Ik wil alles weten

Arnold J. Toynbee

Pin
Send
Share
Send


Arnold Joseph Toynbee CH (14 april 1889 - 22 oktober 1975) was een Britse historicus wiens twaalfdelige analyse van de opkomst en ondergang van beschavingen, Een studie van de geschiedenis, 1934-1961 was een monumentale synthese van de wereldgeschiedenis, een metahistorie gebaseerd op universele ritmes van opkomst, bloei en verval, waarin de geschiedenis vanuit een mondiaal perspectief werd onderzocht.

Toynbee benaderde geschiedenis niet vanuit het perspectief dat de natiestaat of etnische groepen als eenheid van de geschiedenis beschouwt, maar vanuit beschavingen als eenheid, rekening houdend met de rollen van religieuze tradities wereldwijd. Afwijzing van een natuurlijke deterministische kijk op Oswald Spengler (1880 - 1936), die op dezelfde manier de opkomst en ondergang van de beschaving in De achteruitgang van het westen, Toynbee introduceerde het concept van uitdaging-reactie, hoe mensen reageerden op de uitdagingen die ze tegenkwamen, bepaalden de opkomst en ondergang van de beschaving. Zijn perspectief op geschiedenis had ook invloed op de geschiedenisfilosofie.

Biografie

Toynbee was de neef van de economische historicus Arnold Toynbee, met wie hij soms in de war is. Arnold J. werd geboren in Londen en volgde een opleiding aan Winchester College en Balliol College, Oxford. Hij begon zijn onderwijscarrière als fellow van het Balliol College in 1912 en bekleedde daarna functies aan King's College London (als professor in de moderne Griekse en Byzantijnse geschiedenis), de London School of Economics en het Royal Institute of International Affairs (RIIA) in Chatham Huis. Hij was Director of Studies aan de RIIA tussen 1925 en 1955.

Hij werkte voor de inlichtingendienst van het Britse ministerie van buitenlandse zaken tijdens de Eerste Wereldoorlog en diende als afgevaardigde voor de vredesconferentie in Parijs in 1919. Met zijn onderzoeksassistent, Veronica M. Boulter, die zijn tweede vrouw zou worden, was hij co- hoofdredacteur van de RIIA's jaargang Overzicht van internationale zaken. In 1936 werd Toynbee in de Reichskanzlei ontvangen door Adolf Hitler (vgl. Bekenden). Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte hij opnieuw voor het ministerie van Buitenlandse Zaken en woonde hij de naoorlogse vredesbesprekingen bij.

Zijn eerste huwelijk was met Rosalind Murray (1890-1967), dochter van Gilbert Murray, in 1913; zij hadden drie zonen, van wie Philip Toynbee de tweede was. Ze scheidden in 1946; Arnold trouwde vervolgens in hetzelfde jaar met Boulter.

Toynbee's ideeën en benadering van geschiedenis

De aanpak van Toynbee kan worden vergeleken met die van Oswald Spengler in De achteruitgang van het westen. Hij verwierp echter de deterministische opvatting van Spengler dat beschavingen stijgen en dalen volgens een natuurlijke en onvermijdelijke cyclus.

Toynbee presenteerde geschiedenis als de opkomst en ondergang van beschavingen, in plaats van de geschiedenis van natiestaten of etnische groepen. Hij identificeerde beschavingen volgens culturele in plaats van nationale criteria. Zo werd de 'Westerse beschaving', die alle naties omvat die in West-Europa bestaan ​​sinds de val van het Romeinse rijk, als een geheel behandeld en onderscheiden van zowel de 'orthodoxe' beschaving van Rusland en de Balkan, als van de Grieks-Romeinse beschaving die eraan voorafging.

