Pin
Send
Share
Send


Dionysus of Dionysos (van het oude Grieks Διώνυσος of Διόνυσος, geassocieerd met het cursief Liber), was de oude Griekse god van de wijn die de kracht van bedwelming en extase vertegenwoordigde (letterlijk "buiten het zelf zijn").1 Hij stond bekend als de Liberator ("Eleutherios"), die iemand bevrijdde van zijn normale zelf, door dronkenschap, waanzin of artistieke expressie.2 Paradoxaal genoeg werd hij ook gezien als de promotor van de beschaving, een wetgever en liefhebber van vrede, evenals de beschermheilige van de landbouw en het theater. De goddelijke missie van Dionysus was om een ​​einde te maken aan zorg en zorgen.3

Dionysus was een belangrijke figuur in de religieuze verbeelding van de Grieken, omdat hij werd verondersteld de eenheid te vertegenwoordigen tussen de rijken van de levenden en de doden (volgens de twee mythische verhalen over zijn dood en wedergeboorte).4 Binnen het grootste deel van de Griekse mythologie werd Dionysus beschreven als de zoon van Zeus en Semele, hoewel enkele andere versies van het verhaal suggereerden dat hij de zoon van Zeus en Persephone was. Hij werd beschreven als vrouwelijk of "man-vrouwelijk".5

Origin, Etymology and Epithets

De verscheidenheid aan mythische en cultische eigenschappen van Dionysus suggereert voor sommigen dat de mythografen te maken hadden met een god wiens vreemdheid inherent was aan zijn karakter. De naam van Dionysus is inderdaad te vinden op Mycenean Linear B-tabletten als "DI-WO-NI-SO-JO",6 en Kerenyi traceert hem naar Minoïsch Kreta, waar zijn Minoïsche naam onbekend is, maar zijn karakteristieke aanwezigheid is herkenbaar.

Over het algemeen is de naam Dionysus van onzekere betekenis; het is misschien niet-Grieks van oorsprong, maar het is al sinds de oudheid geassocieerd met Zeus (genitief dios) en met Nysa, ofwel de nimf die hem verzorgde of de berg waar hij werd grootgebracht.7

Dat hij zelf een Thracische god is, zijn we overvloedig verzekerd; maar we weten dat de Thraciërs en Frygiërs nauw verwante rassen waren, en door geluk kennen we de Frygische vorm van de naam van de god, Diounsis. Wat betreft de betekenis van de naam, want Thrako-Phrygian was… redelijk verwant aan het Grieks, kunnen we met redelijk vertrouwen zeggen dat het eerste lid de naam van de hemelgod bevat, die in Phrygian werd genoemd Dios. Over de rest weten we het niet zo zeker. Er is een verband gesuggereerd met de legendarische Nysa; een andere en zeer ingenieuze theorie is dat er een woord bestond nyso-, verwant aan het Latijn nurus, Grieks γυός en dat het 'kind' of 'zoon' betekende.8

Het is duidelijk dat Dionysus lange tijd bij de Grieken en hun voorgangers was geweest en toch altijd het gevoel van iets vreemds had behouden.

Epitheta

Sculptuur van Dionysus, in opdracht om het 100-jarig bestaan ​​van Qingdao-bier te vieren. Qingdao-Biermuseum, Qingdao-stad, Shandong-provincie, China.

De reeks bijnamen die aan de wijngod zijn bevestigd, duiden op de breedte van associaties die hij bezat binnen het Helleense milieu. Enkele hiervan waren: Bromios, wat betekent "de donder" of "hij van de luide schreeuw"; dendrieten (Dionysus Dendrites), 'hij van de bomen', een naam die hem vertegenwoordigde als een krachtige vruchtbaarheidsgod; Dithyrambos ("hij van de dubbele deur"), die naar hem verwijst of naar de plechtige liederen die hem op festivals worden gezongen; Eleutherios ("de bevrijder"), een epitheton voor zowel Dionysus als Eros; Iacchus, mogelijk een bijnaam van Dionysus, die werd geassocieerd met de Eleusinische mysteriën, omdat hij in Eleusis bekend stond als een zoon van Zeus en Demeter; Liknites ("hij van de zieke fan"), die naar de god verwees als vruchtbaarheids godheid verbonden met de mysteriereligies; Oeneus, die zijn rol als god van de wijnpers vertegenwoordigde.

