Ik wil alles weten

Tathagata

Pin
Send
Share
Send


Tathāgata (uit: Pali / Sanskriet wat betekent "aldus verdwenen; aldus aangekomen"),1 is een veel voorkomende bijnaam voor de Boeddha die in veel boeddhistische geschriften wordt gebruikt. In de Pali-canon wordt Siddhartha bijvoorbeeld vaak afgebeeld met de woorden: "De Tathagata is ..." in plaats van "Ik ben ...", wat door latere commentatoren is opgevat als een indicatie dat hij voorbij de bijlagen is gegaan (Trishna) van het menselijke egobewustzijn tot een volledige belichaming van de leer van anatman.2

Ondanks de relatieve alomtegenwoordigheid van de term, is de precieze definitie ervan betwist door de verschillende scholen van het boeddhisme die zich in de jaren na de dood van de meester hebben ontwikkeld. Hoewel de oorspronkelijke uitdrukking letterlijk vertaald kon worden als "iemand die is gekomen" (uit tathā-agata) of "iemand die is verdwenen" (van tathā-gata), de Theravada- en Mahayana-scholen stelden elk idiosyncratische interpretaties voor op basis van de metafysische nuances die eigen zijn aan hun respectieve scholen.3

Etymologie

Zoals hierboven gesuggereerd, de term Tathagata is afgeleid van een of meer van de volgende Pali / Sanskrit-zinnen: tathā-agata ("iemand die is gekomen"); tathā-gata ("iemand die weg is"); of Tat-agata ("iemand die naar die ultieme werkelijkheid is gegaan").4 Bovendien merkt Hopkins 'gedetailleerde filologische verantwoording voor de term, die vele eerdere gebruiken in de Indiase epische poëzie onderzoekt, op dat de term vaak wordt gebruikt om een ​​persoon te beschrijven die in ernstige benauwdheden verkeert of iemand die daadwerkelijk is overleden.5 Hoewel deze vruchtbare dubbelzinnigheid ongetwijfeld centraal stond in de metafysische aantrekkingskracht van het concept, opende het ook de spreekwoordelijke deur naar de verschillende tegenstrijdige interpretaties die in de tussenliggende jaren zijn ontstaan.

Terwijl de eerste twee van deze etymologieën relatief ongecompliceerd zijn (met de eerste die een persoon beschrijft die is "aangekomen" onder zijn menselijke constituenten (heel erg zoals de mythologische Boeddha's die hem voorafgingen) en de tweede suggereerde een persoon die de cyclus van samsara),6 het verhelderen van de derde vereist een korte uitweiding in het metafysische systeem dat in de hindoe-upanishads wordt beschreven. Specifiek suggereert de derde etymologie dat de term een ​​samenstelling is van twee eenvoudige componenten: Tat en Agata. De verbale component, Agata, is gewoon het voltooid deelwoord van gata (gaan, reizen, wandelen), wat in deze context kan worden gedefinieerd als 'aankomst, begaan, bereiken, aankomst-bij'. In tegenstelling tot dit vrij voetgangerswerkwoord, Tat, de nominale component van de verbinding, is een legendarische term die Brahman (Absolute Realiteit) in de Hindoe-metafysica betekent sinds onheuglijke tijden, zoals in het beroemde Upanishadic-dictum: "Dat (Brahman) gij zijt" (Tat tvam asi: Chandogya Upanishad). Als zodanig kan "Tathagata" in het oude Prakrit Pali letterlijk worden gelezen als "(De wijze die is gekomen) tot de Absolute" -een interpretatie die door de Mahayana-school uitgebreid is uitgewerkt.7

Schriftuurlijk gebruik en interpretatie

In de Pali Canon

Voor trouw aan de Theravada-traditie, het begrip van de Boeddha als Tathagata resoneert met veel van hun metafysische, kosmologische en soteriologische opvattingen. Ten eerste, in overeenstemming met het idee van de arhat als moreel ideaal (en specifiek met het idee dat het alleen via dit pad kon worden bevrijd uit de cyclus van samsara), vele verwijzingen naar de Tathagata in Pali beschrijven bronnen eenvoudig de relatie van het verlichte wezen met het sterfelijke rijk:

