Ik wil alles weten

Sayyid Qutb

Pin
Send
Share
Send


Sayyid Qutb ; 9 oktober 1906 (de Library of Congress heeft zijn geboortejaar als 1903) - 29 augustus 1966) was een Egyptische intellectuele auteur en islamist verbonden aan de Egyptische Moslimbroederschap. Hij is vooral bekend om zijn theoretische werk over het herdefiniëren van de rol van islamitisch fundamentalisme in sociale en politieke verandering, met name in zijn boeken "Social Justice" en Ma'alim fi-l-Tariq (Mijlpalen). Zijn uitgebreide korancommentaar Fi zilal al-Qur'an (In de schaduw van de koran) heeft aanzienlijk bijgedragen aan moderne percepties van islamitische concepten zoals jihad, jahiliyyah en ummah.

Alternatieve spellingen van zijn voor- en achternaam zijn Saïd, Syed, Koteb (vrij gebruikelijk), Qutub, Kotb, enz. Qutb werd gearresteerd en gevangengezet in 1955 na publicatie van Mijlpalen. Hij werd vrijgelaten in 1964 na de persoonlijke tussenkomst van de president van Irak. Een jaar later werd hij opnieuw gearresteerd. In augustus 1966 werd hij geëxecuteerd, schuldig bevonden aan samenzwering tegen de regering. Hij wordt algemeen beschouwd als een van de belangrijkste intellectuele leiders van het islamisme en als een rechtvaardiging voor revolutie tegen regimes die als niet-islamitisch worden beschouwd. Zijn uitgebreide schrijven over de koran was een pionier voor een nieuwe trend voor moslims om de tekst zelf te lezen en te interpreteren, omdat hij geen traditioneel opgeleide geleerde was en ook geen conventioneel formaat volgde in zijn commentaren. Zijn benadering hield zich bezig met de cadans van de Arabische tekst, en legde zelfs in de Engelse vertaling de schoonheid van het oorspronkelijke Arabisch vast, vaak verborgen in Engelse weergaven. Zijn nalatenschap wordt zowel vereerd als beschimpt, afhankelijk van de sympathieën van degenen die zijn boeken lezen.

Leven en openbare carrière

Qutb is opgegroeid in het Egyptische dorp Musha en heeft vanaf jonge leeftijd in de Koran een opleiding genoten. Hij verhuisde naar Caïro, waar hij tussen 1929 en 1933 een westerse opleiding kreeg, voordat hij zijn carrière als leraar bij het ministerie van openbare instructie begon. Tijdens zijn vroege carrière wijdde Qutb zich aan de literatuur als auteur en criticus en schreef hij romans als Ashwak (Doornen) en zelfs het verheffen van de Egyptische romanschrijver Naguib Mahfouz uit het duister. In 1939 werd hij functionaris bij het Egyptische ministerie van Onderwijs (wizarat al-ma'arif). Van 1948 tot 1950 ging hij naar de Verenigde Staten voor een studiebeurs om het onderwijssysteem te bestuderen, met een masterdiploma van de Colorado State College of Education (nu de Universiteit van Noord-Colorado). Qutb's eerste grote theoretische werk van religieuze sociale kritiek, Al-'adala al-Ijtima'iyya fi-l-Islam (Sociale rechtvaardigheid in de islam), werd gepubliceerd in 1949, tijdens zijn tijd overzee.

Afgezien van zijn voortijdige einde was Qutb's persoonlijke leven niet altijd gelukkig. Hoewel de islam hem veel vrede en tevredenheid gaf1 hij leed zijn hele leven aan ademhalings- en andere gezondheidsproblemen en stond bekend om 'zijn introverte houding, isolatie, depressie en bezorgdheid'. Qua uiterlijk was hij 'bleek met slaperige ogen'.2 Qutb is nooit getrouwd geweest, gedeeltelijk vanwege zijn standvastige religieuze overtuiging. Terwijl de stedelijke Egyptische samenleving waarin hij leefde meer verwesterd werd, geloofde Qutb de koran (Surat al-Nisa, 4:32) vrouwen dat geleerd "Mannen zijn de managers van vrouwenzaken ..." 3 Qutb betreurde zijn lezers dat hij nooit een vrouw met voldoende "morele zuiverheid en discretie" kon vinden en zich moest verzoenen met de vrijgezel.4

Qutb was uiterst kritisch over veel dingen in de Verenigde Staten, zijn racisme, materialisme, individuele vrijheid, zijn economisch systeem, slechte kapsels,5 trivialiteit, beperkingen op echtscheiding, enthousiasme voor sport, "dierlijke" vermenging van de seksen (die zelfs in kerken plaatsvond),6 en gebrek aan steun voor de Palestijnse strijd. In een artikel dat na zijn reizen in Egypte werd gepubliceerd, merkte hij afkeurend de seksualiteit van Amerikanen op:

Het Amerikaanse meisje is goed bekend met het verleidelijke vermogen van haar lichaam. Ze weet dat het in het gezicht ligt en in expressieve ogen en dorstige lippen. Ze weet dat verleidelijkheid in de ronde borsten, de volle billen en in de welgevormde dijen, slanke benen ligt - en ze laat dit alles zien en verbergt het niet.7

... en hun smaak in muziek

Jazz is zijn favoriete muziek, en het is gemaakt door negers om hun liefde voor lawaai te bevredigen en om hun seksuele verlangens te wekken ... 8

Over het thema vrouwen in het Westen merkte Qutb ook op dat 'vrije geslachtsgemeenschap en onwettige kinderen' de basis vormen van de westerse samenleving, waar de rol van vrouwen 'alleen maar aantrekkelijk, sexy en flirterig is'.9 Qutb concludeerde dat belangrijke aspecten van het Amerikaanse leven 'primitief' en schokkend waren. Zijn ervaringen in de VS vormden gedeeltelijk de aanleiding voor zijn afwijzing van westerse waarden en zijn beweging naar radicalisme bij zijn terugkeer naar Egypte. Hij nam ontslag bij het ambtenarenapparaat en trad begin jaren vijftig toe tot de Broederschap10 en werd hoofdredacteur van het weekblad van de Broeders Al-Ikhwan al-Muslimin, en later hoofd van de propagandasectie, evenals een benoemd lid van het Werkcomité en van de Leidraad, de hoogste afdeling in de Broederschap. 11 Vanaf dezelfde periode begon Qutb de geschriften te lezen van Sayyid Abul A'la Maududi, die aanzienlijke invloed op zijn denken had uitgeoefend.

In juni 1952 werd de pro-westerse regering van Egypte ten val gebracht door de nationalistische vrije officierenbeweging onder leiding van Gamal Abdel Nasser. Zowel Qutb als de Moslim Broederschap verwelkomden de staatsgreep tegen de monarchistische regering - die zij als niet-islamitisch en dienstbaar aan het Britse imperialisme beschouwden - en genoten vóór en onmiddellijk na de staatsgreep een nauwe relatie met de beweging. Veel leden van de Broederschap verwachtten dat Nasser een islamitische regering zou vestigen. De samenwerking tussen de Broederschap en Vrije Officieren, die het succes van de revolutie markeerde, verzuurde echter snel toen duidelijk werd dat de seculiere nationalistische ideologie van het Nasserisme onverenigbaar was met het Islamisme van de Broederschap. Het regime van Nasser weigerde alcohol te verbieden of andere delen van de sharia-wetgeving te implementeren.

Na de poging tot moord op Nasser in 1954 gebruikte de Egyptische regering het incident om een ​​hardhandig optreden tegen de Moslimbroederschap te rechtvaardigen, waarbij Qutb en vele anderen werden opgesloten voor hun vocale oppositie tegen verschillende regeringsbeleid. In de gevangenis schreef Qutb zijn twee belangrijkste werken: een commentaar op de koran Fi zilal al-Qur'an (In de schaduw van de koran), en een manifest van de politieke islam genoemd Ma'alim fi-l-Tariq (Mijlpalen). Deze werken vertegenwoordigen de laatste vorm van Qutb's gedachte, en omvatten zijn radicale, anti-vestigingsclaims op basis van zijn interpretaties van de Koran, de islamitische geschiedenis en de sociale en politieke problemen van Egypte. De gedachtegang die hij inspireerde is bekend geworden als Qutbism.

Qutb werd eind 1964 op last van de toenmalige premier van Irak, Abdul Salam Arif, uit de gevangenis vrijgelaten voordat hij in augustus 1965 opnieuw werd gearresteerd. Hij werd beschuldigd van samenzwering om de staat omver te werpen en onderworpen aan wat sommigen overwegen een showproces. Veel van de aanklachten tegen Qutb voor de rechtbank werden rechtstreeks overgenomen Ma'alim fi-l-Tariq en hij steunde krachtig zijn schriftelijke verklaringen. Het proces resulteerde in een doodvonnis voor Qutb en zes andere leden van de Moslimbroederschap.12 Op 29 augustus 1966 werd Sayyid Qutb geëxecuteerd door op te hangen.