Met de beschavingen als geïdentificeerde eenheden, presenteerde hij de geschiedenis van elk in termen van uitdaging en reactie. Beschavingen ontstonden in reactie op een aantal uitdagingen van extreme moeilijkheidsgraad, toen 'creatieve minderheden' oplossingen bedachten die hun hele samenleving heroriënteerden. Uitdagingen en antwoorden waren fysiek, zoals toen de Sumeriërs de hardnekkige moerassen van Zuid-Irak exploiteerden door de Neolithische inwoners te organiseren in een samenleving die grootschalige irrigatieprojecten kon uitvoeren; of sociaal, zoals toen de katholieke kerk de chaos van het post-Romeinse Europa oploste door de nieuwe Germaanse koninkrijken in te schrijven in een enkele religieuze gemeenschap. Wanneer een beschaving op uitdagingen reageert, groeit deze. Wanneer het niet op een uitdaging reageert, gaat het zijn vervalperiode in. Toynbee betoogde dat "beschavingen sterven aan zelfmoord, niet door moord." Voor Toynbee waren beschavingen geen immateriële of onveranderlijke machines, maar een netwerk van sociale relaties binnen de grens en daarom onderworpen aan zowel wijze als onverstandige beslissingen die zij namen. Als de leiders van de beschaving het interne proletariaat niet sussen of sluiten of een effectieve militaire of diplomatieke verdediging tegen potentiële binnendringende krachten verzamelen, zou het vallen.

Invloed

Toynbee's ideeën lijken niet al te invloedrijk te zijn voor reguliere historici. De vergelijkende geschiedenis, waartoe zijn aanpak behoort, is in het slop geweest, deels als een negatieve reactie op Toynbee.1 De Canadese economische historicus Harold Adams Innis is een opmerkelijke uitzondering. In navolging van Toynbee en anderen (Spengler, Kroeber, Sorokin, Cochrane), onderzocht Innis de bloei van beschavingen in termen van bestuur van rijken en communicatiemedia.

De algemene theorie van Toynbee werd echter overgenomen door sommige wetenschappers, bijvoorbeeld Ernst Robert Curtius, als een soort paradigma in de naoorlogse periode. Curtius schreef als volgt in de openingspagina's van Europese literatuur en de Latijnse middeleeuwen (Engelse vertaling uit 1953), in navolging van Toynbee, terwijl hij het toneel vormt voor zijn uitgebreide studie van middeleeuwse Latijnse literatuur. Natuurlijk zouden niet allen het met zijn proefschrift eens zijn; maar zijn studie-eenheid is de Latijns-sprekende wereld van het christendom en de ideeën van Toynbee die heel natuurlijk in zijn account worden ingevoerd:

Hoe ontstaan ​​culturen, en de historische entiteiten die hun media zijn, groeien en vervallen? Alleen een vergelijkende morfologie met exacte procedures kan hopen deze vragen te beantwoorden. Het was Arnold J. Toynbee die de taak op zich nam. ... Elk van deze historische entiteiten, door zijn fysieke en historische omgeving en door zijn innerlijke ontwikkeling, wordt geconfronteerd met problemen waarvan het de test moet doorstaan. Of en hoe het op hen reageert, bepaalt zijn bestemming. ... De economische en sociale revoluties na de Tweede Punische Oorlog hadden Rome ertoe verplicht grote hordes slaven uit het Oosten te importeren. Deze vormen een 'innerlijk proletariaat', brengen oosterse religies binnen en vormen de basis waarop het christendom, in de vorm van een 'universele kerk', zijn weg zal vinden naar het organisme van de Romeinse universele staat. Wanneer na het 'interregnum' van de barbaarse migraties de Grieks-Romeinse historische entiteit, waarin de Germaanse volkeren een 'buitenste proletariaat vormen', wordt vervangen door de nieuwe westerse historische entiteit, kristalliseert deze langs de lijn Rome-Noord-Gallië, die was getekend door Caesar. Maar de Germaanse 'barbaren' vallen ten prooi aan de kerk, die de universele eindfase van de antieke cultuur had overleefd. Ze zien daarbij af van de mogelijkheid om een ​​positieve intellectuele bijdrage te leveren aan de nieuwe historische entiteit. ... Meer precies: de Franken gaven hun taal op op het grondgebied van het Romanized Gallië. ... Volgens Toynbee volgen de levenscurves van culturen geen fataal vooraf bepaalde koers, zoals ze volgens Spengler doen.

