Ik wil alles weten

Telemetrie

Pin
Send
Share
Send


Telemetrie is een technologie die het op afstand meten en rapporteren van interessante informatie aan de systeemontwerper of -beheerder mogelijk maakt. Het woord is afgeleid van Griekse wortels tele = extern, en Metron = meten. Systemen die instructies en gegevens nodig hebben om ze te laten werken, vereisen de tegenhanger van telemetrie, telecommand.

Telemetrie verwijst meestal naar draadloze communicatie (d.w.z. het gebruik van een radiofrequentiesysteem om de datalink te implementeren), maar kan ook verwijzen naar gegevensoverdracht via andere media, zoals een telefoon- of computernetwerk of via een optische link.

Toepassingen

Landbouw

Het telen van gewassen is hightech geworden. De meeste activiteiten met betrekking tot gezonde gewassen en goede opbrengsten zijn afhankelijk van de tijdige beschikbaarheid van weer- en bodemgegevens. Daarom spelen draadloze weerstations een belangrijke rol bij ziektepreventie en nauwkeurige irrigatie. Deze stations zenden de belangrijkste parameters die nodig zijn voor goede beslissingen terug naar een basisstation: gegevens over luchttemperatuur en relatieve vochtigheid, neerslag en bladvochtigheid (nodig voor ziektevoorspellingsmodellen), zonnestraling en windsnelheid (nodig om evapotranspiratie te berekenen), en soms ook bodemvocht, cruciaal voor juiste irrigatiebeslissingen om de voortgang van water in de bodem en naar de wortels te begrijpen.

Omdat lokale microklimaten aanzienlijk kunnen variëren, moeten dergelijke gegevens direct binnen het gewas komen. Meetstations zenden meestal gegevens terug via terrestrische radio, hoewel soms satellietsystemen worden gebruikt. Zonne-energie wordt vaak gebruikt om het station onafhankelijk te maken van de lokale infrastructuur.

Water beheersing

Telemetrie is onmisbaar geworden voor hydrometrie- en waterbeheertoepassingen, inclusief waterkwaliteit en stroommeterfuncties. Belangrijke toepassingen zijn AMR (automatische meteruitlezing), grondwatermonitoring, lekdetectie in distributiepijpleidingen en apparatuurbewaking. Door gegevens in bijna realtime beschikbaar te hebben, kunnen er snel reacties op gebeurtenissen in het veld optreden.

Defensie-, ruimte- en resource-exploratiesystemen

Telemetrie is een activerende technologie voor grote complexe systemen zoals raketten, RPV's, ruimtevaartuigen, boorplatforms en chemische fabrieken omdat het automatische monitoring, alarmering en registratie mogelijk maakt die nodig is voor veilige, efficiënte operaties. Ruimteagentschappen zoals NASA, ESA en andere bureaus gebruiken telemetrie / telecommand-systemen om gegevens te verzamelen van werkende ruimtevaartuigen en satellieten.

Telemetrie is van vitaal belang in de ontwikkelingsfase van raketten, satellieten en vliegtuigen omdat het systeem na / tijdens de test kan worden vernietigd. Ingenieurs hebben kritische systeemparameters nodig om de prestaties van het systeem te analyseren (en te verbeteren). Zonder telemetrie zouden deze gegevens vaak niet beschikbaar zijn.

Vijandelijke inlichtingen

Telemetrie was een vitale bron van informatie voor de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk toen Sovjetraketten werden getest. Voor dit doel hadden de VS een luisterpost in Iran. Uiteindelijk ontdekten de Sovjets dit soort Amerikaanse inlichtingenverzameling en versleutelden ze hun telemetriesignalen van rakettests. Telemetrie was een vitale bron voor de Sovjets die luisterende schepen in Cardigan Bay zouden bedienen om de Britse rakettests af te luisteren die daar werden uitgevoerd.

Brondistributie

Veel bronnen moeten over grote gebieden worden verdeeld. Telemetrie is in deze gevallen essentieel, omdat het systeem hiermee middelen kan kanaliseren waar het nodig is.

Motorracen

Telemetrie is een sleutelfactor geweest in het moderne autoracen. Ingenieurs kunnen de enorme hoeveelheid gegevens die tijdens een test of race zijn verzameld, interpreteren en gebruiken om de auto correct af te stellen voor optimale prestaties. Systemen die in sommige series worden gebruikt, namelijk de Formule 1, zijn zo ver gevorderd dat de potentiële rondetijd van de auto kan worden berekend en dit is wat de bestuurder naar verwachting zal ontmoeten. Enkele voorbeelden van nuttige metingen aan een raceauto zijn versnellingen (G-krachten) in drie assen, temperatuurmetingen, wielsnelheid en de verplaatsing van de ophanging. In Formule 1 worden de ingangen van de bestuurder ook vastgelegd, zodat het team de prestaties van de bestuurder kan beoordelen en, in het geval van een ongeval, de FIA ​​de fouten van de bestuurder kan bepalen of uitsluiten als mogelijke oorzaak.

