Pin
Send
Share
Send


De Griekse god Hermes werd hernoemd Kwik door de Romeinen. Hier wordt Mercurius afgebeeld door Hendrick Goltzius, 1611

In de Griekse mythologie Hermes (IPA: ˈhɚmiz, Greek Ἑρμῆς IPA: hermɛːs) was een buitengewoon veelzijdige godheid, met talloze rollen en verantwoordelijkheden in de goddelijke en menselijke wereld. Hij was tegelijkertijd de boodschapper van de goden, uitvinder van vuur,1 maker van menselijke recreatie, muziekinstrumenten (de syrinx en de lier), sportevenementen (veel soorten racen en de bokssport), een beschermheilige van dieven (omdat hij werd gecrediteerd voor het stelen van het vee van Apollo op de dag van zijn geboorte), en een psychopomp (een escort voor de zielen van de doden) die de doden hielp hun weg te vinden naar het hiernamaals (de onderwereld in de Griekse mythen). In die laatste hoedanigheid beschrijven veel Griekse mythen Hermes als de enige god naast Hades en Persephone die zonder belemmering de Onderwereld kon binnenkomen en verlaten.

Hermes stond ook bekend als de Olympische god van de grenzen en van de reizigers die ze overschreden, van herders en koeherders, van redenaars en humor, van literatuur en dichters, van atleten, van gewichten en maten, van uitvinding, van handel in het algemeen, en van de sluwheid van dieven en leugenaars.2 De homerische hymne aan Hermes roept hem op als die van "vele verschuivingen (Polutropos), zachtaardig sluw, een rover, een veebestuurder, een brenger van dromen, een wachter bij nacht, een dief aan de poorten, iemand die spoedig prachtige daden onder de onsterfelijke goden zou tonen. "3

In de Romeinse aanpassing van de Griekse religie (zie interpretatio romana), Werd Hermes geïdentificeerd met de Romeinse god Mercurius, die, hoewel geërfd van de Etrusken, veel vergelijkbare kenmerken ontwikkelde, zoals de beschermheilige van de handel.4 Bovendien hebben moderne mythografen en comparatarissen Hermes ook verbonden met de trickster-goden van andere culturen.

Etymologie

De naam Hermes is gedacht,5 afgeleid van het Griekse woord herma (ἕρμα), die een vierkante of rechthoekige pilaar aangeeft met het hoofd van Hermes (meestal met een baard) die de bovenkant van de pilaar sieren en de ithyfallische mannelijke geslachtsdelen hieronder. Vanwege het attest van de god in het Myceense pantheon, als Hermes Araoia ("Ram Hermes") in Lineaire B-inscripties in Pylos en Myceense Knossos (Ventris en Chadwick), is de kans groter dat de verbinding de tegenovergestelde weg heeft bewogen, van godheid naar pijlerrepresentaties. Van de daaropvolgende associatie van deze steenhopen, die in Athene werden gebruikt om het kwaad af te weren en weg- en grensmarkeringen in heel Griekenland aan te duiden, verwierf Hermes patronage over landreizen.6

Gezien zijn rol bij het delen van informatie tussen domeinen (meestal als een boodschapper tussen de goddelijke en sterfelijke rijken), is de figuur van Hermes werd een metafoor voor vertaling. Als zodanig is de klassieke Griekse term voor een tolk, wiens belangrijkste functie is om de grenzen tussen vreemden te overbruggen, een Hermeneus. Door deze tussenstap geeft Hermes ons ook de moderne filosofische term 'hermeneutiek', die extra betekenis krijgt wanneer iemand de neiging van Hermes, de volmaakte bedrieger, herinnert om zijn boodschappen doelbewust te verwarren of af te sluiten.7

Epithets of Hermes

Hermes kreeg veel bijnamen in het oude Griekenland die zijn veelsoortige rollen aanduidden. De belangrijkste van deze epithetten worden hieronder geïdentificeerd:

 • Acacesius, "de god die niet kan worden gekwetst, of die geen pijn doet"8
 • Agoraiosvan de agora9
 • Argeiphontes, Argus-slayer, die herinnert aan de ultieme conclusie van zijn ontmoeting met de veelogige reus Argus Panoptes10
 • Charidotes, gever van charme
 • Cyllenius, geboren op Mount Cyllene
 • Diaktoros, de boodschapper
 • Dolios, de schemer
 • Enagonios, van de (Olympische) spellen
 • Epimelius, houder van de kuddes
 • Eriounios, brenger van geluk
 • Logios verwijst naar de vaardigheid van Hermes als redenaar, de god van welsprekendheid. Samen met Athena was hij de standaard goddelijke weergave van welsprekendheid in het klassieke Griekenland11
 • Polygius, betekenis "onbekend"
 • Psychopompos, transportband van zielen12

