Ik wil alles weten

Samguk Yusa

Pin
Send
Share
Send


Samguk Yusa (삼국유사, 三國 遺事), of Memorabilia van de drie koninkrijken, is een verzameling legendes, volksverhalen en historische verslagen met betrekking tot de Drie Koninkrijken van Korea (Goguryeo, Baekje en Silla), evenals andere perioden en staten vóór, tijdens en na de Drie Koninkrijken-periode. De tekst is geschreven in het Klassiek Chinees (zoals destijds gebruikt door geletterde Koreanen). Het werd, althans gedeeltelijk, samengesteld door de boeddhistische monnik Iryeon (일연 - 然; 1206 - 1289) tijdens de Koryo-dynastie aan het einde van de dertiende eeuw, een eeuw na de Samguk Sagi (삼국사기, 三國史記).

In tegenstelling tot de meer feitelijk georiënteerde Samguk Sagi, de Samguk Yusa richt zich op verschillende volksverhalen, legendes en biografieën uit de vroege Koreaanse geschiedenis. Veel van de grondlegendes van de verschillende koninkrijken in de Koreaanse geschiedenis zijn vastgelegd in het boek. Iryeon behandelde legenden uit vele Koreaanse koninkrijken, waaronder Gojoseon, Wiman Joseon, Buyeo, Goguryeo, Baekje, Silla en Gaya. De collectie omvat de levens van boeddhistische heiligen; verhalen over het stichten van kloosters, het bouwen van stoepa's en het maken van klokken; verhalen over wonderen verricht door Boeddha's en bodhisattva's; en andere verhalen rijk aan sjamanistische en boeddhistische elementen. Samguk Yusa bevat het vroegst bestaande record van de legende Dangun (단군왕검, 檀 君王 儉), waarin de oprichting van Gojoseon (고조선, 古 朝鮮) als de eerste Koreaanse natie wordt vastgelegd.

Achtergrond

Oude Chinese historische archieven bevatten verwijzingen naar de liefde van het Koreaanse volk voor dans en zang. Liederen waarvan men dacht dat ze magische eigenschappen hadden, werden uitgevoerd op riten en festivals die evenementen vieren zoals de aanbidding van de hemel in het noorden, en lentezaaien en herfstoogst in het zuiden. Deze liedjes werden mondeling overgedragen van de ene generatie op de volgende, maar drie zijn opgenomen in Chinese vertaling in oude Koreaanse geschiedenissen. "Kuji ka" (of "Yong singun ka"; "Lied voor het verwelkomen van de goden"), in de Samguk Yusa, is verbonden met de mythe van de oprichting van de Karak-staat, maar was blijkbaar een gebed gezongen bij sjamanistische rituelen. De introductie van het boeddhisme en van het Chinese schrift in Korea tijdens de periode van de drie koninkrijken leidde tot de ontwikkeling van een literaire traditie gekenmerkt door expressie van individuele gevoelens en helden met unieke persoonlijkheden en emoties, in plaats van de ritualistische liederen en tribale legendes die in het verleden doorgegeven.

De Koryo-dynastie emuleerde de Chinese traditie van het schrijven van een dynastieke geschiedenis om de historische gebeurtenissen van de te registreren Samguk Sagi (1146; “Historisch record van de drie koninkrijken”) In opdracht van King Injong van Goryeo en voltooid in 1145.

Samguk Yusa

Samguk Yusa (삼국유사 三國 遺事), of 'Memorabilia van de Drie Koninkrijken', werd ten minste gedeeltelijk samengesteld door de boeddhistische monnik Iryeon (일연 - 然; 1206 - 1289) tijdens de Koryo-dynastie aan het einde van de dertiende eeuw , een eeuw na de Samguk Sagi (삼국사기 三國 史記). Het woord "yusa" kan niet precies in het Engels worden weergegeven, omdat het legendes, geschiedenis, anekdotes en memorabilia betekent. Samgal Yusa is een verzameling legendes, volksverhalen en historische verslagen met betrekking tot de Drie Koninkrijken van Korea (Goguryeo, Baekje en Silla), evenals andere perioden en staten vóór, tijdens en na de Drie Koninkrijken-periode. Veel van de grondlegendes van de verschillende koninkrijken in de Koreaanse geschiedenis zijn vastgelegd in het boek. Iryeon behandelde legenden uit vele Koreaanse koninkrijken, waaronder Gojoseon, Wiman Joseon, Buyeo, Goguryeo, Baekje, Silla en Gaya. Het omvat ook de periode waarin Silla het hele Koreaanse schiereiland regeerde, en bevat, in enkele gevallen, materiaal uit de Koryo-dynastie die Silla opvolgde, en waarin Iryeon leefde.

De tekst is geschreven in het Klassiek Chinees (zoals destijds gebruikt door geletterde Koreanen).