Bovendien bestaan ​​er enkele series waarin "tweeweg" -telemetrie is toegestaan. Tweerichtingstelemetrie suggereert dat ingenieurs de mogelijkheid hebben om kalibraties in de auto in realtime bij te werken, mogelijk terwijl deze op de baan is. In de Formule 1 kwam tweerichtingstelemetrie begin jaren negentig aan de oppervlakte van TAG Electronics en bestond uit een berichtendisplay op het dashboard dat het team kon updaten. De ontwikkeling ervan ging door tot mei 2001, waarna het voor het eerst op de auto's werd toegelaten. Tegen 2002 konden de teams de motorkartering wijzigen en bepaalde motorsensoren uit de pits deactiveren terwijl de auto op koers was. Voor het seizoen 2003 verbood de FIA ​​tweewegtelemetrie uit de Formule 1, maar de technologie bestaat nog steeds en kan uiteindelijk zijn weg vinden naar andere vormen van racen of wegauto's.

Geneeskunde

Telemetrie wordt ook gebruikt voor patiënten (biotelemetrie) die een risico lopen op abnormale hartactiviteit, meestal op een afdeling voor coronaire zorg. Dergelijke patiënten zijn uitgerust met meet-, registratie- en zendapparatuur. Een gegevenslogboek kan nuttig zijn bij de diagnose van de toestand van de patiënt door artsen. Een waarschuwingsfunctie kan verpleegkundigen waarschuwen als de patiënt lijdt aan een acute of gevaarlijke aandoening.

Onderzoek en beheer van dieren in het wild

Telemetrie wordt nu gebruikt om in het wild levende dieren te bestuderen en is vooral nuttig geweest voor het monitoren van bedreigde soorten op individueel niveau. Bestudeerde dieren kunnen worden uitgerust met instrumenten variërend van eenvoudige tags tot camera's, GPS-pakketten en transceivers om positie- en andere basisinformatie te verstrekken aan wetenschappers en stewards.

Retailbedrijven

Tijdens een workshop in 2005 in Las Vegas, merkte een seminar de introductie op van telemetrie-apparatuur waarmee verkoopautomaten verkoop- en voorraadgegevens konden communiceren naar een routevrachtwagen of een hoofdkantoor. Deze gegevens kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, zoals het elimineren van de noodzaak voor de bestuurder om een ​​eerste rit te maken om te zien welke artikelen moeten worden bijgevuld voordat de inventaris naar binnen wordt gebracht.

Retailers beginnen ook gebruik te maken van RFID-tags om inventaris bij te houden en winkeldiefstal te voorkomen. De meeste van deze tags reageren passief op RFID-lezers (bijv. Bij de kassier), maar actieve RFID-tags zijn beschikbaar die telemetrie periodiek naar een basisstation verzenden.

Politie

Telemetrie-hardware is nuttig voor het volgen van personen en eigendommen bij de politie. Een enkelband die door veroordeelden op proef wordt gedragen, kan de autoriteiten waarschuwen als een persoon de voorwaarden van zijn of haar voorwaardelijke invrijheidstelling schendt, bijvoorbeeld door van toegestane grenzen af ​​te wijken of een niet-geautoriseerde locatie te bezoeken. Telemetrie-apparatuur heeft ook geleid tot het concept van aasauto's, waar wetshandhavers een auto met camera's en volgapparatuur kunnen optuigen en ergens kunnen achterlaten waarvan ze verwachten dat het wordt gestolen. Wanneer de telemetrie-apparatuur wordt gestolen, geeft deze de locatie van het voertuig aan en geeft de politie de mogelijkheid om de motor te deactiveren en de deuren te vergrendelen zodra deze wordt onderschept.

Internationale standaarden

Net als in andere telecommunicatievelden bestaan ​​er internationale normen voor telemetrie-apparatuur en software. CCSDS en IRIG zijn dergelijke normen.

Referenties

  • Bailey, David. 2003. Praktische radio-engineering en telemetrie voor de industrie. Atlanta, GA: Newnes. ISBN 0750658037
  • Carden, Frank, Robert Henry en Russ Jedlicka. 2002. Telemetrie Systems Engineering. Norwood, MA: Artech House Publishers. ISBN 1580532578
  • Fellows, Dennis. 2007. Cardiale telemetrie Basics. Dennis Fellows. ISBN 0615151523

Externe links

Alle links opgehaald 18 november 2015.

  • Internationale stichting voor telemetrie
  • IRIG 106 Digitale telemetriestandaard.
  • Zarya - satellietvolgfrequenties

Pin
Send
Share
Send