Ik wil alles weten

Huurders landbouw

Pin
Send
Share
Send


sharecropping is een systeem van landbouwproductie dat is ontstaan ​​uit de voormalige slavenplantages in het Amerikaanse zuiden na de Amerikaanse burgeroorlog, waarbij een landeigenaar een deelverkoper toestaat het land te bewerken in ruil voor een deel van het op het land geproduceerde gewas. Er zijn veel verschillende situaties en soorten overeenkomsten: sommige worden beheerst door traditie, andere volgens de wet. Juridische contractsystemen zoals métayage (Franse oorsprong) en aparcería (Spaans) komen veel voor.

Bij sharecropping zijn meestal een relatief rijkere eigenaar van het land en een armere landarbeider of boer betrokken; hoewel de omgekeerde relatie, waarin een arme verhuurder verhuurt aan een rijke huurder, ook bestaat.1 De typische vorm van sharecropping wordt over het algemeen gezien als uitbuitend, met name bij grote percelen waar sprake is van een duidelijk verschil in rijkdom tussen de partijen.

De voordelen van sharecropping zijn onder meer het mogelijk maken van toegang voor vrouwen tot bouwland waar eigendomsrechten alleen bij mannen berusten.2

Het systeem vond op grote schaal plaats in koloniaal Afrika, Schotland en Ierland en werd in de Verenigde Staten op grote schaal gebruikt tijdens het tijdperk van de wederopbouw (1865-1876), grotendeels als vervanging voor de 3 Het wordt nog steeds in veel landelijke arme gebieden gebruikt, met name in India.

In koloniaal Zuid-Afrika was sharecropping een kenmerk van het agrarische leven. Witte boeren, die het grootste deel van het land bezaten, waren vaak niet in staat om hun hele boerderij te bewerken wegens gebrek aan kapitaal. Daarom lieten ze zwarte boeren toe om het teveel op basis van sharecropping te verwerken. De Natives Land Act van 1913 verbood het bezit van grond door zwarten in gebieden die zijn aangewezen voor blank eigendom, en verlaagde de status van de meeste landbouwers tot pachters en vervolgens tot landarbeiders. In de jaren zestig betekende de genereuze subsidie ​​aan blanke boeren dat de meeste boeren het zich nu konden veroorloven om hun hele boerderij te laten werken, en sharecropping was vrijwel verdwenen.

De regeling is in moderne tijden, waaronder Ghana, opnieuw verschenen4 en Zimbabwe.5

Vormen van overeenstemming

Sharecropping kan meer dan een voorbijgaande gelijkenis hebben met horigheid of contract en daarom wordt het gezien als een kwestie van landhervorming in contexten zoals de Mexicaanse revolutie. Sharecropping onderscheidt zich van horigheid omdat sharecroppers vrijheid hebben in hun privéleven en, althans in theorie, vrijheid om het land te verlaten; en onderscheidde zich van inspringen in het recht van sharecroppers op een deel van de productie en, althans in theorie, vrijheid om het werk aan anderen te delegeren. Sharecropping wordt vaak beschreven als een vicieuze cirkel, waarbij de huurder oorspronkelijk misschien rechten lijkt te hebben, maar in de loop van de tijd kunnen ze vast komen te zitten in opgelopen schulden omdat ze gereedschap en benodigdheden moeten kopen in de winkel van de verhuurder tegen exorbitante prijzen en dus nooit in staat zijn om schuldenvrij worden.

Sharecropping-overeenkomsten kunnen voor beide partijen voordelig zijn, als een vorm van pachtenteelt of "sharefarming" met een variabele huurbetaling, achteraf betaald. Er zijn drie verschillende soorten contracten. Ten eerste kunnen werknemers voor een bepaald bedrag percelen van de eigenaar huren en de hele oogst behouden. Ten tweede werken arbeiders op het land en verdienen een vast loon van de grondeigenaar, maar behouden niets van het gewas. Ten slotte kunnen werknemers niet betalen of worden betaald door de landeigenaar, maar houden de werknemer en landeigenaar elk een deel van de oogst.