E R Curtius, Europese literatuur en de Latijnse middeleeuwen, 1953

Receptie en kritiek

Hoewel de ideeën die Toynbee promootte genoot van enige mode (hij verscheen op de cover van Tijd tijdschrift in 1947), waren ze misschien vroege slachtoffers van het intellectuele klimaat van de Koude Oorlog. Toynbee werd op verschillende fronten in twee hoofdstukken van Walter Kaufmann's aangevallen Van Shakespeare tot Existentialisme (1959). Een van de beschuldigingen was dat "... het enorme succes van Toynbee beperkt is tot de Verenigde Staten, waar de publieke opinie sterk wordt beïnvloed door tijdschriften ..." (426); een andere was zijn focus op groepen religies als de significante afbakeningen van de wereld (408), vanaf 1956. Terecht of niet, critici vielen Toynbee's theorie aan voor het benadrukken van religie boven andere aspecten van het leven bij het beoordelen van de grote foto's van beschavingen. In dit opzicht leek het debat op het hedendaagse debat over de theorie van Samuel Huntington over de zogenaamde 'botsing van beschavingen'.

Toynbee's aanpak - bekritiseerd als "metafysische speculaties verkleed als geschiedenis" 2 - werd onderworpen aan een kritiek van Pieter Geyl. Toynbee nam deel aan de openbare dialoog, die in druk verscheen (1949, herdrukt in 1968) in Het patroon van het verleden: kunnen we het bepalen? Dit boek koppelde essays van Toynbee en Geyl aan een analyse van Toynbee's geschiedenisfilosofie, bijgedragen door Pitirim A. Sorokin.

De sociaal wetenschapper Ashley Montagu verzamelde 29 artikelen van andere historici om een ​​symposium te vormen over Toynbee's Een studie van de geschiedenis, gepubliceerd als Toynbee and History: Critical Essays and Reviews (1956). Het boek bevat drie eigen essays van Toynbee: Wat ik probeer te doen (oorspronkelijk gepubliceerd in Internationale zaken 31 (1955); Waar het boek voor is: hoe het boek vorm kreeg (een pamflet geschreven bij voltooiing van de definitieve delen van Een studie van de geschiedenis) en een opmerking geschreven in reactie op de artikelen van Edward Fiess en Pieter Geyl (oorspronkelijk gepubliceerd in Journal of the History of Ideas 16 (1955).)

In een essay getiteld De Chatham House-versie (1970), Elie Kedourie van de London School of Economics, een historicus van het Midden-Oosten, viel de rol van Toynbee aan in wat hij zag als een afstand van verantwoordelijkheid van het terugtrekkende Britse Rijk, in het falen van democratische waarden in landen die het ooit had gecontroleerd. Kedourie stelde dat het hele systeem en werk van Toynbee gericht waren op de Britse imperiale rol.

Een studie van de geschiedenis

Een studie van de geschiedenis is het 12-volume magnum opus van Arnold J. Toynbee, voltooid in 1961. Daarin traceert hij de geboorte, groei en verval van ongeveer 21 tot 23 grote beschavingen in de wereld. Dit zijn: Egyptisch, Andes, Sinic, Minoan, Sumeric, Mayan, Indic, Hittite, Hellenic, Western, Orthodox Christian (Rusland), Far Eastern (Korea / Japan), Orthodox Christian (main body), Far Eastern (main body) , Iraans, Arabisch, Hindu, Mexicaans, Yucatec en Babylonisch. Er zijn vier 'abortieve beschavingen' (Abortive Far Western Christian, Abortive Far Eastern Christian, Abortive Scandinavian, Abortive Syriac) en vijf 'gearresteerde beschavingen' (Polynesisch, Eskimo, Nomadisch, Ottomaans, Spartan); dertig in totaal.

Toynbee past zijn model toe op elk van deze beschavingen en geeft nauwgezet de stadia door die ze allemaal doorlopen: ontstaan, groei, tijd van problemen, universele toestand en desintegratie.

