Ik wil alles weten

Ernest Jones

Pin
Send
Share
Send


Alfred Ernest Jones (1 januari 1879 - 11 februari 1958) was een Welse neuroloog en psychoanalyticus van de Freudiaanse school. Hij droeg bij aan de ontwikkeling van de psychoanalyse door zijn introductie van het concept 'rationalisatie' als een manier waarop mensen omgaan met onbewuste motivaties. Hij diende ook als officiële biograaf van Sigmund Freud. Als de eerste Engelstalige beoefenaar van de psychoanalyse en als president van zowel de British Psychoanalytical Society als de International Psychoanalytic Association in de jaren 1920 en 1930, oefende Jones een ongeëvenaarde invloed uit bij de oprichting van zijn organisaties, instellingen en publicaties in de Engelstalige wereld, een positie van groot belang gezien de revolutionaire impact van Freud's werk op de menselijke samenleving in de twintigste eeuw.

Leven

Alfred Ernest Jones werd geboren in Gowerton, een industrieel dorp aan de rand van Swansea, in Zuid-Wales, Groot-Brittannië. De zoon van een kolenmijningenieur, werd opgeleid aan de Swansea Grammar School, Llandovery College, University College Cardiff en University College London, waar hij in 1901 een graad in geneeskunde behaalde, gevolgd door een doctoraat en lidmaatschap van het Royal College of Physicians in 1903. Hij was bijzonder verheugd om de gouden medaille van de universiteit in de verloskunde te ontvangen van zijn vooraanstaande collega Welshman, Sir John Williams.

Na het behalen van zijn medische graad specialiseerde Jones zich in neurologie en vervulde een aantal functies in Londense ziekenhuizen. Zijn uitgebreide lezing van de Franse en Duitse literatuur op dit gebied wekte een latente interesse in de psychiatrie en het was in een Duits psychiatrisch tijdschrift dat hij voor het eerst kennis maakte met Freud's geschriften in de vorm van de beroemde Dora case-history. Toen vormde hij, zoals zijn autobiografie vastlegt: “de diepe indruk dat er een man in Wenen was die daadwerkelijk met aandacht luisterde naar elk woord dat zijn patiënten tegen hem zeiden… een revolutionair verschil met de houding van

Helaas voor Jones bleek Edwardiaans Engeland minder dan ontvankelijk voor revolutionaire theorieën over menselijke seksualiteit. In deze context bleken Jones 'vroege pogingen om psychoanalytische inzichten toe te passen in zijn klinische werk minder dan behoedzaam. In 1906 werd hij berecht en vrijgesproken wegens aantijgingen van ongepast gedrag met leerlingen in een Londense school. In 1908, nadat hij seksuele repressie had aangetoond als de oorzaak van een hysterische verlamming van de arm van een jong meisje, werd hij geconfronteerd met aantijgingen van de ouders van het meisje en werd hij gedwongen zijn ontslag te nemen in het ziekenhuis.

Door deze beproevingen het hoofd te bieden, kon Jones een beroep doen op de emotionele en financiële steun van zijn minnares Loe Kann, een rijke Nederlandse emigrant die hij voor het eerst in 1906 in Londen had ontmoet. Hun relatie eindigde in 1913 en Kann ging in analyse met Freud, en Jones met Sandor Ferenczi.

In 1917 trouwde Jones met de Welsh componist Morfydd Llwyn Owen. Ze stierf achttien maanden later na complicaties van een operatie voor appendicitis. In 1919 ontmoette Jones in Zürich, en trouwde met Katherine Jokl, een afgestudeerde joodse economie uit Moravië die met Freuds dochters op school in Wenen was geweest. Ze kregen vier kinderen en bleven gelukkig getrouwd.