Andere, meer kleurrijke titels voor de god van vruchtbaarheid zijn de Samian Dionysus Enorches ("met ballen"9 of misschien "in de testikels" in verwijzing naar Zeus die het kind Dionysus in zijn dij naait, d.w.z. zijn testikels). Bovendien stond Dionysus bekend als Lyaeus ("hij die loslaat") als een god van ontspanning en vrijheid van zorgen. In het Griekse pantheon absorbeert Dionysus (samen met Zeus) de rol van Sabazios, een Phrygische godheid, wiens naam "verbrijzelaar" betekent en aan wie verbrijzeld aardewerk werd opgeofferd (waarschijnlijk om te voorkomen dat ander aardewerk tijdens het bakken wordt gebroken). In het Romeinse pantheon werd Sabazius een alternatieve naam voor Bacchus.10

Mythische accounts

In tegenstelling tot veel van de andere goden in het Olympische pantheon, zijn verhalen over de Dionysus relatief moeilijk te vinden, vooral wanneer ze de bijna universele populariteit van de god aannemen. Zoals Powell opmerkt, "moeten de mythen van Dionysus uit vele verschillende bronnen worden samengevoegd. Homerus heeft weinig over hem te zeggen; de aristocratische epische dichter miste sympathie voor deze god van dronkenschap en seksuele licentie."11

Geboorte

Samen met Athena (die volledig gevormd uit de schedel van haar vader tevoorschijn kwam), heeft Dionysus een ereplaats voor het bezitten van twee van de meer merkwaardige oorsprongsverhalen in het mythische corpus van de oude Grieken. Het bestaan ​​van deze twee even goed gevestigde scheppingsverslagen is misschien een indicatie van de moeilijkheid die de vroege mythografen hadden om de vreemde wijngod in het pantheon op te nemen.

Daarin valt zijn moeder Semele, die een sterfelijke vrouw was (dochter van de Fenicische koning Cadmus), op in het oog van de beruchte philandering Zeus. Zoals in tal van andere verhalen, ontdekte Hera, de vaak verraden vrouw van de God van de hemel, de affaire nadat de vrouw zwanger was geworden. Hera verscheen als een oud vrouwtje en raakte bevriend met Semele, die haar vertrouwde dat haar geliefde eigenlijk Zeus was. Hera deed alsof ze haar niet geloofde en plantte het zaad van twijfel in de geest van de prinses. Nieuwsgierig eiste Semele van Zeus dat hij zich in al zijn glorie zou openbaren als bewijs van zijn goddelijkheid. Hoewel Zeus haar smeekte dit niet te vragen, bleef ze volhouden en zwoer ze uiteindelijk een eed om zijn medewerking af te dwingen (zoals Hera had gehoopt dat ze zou doen). Helaas voor de jonge vrouw is het voor een sterveling onmogelijk om de ware glorie van een god te ervaren. Als gevolg daarvan, toen haar geliefde in zijn natuurlijke vorm verscheen, gehuld in bliksemschichten en zoemend met de energie van een zomerse donderkop, stierf ze in de daaropvolgende brand. Zeus wilde niet alle herinneringen aan deze zaak laten vergaan, redde de foetale Dionysus van de verkoolde overblijfselen van zijn moeder en naaide hem in zijn dij (of testikels). Een paar maanden later werd Dionysus geboren. Deze versie verklaart het epitheton van de god Dimetor ("tweemaal geboren"), zoals hij werd gedragen door twee "moeders" (Semele en Zeus).12

In een andere versie van het verhaal was Dionysus de zoon van Zeus en Persephone, de koningin van de onderwereld. Een jaloerse Hera probeerde opnieuw het kind te doden, dit keer door Titanen te sturen om Dionysus aan stukken te scheuren nadat hij de baby met speelgoed en snoep bij zijn ouders had weggehaald. Tegen de tijd dat de ontvoering van het kind was ontdekt, hadden de Titanen al alles behalve het hart gegeten, dat op verschillende manieren werd gered door Athena, Rhea of ​​Demeter. In een poging dit verhaal te harmoniseren met de hierboven beschreven mythische versie, gebruikte Zeus het hart om het kind in de baarmoeder van Semele te recreëren (die wordt misleid om het te consumeren).13

Het feit dat, in beide gevallen, het leven van Dionysus begint met een dood en wedergeboorte, spreekt tot het belang van dergelijke thema's binnen de aanbidding van de god (vooral door de Mystery Religions).