Evolutie van het denken

Er zijn verschillende theorieën naar voren gebracht over de vraag waarom Qutb van een seculiere reformist in de jaren 1930 veranderde in een radicale islamist in de jaren 1950 (de laatste bleek duidelijk in Ma'alim fi-l-Tariq). Een veel voorkomende verklaring is dat de omstandigheden die hij zag in de gevangenis van 1954-1964, inclusief de marteling en moord op moslimbroeders, hem ervan overtuigd hadden dat alleen een regering die gebonden was aan de islamitische wet dergelijke misbruiken kon voorkomen. Een andere theorie is dat de ervaringen van Qutb in Amerika en het onvoldoende anti-westerse beleid van Nasser hem de krachtige en gevaarlijke aantrekkingskracht van Jahiliyya - een dreiging onvoorstelbaar, naar schatting van Qutb, voor de seculiere geest. Uiteindelijk gaf Qutb zijn eigen uitleg in Ma'alim fi-l-Tariq, argumenterend dat:

... alles wat niet-islamitisch was, was slecht en corrupt, terwijl het volgen van de sharia als een compleet systeem dat zich uitstrekte tot alle aspecten van het leven, alle voordelen voor de mensheid zou opleveren, van persoonlijke en sociale vrede tot de 'schatten' van het universum.13

Over het algemeen hebben Qutb's ervaringen als Egyptenaar - zijn dorpsjaren, professionele carrière en activisme in de Moslimbroederschap - een onmiskenbaar stempel gedrukt op zijn theoretische en religieuze werken. Zelfs het vroege, seculiere schrijven van Qutb toont bewijs van zijn latere thema's. Bijvoorbeeld de autobiografie van Qutb over zijn jeugd Tifl min al-Qarya (Een kind uit het dorp) maakt weinig melding van de islam of de politieke theorie en wordt doorgaans geclassificeerd als een seculier, literair werk. Het staat echter vol met verwijzingen naar dorpmystiek, bijgeloof, de koran en incidenten van onrechtvaardigheid. Het latere werk van Qutb ontwikkelde zich langs vergelijkbare thema's, die zich bezighouden met koranexegese, sociale rechtvaardigheid en politieke islam.

De carrière van Qutb als schrijver heeft ook zijn filosofie sterk beïnvloed. In al-Tafsir al-Fanni fil-Koran (Artistieke weergave in de koran), Qutb ontwikkelde een literaire waardering van de koran en een aanvullende methodologie voor de interpretatie van de tekst. Zijn hermeneutiek werd toegepast in zijn uitgebreide commentaar op de koran, Fi zilal al-Qur'an (In de schaduw van de koran), die diende als basis voor de radicale verklaringen van Ma'alim fi-l-Tariq. In de Schaduw, hij put nauwelijks uit wat eerdere exegeten hebben geschreven, noch houdt hij zich bezig met een gedetailleerde taalanalyse. Integendeel, hij creëert een discours tussen verschillende passages in de koran en gebruikt zijn commentaar om zijn 'sociale en politieke agenda' te ondersteunen14. Het commentaar van Qutb brengt echter iets over van de poëtische kwaliteit van de Qu'ran (wat rijmend proza ​​is). Op Surah 88 schreef hij bijvoorbeeld:

Deze soera is een diepe en kalme melodie die meditatie, hoop en angst uitnodigt en de mens waarschuwt klaar te zijn voor de dag van afrekening. Het draagt ​​het hart van de mens in twee grote sferen: het leven hierna, zijn onbeperkte wereld en ontroerende scènes; en de zichtbare sfeer van het bestaan, met de tekenen die Allah heeft verspreid in alle schepselen die dit bestaan ​​delen, dat iedereen kan zien. Na deze twee grote scenario's herinnert de soera de mens aan de afrekening op de Dag des Oordeels, aan de macht van Allah en aan de onvermijdelijke terugkeer naar Hem. Over het algemeen wordt de stijl gekenmerkt door de diepte van de toon: het is kalm maar zeer effectief, krachtig en geweldig. 15

Laat in zijn leven synthetiseerde Qutb zijn persoonlijke ervaringen en intellectuele ontwikkeling tot een geheel van religieuze en politieke overtuigingen, gepubliceerd in de beroemde Ma'alim fi-l-Tariq. Dit werk vat de algemene opvattingen van Qutb over het ware islamitische systeem samen. Het was ook in deze tekst dat Qutb seculiere regeringen, zoals het regime van Abdul Nasser in Egypte, duidelijk veroordeelde, die hun legitimiteit op menselijke autoriteit of toestemming baseerden. Meer dan enig ander, vestigde Qutb zich als een van de belangrijkste radicale islamisten in de twintigste eeuw.

