Pin
Send
Share
Send


eindpunt, de Romeinse god van grenzen

In de Romeinse mythologie eindpunt was de god die woonde in en beschermde grensmarkeringen, die werden gebruikt om de grenzen van eigenschappen en gemeenschappen af ​​te bakenen. Deze identificatie is zo expliciet dat zijn naam in feite het Latijnse woord is voor een dergelijke markering. Omdat de installatie van dergelijke stenen werd gezien als een religieus belangrijke handeling, zouden de Romeinen een offer brengen om hun plaatsing te herdenken en te heiligen. Verder vierden landeigenaren een jaarlijks festival genaamd het Terminalia ter ere van de god elk jaar op 23 februari. Naast het belang van deze markeringen in de openbare ruimte, werd ook een klein heiligdom voor Terminus gevonden in de tempel van Jupiter Optimus Maximus op de Capitoline-heuvel, zoals de tempel werd gedacht gebouwd over een heiligdom voor mindere god. Misschien als gevolg hiervan werd hij af en toe geïdentificeerd als een aspect van Jupiter onder de naam Jupiter Terminalis.

Oude schrijvers geloofden dat de aanbidding van Terminus in Rome was geïntroduceerd tijdens het bewind van de eerste koning Romulus (ca. 753-717 v.G.T.) of zijn opvolger Numa (717-673 v.G.T.). Moderne wetenschappers hebben het op verschillende manieren gezien als het voortbestaan ​​van een vroege animistische eerbied voor de kracht die inherent is aan de grensmarkering, of als de Romeinse ontwikkeling van het proto-Indo-Europese geloof in een god die zich bezighoudt met de verdeling van eigendom. Parallellen kunnen ook worden gezien met de Griekse god Hermes, wiens naam en aanvankelijke religieuze relevantie waren gebaseerd op de grensmarkeringen die in de Helleense samenleving werden vereerd, die werden genoemd hermen.1

Mythische accounts

Hoewel Terminus waarschijnlijk te sterk werd geassocieerd met zijn lichamelijke manifestatie (de grenssteen) om een ​​aanzienlijk deel van de mythologie op te lopen (net als Hestia in de Griekse traditie, die de haard vertegenwoordigde), wordt er toch naar verwezen in verschillende belangrijke mythische verhalen.

De belangrijkste hiervan was een etiologische mythe, die de aanwezigheid van een verklaart eindpunt in de tempel van Jupiter op Capitol Hill. Daarin besluit Tarquin, een jonge koning van de vroege Romeinse staat, zijn nageslacht te verzekeren door een massieve tempel over de overblijfselen te bouwen, een heilige plaats ingewijd in de tijd van Romulus. Dit vereiste echter het verplaatsen van de religieuze beeldhouwwerken en heiligdommen die ter plaatse bestonden. Om dit te bereiken zonder een van de goddelijkheden die daarin worden voorgesteld te irriteren, begon hij aan iedereen offers te brengen, op zoek naar een bewijs of de goden zijn plan accepteerden.

Volgens de overlevering stuurden de goden bij het begin van dit werk een goddelijke indruk van de toekomstige uitgestrektheid van het rijk, want hoewel de voortekenen gunstig waren voor de ontheiliging van alle andere heiligdommen, waren ze ongunstig voor die van het lot van Terminus. Dit werd geïnterpreteerd als te betekenen dat aangezien de verblijfplaats van Terminus niet werd verplaatst en hij alleen van alle goden niet werd opgeroepen uit zijn gewijde grenzen, dus alles zou stevig en onbeweeglijk zijn in het toekomstige rijk. Dit voorteken van blijvende heerschappij werd gevolgd door een wonderkind dat de grootheid van het rijk voorspelde. Er wordt gezegd dat terwijl ze de fundamenten van de tempel aan het graven waren, een menselijk hoofd aan het licht kwam met het perfecte gezicht; deze verschijning onmiskenbaar getuigde dat de plek het bolwerk van het rijk en het hoofd van de hele wereld zou zijn. Dit was de interpretatie gegeven door de waarzeggers in de stad, evenals door degenen die vanuit Etruria in de raad waren geroepen (I.55).2

Zo werd Terminus en zijn voortdurende aanwezigheid in het centrum van Rome gezien als een teken van de potentie van Rome, symbolisch weergegeven door de ondoordringbare grenzen die de god betekende.