Mythische accounts

Hoewel Hermes zeker een belangrijke godheid was voor het vroege Griekse volk (zoals blijkt uit de bekendheid van zijn cultus), is zijn aanwezigheid in overlevende mythische verhalen enigszins minimaal. Afgezien van het betrokken en humoristische relaas van zijn geboorte, beschreven in de Homerische hymne aan Hermes, zijn aanwezigheid in andere mythische verhalen is tangentieel of functioneel (d.w.z. waar hij de rol van de boodschapper voor de andere Olympiërs vervult).

Geboorte

Zoals bij veel van de Olympiërs van de tweede generatie, was Hermes het product van een van de vele buitenechtelijke beproevingen van Zeus. In dit specifieke geval raakte de Sky God verliefd op Maia, een 'verlegen godin' die 'het gezelschap van de gezegende goden vermeed en in een diepe, schaduwrijke grot woonde'.13 In deze bergvastheid zou de wellustige god sluipen, na te hebben gewacht op zijn jaloerse vrouw om in slaap te vallen. Dus het gebeurde uiteindelijk dat Maia zwanger werd en negen maanden later beviel ze van de vroegrijpe Hermes.

De jonge god, die al bovennatuurlijk slim was, sprong snel uit zijn wieg, waar hij verrukt een schildpad tegenkwam. Er wordt gezegd dat hij het wezen heeft gedood, zijn lichaamsholte heeft uitgehold en de eerste lier ter wereld uit zijn overblijfselen heeft geconstrueerd. Na een kort deuntje te hebben afgeluisterd, realiseerde de ingenieuze jongeman zich vervolgens dat hij echt vlees wilde proeven, wat hem ertoe bracht de grot van zijn moeder te verlaten op zoek naar vee om te ritselen:

Hermes 'blik over de nabijgelegen velden viel op de gewaardeerde kudde van zijn stiefbroer, Apollo. Zonder een tweede gedachte sloop de onstuimige (en ietwat amorele) god in de weide van zijn broer of zus en dook snel weg met vijftig stuks vee (zorg ervoor dat ze achteruit gingen, om overtuigers te verwarren). Toen eenmaal zijn stelende opbrengst succesvol was opgeborgen, ging glorieuze Hermes haastig naar zijn wieg, wikkelde zijn doeken om zijn schouders alsof hij een zwakke baby was en lag te spelen met de bedekking om zijn knieën; maar aan zijn linkerhand hield hij zijn zoete lier dicht. Maar Hermes ging niet ongezien voorbij aan zijn moeder en godin en dus zei ze tegen hem: “Hoe nu, jij schurk! Vanwaar kom je 's nachts terug, jij die schaamteloosheid draagt ​​als kledingstuk? En nu geloof ik zeker dat de zoon van Leto je binnenkort naar buiten zal brengen met onbreekbare koorden om je ribben, of je zult een schurkachtig leven leiden in de gluren beroofd door whiles. Ga dan naar je vader, je bent een grote zorg voor sterfelijke mannen en onsterfelijke goden. '14

Hermes antwoordde door haar te vertellen dat hij haar scherpe woorden niet nodig had en merkte op dat ze dankbaar zou moeten zijn dat zijn dief het in hen zou kunnen voorzien. Ten slotte (en het meest intrigerend), verklaarde de jonge godheid ook dat hij geloofde dat hij hetzelfde respect en overeenstemming had dat zijn oudere stiefbroer, Apollo, had gekregen en dat als hij het niet met typische middelen zou bereiken, hij bereid zou zijn om Steel het:

Toen antwoordde Hermes haar met sluwe woorden: “Moeder, waarom probeer je me bang te maken als een zwak kind wiens hart weinig beschuldigende woorden kent, een angstige baby die bang is voor de uitbrander van zijn moeder? Neen, maar ik zal proberen welk plan het beste is, en voed mezelf en jou voortdurend. We zullen niet tevreden zijn om hier te blijven, terwijl u bidt, alleen van alle goden die niet zijn geofferd met offers en gebeden. 170 Het is beter om voortdurend in gemeenschap met de onsterfelijke goden te leven, rijk, rijk, en te genieten van graanvoorraden, dan altijd in een sombere grot te zitten. En wat eer betreft, zal ook ik ingaan op het ritueel dat Apollo heeft. Als mijn vader het mij niet zal geven, zal ik zoeken en kan ik een prins van rovers zijn. En als Leto's meest glorieuze zoon me zal zoeken, denk ik dat er nog een groter verlies hem zal overkomen. Ik zal naar Pytho gaan om in zijn grote huis in te breken en zal daar plunderen van prachtige statieven en ketels, en goud, en veel helder ijzer en veel kleding; en je zult het zien als je wilt. '15

'S Ochtends verscheen een woedende Apollo bij de ingang van de grot en eiste te spreken met degene die zijn vee had gestolen. Niet overtuigd door Hermes 'pretentie een onschuldige, onschuldige baby te zijn, griste de oudere god de jeugd uit zijn wieg en escorteerde hem terug naar Olympus om oordeel van Zeus te ontvangen. De hemelgod, meer geamuseerd dan wat dan ook door de daad van zijn jonge zoon, beval hem eenvoudig het vee terug te brengen naar Apollo:

Maar Zeus lachte hardop om zijn kwaadwillende kind 390 goed te zien en sluw schuldig over het vee te ontkennen. En hij beval hen beiden één te zijn en het vee te zoeken, en Hermes te leiden om de weg te wijzen en, zonder ondeugendheid van hart, de plaats te tonen waar hij nu het sterke vee had verborgen. 395 Toen boog de zoon van Cronos zijn hoofd en de goede Hermes gehoorzaamde hem; want de wil van Zeus, die de aegis vasthoudt, heeft hem gemakkelijk overwonnen.16

Om zijn verschillen met Apollo te beslechten, bood hij de oudere god de lier aan. Gezien de band van Apollo met muziek, was het geen wonder dat dit geschenk een passend vredesoffer was. Apollo was zelfs zo blij dat hij een eed van vrede en broederschap aan de jongere godheid zwoer. Tevreden dat zijn twee kinderen echt vrede hadden gesloten, beval Zeus dat glorieuze Hermes heer zou moeten zijn over alle voortekenen en leeuwen met grimmige ogen, en zwijnen met glimmende slagtanden, 570 en over honden en alle kuddes die de wijde aarde voedt, en over alle schapen 'ook dat hij alleen de aangestelde boodschapper van Hades zou zijn, die, hoewel hij geen geschenk aanneemt, hem geen gemene prijs zal geven.'17

Andere Mythic-accounts

Andere mythische verhalen rond Hermes plaatsen hem in een tangentiële of functionele rol. Enkele voorbeelden zijn het starten van diverse heimelijke missies, zoals het bedriegen van koning Priamus naar een ontmoeting met Achilles tijdens de Illiad,18 verzoekschrift aan Calypso voor de vrijlating van Odysseus en het leiden van het titulaire personage naar Hades in de Odyssee,19 magie of bedrog gebruiken om de reus Argus te doden (namens Zeus, die de nimf die hij bewaakte, wilde romantiseren),20 en het bezoeken van de gebonden Prometheus, ook namens Zeus.21

Seksuele vakbonden en nakomelingen

Ondanks zijn beperkte plaats in het overlevende mythische corpus, werd Hermes gecrediteerd voor het verwekken van talloze kinderen, zowel door goddelijke als menselijke relaties. Sommige van deze nakomelingen omvatten:

 • Hermaphroditus, een onsterfelijke zoon van Hermes door Aphrodite die werd veranderd in een hermafrodiet toen de goden letterlijk de wens van de nimf Salmacis gaven dat ze nooit zouden scheiden.
 • Priapus, een andere zoon van de vereniging tussen Hermes en Aphrodite,22 was een fallische vruchtbaarheidsgod.
 • Tyche, de godin van het geluk, werd soms gezegd als de dochter van Hermes en Aphrodite.
 • Abderus, een menselijke jeugd, was een zoon van Hermes die werd verslonden door de Mares van Diomedes.
 • Autolycus, de Prins van dieven, was een zoon van Hermes en grootvader van Odysseus.
 • Pan, de satyr-god van 'weiden en vruchtbaarheid'.23

Cultus

Herm-zuil van Hermes. De attributen die Hermes betekenen omvatten de gevleugelde pet en zijn jeugdige gezicht.