Jones was altijd trots op zijn oorsprong in Wales en werd lid van de Welsh Nationalist Party - Plaid Cymru. Hij had een bijzondere liefde voor het Gower-schiereiland, dat hij in zijn jeugd uitgebreid had onderzocht en dat voor de familie Jones een regelmatig toevluchtsoord voor het gezin werd. Hij speelde een belangrijke rol bij het veiligstellen van zijn status in 1956, als de eerste regio van het VK die werd aangewezen als Area of ​​Outstanding Natural Beauty.

Jones werd in 1942 lid van het Royal College of Physicians en in 1954 Honorary Doctor of Science aan de Swansea University.

Hij stierf op 11 februari 1958 in Londen, Engeland.

Werk

Tijdens het bijwonen van een congres van neurologen in Amsterdam in 1907, ontmoette Jones Carl Jung van wie hij een verslag uit de eerste hand ontving van het werk van Freud en zijn kring in Wenen. Jones bevestigde zijn oordeel over het belang van Freuds werk en voegde zich bij Jung in Zürich om het inaugurele psychoanalytische congres te plannen. Dit werd gehouden in 1908 in Salzburg, waar Jones Freud voor het eerst ontmoette. In een paper aan het congres introduceerde Jones de term 'rationalisatie' om aan te geven hoe mensen proberen hun onbewuste motivaties te begrijpen door ze te rationaliseren. Freud accepteerde later de term en het werd een onderdeel van de technische taal van de psychoanalyse.

Jones reisde vervolgens naar Wenen voor verdere besprekingen met Freud en inleidingen voor de leden van de Vienna Psychoanalytic Society. Zo begon een persoonlijke en professionele relatie die, tot het erkende voordeel van beiden, de vele verdeeldheid en rivaliteit zou overleven die de eerste decennia van de psychoanalytische beweging markeerde, en zou duren tot Freud's dood in 1939.

Met zijn loopbaanperspectieven in Groot-Brittannië in ernstige moeilijkheden, zocht Jones zijn toevlucht in Canada in 1908 in de functie van psychiatrisch consultant in het Toronto General Hospital. Er volgden benoemingen als universitair docent en vervolgens professor aan de Universiteit van Toronto. Tijdens zijn tijd in Canada was Jones in staat om sterke werkrelaties met de ontluikende Amerikaanse psychoanalytische beweging te smeden. In 1911 richtte hij de American Psychoanalytic Association op, die tot 1913 als eerste secretaris fungeerde. Gedurende deze periode produceerde Jones de eerste van wat veel belangrijke bijdragen aan de psychoanalytische literatuur zouden zijn, met name zijn monografie over Hamlet die later werd gepubliceerd als Hamlet en Oedipus (1949).

Bij zijn terugkeer naar Londen in 1913 begon Jones in de praktijk als psychoanalyticus, richtte hij de London Psychoanalytic Society op en bleef hij schrijven en lezingen geven over psychoanalytische theorie. Een verzameling van zijn werk werd gepubliceerd als Papers over psychoanalyse (1912), het eerste boek over psychoanalyse in de Engelse taal.

In 1919, het jaar waarin hij de British Psychoanalytical Society oprichtte, kon Jones met trots aan Freud melden dat de psychoanalyse in Groot-Brittannië "vooroploopt op medisch, literair en psychologisch belang" (brief; 27 januari 1919). Als president van de Society - een functie die hij tot 1944 zou bekleden - zorgde Jones voor de financiering van en toezicht op de vestiging in Londen van een kliniek met gesubsidieerde vergoedingen en een Instituut voor Psychoanalyse, die administratieve, publicatie- en trainingsfaciliteiten bood voor het groeiende netwerk van professionele psychoanalytici.

Jones diende vervolgens twee periodes als president van de International Psychoanalytic Association van 1920 tot 1924 en 1932 tot 1949. In 1920 richtte hij de International Journal of Psychoanalysis, die als redacteur tot 1939 diende. Het jaar daarop richtte hij de Internationale Psychoanalytische Bibliotheek op, die ongeveer 50 boeken publiceerde onder zijn redactie. Jones verkreeg spoedig van Freud exclusieve rechten op de Engelse vertaling van zijn werk. De eerste twee van de vierentwintig delen van de Standaardeditie van Freud's Collected Works verscheen in 1924, vertaald door James Strachey onder toezicht van Jones.