De belangrijkste mythen in Samgak Yusa zijn die betreffende de zon en de maan, de oprichting van Korea door Tang'un en de levens van de oude koningen. De legendes gaan meestal over plaatsen, individuen en natuurlijke fenomenen. De volksverhalen bevatten verhalen over dieren; ogres, kobolden en andere bovennatuurlijke wezens; vriendelijkheid beloond en kwaad gestraft; en slimheid en domheid. Omdat Iryeon een boeddhist was, omvat zijn verzameling de levens van boeddhistische heiligen; verhalen over het stichten van kloosters, het bouwen van stoepa's en het maken van klokken; verhalen over wonderen verricht door Boeddha's en bodhisattva's; en andere verhalen rijk aan sjamanistische en boeddhistische elementen. De meeste verhalen bevatten een didactisch of reflecterend element, bedoeld om de lezer naar een dieper inzicht in het leven te leiden.

Samguk Yusa en Samguk Sagi

De Samguk Sagi (1146; “Historisch record van de drie koninkrijken") En Samguk Yusa (1285; “Memorabilia van de drie koninkrijken') Blijven de belangrijkste bronnen van Koreaanse mythen, legendes en volksverhalen. De compilatie van de Samguk Sagi werd opgedragen door Goryeo's (고려 왕조 高麗 王朝) King Injong (인종 仁宗, r. 1122-1146) en uitgevoerd door de regeringsfunctionaris en historicus Kim Busik (金 富 軾) en een team van junior wetenschappers. Het werd voltooid in 1145. Net als de Chinese dynastieke geschiedenis waarop het werd gemodelleerd, Samguk Sagi was bedoeld om het Silla-koninkrijk te promoten als het orthodoxe regerende koninkrijk van Korea, en de Goryeo-staat te legitimeren als de rechtmatige opvolger van Silla. Kim Busik wilde ook Koreaanse geleerden opleiden over hun inheemse geschiedenis en Koreaanse historische figuren vestigen als voorbeelden van confuciaanse waarden.

Samguk Yusa werd een eeuw later geschreven. De boeddhistische monnik Iryeon (1206 - 1289), die zijn toevlucht zocht in de provincie Noord-Kyongsang na het afleggen van monastieke onderzoeken in de hoofdstad Koryo, componeerde de Samguk yusa om anekdotes uit de oudheid te bewaren en aan te tonen dat de verhalen van de grondleggers van Korea even belangrijk waren als die van China.

Beide Samguk Sagi en Samguk Yusa zijn uniek omdat ze met Tang'un de Koreaanse geschiedenis beginnen en een etnische en culturele identiteit voor het Koreaanse volk opbouwen.

Inhoud

De eerste delen van de Samguk Yusa bevatten verschillende legendes en volksverhalen, vooral verhalen die verband houden met de oprichting en de vroege geschiedenis van de Drie Koninkrijken, vermengd met een vrij nauwkeurige feitelijke geschiedenis. Samguk Yusa bevat de eerste documentaire versie van de legende van Tan 'pistool, die naar verluidt ongeveer vierduizend jaar geleden Korea heeft gesticht. De latere delen van Samguk Yusa zijn voornamelijk verhalen over de oprichting van verschillende boeddhistische tempels en pagodes, gebeurtenissen die ermee samenhangen en het leven van beroemde boeddhistische monniken en door hen verrichte wonderen. Het einde bevat enkele Confuciaanse verhalen over kinderlijke vroomheid.

Boek een
Wonder 1 (the Founding of the Kingdoms)
Boek twee
Wonder 2 (United Silla)
Boek drie
Opkomst van het boeddhisme
Pagoden en boeddhistische afbeeldingen
Boek vier
Anekdotes van gerenommeerde monniken
Boek vijf
wonderen
Tales of Devotion
Afzondering
Kinderlijke vroomheid
Nawoord

Nalatenschap

De grote waarde van de Samguk Yusa komt van de opname van vele soorten lokale materialen, anekdotes, traditionele verhalen en inheemse liedjes, evenals oude mythen en legendes getransformeerd door boeddhistische conceptualisaties van het universum. Het blijft de belangrijkste bron voor dit soort materiaal en heeft door de eeuwen heen gediend als inspiratie voor het werk van Koreaanse historici, schrijvers, dichters en dramaturisten. De meeste traditionele Koreaanse fictie was gebaseerd op verhalen opgenomen in de Samgak Yusa en de Samgak Sagi.

Het levendige verslag van de overtuigingen en gebruiken van de mensen in het middeleeuwse Korea in Samguk Yusa is een waardevolle bron voor de studie van de Koreaanse geschiedenis en sociale ontwikkeling. De monnik Iryeon had toegang tot documenten en historische bronnen, zowel Koreaans als Chinees, die al lang verloren zijn gegaan.

Samguk Yusa is ook van waarde als literatuurwerk. De fascinerende verhalen over draken, wonderbaarlijke geboorten, vliegende monniken en moedige helden spreken vandaag de dag tot de verbeelding van lezers, net als eeuwen geleden. De charmante en geniale persoonlijkheid van Iryeon onthult zich op veel plaatsen en boeddhistische thema's zoals de vergankelijkheid van het leven, de oorzaken van lijden en pijn en bevrijding liggen ten grondslag aan veel van de verhalen. Samguk Yusa onthult hoe de Koreanen van het Silla-koninkrijk en de daaropvolgende Koryo-dynastie hun inheemse overtuigingen en praktijken met de boeddhistische cultuur van Oost-Azië verenigden.