Hermes, hoewel nooit een centrale godheid, was een vaste waarde in de cultische religie van de klassieke Grieken. De meerderheid van de Griekse tempels behield ten minste één altaar waar toegewijden offers aan hem konden brengen.24 Er is echter nooit een cultus over de hele staat tot de godheid ontstaan ​​(althans in de context van een netwerk van tempels en voorgeschreven cultische observaties), waarschijnlijk omdat het grootste deel van zijn primaire aanbidders landelijke herders waren, die niet sterk verbonden waren met gecentraliseerde religie-politieke processen . Zoals Mikalson opmerkt: "we horen weinig van Hermes en Pan in zeer agrarische en urbane ... Athene, maar ze zijn prominent aanwezig in de meer bergachtige gebieden van Griekenland, zoals Arcadia, hun thuisland in de Peloponnesus. De landelijke en nomadische aard van herders en herders kan gedeeltelijk verklaren waarom de Atheners geen gecentraliseerde staatscultus hebben opgericht om deze functie van die godheden te erkennen. "25 Hoewel altaren gewijd aan Hermes in heel Griekenland bestonden, was een belangrijk centrum van zijn cultus in Pheneos in Arcadia, waar festivals ter ere van hem werden genoemd Hermoea. Verder suggereren verspreide verwijzingen dat deze vieringen in feite 'tamelijk gebruikelijk waren in Griekenland', hoewel we zeer weinig informatie bezitten over de activiteiten die ze eigenlijk vormden.26 Ten slotte zijn in Graden Agora veel graffitiewijdingen aan Hermes gevonden, in overeenstemming met zijn epithet van Agoraios en zijn rol als beschermheer.927 Dus ondanks het ontbreken van een georganiseerde tempelcultus in grote centra, was Hermes, vanwege zowel zijn toegankelijkheid als zijn veelzijdige patronaatsgebieden, nog steeds een opmerkelijk onderdeel van de religieuze verbeelding van het Helleense volk.

De meest prominente rol van Hermes (in de cultische zin) was echter de god van grenzen, grenzen en reizigers. Als gevolg hiervan werden wegen in beide steden en op het platteland rijkelijk bevolkt met stenen artefacten genoemd hermen, die Hermes en zijn rechte fallus afbeeldde. Men dacht dat de hermen bescherming en bescherming bieden aan gevaarlijke of buitenlandse reizigers (zoals hieronder besproken).

HERMAI / Herms

In het zeer oude Griekenland was Hermes een fallische god van grenzen. Zijn naam, in de vorm herma, werd aangebracht op een stapel stenen langs de weg; waaraan elke passerende reiziger een steen heeft toegevoegd (om het geluk tijdens het transport te verzekeren). In de zesde eeuw v.G.T. verving Hipparchos, de zoon van Pisistratus, de steenhopen die het middelpunt tussen elk dorp markeerden deme in het midden agora van Athene met een vierkante of rechthoekige pilaar van steen of brons bedekt met een borstbeeld van Hermes met een baard. Een rechtopstaande fallus rees op vanaf de basis. In de meer archaïsche berg Kyllini of Cyllenian herms was de staande steen of houten pilaar eenvoudig een gesneden fallus. In Athene werden hermen buiten geluk geplaatst voor geluk. Zoals beschreven door Farnell, vertonen de cultusobjecten 'het bebaarde hoofd van Hermes boven een viervierkantige schacht, in het midden waarvan een fallus is gesneden, als het teken van zijn bemestende kracht aanvankelijk, maar later ook als een' apotropaion 'bedoeld om het boze oog af te weren. "28 Deze hermen werden geacht twee gerelateerde functies te vervullen. In huizen en andere gebouwen werd gedacht dat ze de kwaadaardige invloed van geesten en geesten afstoten (waarschijnlijk vanwege de rol van de god als psychopomp), wanneer buiten geplaatst, heiligt de symbolische aanwezigheid van de godheid "de rechten van publiek als van particulier eigendom, waardoor een taboe wordt ingesteld dat de plaats beschermt tegen schending."29