Politieke filosofie

Of hij de dictatuur heeft omarmd, of later regeert sharia wet met in wezen helemaal geen regering, Sayyid Qutb's volwassen politieke opvattingen waren altijd gericht op de islam - de islam als een compleet systeem van moraliteit, rechtvaardigheid en bestuur, waarvan sharia wetten en principes zouden de enige basis moeten zijn voor governance en al het andere in het leven. Hij geloofde dat een echt islamitische staat automatisch een rechtvaardige staat zou zijn, en dat de oprichting van sharia wet zou resulteren in de opkomst van een legitieme islamitische regering, hoewel hij niet gedetailleerd heeft beschreven wat dit zou inhouden of hoe het zou worden gestructureerd16. Aan de andere kant heeft Sayyid Abul A'la Maududi dit gedetailleerd beschreven, dus misschien voelde Qutb niet de noodzaak om dit te doen. Wat betreft islamitisch bestuur verschilde Qutb met veel modernistische en reformistische moslims die beweerden dat democratie islamitisch was omdat de koranische instelling van Shura ondersteunde verkiezingen en democratie. Qutb wees erop dat het Shura-hoofdstuk van de Koran werd geopenbaard tijdens de Mekkan-periode en daarom gaat het niet over het probleem van de overheid.17 Het verwijst niet naar verkiezingen en dringt er alleen op aan dat de heerser enkele van de geregeerde personen raadpleegt, als een specifiek geval van Shura18 en betoogde dat een 'rechtvaardige dictatuur' meer islamitisch zou zijn.19 Hij was kritisch over westerse democratieën en suggereerde dat het naïef was om te denken dat soevereiniteit en macht echt bij de mensen berusten, omdat elites en degenen die verkiezingen financieren echte macht hebben. Islam erkent God als soeverein, niet als mensen of gekozen regeringen20 Qutb verzette zich ook tegen de toen populaire ideologie van het Arabische nationalisme, die gedesillusioneerd raakte met de Nasser Revolutie van 1952 en blootgesteld werd aan de praktijken van het regime van willekeurige arrestatie, marteling en dodelijk geweld tijdens zijn gevangenschap. Arabisch nationalisme verhief ras boven de islam; Islam was voor alle mensen, niet alleen voor Arabieren. Het marxisme en het kapitalisme konden de mensheid niet bevrijden. Het christendom was ook een gebruikte kracht. Hij schreef,

"Islam is een puur goddelijke religie, terwijl in het christendom menselijke vervormingen zijn binnengeslopen en communisme puur een product is van de fantasie van de mens." Het christendom was te "abstract", droomde van een realiteit "om alleen in het Koninkrijk der hemelen te worden gerealiseerd," terwijl de droom van de islam "de eeuwige droom van de mensheid is." Het christendom richt zich alleen op 'spirituele aspiraties' en negeert 'lichamelijke verlangens'.21

Jahiliyya versus vrijheid

Deze blootstelling aan machtsmisbruik heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de ideeën in zijn beroemde in de gevangenis geschreven islamitische manifest Ma'alim fi-l-Tariq waar hij betoogde:

 • De moslimwereld was opgehouden terug te keren naar de pre-islamitische onwetendheid die bekend staat als jahiliyya, vanwege het ontbreken van de sharia-wetgeving. Alle niet-islamitische staten zijn dus onwettig, inclusief die van zijn geboorteland Egypte
 • In plaats van te heersen door een paar vrome mensen (of een democratische vertegenwoordiging 22), Moslims moeten weerstand bieden ieder systeem waarin mannen zich als 'niet-islamitisch' in andere dienstbaarheid 'bevinden. Een echt islamitische politiek zou zelfs geen theocratische heersers hebben.
 • De manier om deze vrijheid te bewerkstelligen was voor een revolutionaire voorhoede 23 vechten jahiliyyah met een tweevoudige aanpak: prediken en afschaffen van de organisaties en autoriteiten van de Jahili systeem door "fysieke kracht en Jihaad." Het idee dat moslims nooit agressie zouden kunnen plegen was misleid en gevaarlijk, eerder jihad bis saif (heilige oorlog van het zwaard} is een legitiem instrument in handen van moslims, die een "door God gegeven recht hebben om naar voren te treden en de controle over de politieke autoriteit te nemen"24

De voorhoedebeweging zou groeien totdat het een echt islamitische gemeenschap zou vormen en zich vervolgens over het islamitische thuisland en uiteindelijk over de hele wereld zou verspreiden.