De basismythe van Koguryo betreft de migratie van koning Tongmyong en zijn volk naar de regio. De verhalen van Ondal, koning Mich'on, prins Hodong, de erfgenaam van Yuri en anderen die hun oorsprong hadden in Koguryo worden nog steeds gebruikt als basis voor drama's en films

The Legend of Tan'gun

Van Samguk Yusa:

De Wei Shu vertelt ons dat tweeduizend jaar geleden, ten tijde van keizer Yao, Tangun Wanggôm Asadal als zijn hoofdstad koos en de staat Choson oprichtte. The Old Record merkt op dat Hwanins zoon, Hwanung, in de oudheid uit de hemel wilde afdalen en in de wereld van mensen wilde leven. Hwanin kende de wens van zijn zoon en onderzocht de drie hoogste bergen en vond de berg T'aebaek de meest geschikte plaats voor zijn zoon om zich te vestigen en mensen te helpen. Daarna gaf hij Hwanung drie hemelse zegels en stuurde hem om over het volk te regeren. Hwanung daalde met drieduizend volgelingen af ​​naar een plek onder een boom bij het Heilige Altaar bovenop de berg T'aebaek, en hij noemde deze plaats de Stad van God. Hij was de hemelse koning Hwanung. Als leider van de graaf van wind, de meester van de regen en de meester van de wolken, nam hij de leiding over ongeveer driehonderdzestig verantwoordelijkheidsgebieden, waaronder landbouw, toegewezen levens, ziekte, straf en goed en kwaad, en bracht hij cultuur naar zijn mensen.

In die tijd baden een beer en een tijger die in dezelfde grot woonden tot Heilige Hwanung om hen in mensen te transformeren. De koning gaf hun een bundel heilige bijvoet en twintig teentjes knoflook en zei: "Als je deze eet en honderd dagen lang het zonlicht mijdt, zul je een menselijke gedaante aannemen." Beide dieren begonnen de kruiden te eten en de zon te vermijden. Na eenentwintig dagen werd de beer een vrouw, maar de tijger, niet in staat het taboe na te leven, bleef een tijger. Niet in staat om een ​​echtgenoot te vinden, bad de berenvrouw onder de altaarboom voor een kind. Hwanung veranderde zichzelf, ging bij haar liggen en verwekte een zoon die Tangun Wanggôm heette.

In het vijftigste jaar van het bewind van keizer Yao maakte Tangun de ommuurde stad P'yôngyang de hoofdstad en noemde zijn land Chosôn. Vervolgens verplaatste hij zijn hoofdstad naar Asadal op de berg Paegak, ook wel Mount Kunghol genoemd, vanwaar hij vijftienhonderd jaar regeerde. Toen, in het jaar Kimyo (1122 v.Chr.), Koning Wu van Chou Chi Tzu versloeg naar Chosôn, verhuisde Tangun naar Changdangyông, maar later keerde hij terug en verborg zich in Asadal op de leeftijd van 1.908.1

Editions

 • Ilyon. 1972. Samguk Yusa: Legends and History of the Three Kingdoms of Ancient Korea. vertaald door Tae-Hung Ha en Grafton K. Mintz. Yonsei University Press: Seoul, Korea.
 • 일연. 1996. 삼국 유사. Somun munhwasa: Seoul. ISBN 8970040021
 • 일연. 2002. 삼국유사. vertaald door Kim Won-jung. Eulyu munhwasa: Seoul. ISBN 8932460833

Zie ook

 • Lijst met aan Korea gerelateerde onderwerpen
 • Geschiedenis van Korea
 • Drie koninkrijken van Korea

Notes

 1. ↑ Peter H. Lee (trans.), The Legend of Tan'gun, uit Samguk yusa. Ontvangen op 26 februari 2008.

Referenties

 • Banaschak, Peter. 1997. Waardige voorouders en opvolging van de troon: op het kantoor rangen van de voorouders van de koning in de vroege Silla-samenleving. Münster: Lit. ISBN 3825834530
 • Grayson, James Huntley. 2001. Mythen en legendes uit Korea: een geannoteerd compendium van oude en moderne materialen. Richmond, Surrey: Curzon. ISBN 0700712410
 • Iryŏn, Sŏng-bong Pak en Kyŏng-sik Ko. 1996. Samguk yusa. Sŏul T'ŭkpyŏlsi: Sŏmun Munhwasa. ISBN 8970040021
 • Iryŏn, Tae Hung Ha en Grafton K. Mintz. 1972. Samguk yusa; legendes en geschiedenis van de drie koninkrijken van het oude Korea. Seoul: Yonsei University Press.
 • Iryŏn. 1972. Samguk Yusa: legendes en geschiedenis van de drie koninkrijken van het oude Korea. Seoul: Yonsei U.P.

Pin
Send
Share
Send