De dodelijke ernst die deze cultusobjecten bijwoonden, wordt bewezen door literair en archeologisch bewijs uit die periode. In een bijzonder opmerkelijk geval deed een anarchistische sekte een gecoördineerde poging om alle kluizen in Athene te ontheiligen op de avond voordat de Atheense vloot naar Syracuse zou vertrekken, tijdens de Peloponnesische oorlog (415 v.Chr.). Toen de stad ontwaakte, was de bevolking zowel geschokt als ontsteld om deze zeer oneerbiedige verwoesting te zien, omdat men zag dat het een donkere wolk wierp op het lot van de voorgestelde expeditie en, in de grotere context, op het lot van de stad zelf. Zoals Price opmerkt, "is de logica van deze angst, waar sommige wetenschappers zich zorgen over hebben gemaakt, volkomen duidelijk. Het verband tussen religie en politiek was zo nauw dat het aanvallen van de ene automatisch de andere zou ondermijnen."30

Hermes 'iconografie

Oorspronkelijk werd Hermes afgeschilderd als een oudere, gebaarde, fallische god, maar in de zesde eeuw voor Christus werd de traditionele Hermes opnieuw verbeeld als een atletische jeugd. Beelden van het nieuwe type Hermes stonden in stadions en gymnasiums in heel Griekenland. De boodschappersgod werd meestal afgebeeld met een breedgerande reizigershoed of een gevleugelde pet (Petasus), met gevleugelde sandalen (Talaria)en met de staf van zijn Nabije Oosterse heraut caduceus (die verstrengeld is door het copuleren van slangen), of a kerykeion (waarop een symbool staat dat lijkt op het astrologische symbool van Taurus de stier). Hermes droeg de kleding van een reiziger, arbeider of herder. Hij werd vertegenwoordigd door portemonnees of tassen, hanen en schildpadden. Toen hij werd afgebeeld als Hermes Logios, was hij het goddelijke symbool van welsprekendheid, in het algemeen getoond sprekend met één arm omhoog voor nadruk.

Notes

 1. ↑ In de Homerische hymne, "nadat hij het luid brullende vee had gevoed ... hij verzamelde veel hout en zocht het ambacht van vuur. Hij nam een ​​prachtige lauriertak, greep het in zijn palm en draaide het in granaatappelhout" (lijnen 105, 108-10).
 2. ↑ W. Burkert, "Hermes," Griekse religie. Encyclopedia Mythica. Bevindt zich in sectie III.2.8 van Encyclopedia Mythica Online. 1985. Ontvangen op 4 oktober 2006.
 3. Hymne aan Hermes 13. De vertaling van Hugh G. Evelyn-Waugh is online beschikbaar in The Perseus Digital Library (bezocht op 17 mei 2007). Het woord polutropos ("van vele verschuivingen, vele wegen, van vele apparaten, ingenieus of veel rondzwervend") wordt ook gebruikt om Odysseus in de eerste regel van de Odyssee.
 4. ↑ Rose, 149.
 5. ↑ K.O. Müller, Handbuch der Archäologie 1848.
 6. ↑ Zie Ron Leadbetter, "Hermes" in Encyclopedia Mythica (bezocht op 17 mei 2007).
 7. ↑ Richard E. Palmer, "De liminaliteit van Hermes en de betekenis van Hermeneutics," Proceedings of the Heraclitean Society: A Quarterly Report on Philosophy and Criticism of the Arts and SciencesVol. 5, 4-11. 1980. Ook online toegankelijk op: Richard E. Palmer's persoonlijke website (bezocht op 17 mei 2007).
 8. ↑ theoi.com. Deze bron merkt echter ook op dat deze term zou kunnen worden gekoppeld aan de bescherming van de jonge god Acacus door koning Acacus.
 9. 9.0 9.1 Mabel Lang. Graffiti in de Atheense Agora, rev. ed., Excavations of the Athenian Agora, American School of Classical Studies te Athene, pagina 7. 1988.
 10. ↑ Zie bijvoorbeeld Powell, 196.
 11. ↑ De Homerische hymne aan Hermes (waarschijnlijk zesde eeuw v.G.T.) beschrijft Hermes die een succesvolle toespraak hield vanuit de wieg om zichzelf te verdedigen tegen de (ware) beschuldiging van rundveediefstal.
 12. ↑ Zie Apostolos Athanassakis, "From the Phallic Cairn to Shepherd God and Divine Herald," voor een gedetailleerd verslag van de vele bijnamen van Hermes. Eranos: Acta Philologica Suecana, (Vol. 87) 33-49. 1989; Elizabeth S. Greene, "Revising Illegitimacy: The Use of Epithets in the Homeric Hymn to Hermes," Klassiek driemaandelijks, (Vol. 55) Uitgave 2, 343-349. 2005. Zie ook theoi.com voor een uitgebreide lijst van de epithetten van de godheid (inclusief vertalingen en poëtische oorsprong) (bezocht op 17 mei 2007).
 13. De homerische hymne aan Hermes (4.1). Online toegankelijk via The Perseus Project (bezocht op 17 mei 2007).
 14. De homerische hymne aan Hermes (4,145-162). Online toegankelijk via The Perseus Project (bezocht op 17 mei 2007).
 15. De homerische hymne aan Hermes (4,165-182). Online toegankelijk via The Perseus Project (bezocht op 17 mei 2007).
 16. De homerische hymne aan Hermes (4,387-395). Online toegankelijk via The Perseus Project (bezocht op 17 mei 2007).
 17. De homerische hymne aan Hermes (4,568-574). Online toegankelijk via The Perseus Project (bezocht op 17 mei 2007). Zie ook Powell, 195-207; Gantz, 106.
 18. ↑ Gantz, 106-107.
 19. ↑ Gantz, 108-109.
 20. ↑ Powell, 373.
 21. ↑ Zoals beschreven in het spel Aeschylus Prometheus gebonden.
 22. ↑ Sommige bronnen suggereren echter dat Dionysus de vader van deze god was. Powell, 153.
 23. ↑ Powell, 208.
 24. ↑ Pausanias 5.14.4-10, afgekort en geparafraseerd door Mikalson, 118-119.
 25. ↑ Mikalson, 163.
 26. ↑ Farnell (deel 5), 31.
 27. ↑ Zoals opgemerkt op theoi.com, "was dit een natuurlijke uitbreiding van zijn rol als god van de veehouderij, aangezien runderen, schapen, geiten en hun bijproducten op de markt werden gebracht om te verkopen.
 28. ↑ Farnell (deel 5), 32.
 29. ↑ Farnell (Vol. 5), 18-20).
 30. ↑ Prijs, 83.