Volumes

 • Een studie van de geschiedenis
  • Vol I: Introductie; The Geneses of Civilizations (Oxford University Press 1934)
  • Vol II: The Geneses of Civilizations (Oxford University Press 1934)
  • Vol III: De groei van beschavingen (Oxford University Press 1934)
  • Vol IV: The Breakdowns of Civilizations (Oxford University Press 1939)
  • Vol V: The Disintegrations of Civilizations (Oxford University Press 1939)
  • Vol VI: The Disintegrations of Civilizations (Oxford University Press 1939)
  • Vol VII: Universal States; Universal Churches (Oxford University Press 1954)
  • Vol VIII: Heroic Ages; Contacten tussen beschavingen in de ruimte (Oxford University Press 1954)
  • Vol IX: Contacten tussen beschavingen in de tijd; Wet en vrijheid in de geschiedenis; De vooruitzichten van de westerse beschaving (Oxford University Press 1954)
  • Vol X: The Inspirations of Historians; Een opmerking over chronologie (Oxford University Press 1954)
  • Vol XI: Historical Atlas and Gazetteer (Oxford University Press 1959)
  • Vol XII: Heroverwegingen (Oxford University Press, 1961)
 • D. C. Somervell, A Study of History: Abridgement of Vols I-VI, met een voorwoord van Toynbee (Oxford University Press 1946)
 • D. C. Somervell, A Study of History: Abridgement of Vols I-X in one volume, met een nieuw voorwoord van Toynbee en nieuwe tabellen (Oxford University Press, 1960)

Genesis

Toynbee stelt dat "zelfbepalende" beschavingen worden geboren (uit meer primitieve samenlevingen), niet vanwege raciale of omgevingsfactoren, maar als reactie op uitdagingen, zoals hard land, nieuwe grond, slagen en druk van andere beschavingen en straffen. Hij beweert dat de uitdaging om een ​​beschaving te laten ontstaan ​​een gulden middenweg moet zijn; die buitensporige uitdaging zal de beschaving verpletteren, en te weinig uitdaging zal ervoor zorgen dat het stagneert.

Hij betoogt dat beschavingen alleen blijven groeien wanneer ze de ene uitdaging aangaan en alleen door een andere worden aangegaan. In 1939 schreef Toynbee "de uitdaging om een ​​politieke wereldorde te creëren, het kader voor een economische wereldorde ... confronteert nu onze moderne westerse samenleving." Hij stelt dat beschavingen zich op verschillende manieren ontwikkelen vanwege hun verschillende omgeving en verschillende benaderingen van de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd. Hij betoogt dat groei wordt aangedreven door 'creatieve minderheden', oplossingen vinden voor de uitdagingen, die anderen vervolgens volgen door het voorbeeld te noemen, mimesis, d.w.z., mimeing.

Verval

Hij betoogt dat de afbraak van beschavingen niet wordt veroorzaakt door verlies van controle over het milieu, het menselijk milieu of aanvallen van buitenaf. Het komt veeleer voort uit de achteruitgang van de 'creatieve minderheid', die uiteindelijk ophoudt creatief te zijn en degenereert tot slechts een 'dominante minderheid' (die de meerderheid dwingt te gehoorzamen zonder gehoorzaamheid te verdienen). Hij betoogt dat creatieve minderheden achteruitgaan als gevolg van een aanbidding van hun 'vroegere zelf', waardoor ze trots worden en de volgende uitdaging waarmee ze worden geconfronteerd onvoldoende kunnen aanpakken.

Universal State

Hij stelt dat het ultieme teken dat een beschaving heeft afgebroken, is wanneer de dominante minderheid een 'universele staat' vormt, die de politieke creativiteit onderdrukt. Hij verklaart:

Eerst probeert de Dominante Minderheid met geweld - tegen alle recht en reden - een positie van geërfde voorrechten in te nemen die zij niet langer verdiend heeft; en dan betaalt het proletariaat onrecht met wrok, angst met haat en geweld met geweld wanneer het zijn afscheidsdaden uitvoert. Toch eindigt de hele beweging in positieve creaties - en dit door alle actoren in de tragedie van desintegratie. De dominante minderheid creëert een universele staat, het interne proletariaat een universele kerk, en het externe proletariaat een schare barbaarse oorlogsbanden.

Hij betoogt dat, naarmate beschavingen in verval raken, ze een 'intern proletariaat' en een 'extern proletariaat' vormen. Het interne proletariaat wordt in onderwerping gehouden door de dominante minderheid in de beschaving en groeit bitter; het externe proletariaat bestaat buiten de beschaving in armoede en chaos en wordt jaloers. Hij stelt dat naarmate beschavingen vervallen, er een 'schisma in het lichaam sociaal' is, waarbij:

 • in de steek laten en zelfbeheersing vervangen samen creativiteit, en
 • spijbelen en marteldood vervangen samen discipelschap door de creatieve minderheid.