Vroege leven

Gezien de precaire omgeving die Hera's jaloerse toorn voor de jonge god creëerde, vond Zeus het noodzakelijk om het kind te verbergen voor de machinaties van de Goddelijke Koningin. Hoewel alle verslagen suggereren dat hij het kind aan Hermes heeft gegeven en hem heeft opgedragen het in veiligheid te brengen, variëren de specifieke bestemming (en) die door de boodschappergod zijn gekozen aanzienlijk. In één versie van het verhaal neemt Hermes de jongen mee naar koning Athamas en zijn vrouw Ino, die familie waren van Semele. Bij het afzetten van het kind vroeg Hermes het paar om hem op te voeden als een meisje, in een poging hem te verbergen voor Hera's toorn.14 Een andere versie is dat Dionysus werd meegenomen naar de regen-nimfen van Nysa, die hem in zijn kindertijd en jeugd voedde. Zeus beloonde hen voor hun zorg door hen te catastiseren in de Hyades tussen de sterren.15 De verantwoordelijkheden van de zorg voor de jonge god worden af ​​en toe gedeeld door de saters, vooral Silenius, die sterk verbonden blijven met de god in het overleven van mythen en kunstwerken.16 In sommige bronnen zijn de twee verslagen samengevoegd door te suggereren dat Hera het kind onder de hoede van Athamas en Ino ontdekte en het koninklijke paar gek maakte. Dit vereiste het pekelen van de baby naar de nimfen van Nysa.17 De locatie van de legendarische berg waar de nimfen de jonge god verzorgden, is intrigerend nooit overtuigend aangetoond: een feit waarmee schrijvers uit verschillende stadstaten (waaronder Thebe, Euboea, Naxos, Sparta en Phrygia) hebben beweerd dat Dionysus afkomstig was van hun regio.18

Toen Dionysus volwassen werd, ontdekte hij de cultuur van de wijnstok en de manier om zijn kostbare (en bedwelmende) sappen te extraheren; maar Hera sloeg hem met waanzin en dreef hem een ​​zwerver door verschillende delen van de aarde. In Phrygia genas de godin Cybele, beter bekend bij de Grieken als Rhea, hem en onderwees hem haar religieuze riten, en hij ging op weg door Azië en leerde mensen om de vruchten van de wijnstok te cultiveren. Dergelijke omzwervingen bieden een etiologische verklaring voor de relatie van de god met oosterse culten.19Terugkerend in triomf, beloofde hij zijn aanbidding in Griekenland te introduceren, maar werd tegengewerkt door sommige prinsen die de introductie vreesden vanwege de stoornissen en waanzin die het met zich meebracht (zie Koning Pentheus of Lycurgus hieronder).20

Als een jonge man was Dionysus buitengewoon aantrekkelijk. Eens, terwijl vermomd als een sterveling naast de kust, zagen een paar matrozen hem, in de overtuiging dat hij een prins was. Ze probeerden hem te ontvoeren en hem ver weg te varen om losgeld of slavernij te verkopen. Ze probeerden hem met touwen te binden, maar geen enkel soort touw kon hem vasthouden. Dionysus veranderde in een woeste leeuw en liet een beer aan boord los, die de doden doodde waarmee hij in contact kwam. Degenen die van het schip sprongen werden genadig in dolfijnen veranderd. De enige overlevende was de stuurman, Acoetes, die de prachtige jeugd onmiddellijk als een god had herkend en had geprobeerd zijn matrozen tegen hun goddeloosheid te stoppen. In een vergelijkbaar verhaal wilde Dionysus van Icaria naar Naxos varen en besloot hij bijgevolg een Tyrreense piratenschip in te huren. Maar toen de god aan boord was, zeilden ze niet naar Naxos maar naar Azië, met de bedoeling hem als slaaf te verkopen. Dus veranderde Dionysus de mast en roeiriemen in slangen, en vulde het schip met klimop en het geluid van fluiten zodat de matrozen gek werden en in zee sprongen en in dolfijnen veranderden.21

Andere verhalen

Opname in het Pantheon

Zie Hephaestus voor meer informatie over dit onderwerp.