Referenties

 • Apollodorus. Goden en helden van de Grieken. Vertaald en met een inleiding en aantekeningen van Michael Simpson. Amherst, MA: University of Massachusetts Press, 1977. ISBN 0-87023-205-3.
 • Burkert, Walter. Griekse religie: archaïsch en klassiek. Vertaald door John Raffan. Oxford: Blackwell, 1985. ISBN 0631112413.
 • Gantz, Timothy. Vroege Griekse mythe: een gids voor literaire en artistieke bronnen. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993. ISBN 080184410X.
 • "The Homeric Hymn to Hermes" in De Homerische Hymnes en Homerica. Vertaald door Hugh G. Evelyn-White. Cambridge, MA: Harvard University Press; Londen, William Heinemann Ltd. 1914. ISBN 0674990633.
 • Kerényi, Karl. Hermes, Guide of Souls. Vertaald uit het Duits door Murray Stein. Woodstock, CN: Spring Publications, 1996. ISBN 0882142240.
 • Mikalson, Jon D. Oude Griekse religie. Oxford: Blackwell Publishing, 2005. ISBN 0631232230.
 • Nilsson, Martin P. Griekse populaire religie. New York: Columbia University Press, 1940. Ook online toegankelijk op sacred-texts.com.
 • Powell, Barry B. Klassieke mythe (Tweede druk). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1998. ISBN 0-13-716714-8.
 • Price, Simon. Religies van de oude Grieken. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. ISBN 0-521-38867-8.
 • Rose, H. J. Een handboek van Griekse mythologie. New York: E. P. Dutton & Co., 1959. ISBN 0-525-47041-7.
 • Ruck, Carl A.P. en Daniel Staples. De wereld van klassieke mythe. Durham, NC: Carolina Academic Press, 1994. ISBN 0-89089-575-9.
 • Ventris, Michael en John Chadwick. Documenten in Myceens-Grieks. (Tweede editie) Cambridge, UP. 1974. ISBN 0-521-08558-6.

Externe links

Alle links opgehaald 22 december 2017.

 • Theoi Project, Hermes-verhalen uit originele bronnen en afbeeldingen uit de klassieke kunst.
 • Cult & Standbeelden van Hermes
 • Ventris en Chadwick: Goden gevonden in Myceens Griekenland: een tabel opgesteld door Michael Ventris en John Chadwick, Documenten in Myceens-Grieks.

Bekijk de video: What is it Like Designing a Car With Hermès?! Hermès McLaren Speedtail (Mei 2021).

Pin
Send
Share
Send