Qutb benadrukte dat deze strijd allesbehalve eenvoudig zou zijn. De ware islam zou elk aspect van de samenleving transformeren en alles wat niet-moslim is, elimineren. Jahili erzatz-moslims, joden en westerlingen zouden allemaal vechten en samenspannen tegen de islam en de uitbanning van Jahiliyyah. Echte moslims kunnen zich verheugen op een leven van 'armoede, moeilijkheden, frustratie, kwelling en opoffering'.

Qutb beweerde dat alleen de sharia kan de interne en externe levens van de mensheid harmoniseren 25. Het is niet nodig om deze goddelijke wet volledig te begrijpen, maar het is noodzakelijk om 'eraan te gehoorzamen'.26

Hoewel eerdere moslims (Ibn Taymiyya, Sayyid Abul A'la Maududi en Muhammad ibn Abd-al-Wahhab) hadden gebruikt Jahiliyya om te verwijzen naar hedendaagse moslimsamenlevingen, niemand voordat Qutb het zo breed had toegepast, noch zo'n populaire reactie had. Terwijl de islam in zijn geschiedenis veel religieuze opwekkingen had zien aandringen op een terugkeer naar religieuze fundamenten, was Qutb de eerste denker die ze koppelde aan een radicale, sociopolitieke ideologie.27

Qutb benadrukte altijd dat de islamitische revolutie alleen zou slagen als de islam een ​​'levende realiteit' in de harten van mensen was 28. Tijdens zijn schrijven benadrukte hij ook dat de islam een ​​wereldwijde beweging was die voorbestemd was om de wereld te leiden, op basis van vraag 3: 110, "jij bent de beste gemeenschap" 29. hij pleitte voor een geleidelijke revolutie, beginnend met een enkele natie die vervolgens een model voor anderen zou worden totdat een transnationale entiteit zou kunnen worden hersteld, aangezien er slechts één islamitische "natie" (ummah) zou moeten zijn.

Kritieken

Kritiek op de ideeën van Qutb komt uit verschillende, soms tegengestelde, richtingen.

 • Na de publicatie van Mijlpalen en het afgebroken complot tegen de Nasser-regering, mainstream moslims hadden ruzie met Qutb's bewering dat "fysieke macht" en jihad moesten worden gebruikt om regeringen omver te werpen en samenlevingen, "instellingen en tradities" van de moslims aan te vallen (maar volgens Qutb jahili) wereld. De oelema van al-Azhar school nam de ongewone stap na zijn dood in 1966 van het plaatsen van Sayyid Qutb op hun index van ketterij, hem tot een "afwijkend" verklaarend (Munharif).30
 • Conservatieve / puriteinse kritiek ging verder en veroordeelde de islamistische / reformistische ideeën van Qutb - zoals sociale rechtvaardigheid als 'westers' en bid'ah of innovatief (innovaties in de islam zijn verboden ipso facto). Ze hebben Qutb beschuldigd van amateurbeurs, overmatig gebruik van ijtihad, en gebrek aan respect voor islamitische tradities, voor profeten en voor vroege moslims.
 • Hervormende moslims, daarentegen, twijfelden aan zijn begrip sharia, d.w.z. dat het niet alleen perfect en compleet is, maar volledig toegankelijk voor stervelingen en dus de oplossing voor elk van hun problemen.31
 • En ten slotte, na de aanslagen van 9/11, ontdekten westerlingen op zoek naar wie en wat Al-Qaida misschien heeft geïnspireerd Qutb en vonden veel van zijn ideeën niet te westers, maar ook anti-Western. Klachten hier omvatten dat in tegenstelling tot wat Qutb predikt, noch de Joden noch het Westen samenzweren tegen de Islam; dat het Westen noch 'slecht en corrupt' is, noch een 'vuilnisbelt'; dat een aanstootgevende jihad om islamitische heerschappij (of 'de soevereiniteit van God en zijn heerschappij') over de hele wereld te vestigen ', geen bevrijding maar agressie zou zijn, en ten slotte dat Qutb's roep om de vernietiging van jahili-moslimregeringen terroristische jihadisten heeft gewekt om westerse landen aan te vallen, denkend dat westerse hulp en militairen de vernietiging van hen in de weg staan ​​'jahili"regeringen. Voor anderen, zoals Zafar Bangash, blijft hij een" Een man met onberispelijke islamitische geloofsbrieven, hij heeft een enorme bijdrage geleverd aan het politieke denken van moslims in een tijd waarin de moslimwereld nog steeds gefascineerd was door westerse begrippen als nationalisme, de natie - Staat en vaders van naties. "32

Nalatenschap

Naast opmerkelijke islamisten zoals Sayyid Abul A'la Maududi, Hasan al-Banna en Ruhollah Khomeini, wordt Qutb beschouwd als een van de meest invloedrijke moslimdenkers of activisten van de moderne tijd, niet alleen voor zijn ideeën, maar ook voor wat velen beschouwen als zijn heldhaftige martelaar dood.