Peonage

In het archaïsche Spaans betekende het woord "peonage" een persoon die te voet reisde in plaats van te paard (Caballero). Het woord duidt veel laaggeschoolde arbeiders met een lage status aan, en in het Engels betekent het eenvoudig iemand die wordt gebruikt als hulpmiddel voor anderen.

In Latijns-Amerika en andere Spaanssprekende landen werd tijdens de koloniale periode een hacienda-landbouwsysteem gebruikt waarbij arbeiders vaak uiteindelijk onderdeel werden van een landgoed. Hoewel ze niet helemaal tot het land zelf behoorden, zoals een horige zou zijn, waren ze over het algemeen niet vrij om de landbouwbezetting voor de verhuurder te verlaten. Dit systeem begon onder de veroveraars, waar de bevolking arbeiders voorzag om nieuw verworven land te bewerken en vaak een vorm van contractarbeid was. In veel Latijns-Amerikaanse landen worden deze pachtboeren momenteel aangeduid als campesinos.

Metayage

De Metayage systeem (Frans métayage) is het cultiveren van land voor een eigenaar door iemand die een deel van de opbrengst ontvangt, als een soort van sharecropping. Métayage was beschikbaar onder de Romeinse wetgeving, hoewel het niet op grote schaal werd gebruikt.67

In het gebied dat nu Noord-Italië en Zuidoost-Frankrijk is, maakte de populatie-explosie na de Zwarte Dood van de late middeleeuwen in combinatie met het relatieve gebrek aan vrij land metamay een aantrekkelijk systeem voor zowel landeigenaar als boer. Eenmaal geïnstitutionaliseerd, bleef het tot ver in de achttiende eeuw bestaan, hoewel de basisoorzaken waren weggenomen door emigratie naar de Nieuwe Wereld.

Métayage werd vroeg in de middeleeuwen in Noord-Frankrijk en de Rijnlanden gebruikt, waar de groeiende welvaart grootschalige aanplant van wijngaarden aanmoedigde, vergelijkbaar met wat de oude Romeinen hadden bereikt met behulp van slavenarbeid. Called complant, een arbeider (Prendeur) zou aanbieden om te planten en te verzorgen voor een onbebouwd perceel van een landeigenaar (Bailleur). De prendeur eigendom van de wijnstokken en de Bailleur zou overal een derde tot twee derde van de productie van de wijnstokken ontvangen in ruil voor het gebruik van zijn grond.8 Dit systeem werd veelvuldig gebruikt bij het planten van de Champagne-regio.9 Bailleur werd ook gebruikt als de term voor de eigenaar onder mayayage.

In Italië en Frankrijk werd het respectievelijk genoemd mezzeria en métayage, of halveren - het halveren van de opbrengst van de grond tussen landeigenaar en landhouder. Halveren impliceerde geen gelijke hoeveelheden van het product, maar eerder verdeling volgens afspraak. De opbrengst was deelbaar in bepaalde welbepaalde verhoudingen, die duidelijk moeten variëren met de variërende vruchtbaarheid van de bodem en andere omstandigheden, en die in de praktijk zo sterk variëren dat het aandeel van de verhuurder soms zo groot was als tweederde, soms zo klein als een -derde. Soms leverde de verhuurder al het vee, soms slechts een deel van het vee en het zaad misschien, terwijl de boer de werktuigen leverde; of misschien slechts de helft van het zaad en de helft van het vee, terwijl de boer de andere helften vindt. Dus de instrumentum fundi van de Romeinse wet werd gecombineerd in métayage.Citeerfout: sluiten ontbreekt voor tag Naarmate de metagagetraining veranderde, werd de term colonat partiaire begon te worden toegepast op de oude praktijk van het verdelen van de werkelijke oogst, terwijl métayage werd gebruikt voor de verdeling van de opbrengsten van de verkoop van de gewassen. Colonat partiaire werd nog steeds beoefend in de Franse overzeese departementen, met name Réunion10 tot 2006 toen het werd afgeschaft.11

In Frankrijk bestond er ook een systeem métayage par groepen, die bestond uit het verhuren van een aanzienlijke boerderij, niet aan een métayer, maar aan een vereniging van meerdere, die samen voor het algemeen belang zouden werken, onder toezicht van de verhuurder of zijn deurwaarder. Deze regeling overwon de moeilijkheid om huurders te vinden die over voldoende kapitaal en arbeid beschikten om de grotere boerderijen te runnen.