Gezien Hera's diepe afkeer van de jonge god, is het misschien verrassend dat hij ooit werd toegelaten tot de gelederen van de Olympiërs. Hun relatie werd echter abrupt opnieuw gedefinieerd toen de koningin van de goden gevangen werd gezet door de smidgod, Hephaestus. Hoewel geen van de andere goden in staat was om te bemiddelen namens hun belegerde heerser, verscheen Dionysus, sprak met de smidgod over zijn (gerechtvaardigde) grieven met Hera, en ging over tot hem met alcohol. Als het gepast 'gesmeerd' is, stemde Hephaestus ermee in om terug te keren naar Olympus en Hera vrij te laten.

Toen Vulcanus Hephaistos, die nog in ballingschap leefde nadat hij bij de geboorte uit Olympos was geworpen, gouden tronen of sandalen voor Jove Zeus en voor de andere goden had gemaakt, maakte hij er een van adamant voor Juno of Hera, en zodra ze ging zitten, vond ze plotseling zichzelf hangt in de lucht. Toen Vulcanus Hephaistos werd opgeroepen om zijn moeder te bevrijden die hij had gebonden, in woede omdat hij uit de hemel was geworpen, ontkende hij dat hij een moeder had. Toen Pater Liber Dionysos hem dronken terugbracht naar de raad van de goden, kon hij deze kinderlijke plicht niet weigeren.22

Uit dank voor zijn hulp in deze zaak liet Hera haar vendetta tegen de wijngod vallen en mocht hij zijn intrek nemen op Mt. Olympus.

Pentheus

Bacchus en Ariadne van Titian

Euripides schreef een verhaal over het destructieve karakter van Dionysus in zijn spel getiteld De Bacchae. In dit tragische drama keert Dionysus terug naar zijn geboorteplaats Thebe, een stadstaat geregeerd door zijn neef Pentheus. Hij wilde wraak nemen op de vrouwen van Thebe, zijn tantes Agave, Ino en Autonoe en zijn neef Pentheus, omdat hij zijn moeder Semele niet geloofde toen ze zei dat ze was geïmpregneerd door Zeus (wat had bijgedragen aan haar uiteindelijk fatale verlangen om te zien de ware vorm van haar aanbidder), en omdat hij ontkende dat Dionysus een god was en hem daarom niet aanbad. Dus reist hij naar de stad, vergezeld door de Maenaden, het verzamelde lichaam van zijn vrouwelijke aanbidders, wiens aanbidding extatische trances omvatte, en het uiteenvallen en consumeren van het vlees van dieren. Toen de god Thebe bereikte, verlieten de vrouwen van het koninklijk huis hun functie om deel te nemen aan de extatische aanbidding van de maenaden. Tegelijkertijd werd Pentheus langzaam gek van de dwingende Dionysus en lokte hij naar de bossen van de berg Cithaeron om de revels van de wijngod uit de eerste hand te ervaren. Toen de vrouwen Pentheus bespiedden, scheurden ze hem in stukken zoals ze eerder in het stuk deden aan een kudde vee. In de brutale finale wordt zijn hoofd afgescheurd door zijn moeder Agave terwijl hij smeekt om zijn leven. Pas in de nasleep van deze slachting ontdekken de verschillende leden van de koninklijke familie de waanzin waarvoor ze een partij zijn geweest.23

Lycurgus

Toen koning Lycurgus van Thracië hoorde dat Dionysus in zijn koninkrijk was, vreesde hij de vernietigende kracht van zijn cultus en besloot hij alle maenaden (de vrouwelijke volgelingen van Dionysus) op te sluiten. Verder probeerde hij met een ossenbok de god zelf aan te vallen en weg te jagen. Dionysus vluchtte en zocht zijn toevlucht bij Thetis. Als compensatie voor de overmoed van de sterveling zond Dionysus een droogte naar het land, waardoor het volk in opstand kwam. Vervolgens reed Dionysus koning Lycurgus krankzinnig, waarna hij zijn eigen zoon in stukken sneed met een bijl, denkend dat hij een stuk klimop was, een plant heilig voor Dionysus. Onzeker over hoe het verder moest gaan, raadpleegde het Thracische volk een orakel, dat hen informeerde dat het land droog en dor zou blijven zolang Lycurgus leefde. Zijn volk liet hem dus tekenen en in vieren delen. Met Lycurgus dood, hief Dionysus de vloek op.24