Zijn geschreven werken zijn nog steeds overal verkrijgbaar en zijn vertaald in vele westerse talen. Het bekendste werk van Qutb is Ma'alim fi-l-Tariq (Mijlpalen), maar het grootste deel van de theorie van Qutb is te vinden in zijn korancommentaar Fi zilal al-Qur'an (In de schaduw van de koran). Dit werk van 30 delen is opmerkelijk vanwege zijn innovatieve interpretatiemethode, zwaar ontleend aan de literaire analyse van Amin al-Khuli, met behoud van enkele structurele kenmerken van klassieke commentaren (bijvoorbeeld de praktijk om van de eerste soera naar de laatste te gaan) .

De invloed van zijn werk strekt zich uit tot kwesties als verwestering, modernisering en politieke hervorming en de theorie van het onvermijdelijke ideologische conflict tussen "Islam en het Westen" het begrip van een transnationale umma, en de uitgebreide toepassing van de jihad.

Wat betreft politiek heeft zijn theoretische werk over islamitische belangenbehartiging, sociale rechtvaardigheid en onderwijs een belangrijke stempel gedrukt op de Moslimbroederschap (nog steeds een grote en zeer belangrijke politieke organisatie in Egypte met gerelateerde organisaties in veel landen over de hele wereld).

In termen van verloren levens en vernietigde eigendommen was de grootste impact van Qutb de islamitische opstandelingen / terreurgroepen in Egypte en elders. Zijn invloed op Al Qaida werd gevoeld door zijn broer, Muhammad Qutb, die naar Saoedi-Arabië verhuisde na zijn vrijlating uit de gevangenis in Egypte en professor werd in Islamitische Studies die het werk van zijn broer Sayyid bewerkte, publiceerde en promootte.33 Een van de studenten van Muhammad Qutb en later een fervent aanhanger was Ayman Zawahiri, die later lid werd van de Egyptische islamitische Jihad-terreurgroep34 en later een mentor van Osama bin Laden en een vooraanstaand lid van Al-Qaeda.35Zawahiri bracht in zijn werk hulde aan Qutb Ridders onder de banier van de profeet.36

Werken

literaire:

 • Mahammat al-Sha'ir fi'l-Hayah wa Shi'r al-Jil al-Hadir (The Task of the Poet in Life and the Poetry of the Contemporary Generation), 1933
 • al-Shati al-Majhul (The Unknown Beach), 1935
 • Naqd Kitab: Mustaqbal al-Thaqafa fi Misr (Kritiek op een boek van Taha Husain: de toekomst van cultuur in Egypte), 1939
 • Al-Taswir al-Fanni fi'l-Qu'ran (Artistieke beelden in de koran), 1945
 • Al-Atyaf al-Arba'a (The Four Apparitions), 1945
 • Tifl min al-Qarya (A Child from the Village), 1946 Syracuse University Press, 2004 (Engels) ISBN 0815608055
 • Al-Madina al-Mashura (The Enchanted City), 1946
 • Kutub wa Shakhsiyyat (Boeken en persoonlijkheden), 1946
 • Askwak (Thorns), 1947
 • Mashahid al-Qiyama fi'l-Qur'an (Aspects of Resurrection in the Qu'ran), 1946
 • Al-Naqd al-Adabi: Usuluhu wa Manahijuhu (Literaire kritiek: haar basis en methoden '), 1948

theoretisch:

 • Al-Adala al-Ijtima'iyya fi'l-Islam (Social Justice in Islam), 1949 in het Engels, herzien, 2000 ISBN 1889999113
 • Ma'arakat al-Islam wa'l-Ra's Maliyya (The Battle Between Islam and Capitalism), 1951
 • Al-Salam al-'Alami wa'l-Islam (Wereldvrede en Islam), 1951
 • Fi Zilal al-Qur'an (In de schaduw van de koran), eerste aflevering 1954 In het Engels 1995 ISBN 1882837185
 • Dirasat Islamiyya (Islamic Studies), 1953
 • Hadha'l-Din (This Religion), n.d. (na 1954)
 • Al-Mustaqbal li-hadha'l-Din (The Future of This Religion), n.d. (na 1954)
 • Khasais al-Tasawwar al-Islami wa Muqawamatuhu (De kenmerken en waarden van islamitisch gedrag), 1960
 • Al-Islam wa Mushkilat al-Hadara (Islam en de problemen van de beschaving), n.d. (na 1954)
 • Ma'alim fi'l-Tariq (Wegwijzers op de weg, of Mijlpalen), 1964 In het Engels, herziene ed. Unity Press, 1981