In Frankrijk zijn deze metatage en soortgelijke landbouwcontracten sinds 1983 gereguleerd door Livre IV van de Rural Code.12

Plaatsen

Het systeem was ooit universeel in bepaalde provincies van Italië en Frankrijk en heerste op plaatsen daar tot het einde van de negentiende eeuw. Soortgelijke systemen bestonden vroeger in Portugal, Castilië 13en in Griekenland14, en in de landen die grenzen aan de Donau. Métayage werd gebruikt in Franse koloniën, vooral na het overlijden van de slavernij. En vanwege zijn nuttige verspreiding verspreid naar nabijgelegen Britse koloniën zoals Nevis, St. Lucia en Tobago. 1516Het komt nog steeds voor in voormalige Franse bezittingen, met name in Madagaskar17.

De voorwaarde métayage wordt ook toegepast op moderne flexibele contantenleaseovereenkomsten in Franstalig Canada.18

Kritiek

Engelse schrijvers waren unaniem, totdat John Stuart Mill een andere toon aannam, door het métayage-systeem te veroordelen. Ze beoordeelden het door zijn verschijning in Frankrijk, waar onder de ancien régime alle directe belastingen werden betaald door de métayer, met uitzondering van de adellijke grondeigenaar. Omdat de belastingen werden beoordeeld op basis van de zichtbare opbrengst van de bodem, dienden ze als sancties op de productiviteit. Onder dit systeem had een metafoor zich kunnen verbeelden dat zijn interesse minder lag in het uitoefenen van het totale te verdelen aandeel tussen hem en zijn huisbaas en in plaats daarvan zou worden aangemoedigd om het laatste deel van zijn rechtmatige aandeel te bedriegen. Dit is gedeeltelijk te wijten aan de relatieve staat van berooid met de vastheid van zijn ambtstermijn - zonder welke de metayage niet kan gedijen. Franse meters, in de tijd van Arthur Young, in de jaren voorafgaand aan de Franse revolutie, 19waren "naar wens te verwijderen en verplicht zich in alle dingen te conformeren aan de wil van hun verhuurders", en dus bleven ze in het algemeen zo.20

In 1819 uitte Simonde de Sismondi haar ontevredenheid over het instituut van metagag omdat het de armoede van de boeren versterkte en sociale of culturele ontwikkeling verhinderde.21

Maar zelfs in Frankrijk, hoewel metadag en extreme plattelandsarmoede meestal samenvielen, waren er provincies waar het tegenovergestelde het geval was, net als in Italië, speciaal op de vlakten van Lombardije. Een verklaring voor de contrasten die met de dag van vandaag in verschillende regio's worden gepresenteerd, is niet ver te zoeken. Métayage moet, om in enig opzicht waardig te zijn, een echt partnerschap zijn, een partnerschap waarin geen slapende partner is, maar waar de verhuurder, evenals de huurder, actief aan deelneemt. Waar dit ook van toepassing was, de resultaten van de metageverlening bleken even bij uitstek bevredigend, aangezien ze beslist het tegenovergestelde waren, waar de verhuurders zich afzijdig hielden.20

Moderne landbouw

De familieboerderij

Historisch gezien was al het land bezet. Pas sinds de komst van de technologische, bedrijfslandbouw in ontwikkelde landen heeft zich het fenomeen van niet-huurderslandbouw voorgedaan.

Op een familieboerderij is de eigenaar de huurder en pacht meestal niet het te bewerken land. Zo'n familiebedrijf kan een bron van grote kwaliteit van leven zijn, maar het werk is altijd veeleisend, zelfs als alles voorspoedig is. Deze vorm ontstond in Europa en de Verenigde Staten met de ondergang van Absolute Monarchy en de ontwikkeling van democratie en een middenklasse in Europa en de Verenigde Staten. De familieboerderij heeft een continu bestaan ​​in ontwikkelingslanden waar vaak grotere families helpen met werken en het organiseren via hun verschillende structuren van stam en clan.