Hij stelt dat mensen in deze omgeving hun toevlucht nemen tot archaïsme (idealisatie van het verleden), futurisme (idealisatie van de toekomst), onthechting (zich verwijderen van de realiteit van een rottende wereld) en transcendentie (de uitdagingen van de rottende beschaving aangaan met nieuw inzicht, als een profeet). Hij beweert dat degenen die tijdens een periode van sociaal verval transcenderen, een nieuwe kerk met nieuwe en sterkere spirituele inzichten baren, waarrond een latere beschaving kan beginnen te vormen nadat de oude is gestorven.

Toynbee's gebruik van het woord 'kerk' verwijst naar de collectieve spirituele band van een gemeenschappelijke aanbidding, of dezelfde eenheid gevonden in een soort sociale orde.

Voorspellingen

Het valt nog te bezien wat er zal komen van de vier resterende beschavingen van de eenentwintigste eeuw: de westerse beschaving, de islamitische samenleving, de hindoeïstische samenleving en het Verre Oosten. Toynbee stelt twee mogelijkheden: ze zouden allemaal kunnen samengaan met de westerse beschaving, of de westerse beschaving zou een universele staat kunnen ontwikkelen na de tijd van problemen, verval en dood.

Botsing

Veel concepten die Toynbee heeft besproken, worden pas decennia later onderdeel van het politieke vocabulaire; hier is een greep uit enkele:

 • Geweldige samenleving (1939)
 • regime verandering (1949)
 • Ontspanning (1952)
 • malaise (1956).