Ovidius benadrukt in zijn interpretatie van dezelfde gebeurtenissen hun relevantie voor het dagelijkse leven van Romeinse burgers:

De hele menigte goden gaf zich over aan Jupiter en maakte plaats:
Maar zoals de ouden vertellen, bleef Terminus in het heiligdom
Waar hij werd gevonden, en deelt de tempel met grote Jupiter.
Zelfs nu is er een klein gaatje in het dak van de tempel,
Dus hij kan niets boven hem zien dan sterren.
Sindsdien, Terminus, ben je niet vrij geweest om te dwalen:
Blijf daar, op de plaats waar je bent neergezet,
En geef geen centimeter toe aan de gebeden van je buurman,
Opdat je mannen boven Jupiter lijkt te zetten (Boek II, 23 februari).3

Ovidus gebruikt dus hetzelfde verhaal om de onschendbaarheid van de grenzen te benadrukken eindpunt. Net zoals de god weigerde te worden verplaatst door Jupiter, de koning van de goden, zo zou hij ook afzien van de verplaatsing door een sterveling die jaloers was op het land van zijn buurman.

Deze specifieke mythische episode was duidelijk van voldoende culturele valuta die Lactantius, een vroegchristelijke schrijver (ca. 300 G.T.), opriep om de "achterlijke" religieuze praktijken van het Romeinse volk te karikatureren:

Terminus was de steen die Saturnus inslikte en dacht dat het Jupiter was. Toen Tarquin het Capitool wilde bouwen en deze heiligdommen van vele oude goden vond, raadpleegde hij hen per augury of ze zich zouden overgeven aan Jupiter. Allen zijn het erover eens om te gaan redden, Terminus, die werd geleden te blijven. Daarom noemt de dichter hem de onbeweeglijke rots van het Capitool. En wat kan ik zeggen van mensen die dergelijke voorraden en stenen aanbidden (lapides et stipites) behalve dat ze zelf voorraden en stenen zijn? (Adversus Gentes, boek i., Hoofdstuk xx.)4

Bovendien werd de potentie van de god van grenzen geacht zich te bevinden in het rotsachtige substraat dat hem symboliseerde. Inderdaad, het merendeel van deze markers was ingeschreven met vurige vloeken die werden begrepen als iemand die dwaas genoeg was om ermee te knoeien. Zoals Leland samenvat: 'er waren vreselijke straffen verbonden aan het verwijderen van dergelijke oriëntatiepunten. De inscriptie van een terminus luidt: Quisquis hoc sustulerit aut læserit, ultimus suorum moriatur ("Mocht iemand deze steen verwijderen of verwonden, moge hij de laatste van zijn race sterven!"). "5

Aanbidden

Zoals hierboven vermeld, was de naam van de god Terminus het Latijnse woord voor een grenssteen,6 zodanig dat zijn aanbidding, zoals vastgelegd in de late Republiek en Rijk, was gecentreerd rond deze liminale markeringen.7 Siculus Flaccus, een schrijver over landmeten, legt het ritueel vast waarmee de stenen moesten worden geheiligd:

Ze zouden de stenen zelf rechtop zetten op de ongebroken aarde in de buurt van de plekken waar ze kuilen gingen graven en repareren. Ze versierden ze vervolgens met zalf, bedekkingen en slingers. In de gaten waarin ze ze moesten repareren, offerden ze en slachtten ze een slachtoffer, dat ze verbrandden met brandende fakkels. Met bedekte hoofden laten zij het bloed in het gat druppelen en wierpen daar ook wierook, maïs, eveneens honingraten en wijn; en andere dingen waarmee het gebruikelijk is om aan Terminus te offeren, steken ze ook in de gaten. Toen al het offervoedsel met vuur werd verbrand, plaatsten ze de stenen op de hete as en gingen ze vervolgens voorzichtig en aandachtig repareren, en voegden zelfs enkele afgebroken stukjes steen toe die rondom hen waren gestempeld, om ze steviger te maken.8