Prosymnus en de afdaling naar Hades

Een prominenter verhaal is dat van zijn afdaling naar Hades om zijn moeder Semele te redden, die (zoals hierboven beschreven) was overleden vóór de geboorte van de god. Hij daalde af van een naar verluidt bodemloze poel aan de kust van de Argolid, nabij de prehistorische vindplaats van Lerna. Hij werd geleid door Prosymnus of Polymnus, die als zijn beloning de homoseksuele minnaar van Dionysus vroeg. Prosymnus stierf voordat Dionysus zijn belofte kon nakomen, dus om de schaduw van zijn erastes te bevredigen, vormde de god een fallus van een olijftak en ging erop zitten bij het graf van Prosymnus.25

Het Alkyonische meer bij Nemea, Argos, waardoor de Argives zeggen dat Dionysos naar Haides ging om Semele op te voeden, eraan toevoegend dat de afdaling hier hem werd getoond door Polymnos ... De nachtelijke riten die elk jaar ter ere van Dionysus worden uitgevoerd, moet ik niet bekendmaken aan de wereld in het algemeen.26

Deze traditie was alom bekend, maar werd behandeld als een geheim dat niet moest worden onthuld aan diegenen die niet bekend waren met de mysteries van de god. Het was de bron van de gewoonte om houten falloi te paraderen tijdens de festiviteiten van de god. 2728

Ampelos

Een andere pederastische mythe van de god betreft zijn eromenos, Ampelos, een mooie saterige jeugd van wie hij veel hield. Volgens Nonnus werd Ampelos gedood op een stier gek geworden door Ate's gadfly, zoals voorzien door de god. Gelukkig schonken de Fates Ampelos een tweede leven als een wijnstok, waaruit Dionysus de eerste wijn kneep.29 Inderdaad, deze mythe kan worden gezien als een verklaring van de liefde van de god voor het bedwelmende sap van de druif, omdat de naam van de sater letterlijk kan worden vertaald als "wijnstok".30

Dionysus en Ariadne

Toen Theseus Ariadne verliet terwijl hij op Naxos sliep, suggereren sommige bronnen dat Dionysus haar vond en met haar trouwde. Ze droeg hem een ​​zoon met de naam Oenopion ("gezicht met wijn"), maar hij pleegde zelfmoord of werd gedood door Perseus. In sommige varianten liet hij haar kroon in de hemel zetten als het sterrenbeeld Corona; in andere daalde hij af naar Hades om haar bij de goden op Olympus te herstellen: "En goudharig (khrysokomes) Dionysos maakte blondharig Ariadne, de dochter van Minos, zijn boezemvrouw: en Zeus, de zoon van Kronos, maakte haar onsterfelijk en onverdiend voor hem. "31

Symbolen

De stier, de slang, klimop en wijn waren de karakteristieke tekens van Dionysus. Hun aanwezigheid in de Griekse kunst betekende dat de god nabij was. Dionysus werd ook sterk geassocieerd met de satyrs, centaurs en sileni. Hij werd vaak getoond op een luipaard, droeg een luipaardvel of werd getrokken door een wagen getrokken door panters en wordt de god van katten en wreedheden genoemd. Hij droeg altijd een thyrsus. Naast de wijnstok en zijn wilde kale alter-ego, de giftige klimopplant, was de vijg ook heilig voor hem. De dennenappel die zijn thyrsus kantelde, verbond hem met Cybele en de granaatappel verbond hem met Demeter.32

Cultus van Dionysus

Bacchus van Caravaggio

De festivals Dionysia en Lenaia in Athene waren gewijd aan Dionysus. Ingewijden aanbaden hem in de Dionysische mysteriën, die vergelijkbaar waren met en verbonden waren met de orfische mysteriën, en mogelijk het gnosticisme en het vroege christendom hebben beïnvloed (zie hieronder). Zijn vrouwelijke volgelingen worden maenaden ('gekke vrouwen') of Bacchantes genoemd. De wedergeboorte van de god in beide versies van zijn oorsprongsverhaal is de belangrijkste reden dat hij werd aanbeden in mysteriereligies, die de liminale relatie tussen leven en dood onderzocht als een kwestie van mystieke eerbied.