Terwijl hij daar zat, zei hij tegen Eerwaarde Maha Kotthita: "Nu dan, vriend Kotthita, bestaat de Tathagata na de dood?"
"Dat, vriend, is niet verklaard door de Gezegende: 'De Tathagata bestaat na de dood.'"
"Welnu, vriend Kotthita, bestaat de Tathagata niet na de dood?"
"Vriend, ook dat is niet verklaard door de Gezegende: 'De Tathagata bestaat niet na de dood.'"
"Bestaat de Tathagata dan allebei en bestaat ze niet na de dood?"
"Dat is niet verklaard door de Gezegende: 'De Tathagata bestaat zowel als bestaat niet na de dood.'"
"Welnu, bestaat de Tathagata ook niet na de dood?"
"Dat is ook niet verklaard door de Gezegende: 'De Tathagata bestaat noch bestaat niet na de dood.'"
"Nu, vriend Kotthita, wanneer hem wordt gevraagd of de Tathagata na de dood bestaat, zegt u: 'Dat is niet verklaard door de Gezegende:" De Tathagata bestaat na de dood. "' Op de vraag of de Tathagata niet bestaat na de dood ... beide bestaat en bestaat niet na de dood ... noch bestaat noch bestaat er niet na de dood, zegt u, 'Dat is ook niet verklaard door de Gezegende: "De Tathagata bestaat noch bestaat niet na de dood." de oorzaak, wat is de reden, waarom is dat niet verklaard door de Gezegende? " (SN 44.6)8

In dit gedeelte wordt verder uitgelegd dat de ontologische / soteriologische status van de Boeddha niet langer een zorg is voor iedereen die de juiste houding heeft ten opzichte van de materiële realiteit (de skandha's) en menselijke emoties (zoals verlangen, vasthouden of streven). Desondanks biedt de passage een oprechte conclusie aan zijn aanhangers, omdat er nadrukkelijk op wordt gewezen dat "wanneer een monnik is bevrijd van de classificatie van verlangen, er geen cyclus bestaat om hem te beschrijven."8

In deze context lijkt de term opzettelijk dubbelzinnig en weerspiegelt de onuitsprekelijke ontologische status van een volledig bevrijde mens, waarvan sommigen zouden zeggen dat zo iemand het Ware Zijn (Sat) heeft bereikt; anderen dat de bevrijde ziel categorieën van zijn en niet-zijn heeft overstegen. Dus, Tathagata weerspiegelt deze dubbelzinnigheden door geen vast (of repareerbaar) betekenis. Deze interpretatie wordt versterkt door zijn duidelijke parallellen met bestaande opvattingen over spirituele verworvenheden. De Dhammapada beschrijft bijvoorbeeld de acties van een arhat als "zonder sporen" (Ananuvejja) of "ongebaande" (Apada), "zoals de vogels in de lucht" (ākāse'va sakuntānam gati tesam durannayā).9 Op dezelfde manier bevat de Mahabharata een vers waarin staat: "Net zoals de voetafdruk van vogels die in de lucht vliegen en van vissen die in het water zwemmen, misschien niet wordt gezien, zo is het gaan van degenen die de waarheid hebben gerealiseerd" (tathā jñānavidam gatih).10 Op deze manier, de naam Tathāgata roept de ondefinieerbare, onuitsprekelijke kwaliteit op van iemand die tot de waarheid is gekomen.11

Een andere veel voorkomende Theravadin-interpretatie is dat tathāgata betekent 'iemand die komt en gaat' (op dezelfde manier als alle Boeddha's). Dit begrip komt uit de vroege boeddhistische mythologie, waar Sakyamuni Boeddha wordt gezien als een van een reeks historische Boeddha's die uit de Tusita-hemel zijn afgedaald om de mensheid te verlichten. Hiertoe is de Sutta Nipata registreert de volgende uitwisseling:

"Noch is eerder door mij gezien", aldus de eerbiedwaardige Sâriputta, "noch heeft iemand gehoord van zo'n prachtig sprekende meester, een leraar kwam uit de Tusita-hemel"12

In de Mahayana-traditie

Terwijl de afspraken van de Tathagata doorgestuurd door de Pali-literatuur hebben de neiging zich te concentreren op de ontologische status van de Boeddha, de latere Mahayana-benaderingen hebben de neiging zich stevig te situeren in hun complexe metafysische verhandeling. In deze context is de Tathagata bereikt kosmologisch belang door een identificatie met de ultieme aard van de realiteit: "De Mahayana-scholen verkiezen: iemand die de volledige realisatie van Suchness (tathata) heeft bereikt; dat wil zeggen, één worden met het absolute (Dharmakaya), zodat hij 'nergens vandaan komt en gaat nergens heen. ''13

De positie van Mahayana is welsprekend samengevat in de Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion:

In de Mahayana de Tathagata is de Boeddha in de zijne nirmanakaya aspect. Hij is zowel de vervolmaakte man die elke vorm kan aannemen en beschikt over de tien krachten van de Boeddha en het kosmische principe, de essentie van het universum, het ongeconditioneerde. Hij is de intermediair tussen de essentiële en de fenomenale wereld. In absolute zin Tathagata wordt vaak gelijkgesteld met prajna en Sunyata.14

