zinnen in de taal. De waarheidswaarde van elke zin moet worden bepaald door deze te confronteren met deze totaliteit van reeds geverifieerde zinnen; als een zin niet overeenkomt met het geheel van de reeds geverifieerde zinnen, moet het als vals worden beschouwd, anders moet de complexe reeks stellingen die het geheel vormen op een of andere manier worden gewijzigd. Waarheid is daarom een ​​kwestie van interne samenhang van taalkundige beweringen en heeft niets te maken met de overeenstemming van zinnen met feiten of andere entiteiten in de wereld. In wezen heeft Neurath een coherentietheorie van de waarheid overgenomen. Bovendien moet het criterium van verificatie worden toegepast op het systeem als geheel en niet op afzonderlijke zinnen. Dergelijke ideeën hebben een grote invloed op het holistische verificatie van W. V. O. Quine.

In Woord en object (p. 3f), Quine maakte de beroemde analogie van Neurath waarin het holistische karakter van taal en bijgevolg wetenschappelijke verificatie wordt vergeleken met de constructie van een boot die al op zee is:

We zijn als zeilers die op open zee hun schip moeten reconstrueren maar nooit opnieuw vanaf de bodem kunnen beginnen. Wanneer een balk wordt weggenomen, moet daar onmiddellijk een nieuwe worden geplaatst, en hiervoor wordt de rest van het schip gebruikt als steun. Op deze manier kan het schip met behulp van de oude balken en drijfhout volledig opnieuw worden gevormd, maar alleen door geleidelijke reconstructie.

Neurath verwerpt ook het idee dat wetenschap moet worden gereconstrueerd in termen van sense data, omdat perceptuele ervaringen te subjectief zijn om een ​​geldige basis te vormen voor de formele reconstructie van de wetenschap. De fenomenologische taal die de meeste positivisten nog steeds benadrukten, moest volgens hem worden vervangen door de taal van de wiskundige fysica. Dit zou de vereiste objectieve formuleringen mogelijk maken omdat het gebaseerd is op tijd-ruimtelijke coördinaten. Een dergelijke 'fysicalistische' benadering van de wetenschappen zou de eliminatie van elk overblijvend element van metafysica vergemakkelijken omdat het hen zou toelaten om te worden herleid tot een systeem van beweringen met betrekking tot fysieke feiten.

Ten slotte suggereerde Neurath dat, aangezien de taal zelf een fysiek systeem is, omdat het bestaat uit een geordende opeenvolging van geluiden of symbolen, het in staat is zijn eigen structuur te beschrijven zonder tegenspraak.

Deze ideeën hielpen de basis te leggen voor het soort fysicalisme dat vandaag de dag nog steeds een dominante positie heeft met betrekking tot metafysica en in het bijzonder de filosofie van de geest.

Neurath hield zich vooral bezig met het wetenschappelijk maken van de sociologie, en daarom drong hij aan op het gebruik van fysicalistische taal op dat gebied, en pleitte hij voor behaviorisme in de sociale theorie, in de overtuiging dat dit Marx 'bewering dat historisch materialisme empirisch was zou uitvoeren. Hij dacht dat "mensen, straten, religieuze boeken, gevangenissen en gebaren" konden worden beschreven via deze empirische methode, en dat "ze kunnen worden gegroepeerd in overeenstemming met fysicalistische theoretische systemen" (Cohen, 477). De taal waarin deze zijn beschreven is echter "beladen met mythe en metafysische vooronderstellingen, en Neurath probeerde alle onzuivere of zorgeloze terminologie te elimineren" (Ibid.).

Gerelateerde onderwerpen

 • Logisch positivisme
 • Vienna Circle
 • Protocol zinnen
 • Verifieerbaarheidsprincipe

Bibliografie

Primaire bronnen

 • Neurath, Otto. Arbeiterbildung in der Zwischenkriegszeit: Otto Neurath, Gerd Arntz / herausgegeben von Friedrich Stadler. Wien: Löcker, 1982. ISBN 3854090390
 • Neurath, Otto. Economic Writings: Selections 1904-1945. Onder redactie van Thomas E. Uebel en Robert S. Cohen, met een inleiding door Thomas E. Uebel, vertaald door Robert S. Cohen, et al .; Dordrecht & Boston: Kluwer Academic, 2004. ISBN 1402022735
 • Neurath, Otto. Empirisme en sociologie. Uitgegeven door Marie Neurath en Robert S. Cohen. Vertalingen uit het Duits door Paul Foulkes en Marie Neurath, met een selectie van biografische en autobiografische schetsen. Dordrecht: Reidel, 1973. ISBN 9027702586
 • Neurath, Otto, Rudolf Carnap, Charles W. Morris, Niels Bohr, John Dewey, et al. Encyclopedia and Unified Science, International Encyclopedia of Unified Science, vol. Ik, nee. 1. Chicago: University of Chicago Press, 1955.
 • Neurath, Otto. Stichtingen van de sociale wetenschappen, International Encyclopedia of Unified Science, vol.II, nr. 1. Chicago: University of Chicago Press, 1944.
 • Neurath, Otto. Internationale beeldtaal; De eerste regels van Isotype. Londen: K. Paul, Trench, Trubner, 1936.
 • Neurath, Otto. Logisch empirisme op zijn hoogtepunt: Schlick, Carnap en Neurath. Bewerkt met inleidingen door Sahotra Sarkar. New York: Garland Publishing, 1996. ISBN 0815322631
 • Neurath, Otto. Moderne mens in wording. New York en Londen: Alfred A. Knopf, 1939.
 • Neurath, Otto. Philosophical Papers, 1913-1946. Met een bibliografie van Neurath in het Engels, bewerkt en vertaald door Robert S. Cohen en Marie Neurath, met de redactionele hulp van Carolyn R. Fawcet. Dordrecht, Holland & Boston: D. Riedel Pub .; Hingham, MA: Verkocht en gedistribueerd door Kluwer Boston, 1983. ISBN 9027714835
 • Neurath, Otto. Unified Science. De Vienna Circle Monograph Series oorspronkelijk uitgegeven door Otto Neurath, nu in een Engelse editie, met een inleiding door Rainer Hegselmann, vertalingen door Hans Kaal, bewerkt door Brian McGuinness. Dordrecht, Holland & Boston: D. Reidel Pub .; Norwell, MA: Verkocht en gedistribueerd door Kluwer Academic, 1987. ISBN 9027724849

Secondaire bronnen

 • Cartwright, Nancy, et al. Otto Neurath: Filosofie tussen wetenschap en politiek. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. ISBN 0521451744
 • Cohen, Robert S. "Neurath, Otto," in The Encyclopedia of Philosophy, Vol. 5, ed. Paul Edwards, 477-479. New York en Londen: Macmillan, 1967.
 • Nemeth, E. en F. Stadler, eds. "Encyclopedia and Utopia: The Life and Work of Otto Neurath (1882-1945)." Vienna Circle Institute Jaarboek, vol. 4. Dordrecht: Kluwer Academic, 1993.
 • O'Neill, John. "Unified Science as Political Philosophy: Positivism, Pluralism and Liberalism." Studies in geschiedenis en wetenschapsfilosofie (Series). Oxford: Pergamon, 2003.

Externe links

Alle links opgehaald 8 januari 2019.

Algemene filosofiebronnen

Pin
Send
Share
Send