In feite gaf de alomtegenwoordigheid van deze praktijken een belangrijke aanwijzing voor landmeters wanneer ze onzeker waren welke stenen waren terminai: de praktijk van het offeren van brandoffers "was zo gebruikelijk als een aanvulling op de bevestiging in plaats van een eindpunt dat landmeters werd gevraagd om naar de aslaag onder een steen te zoeken als ze twijfelden of het een grensstreep was of niet."9

In aanvulling op deze inwijdingsoefeningen, een jaarlijks festival genaamd de Terminalia werd gevierd ter ere van de god, die praktijken omvat die het best kunnen worden beschouwd als een weerspiegeling of "jaarlijkse vernieuwing" van dit fundamentele ritueel.10 Naburige families slingerden hun respectieve zijden van de marker en brachten offers aan Terminus op een altaar; Ovidius identificeert deze opnieuw als gewassen-honingraten en wijn. De marker zelf zou gedrenkt zijn in het bloed van een geofferd lam of varken. Er volgde een gemeenschappelijk feest, waar hymnes werden gezongen ter ere van Terminus.711 Deze procedure wordt gevierd in Ovidius kroniek:

Buren verzamelen zich oprecht en houden een feest,
En zing je lof, heilige Terminus:
"U stelt grenzen aan volkeren, steden, grote koninkrijken:
Zonder jou zou elk veld betwist worden.
Je hebt geen gunst: je bent niet omgekocht met goud,
Het land te goeder trouw bewaken. "7

Terwijl de hierboven beschreven riten werden uitgevoerd door particuliere grondeigenaren, waren er ook gerelateerde openbare ceremonies. In het bijzonder verwijst Ovidius naar het offer van een schaap op de dag van de Terminalia (23 februari) op ​​de zesde mijlpaal vanuit Rome langs de Via Laurentina;7 het is waarschijnlijk dat dit de grens tussen de vroege Romeinen en hun buren in Laurentum heeft gemarkeerd.11 Ook bevond zich een steen of altaar van Terminus in de tempel van Jupiter Optimus Maximus op de Capitolijnse heuvel van Rome. Vanwege het geloof dat deze steen aan de hemel moest worden blootgesteld, zat er een klein gaatje in het plafond er direct boven.712 De mythische verklaring voor de aanwezigheid van de grensgod in zo'n verheven tempel is hierboven geschetst. Bij gelegenheid breidde Terminus 'associatie met Jupiter zich uit tot de veronderstelling dat Terminus een aspect van die god was; Dionysius van Halicarnassus verwijst naar "Jupiter Terminalis",13 en één inscriptie noemt een god "Juppiter Ter."14

Ten slotte is er enig bewijs dat de associaties van Terminus zich kunnen uitstrekken van eigendomsgrenzen tot het algemene concept van limieten (zelfs tijdelijke). Volgens de Republikeinse kalender werd de intercalaire maand Mercedonius aan een jaar toegevoegd en na 23 februari of 24 februari geplaatst,15 en sommige oude schrijvers geloofden dat de Terminalia op 23 februari was ooit het einde van het jaar geweest.16 Evenzo is het besluit van Diocletianus in 303 G.T. om zijn vervolging van christenen op 23 februari te initiëren, gezien als een poging om Terminus in te schakelen 'om de voortgang van het christendom te beperken'.17