Werken van Toynbee

 • The Armenian Atrocities: The Murder of a Nation, met een toespraak van Lord Bryce in het House of Lords (Hodder & Stoughton 1915)
 • Nationaliteit en de oorlog (Dent 1915)
 • The New Europe: Some Essays in Reconstruction, met een inleiding door de graaf van Cromer (Dent 1915)
 • Inzender, Griekenland, in De Balkan: een geschiedenis van Bulgarije, Servië, Griekenland, Roemenië, Turkije, verschillende auteurs (Oxford, Clarendon Press 1915)
 • Editor, De behandeling van Armeniërs in het Ottomaanse rijk, 1915-1916: documenten gepresenteerd aan burggraaf Gray van Fallodon door burggraaf Bryce, met een voorwoord van burggraaf Bryce (Hodder & Stoughton and His Majesty's Stationery Office, 1916)
 • De Belgische Deportaties, met een verklaring van Viscount Bryce (T. Fisher Unwin 1917)
 • The German Terror in Belgium: An Historical Record (Hodder & Stoughton 1917)
 • The German Terror in France: An Historical Record (Hodder & Stoughton 1917)
 • Turkije: een verleden en een toekomst (Hodder & Stoughton 1917)
 • De westerse vraag in Griekenland en Turkije: een onderzoek naar het contact van beschavingen (Constable 1922)
 • Introductie en vertalingen Griekse beschaving en karakter: de zelfopenbaring van de oude Griekse samenleving (Dent 1924)
 • Introductie en vertalingen Griekse historische gedachte van Homerus tot het tijdperk van Heraclius, met twee stukken nieuw vertaald door Gilbert Murray (Dent 1924)
 • Bijdrager, De niet-Arabische gebieden van het Ottomaanse rijk sinds de wapenstilstand van 30 oktober 1918, in H. W. V. Temperley (redacteur), Een geschiedenis van de vredesconferentie van ParijsVol. VI (Oxford University Press onder auspiciën van het British Institute of International Affairs 1924)
 • De wereld na de vredesconferentie, een epiloog voor de "geschiedenis van de vredesconferentie van Parijs" en een proloog voor de "enquête over internationale zaken, 1920-1923" (Oxford University Press onder auspiciën van het British Institute of International Affairs 1925). Op zichzelf gepubliceerd, maar Toynbee schrijft dat het "oorspronkelijk geschreven was als een inleiding op de Survey of International Affairs in 1920-1923 en bedoeld was voor publicatie als deel van hetzelfde volume."
 • Met Kenneth P. Kirkwood, Turkije (Benn 1926, in serie Modern Nations uitgegeven door H. A. L. Fisher)
 • Het gedrag van Britse buitenlandse betrekkingen sinds de vredesregeling (Oxford University Press onder auspiciën van het Royal Institute of International Affairs 1928)
 • Een reis naar China, of dingen die worden gezien (Constable 1931)
 • Editor, British Commonwealth Relations, Proceedings of the First Unofficial Conference in Toronto, 11-21 september 1933, met een voorwoord van Robert L. Borden (Oxford University Press onder de auspiciën van het Royal Institute of International Affairs en het Canadian Institute of International Affairs 1934)
 • Een studie van de geschiedenis
  • Vol I: Introductie; De genen van beschavingen
  • Deel II: De genen van beschavingen
  • Vol III: De groei van beschavingen
(Oxford University Press 1934)
 • Editor, met J. A. K. Thomson, Essays ter ere van Gilbert Murray (George Allen & Unwin 1936)
 • Een studie van de geschiedenis
  • Vol IV: The Breakdowns of Civilizations
  • Vol V: The Disintegrations of Civilizations
  • Vol VI: De desintegraties van beschavingen
(Oxford University Press 1939)
 • D. C. Somervell, A Study of History: Abridgement of Vols I-VI, met een voorwoord van Toynbee (Oxford University Press 1946)
 • Beschaving op proef (Oxford University Press 1948)
 • De vooruitzichten van de westerse beschaving (New York, Columbia University Press, 1949). Lezingen gegeven aan Columbia University over thema's uit een toen nog niet gepubliceerd deel van Een studie van de geschiedenis, gepubliceerd "op afspraak met Oxford University Press in een editie die beperkt is tot 400 exemplaren en niet opnieuw mag worden uitgegeven."
 • Albert Vann Fowler (redacteur), Oorlog en beschaving, selecties uit een studie van de geschiedenis, met een voorwoord van Toynbee (New York, Oxford University Press, 1950)
 • Introductie en vertalingen Twaalf mannen van actie in de Grieks-Romeinse geschiedenis (Boston, Beacon Press, 1952). Extracten van Thucydides, Xenophon, Plutarch en Polybius.
 • De wereld en het westen (Oxford University Press 1953). Reith Lezingen voor 1952.
 • Een studie van de geschiedenis
  • Vol VII: Universal States; Universele kerken
  • Vol VIII: Heroic Ages; Contacten tussen beschavingen in de ruimte
  • Vol IX: Contacten tussen beschavingen in de tijd; Wet en vrijheid in de geschiedenis; De vooruitzichten van de westerse beschaving
  • Vol X: The Inspirations of Historians; Een opmerking over chronologie
(Oxford University Press 1954)
 • De benadering van een historicus tot religie (Oxford University Press 1956). Gifford Lectures, University of Edinburgh, 1952-1953.
 • D. C. Somervell, A Study of History: Abridgement of Vols VII-X, met een voorwoord van Toynbee (Oxford University Press 1957)
 • Christendom onder de godsdiensten van de wereld (New York, Scribner 1957; Londen, Oxford University Press 1958). Hewett-lezingen, geleverd in 1956.
 • Democratie in het Atoomtijdperk (Melbourne, Oxford University Press onder auspiciën van het Australian Institute of International Affairs 1957). Dyason-lezingen, afgeleverd in 1956.