Notes

 1. ↑ Deze vreemde uitdrukking verwijst naar het gelijktijdige vertrek van de Boeddha (uit samsara) en zijn aankomst in nirvana tijdens verlichting. (Zie de sectie Etymologie hierboven).
 2. ↑ Zie bijvoorbeeld het commentaar van Nagarjuna, waarin staat: "Wanneer hij de Tathagata leeg is in termen van zelf-natuur, is de gedachte dat de Boeddha bestaat of niet bestaat na de dood niet gepast" (22:14, geciteerd in Anderson) , 230).
 3. ↑ Nyanatiloka, Boeddhistisch woordenboek. Online toegankelijk op: budsas.org Ontvangen op 16 oktober 2007.
 4. ↑ Humphreys, 195; Nyanatiloka, "Tathagata" in de Boeddhistisch woordenboek. Online toegankelijk op: budsas.org Ontvangen op 16 oktober 2007.
 5. ↑ Volgens Hopkins: "In geen enkele passage is de man zo beschreven in iets anders dan een ellendige maar nog steeds levende staat; terwijl in het pseudo-epos Tathagata, of het nu zo is vertaald of niet (want men zou erop kunnen staan ​​dat het woord nog steeds "ellendig", "in zo'n passage" betekende), duidt eigenlijk een dode aan, zoals in het eerdere epos niet (208).
 6. ↑ Schuhmacher en Woerner, 364; Nyanatiloka, "Tathagata" in de Boeddhistisch woordenboek. Online toegankelijk op: budsas.org Ontvangen op 16 oktober 2007.
 7. ↑ Deze suggestie wordt bevestigd door het Boeddhistische Woordenboek van de Pali Text Society, dat opmerkt dat de term "tathagata" wordt gebruikt zonder een expliciete definitie in de Nikaya-teksten, wat betekent dat het al relatief ingeburgerd was in de culturele context van het pre-boeddhistische India .
 8. 8.0 8.1 "Sariputta-Kotthita Sutta," Samyutta Nikaya (44,6). Vertaald door Thanissaro Bhikkhu en opgehaald uit AccessToInsight.org. Zie ook "Supina Sutta", Anguttara Nikaya (5.196); "Avyakata Sutta," Anguttara Nikaya (7,51); "Anuradha Sutta," Samyutta Nikaya (22.86) voor een vergelijkbare bespreking van deze kwesties. Ontvangen op 6 mei 2008.
 9. Dhammapada Hoofdstuk VII, (v. 92). Ontvangen op 6 mei 2008.
 10. Śāntiparva 181. 12.
 11. ↑ Beschrijving van een eerdere benadering van de Tathagata doctrine, merkt Hopkins op: "Childers veronderstelde dat het in eerste instantie elk bewust wezen betekende, als iemand die gaat zoals anderen gaan, en dat Boeddha gewoon het bewuste wezen was bij uitstek, zoals Son of Man (205).
 12. ↑ "Sariputtasutta" I, Sutta Nipāta 4.955. Zie ook de Seeker's verklarende woordenlijst van boeddhisme, 606. Ontvangen 6 mei 2008.
 13. ↑ Humphreys, 195.
 14. ↑ Schuhmacher en Woerner, 364.

Referenties

 • Anderson, Tyson. "Kalupahana op Nirvana." Filosofie Oost en West 40: 2 (april 1990). 221-234.
 • Coomaraswamy, Ananda K. "Tathāgata." Bulletin van de School of Oriental Studies, University of London. 9:2 (1938). 331.
 • De Dhammapada. Vertaald uit de Pâli door F. Max Müller. Oxford: the Clarendon Press, 1881. Sacred Books of the East, Volume X. Online toegankelijk op sacred-texts.com Ontvangen op 6 mei 2008.
 • Hopkins, E. Washburn. "Boeddha als Tathagata." The American Journal of Philology. 32:2 (1911). 205-209.
 • Humphreys, Kerstmis. Een populair woordenboek van het boeddhisme (Tweede bewerkte editie). Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 1976. ISBN 087471737X.
 • Nyanatiloka. Boeddhistisch woordenboek: Handleiding van boeddhistische termen en doctrines. San Francisco: Chinese Materials Center, 1977. Ook online beschikbaar op: budsas.org Ontvangen op 6 mei 2008.
 • The Seeker's Glossary of Buddhism. Taiwan: The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, 1998.
 • Shuhmacher, Stephan en Gert Woerner. De encyclopedie van oosterse filosofie en religie: boeddhisme, hindoeïsme, taoïsme, zen. Boston: Shambala, 1994.
 • Thomas, E. J. "Tathāgata en Tahāgaya." Bulletin van de School of Oriental Studies, University of London, Vol. 8, No. 2/3, Indian and Iranian Studies: gepresenteerd aan George Abraham Grierson op zijn vijfentachtigste verjaardag, 7 januari 1936. 781-788.
 • Tokiwa, Gishin. "Chan (Zen) View of Suffering." Boeddhistisch-christelijke studies 5 (1985). 103-129.
 • Wayman, Alex. "Het Tathāgata Hoofdstuk van" Mūla-Madhyamaka-kārikā "van Nāgārjuna. Filosofie Oost en West 38: 1 (januari 1988). 47-57.

Pin
Send
Share
Send