Geschiedenis

Oude opvattingen

Oude auteurs waren het erover eens dat de aanbidding van Terminus van Sabine-oorsprong was en de introductie ervan aan Rome toeschreef aan Titus Tatius, de Sabine-collega van Rome's grondlegger Romulus (traditioneel bewind 753-717 v.Chr.),18 of aan Romulus 'opvolger Numa Pompilius (717-673 B.C.E.).1319 De auteurs die Numa de eer gaven, verklaarden zijn motivatie als het voorkomen van gewelddadige geschillen over eigendom.1319 Plutarch verklaart verder dat, in overeenstemming met het karakter van Terminus als een borg voor vrede, zijn vroegste aanbidding geen bloedoffers met zich meebracht.19

Modern uitzicht

Volgens de dominante wetenschappelijke visie van de late negentiende en een groot deel van de twintigste eeuw was de Romeinse religie oorspronkelijk animistisch, wat betekent dat het gericht was op geesten die verband hielden met specifieke objecten of activiteiten die pas later werden waargenomen als goden met een onafhankelijk persoonlijk bestaan. Terminus, met zijn gebrek aan mythologie en zijn nauwe associatie met een fysiek object, leek een duidelijk voorbeeld van een godheid die zich in zo'n stadium weinig had ontwikkeld.10 Er moet echter worden opgemerkt dat de juistheid van de term "animisme" is betwist voor gebruik in deze context. Zoals Rose van mening is over de riten van de Terminalia, "niets in al het ritueel suggereert om de kleinste godling of geest erin te toveren."20 Verder merkt hij op dat "we in deze cruciale gevallen vinden dat dit het geval is numen op geen enkele manier betekent het hebben van enige vorm van leven of geest, we kunnen redelijkerwijs beginnen te twijfelen of 'geest' het juiste woord is, niet alleen om te vertalen numen, maar om de vele kleine godlings van Rome te beschrijven. "21

Deze visie op Terminus heeft nog enkele recente aanhangers,11 maar andere geleerden hebben vanuit Indo-Europese parallellen beweerd dat de gepersonaliseerde goden van de Romeinse religie de stichting van de stad moeten zijn voorafgegaan. Georges Dumézil beschouwde Jupiter, Juventas en Terminus als de Romeinse vorm van een proto-Indo-Europese triade, waarin de Romeinse goden respectievelijk werden vergeleken met de Vedische Mitra, Aryaman en Bhaga. In deze opvatting werd de soevereine god (Jupiter / Mitra) geassocieerd met twee minderheidsgoden, één betrokken bij de intrede van mannen in de samenleving (Juventas / Aryaman) en de andere bij de eerlijke verdeling van hun goederen (Terminus / Bhaga).14

Vanuit een meer economisch-functionalistisch perspectief hebben andere wetenschappers opgemerkt dat de opkomst van Terminus parallel loopt aan de toenemende omvang van de klasse van landeigenaren in het klassieke Rome. Hooker merkt op dat de religieuze hervormingen van koning Numa zijn geëvalueerd en dat er twee cultussen aan het officiële rooster zijn toegevoegd: "één was de cultus van Terminus, waarin de nieuwe grensstenen als goden moesten worden aanbeden en een grenssteen moest verstoren om heiligschennis te plegen. Dit was duidelijk bedoeld om het nieuwe stelsel van grondbezit te beschermen. "22 Dit perspectief wordt weerspiegeld in die van Godwin Het Pantheon, wat suggereert dat 'het de vooruitgang van de beschaving was die heiligheid en belang gaf aan de aanbidding van Terminus; in verhouding tot het feit dat de grenzen tussen verschillende staten en het land van verschillende eigenaren van belang werden, leerde het beleid van naties en wetgevers om vertel dat een overtreding van grenzen een misdaad tegen de hemel was. "23