 • Oost naar West: een reis rond de wereld (Oxford University Press 1958)
 • Hellenism: The History of a Civilization (Oxford University Press, 1959, in Home University Library)
 • Met Edward D. Myers, Een studie van de geschiedenis
  • Vol XI: Historische Atlas en Gazetteer
(Oxford University Press 1959)
 • D. C. Somervell, A Study of History: Abridgement of Vols I-X in one volume, met een nieuw voorwoord van Toynbee en nieuwe tabellen (Oxford University Press 1960)
 • Een studie van de geschiedenis
  • Vol XII: Heroverwegingen
(Oxford University Press 1961)
 • Tussen Oxus en Jumna (Oxford University Press 1961)
 • Amerika en de wereldrevolutie (Oxford University Press 1962). Openbare lezingen gegeven aan de Universiteit van Pennsylvania, lente 1961.
 • De economie van het westelijk halfrond (Oxford University Press 1962). Weatherhead Foundation Lezingen gegeven aan de Universiteit van Puerto Rico, februari 1962.
 • Het huidige experiment in de westerse beschaving (Oxford University Press 1962). Beatty Memorial Lectures gegeven aan McGill University, Montreal, 1961.
De drie sets van lezingen die afzonderlijk in het Verenigd Koninkrijk in 1962 werden gepubliceerd, verschenen in hetzelfde jaar in hetzelfde jaar in New Volume onder de titel America and the World Revolution and Other Lectures, Oxford University Press.
 • Universal States (New York, Oxford University Press 1963). Afzonderlijke publicatie van een deel van Vol VII van A Study of History.
 • Universele kerken (New York, Oxford University Press 1963). Afzonderlijke publicatie van een deel van Vol VII van A Study of History.
 • Met Philip Toynbee, Notities vergelijken: een dialoog over een generatie (Weidenfeld & Nicolson 1963). "Gesprekken tussen Arnold Toynbee en zijn zoon, Philip ... zoals ze werden opgenomen op tape."
 • Tussen Niger en Nijl (Oxford University Press 1965)
 • Hannibal's Legacy: The Hannibalic War's Effects on Roman Life
  • Deel I: Rome en haar buren vóór Hannibals binnenkomst
  • Vol II: Rome en haar buren na de uitgang van Hannibal
(Oxford University Press 1965)
 • Verandering en gewoonte: de uitdaging van onze tijd (Oxford University Press 1966). Gedeeltelijk gebaseerd op lezingen gegeven aan de Universiteit van Denver in het laatste kwartaal van 1964, en aan New College, Sarasota, Florida en de Universiteit van het Zuiden, Sewanee, Tennessee in het eerste kwartaal van 1965.
 • Bekenden (Oxford University Press 1967)
 • Tussen Maule en Amazon (Oxford University Press 1967)
 • Editor, Steden van bestemming (Thames & Hudson 1967)
 • Editor en hoofdbijdrager, Man's Concern with Death (Hodder & Stoughton 1968)
 • Editor, The Crucible of Christianity: Judaism, Hellenism and the Historical Background to the Christian Faith (Thames & Hudson 1969)
 • Ervaringen (Oxford University Press 1969)
 • Enkele problemen van de Griekse geschiedenis (Oxford University Press 1969)
 • Steden in beweging (Oxford University Press 1970). Gesponsord door het Institute of Urban Environment van de School of Architecture, Columbia University.
 • De toekomst overleven (Oxford University Press 1971). Herschreven versie van een dialoog tussen Toynbee en professor Kei Wakaizumi van Kyoto Sangyo University: essays voorafgegaan door vragen van Wakaizumi.
 • Met Jane Caplan, Een studie van de geschiedenis, nieuwe eendelige afkorting, met nieuw materiaal en revisies en, voor het eerst, illustraties (Thames & Hudson 1972)
 • Constantine Porphyrogenitus en zijn wereld (Oxford University Press 1973)
 • Editor, Half the World: The History and Culture of China and Japan (Thames & Hudson 1973)
 • Toynbee op Toynbee: Een gesprek tussen Arnold J. Toynbee en G. R. Urban (New York, Oxford University Press 1974)
 • Mankind and Mother Earth: A Narrative History of the World (Oxford University Press 1976), postuum
 • Richard L. Gage (redacteur), De Toynbee-Ikeda-dialoog: de mens zelf moet kiezen (Oxford University Press 1976), postuum. Het verslag van een gesprek van meerdere dagen.
 • E. W. F. Tomlin (redacteur), Arnold Toynbee: A Selection from His Works, met een inleiding door Tomlin (Oxford University Press 1978), postuum. Bevat vooraf uittreksels van De Grieken en hun erfgoed.
 • De Grieken en hun erfgoed (Oxford University Press 1981), postuum
 • Christian B. Peper (redacteur), An Historian's Conscience: The Correspondence of Arnold J. Toynbee and Columba Cary-Elwes, Monk of Ampleforth, met een voorwoord van Lawrence L. Toynbee (Oxford University Press volgens afspraak met Beacon Press, Boston 1987), postuum
 • The Survey of International Affairs werd gepubliceerd door Oxford University Press onder auspiciën van het Royal Institute of International Affairs tussen 1925 en 1977 en had betrekking op de jaren 1920-1963. Toynbee schreef, met assistenten, de Pre-War Series (over de jaren 1920-1938) en de War-Time Series (1938-1946) en droeg introducties bij aan de eerste twee delen van de Post-War Series (1947-1948 en 1949-1950). Zijn werkelijke bijdragen varieerden van jaar tot jaar.
 • Een aanvullende reeks, Documenten over internationale zaken, over de jaren 1928-1963, werd gepubliceerd door Oxford University Press tussen 1929 en 1973. Toynbee begeleidde de compilatie van de eerste van de volumes 1939-1946 en schreef een voorwoord voor zowel dat als het volume 1947-1948.