Notes

 1. ↑ Sayyid Qutb zei over de koran:
  "Allah heeft mij een tijd lang het leven in de schaduw van de koran geschonken, ik heb tijdens zijn genade en weldadigheid geproefd, wat ik nog nooit in mijn leven heb geproefd." Fi zilal al-Qur'an, Inleiding, eerste hoofdstuk.
 2. ↑ Adil Hamudah. Sayyid Qutb: min al-qarya ila al-mashnaqa. (Cairo: Ruz al-Yusuf, 1987), 60-61, geciteerd in Ahmad S. Moussalli. Radicaal islamitisch fundamentalisme: het ideologische en politieke discours van Sayyid Qutb. (Beirut: American University of Beirut, 1992), 35
 3. ↑ William Shepard, (ed) Sayyid Qutb en islamitisch activisme. Een vertaling en kritische analyse van sociale rechtvaardigheid in de islam. (Leiden: E. J Brill, 1996. ISBN 9789004101524), 62
 4. ↑ Sayyid Qutb. Dan-bat al-tatawwur, Majallat al-Shu'un al-Ijtima'iyya fi al-Islam, (1940), 6, 43-46, geciteerd in John Calvert, "'The World is an Undutiful Boy!': Sayyid Qutb's American Experience," Islam en christen-moslimrelaties II (1) (2000): 87-103: 98
 5. ↑ David Von Drehle, Smithsonian Magazine (Februari 2006) "A Lesson in Hate". opgehaald op 20 mei 2007
 6. ↑ Sayyid Qutb. Mijlpalen, 139
 7. Amrika allati Ra'aytu (America that I Saw) geciteerd door Elmer Swenson, Alles wat je altijd al wilde weten over de mijlpalen van Sayyid Qutb, maar het kon niet de moeite waard zijn om erachter te komen.gensofislamism. opgehaald op 20 mei 2007
 8. Amrika allati Ra'aytu (America that I Saw) geciteerd in Calvert (2000)
 9. Mijlpalen, 182-184
 10. ↑ het jaar was 1953 volgens Calvert (2000); of 1951 volgens Gilles Kepel. De profeet en farao: moslim-extremisme in Egypte. (Berkeley, CA: University of California Press, 1985. ISBN 9780520056879).
 11. ↑ Moussalli, 1992, 31-32
 12. ↑ Qutb werd geëxecuteerd ondanks het feit dat hij niet de aanstichter of leider van het complot was om de president en andere Egyptische functionarissen en persoonlijkheden te vermoorden, alleen de leider van de groep die het plant.
  Emmanuel Sivan. Radicale islam: middeleeuwse theologie en moderne politiek. (New Haven, CT: Yale University Press, 1985. ISBN 9780300032635), 93; Fouad Ajami, "In the Pharaoh's Shadow: Religion and Authority in Egypt," in Islam in het politieke proces, redacteur James P. Piscatori, (Cambridge University Press, 1983. ISBN 9780521249416), 25-26.)
 13. ↑ Qutb, Mijlpalen, 90, 32
 14. ↑ Jane Dammen McAuliffe, "De taken en tradities van interpretatie," 181-209, in De Cambridge Companion to the Qur'an, uitgegeven door J.D. McAuliffe, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006. ISBN 9780521831604), 200
 15. ↑ S. Qutb, "Surah 88: The Enveloper - al-Ghashiyah Surah 88: The Enveloper - al-Ghashiyah opgehaald 21 mei 2007
 16. ↑ Clinton Bennett. Moslims en moderniteit: een inleiding tot de problemen en debatten. (New York: Continuum, 2005. ISBN 9780826454812), 40
 17. ↑ Sayyed Qutb. Fi Zilal Koran.
 18. ↑ Emmanuel Sivan. Radicale islam: middeleeuwse theologie en moderne politiek. (New Haven, CT: Yale University Press, 1985. ISBN 9780300032635), 73
 19. al-Akhbar, 8 augustus 1952
 20. ↑ Bennett, 2005, 40
 21. ↑ Sayyid Qutb, "Islamitische benaderingen van sociale rechtvaardigheid", 114-130, Islam: zijn betekenis en boodschap, uitgegeven door Khurshid Ahmad, (Leicester: The Islamic Foundation, 1999 ISBN 0860372871)
 22. ↑ "samenstellen van mannen die absolute macht hebben om wetten vast te stellen" is ook niet-islamitisch (Mijlpalen, 82)
 23. ↑ Hoewel Qutb's programma voor een voorhoede om een ​​revolutionair te leiden enige gelijkenis vertoont met de communistische partij van Vladimir Lenin, was Qutb sterk gekant tegen het communisme (en alle andere westerse ideologieën).
 24. Mijlpalen, 139
 25. Mijlpalen, 167
 26. Mijlpalen, 165
 27. ↑ Barry M. Rubin. Islamitisch fundamentalisme in de Egyptische politiek, rev. ed. (New York: St. Martin's Press, (1990) 2002. ISBN 9780312045715), 14.
 28. Mijlpalen, 74
 29. Mijlpalen, 13
 30. ↑ Kepel, 1985, 58
 31. ↑ Khaled Abou El Fadl. The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists. (Harper San Francisco, 2005. ISBN 9780060563394), 1982
 32. ↑ Zafar Bangash, "Denkend aan Sayyid Qutb, een islamitische intellectueel en leider van zeldzaam inzicht en integriteit." Muslim Media Remembering Sayyid Qutb opgehaald op 20 mei 2007
 33. ↑ Kepel, War for Muslim Minds: Islam and the West, Vertaald door Pascale Ghazaleh, (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2004. ISBN 0674015754), 174-175; Gilles Kepel, Jihad: het spoor van de politieke islam, vertaald door Anthony F. Roberts, (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002, ISBN 9780674008779), 51
 34. ↑ Marc Sageman. Terroristische netwerken begrijpen. (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004. ISBN 9780812238082), 63
 35. ↑ Elmer Swenson, hoe heeft Sayyid Qutb Osama bin Laden beïnvloed? gemsofislamism. opgehaald op 20 mei 2007
 36. ↑ Swenson, alles wat u altijd al wilde weten over de mijlpalen van Sayyid Qutb, maar het kon niet de moeite waard zijn om erachter te komen gemsofislamism. opgehaald op 20 mei 2007