Notes

 1. ↑ Na te hebben opgemerkt dat naar de Griekse en Romeinse mijlpalen beide werd verwezen met dezelfde terminologie, suggereert Farnell dat 'in het aniconische tijdperk de pijler (herm of eindpunt) was vol van de goddelijkheid; en daarom kunnen ze worden beschouwd als objecten van aanbidding "(Vol. V, 18).
 2. ↑ Titus Livius (Livy), The History of Rome, Vol. ik, vertaald door Rev. Canon Roberts, (Londen: J.M. Dent and Sons, 1905). (I.55). Online toegankelijk op de Universiteit van Virgina - eText Center. Ontvangen 19 juni 2007. Zie ook: Dionysius van Halicarnassus, Romeinse oudheden 3.69.3-6.
 3. ↑ Ovidius, Fasti 2.639-684. Ontvangen op 5 juli 2007.
 4. ↑ Lactantius, geciteerd in Leland (63).
 5. ↑ Leland, 63.
 6. ↑ Herbert Jennings Rose .; en John Scheid (2003). "Terminus". Het klassieke woordenboek van Oxford (3e editie, herzien): 1485-1486. Ed. Simon Hornblower en Antony Spawforth. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0198606419.
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 Ovidius, kroniek 2,639-684. Ontvangen op 5 juli 2007.
 8. ↑ Siculus Flaccus, De Condicionibus Agrorum 11. Ook vertaald in "Nvmen inest: 'Animism' van Herbert Jennings Rose in de Griekse en Romeinse religie," The Harvard Theological Review 28 (4) (oktober 1935): 237-257. p. 252.
 9. ↑ H. J. Rose, "Patricians and Plebeians in Rome," Het Journal of Roman Studies 12 (1922): 106-133. p. 117.
 10. 10.0 10.1 W. Warde Fowler (1899). De Romeinse festivals van de periode van de Republiek: een inleiding tot de studie van de religie van de Romeinen. Londen: Macmillan and Co., pp. 324-327. Ontvangen op 5 juli 2007.
 11. 11.0 11.1 11.2 H. H. Scullard (1981). Festivals en ceremonies van de Romeinse Republiek. Londen: Thames and Hudson, pp. 79-80. ISBN 0500400415.
 12. ↑ Samuel Ball Platner .; en Thomas Ashby (1929). "Terminus, Fanum". Een topografisch woordenboek van het oude Rome: 512. Londen: Oxford University Press. Ontvangen op 5 juli 2007.
 13. 13.0 13.1 13.2 Dionysius van Halicarnassus, Romeinse oudheden 2.74.2-5.
 14. 14.0 14.1 Georges Dumézil 1966 (1996). Archaïsche Romeinse religie: deel één, Philip Krapp (trans.), Baltimore, M.D .: Johns Hopkins University Press, pp. 200-203. ISBN 0801854806.
 15. ↑ Herbert Jennings Rose .; en Simon R. F. Price (2003). "Kalender, Romeins". Het klassieke woordenboek van Oxford (3e editie, herzien): 274. Ed. Simon Hornblower en Antony Spawforth. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0198606419.
 16. ↑ Marcus Terentius Varro, De Lingua Latina 6.3; Ovidius, kroniek 2,47-54. Ontvangen op 5 juli 2007.
 17. ↑ J. H. W. G. Liebeschuetz (1979). Continuïteit en verandering in de Romeinse religie. Oxford: Oxford University Press, p. 247. ISBN 0198148224.
 18. ↑ Marcus Terentius Varro, De Lingua Latina 5.10.
 19. 19.0 19.1 19.2 Plutarchus, Romeinse vragen 15; "Numa" in Parallel leven 16.
 20. ↑ Rose (1935), 252.
 21. ibid.
 22. ↑ Edna M. Hooker, "De betekenis van Numa's religieuze hervormingen," Numen 10 (fasc. 2) (augustus 1963): 87-132. p. 129.
 23. ↑ William Godwin, The Pantheon: Ancient History of the Gods of Greece and Rome, (New York en Londen: Garland Publishing Inc., 1984, ISBN 0824035607).