In de Verenigde Staten, toen de grens zich uitbreidde in een samenleving van immigranten bestaande uit veel 'zelfgemaakte' mannen, waar de werkethiek sterk was, werd de familieboerderij een voertuig van ondernemerschap dat een man kon verrijken boven zijn

De grote winsten werden opgemerkt door andere landbouwbedrijven in andere ontwikkelingslanden, en al snel waren anderen begonnen met deze nieuwere landbouwmethoden.

Farmer's coöperaties

Er is nog steeds een voortdurende dialoog over de deugd van de familieboerderij, met name wat betreft de levenskwaliteit en de kwaliteit van de voedselproducten zelf. Coöperatieve landbouw is een manier geweest om de economische beperkingen van de familieboerderij te overwinnen.

Coöperatieve landbouw bestaat in vele vormen. Verschillende regelingen kunnen worden getroffen door collectieve onderhandelingen of aankopen om de beste deals te krijgen voor zaden, benodigdheden en apparatuur. Leden van een boerencoöperatie die zich geen zwaar materieel kunnen veroorloven, kunnen deze bijvoorbeeld leasen voor nominale vergoedingen van de coöperatie. Boerencoöperaties kunnen groepen kleine boeren en melkveehouders ook toestaan ​​prijzen te beheren en onderbieding door concurrenten te voorkomen.

De zuivelcoöperaties in Wisconsin zijn begonnen in reactie op de dominantie van zeer grote ondernemingen die eigendom zijn van het bedrijf en blijven een succesvol voorbeeld van pachthouderij in de moderne ontwikkelde wereld. De eerste zuivelcoöperatie in de Verenigde Staten was in 1841 in Wisconsin en behaalde als onderdeel van negen zuivelcoöperaties in 1999 een omzet van meer dan $ 2,2 miljard. Deze zuivelcoöperaties zijn in de twintigste eeuw levensvatbaar gebleven door gebruik te maken van permanente educatie en verbetering van zowel de landbouwtechnologie en methoden en nieuwe sociale veranderingen. Een dagdagelijkse uitdaging voor de coöperaties in Wisconsin was de succesvolle lobby van het Amerikaanse Congres voor subsidies voor producten die op hun beurt werden gebruikt om overtollige kaas te bieden aan de behoeftigen.