Notes

 1. ↑ Deborah Cohen 1 Vergelijkende geschiedenis: Koper pas op GHI Bulletin 29 (herfst 2001). Ontvangen op 6 november 2007.
 2. ↑ Lawrence Stone. Recensie: Pieter Geyl, The New York Review of Books, Jaargang 4, nummer 5, 8 april 1965. Ontvangen op 6 november 2007.

Referenties

Selecteer werken van Toynbee

 • Arnold Joseph Toynbee en D. C. Somervell; Koninklijk Instituut voor Internationale Zaken. Een studie van de geschiedenis. New York: Oxford University Press, 1947-1957.
 • Arnold Joseph Toynbee. De benadering van een historicus tot religie; gebaseerd op Gifford-lezingen gegeven aan de Universiteit van Edinburgh in de jaren 1952 en 1953. New York: Oxford University Press, 1956.
 • Arnold Joseph Toynbee. Beschaving op proef: essays. New York: Oxford University Press, 1948.
 • Arnold Joseph Toynbee; G R Urban. Toynbee op Toynbee; een gesprek tussen Arnold J. Toynbee en G. R. Urban. New York: Oxford University Press, 1974. ISBN 0195017390
 • Arnold Joseph Toynbee; Kei Wakaizumi. De toekomst overleven. Londen, New York: Oxford University Press, 1971. ISBN 9780192152527
 • Arnold Joseph Toynbee; Anders Glahn. De helft van de wereld: de geschiedenis en cultuur van China en Japan. New York: Holt, Rinehart en Winston, 1973. ISBN 0030107164
 • Arnold Joseph Toynbee. Steden van bestemming. New York: McGraw-Hill, 1967.
 • Arnold Joseph Toynbee. De mensheid en moeder aarde: een verhalende geschiedenis van de wereld. New York: Oxford University Press, 1976. ISBN 0192152572
 • Arnold Joseph Toynbee; Abraham Schalit. De smeltkroes van het christendom; Jodendom, hellenisme en de historische achtergrond van het christelijk geloof. New York: World Pub. Co., 1969.
 • Arnold Toynbee. De industriële revolutie. Boston: Beacon Press, 1956.

Selecteer secundaire bronnen

 • Ashley. Toynbee en geschiedenis; Kritische essays en beoordelingen. Boston: Porter Sargent, 1956.
 • Kaufmann, Walter Arnold. Van Shakespeare tot Existentialisme. Garden City, NY: Doubleday, 1960.
 • McIntire, C. T. en Marvin Perry. Toynbee herbeoordelingen. Toronto: University of Toronto, 1989. ISBN 0802057853
 • McNeill, William Hardy. Arnold J. Toynbee, a Life. New York: Oxford University Press, 1989. ISBN 0195058631
 • Perry, Marvin. Arnold Toynbee en de crisis van het westen. Washington, DC: University Press of America, 1982. ISBN 0819120251
 • Thompson, Kenneth W. Toynbee's filosofie van wereldgeschiedenis en politiek. Politieke tradities in reeksen buitenlands beleid. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1985. ISBN 0807112526
 • Winetrout, Kenneth. Arnold Toynbee: de oecumenische visie. Twayne's wereldleidersreeks. Boston: Twayne, 1975. ISBN 0805737251

Externe links

Alle links opgehaald 14 april 2016.

 • Toynbee bibliografie.
 • Werken van Arnold J. Toynbee. Project Gutenberg.

Pin
Send
Share
Send