Grotendeels door de energieke belangenbehartiging van Jones, erkende de British Medical Association officieel de psychoanalyse in 1929. De BBC verwijderde hem vervolgens van een lijst van sprekers die als gevaarlijk voor de openbare moraal werden aangemerkt en in 1932 gaf hij een reeks radio-uitzendingen over psychoanalyse.

Nadat Hitler de macht in Duitsland had overgenomen, hielp Jones veel ontheemde en bedreigde Duitse joodse analisten om zich in Engeland en andere landen te vestigen. Na de annexatie van Oostenrijk in 1938 reisde hij met aanzienlijk persoonlijk risico naar Wenen om een ​​cruciale rol te spelen bij de onderhandelingen over en de organisatie van de emigratie van Freud en zijn kring naar Londen.

Na het einde van de oorlog gaf Jones geleidelijk aan afstand van zijn vele officiële functies, terwijl hij zijn psychoanalytische praktijk, schrijven en lezingen voortzette. De belangrijkste onderneming van zijn laatste jaren was zijn monumentale verslag van het leven en werk van Freud, gepubliceerd in drie delen tussen 1953 en 1957. Hierin werd hij vakkundig bijgestaan ​​door zijn Duitstalige vrouw die veel van Freuds vroege correspondentie en ander archief vertaalde documentatie beschikbaar gesteld door Anna Freud. Een onvoltooide autobiografie, Gratis verenigingen, werd postuum gepubliceerd in 1959.

Nalatenschap

Ernest Jones was een sleutelfiguur bij het introduceren van de studie van psychoanalyse in de Engelstalige wereld. Hij vertaalde veel van Freuds werken in het Engels en promootte zijn werken actief in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Hij introduceerde de term 'rationalisatie' in de standaardtaal van de psychoanalyse.

Publicaties

 • Jones, Ernest A. 1912. Papers over psycho-analyse. Londen: Balliere Tindall & Cox.
 • Jones, Ernest A. 1923. Essays in Applied Psycho-Analysis. Londen: International Psycho-Analytical Press.
 • Jones, Ernest A. 1928. Psychoanalyse. Londen: E. Benn
 • Jones, Ernest A. 1931 1971. Op de nachtmerrie. Liveright Publishing Corporation. ISBN 0871402483
 • Jones, Ernest A. 1949 1976. Hamlet en Oedipus. W.W. Norton. ISBN 0393007995
 • Jones, Ernest A. 1953 1975. Sigmund Freud: Life and Work (3 vols.). Vintage / Ebury. ISBN 0701201517
 • Jones, Ernest A. 1956. Sigmund Freud: Four Centenary Addresses New York. Basic boeken
 • Jones, Ernest A. 1959. Gratis verenigingen: Herinneringen aan een psychoanalist. Londen: Hogarth Press.
 • Jones, Ernest A. en Sigmund Freud. 1995. De volledige correspondentie van Sigmund Freud en Ernest Jones, 1908-1939. Belknap Press. ISBN 067415424X

Referenties

 • Brome, Vincent. 1983. Ernest Jones: Freud's Alter Ego. New York: Norton. ISBN 0393015947
 • Davies, Thomas G. 1979. Ernest Jones: 1879-1958. Cardiff: University of Wales Press. ISBN 0708307191
 • Maddox, Brenda. 2007. Freud's Wizard: Ernest Jones en de transformatie van psychoanalyse. Perseus Books Group. ISBN 0306815559
 • Ernest Alfred Jones BookRags.com. Ontvangen op 15 januari 2008.

Pin
Send
Share
Send