Notes

 1. ↑ Marc F. Bellemare, Testen tussen concurrerende theorieën van reverse share-tenancy. (Working Paper, Terry Sanford Institute of Public Policy, Duke University)
 2. ↑ John W. Bruce. (1998) Landenprofielen van grondbezit: Afrika, 1996 (Lesotho, 221) Onderzoekspaper nr. 130, december 1998, Land Tenure Centre, Universiteit van Wisconsin-Madison. bezocht 19 juni 2006
 3. ↑ L. Griffiths (2004) Farming to Halves: A New Perspective on a Miserable System in Landelijke geschiedenis vandaag 6 (2004): 5, bezocht op 14 juni 2006
 4. ↑ R. Leonard en J. Longbottom (2000) Land Tenure Lexicon: een verklarende woordenlijst van Engelse en Franse sprekende West Africa International Institute for Environment and Development (IIED), Londen, 2000 geciteerd in Meertalige thesaurus op grondbezit, Voedsel- en landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties, Rome, 2003. 18 juni 2006
 5. ↑ Pius S Nyambara. "Landelijke verhuurders, landelijke huurders en het Sharecropping Complex in Gokwe, Noordwest-Zimbabwe, 1980s-2002." 1 2003. toegangsdatum 2006-05-18, Centrum voor Toegepaste Sociale Wetenschappen, Universiteit van Zimbabwe en Land Tenure Centre, maart 2003. Universiteit van Wisconsin-Madison.
 6. ↑ Marcus Porcius Cato, De Re Rustica Capitula CXXXVI - CXXXVII
 7. ↑ J. A. Crook. Law and Life of Rome: 90 v.Chr. tot A.D. 212. (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2006 ISBN 978-0801492730), 157
 8. ↑ Hugh Johnson. Vintage: The Story of Wine. (Fireside, 1992), 116.
 9. ↑ Fragmenten uit de "Histoire de la Vigne et du Vin en France" van R. Dion, opgehaald op 25 november 2007.
 10. ↑ "Le colonat partiaire" Clicanoo, Journal de l'Ile de la Réunion 15 mei 2006; Ontvangen op 25 november 2007.
 11. ↑ Art. L. 462-28, Franse nationale vergadering, wet nr. 2006-11 van 5 januari 2006 Journal officiel de la République Française van 6 januari 2006; Ontvangen op 25 november 2007.
 12. ↑ Franse landelijke code Livre IV Baux ruraux Ontvangen op 25 november 2007.
 13. ↑ D. Vassberg "Land en maatschappij in de Gouden Eeuw Castilië" Op 25 november 2007 opgehaald.
 14. ↑ Louis-Mathurin Moreau-Christophe, Du Droit a l'Oisiveté et de l'Organisation du Travail Servile Dans les Républiques Grecques et Romaine (Parijs: Chez Guillaumin et Ce, Libraires 1849), 258-261.
 15. ↑ Bonham C. Richardson. Het Caribisch gebied in de wijdere wereld, 1492-1992: A Regional Geography. (Cambridge University Press, 1992. ISBN 0521351863), 74.
 16. ↑ W. K. Marshall, (1965) "Métayage in de suikerindustrie van de Britse Bovenwindse Eilanden, 1838-1865." Het Jamaicaanse historische overzicht 5: 28-55.
 17. ↑ Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) (april 2005) Dynamiek in sociale dienstverlening en de plattelandseconomie van Madagaskar: beschrijvende resultaten van de gemeentelijke enquête van 2004 op 25 november 2007.
 18. ↑ Ministerie van Landbouw, regering van Ontario (2001) Flexibele Cash Lease-overeenkomsten / Contrats de métayage portant sur les cultures Factsheet 812 geraadpleegd op 20 juni 2006
 19. ↑ Robert C. Allen en Cormac Ó Gráda, "Weer op pad met Arthur Young: Engelse, Ierse en Franse landbouw tijdens de industriële revolutie," Journal of Economic History 48 (1988): 93-116.
 20. 20.0 20.1 J. Cruveilhier, Étude sur le métayage. (Parijs: 1894)
 21. ↑ Simonde de Sismondi (1819) Nouveaux principes d'economie politique, ou de la Richesse dans ses rapports avec la population, vertaald door Richard Hyse als Nieuwe principes van de politieke economie van rijkdom in relatie tot de bevolking. (Londen: Transactie-uitgevers: 1991. ISBN 088738336X)

Referenties

 • Allen, en Cormac Ó Gráda, "On the Road Again with Arthur Young: Engelse, Ierse en Franse landbouw tijdens de industriële revolutie," Journal of Economic History 48 (1988): 93-116.
 • Crook, John A. 1967 2006. Law and Life of Rome, 90 v.Chr. - A.D. 212. Ithaca, NY: Cornell University Press. ISBN 978-0801492730
 • de Sismondi, Simonde. 1991. Nieuwe principes van politieke economie. Londen: transactie-uitgevers. ISBN 088738336X
 • Johnson, Hugh. 1992. Vintage: The Story of Wine. Fireside. ISBN 978-0671791827
 • Richardson, Bonham C. 1992. Het Caribisch gebied in de wijdere wereld, 1492-1992: A Regional Geography. Cambridge University Press. ISBN 0521351863
 • Shaffer, John W. 1982. Familie en boerderij: Agrarische verandering en huishoudelijke organisatie in de Loire-vallei, 1500-1900. Albany, NY: Staatsuniversiteit van New York Press. ISBN 0873955625

Externe links

Alle links opgehaald 18 november 2015.

 • World of the Tenant Farmer Texas beyond History
 • Coöperatieve creameries - Wisconsin Historical Society

Pin
Send
Share
Send