Ik wil alles weten

Mark, Evangelie van

Pin
Send
Share
Send


CanonOntwikkeling: Oude Testament · Nieuwe Testament · Christian Canon
anderen: Deuterocanon · Apocrypha: Bijbels · Nieuw Testament Meer Divisies Hoofdstukken en verzen · Pentateuch · Geschiedenis · Wijsheid · Major & Minor Prophets · Evangelies (synoptisch) · Epistels (Pauline, Pastoral, Algemeen) · ApocalypsTranslationsVulgate · Luther · Wyclif · Tyndale · KJV · Moderne Engelse Bijbels · Debat · Dynamisch versus formeel · JPS · RSV · NASB · Amp · NAB · NEB · NASB · TLB · GNB · NIV · NJB · NRSV · REB · NLT · MsgManuscriptenSeptuagint · Samaritan Pentateuch · Dode Zeerollen · Targum · Diatessaron · Muratoriaans fragment · Peshitta · Vetus Latina · Masoretische tekst · Nieuwtestamentische manuscripten

Bekijk de video: Uitverkiezing. Romeinen 9. Mark Driscoll (Augustus 2021).

Pin
Send
Share
Send