Referenties

Primaire bronnen

 • Dionysius van Halicarnassus. Romeinse oudheden. Vertaald door Earnest Cary. Loeb Classical Library editie, 1937. Online beschikbaar via uchicago.edu. Ontvangen 19 juni 2007.
 • Flaccus, Siculus. De Condicionibus Agrorum. Latijnse versie online beschikbaar via intratext.com. Ontvangen 19 juni 2007.
 • Livius, Titus (Livy). De geschiedenis van Rome. Vertaald door Rev. Canon Roberts. Londen: J.M. Dent and Sons, 1905. Online beschikbaar bij de Universiteit van Virgina - eText Center. Ontvangen 19 juni 2007.
 • Ovidius. kroniek. Vertaald door A. S. Kline. Online beschikbaar via tonykline.co.uk. Ontvangen 19 juni 2007.
 • Plutarchus, Mestrius (Plutarch). Romeinse vragen. Vertaald door Frank Cole Babbitt. Loeb Classical Library-editie, 1936. Online beschikbaar via uchicago.edu. Ontvangen 19 juni 2007.
 • Plutarchus, Mestrius (Plutarch). "The Life of Numa" in Het parallelle leven (Verschillende werken van Plutarch). Vertaald door Bernadotte Perrin. Loeb Classical Library-editie, 1917. Online beschikbaar op uchicago.edu. Ontvangen 19 juni 2007.
 • Varro, Marcus Terentius. De Lingua Latina. Italiaanse tekst online beschikbaar op thelatinlibrary.com. Ontvangen 19 juni 2007.

Secondaire bronnen

 • Buriss, Eli Edward. Taboe, Magic, Spirits: A Study of Primitive Elements in Roman Religion. New York: Macmillan Company, 1931. Online beschikbaar via sacred-texts.com. Ontvangen 19 juni 2007.
 • Dumézil, Georges. Archaïsche Romeinse religie: deel één. Vertaald door Philip Krapp. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1996 (origineel 1966). ISBN 0801854806
 • Fowler, W. Warde. De Romeinse festivals van de periode van de Republiek: een inleiding tot de studie van de religie van de Romeinen. Londen: Macmillan and Co., 1899.
 • Godwin, William. The Pantheon: Ancient History of the Gods of Greece and Rome. New York en Londen: Garland Publishing Inc., 1984. ISBN 0824035607
 • Liebeschuetz, J. H. W. G. Continuïteit en verandering in de Romeinse religie. Oxford: Oxford University Press, 1979. ISBN 0198148224
 • Piccaluga, Giulia (1974). Terminus: I segni di confine nella religione romana (in Italiaans). Rome: Edizioni dell'Ateneo. OCLC 1989261.
 • Platner, Samuel Ball en Thomas Ashby. "Terminus, Fanum" in Een topografisch woordenboek van het oude Rome. Londen: Oxford University Press, 1929.
 • Rose, Herbert Jennings en Simon R. F. Price. "Kalender, Roman" in Het klassieke woordenboek van Oxford (3e editie, herzien). Uitgegeven door Simon Hornblower en Antony Spawforth. Oxford: Oxford University Press, 2003. ISBN 0198606419
 • Rose, Herbert Jennings. "Nvmen inest: 'Animism' in de Griekse en Romeinse religie." The Harvard Theological Review 28 (4) (oktober 1935): 237-257.
 • Rose, Herbert Jennings. "Patriciërs en Plebeians in Rome." Het Journal of Roman Studies 12 (1922): 106-133.
 • Rose, Herbert Jennings en John Scheid. "Terminus" in Het klassieke woordenboek van Oxford (3e editie, herzien). Uitgegeven door Simon Hornblower en Antony Spawforth. Oxford: Oxford University Press, 2003. ISBN 0198606419
 • Scullard, H. H. Festivals en ceremonies van de Romeinse Republiek. London: Thames and Hudson, 1981. ISBN 0500400415
 • Woodard, Roger D. Indo-Europese heilige ruimte. Vedische en Romeinse Cult. Urbana, IL: University of Illinois Press, 2006. ISBN 025202988. 2007.02.36 Beoordeeld door Marco V. García-Quintela (2007) Bryn Mawr Classical Review. Ontvangen 13 juni 2007.

Pin
Send
Share
Send