Bibliografie

 • Bangash, Zafar "Denkend aan Sayyid Qutb, een islamitische intellectueel en leider van zeldzaam inzicht en integriteit." Moslim Media Sayyid Qutb onthouden. opgehaald op 20 mei 2007
 • Bennett, Clinton. Moslims en moderniteit: een inleiding tot de problemen en debatten. New York: Continuum, 2005. ISBN 9780826454812.
 • Calvert, John "'The World is an Undutiful Boy!': Sayyid Qutb's American Experience," Islam en christen-moslimrelaties II (1) (2000): 87-103: 98.
 • Curtis, Adam. The Power of Nightmares: The Rise of the Politics of Fear. Londen: BBC, 2005 (video) ISBN 9789568355821.
 • Damir-Geilsdorf, Sabine Der islamische Wegbereiter Sayyid Qutb und seine Rezeption Würzburg: Ergon 2003. ISBN 9783899133196.
 • El Fadl, Khaled Abou. The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists. Harper San Francisco, (1982) 2005. ISBN 9780060563394.
 • Haddad, Yvonne Y. Stemmen van Resurgent Islam, hoofdstuk "Sayyid Qutb: ideoloog van islamitische revival." uitgegeven door J. Esposito, NY: Oxford University Press, 1983. ISBN 9780195033397.
 • Kepel, Gilles. De profeet en farao: moslim-extremisme in Egypte. Berkeley, CA: University of California Press, 1985. ISBN 9780520056879.
 • Kepel, Gilles. The War for Muslim Minds: Islam and the West, Vertaald door Pascale Ghazaleh, Cambridge, MA: Belknap Press van Harvard University Press, 2004. ISBN 0674015754.
 • Kepel, Gilles. Jihad: het spoor van de politieke islam, vertaald door Anthony F. Roberts, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002, ISBN 9780674008779,
 • Lewis, Bernard. The Crisis of Islam: Holy War and Unholy Terror. New York: Modern Library, 2003. ISBN 9780679642817.
 • McAuliffe, Jane Dammen, "De taken en tradities van interpretatie," 181-209, in De Cambridge Companion to the Qur'an, uitgegeven door J. D. McAuliffe. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. ISBN 9780521831604.
 • Moussalli, Ahmad S. Radicaal islamitisch fundamentalisme: het ideologische en politieke discours van Sayyid Qutb. Beiroet: American University of Beirut, 1992.
 • Qutb, Sayyid. Mijlpalen. Salimiah, Koeweit: Internationale Islamitische Federatie van studentenorganisaties (gedistribueerd door Kazi Publications), 2003. ISBN 1567444946.
 • Qutb, Sayyid. Een kind uit het dorp, bewerkt en vertaald door J. Calvert & W. Shepard. Syracuse, NY: Syracuse University Pr

  Pin
  Send
  Share
  Send