In Athene en de Attica van de Klassieke periode werden de belangrijkste festiviteiten gehouden in de maand Elaphebolion (rond de tijd van de lente-equinox) waar de Greater of City, Dionysia was geëvolueerd tot een groot dramafestival - Dionysos is de god geworden van acteren, muziek en poëtische inspiratie voor de Atheners - evenals een stedelijk carnaval of Komos. Zijn oudere voorloper was gedegradeerd tot de Kleine, of Landelijke, Dionysia, hoewel hij meer oude gewoonten had bewaard die waren gericht op het vieren van de eerste wijn. Dit festival was getimed om samen te vallen met het 'zuiveren van de wijn', een laatste fase in het gistingsproces dat zich voordeed in de eerste koude snap na de Winter Solstice, toen het werd uitgeroepen tot Dionysos. Dit evenement werd later expliciet ingesteld op 6 januari, een dag waarop water door Dionysos ook in wijn werd omgezet in een aparte mythe. De feesten in deze tijd waren ook veel wilder, net als de festiviteiten van de druivenoogst, en zijn "carnaval-achtige" rituele processies van de wijngaarden naar de wijnpers, die eerder in het najaar hadden plaatsgevonden. Het was op deze tijden dat initiaties in de mysteriën waarschijnlijk oorspronkelijk werden gehouden.

In schril contrast met de overdag festiviteiten van de Atheense Dionysia waren de tweejaarlijkse nachtelijke riten van de Tristeria, gehouden op de berg Parnassus in de winter. Deze vierden de opkomst van Dionysos uit de onderwereld met wilde orgieën in de bergen. De eerste dag werd voorgezeten door de Maenaden, in hun staat van Mainomenos ('waanzin') waarin een extreme atavistische staat werd bereikt, waarin op dieren werd gejaagd - en, in sommige lugubere verhalen, zelfs mensen - voordat ze met blote handen uit elkaar werden gerukt en rauw werden gegeten (dit is de beruchte sparagmos, zou ooit in verband zijn gebracht met het offeren van geiten, het markeren van het oogsten en vertrappen van de wijnstok). De tweede dag zagen de Bacchische Nimfen in hun Thyiadic ("rave") staat, een meer sensuele en goedaardige Bacchanal bijgestaan ​​door saters, hoewel nog steeds orgiastisch. De mythografen zouden dit verklaren met beweringen dat de Maenaden, of wilde vrouwen, waren de weerstanden van de Bacchische drang, gek geworden, terwijl de Thyiades, of ravers, hadden de Dionysiac-extase aanvaard en hun gezond verstand behouden.

Dionysos werd ook vereerd in Delphi, waar hij het orakel drie wintermaanden voorzat, beginnend in november, gekenmerkt door de opkomst van de Pleiaden, terwijl Apollo weg was "de Hyperboreanen bezoeken". Op dit moment werd een ritueel van de "Dans van de Vurige Sterren" uitgevoerd, waarvan weinig bekend is, maar lijkt te zijn uitgevoerd om de doden te sussen.33

Men denkt dat deze riten vele opeenvolgende vormen van religieuze expressie hebben beïnvloed, van de oudheid tot de moderne tijd. Hun meest directe "afstammeling" was natuurlijk de Romeinse Bacchanalia, een festival gekenmerkt door legendarische niveaus van overdaad. Zoals beschreven door de Romeinse historicus Livy:

Wanneer het werd gehouden onder Romeinse auspiciën, was het festival eerder beperkt gebleven tot vrouwen, maar in het bosje van Stimula werden jonge mannen ingewijd in de cultus, en er waren beschuldigingen van zowel heteroseksuele als homoseksuele licentie. Hoewel voorheen beperkt tot drie dagen per jaar, werden de ceremonies nu vijf keer per maand gehouden; bovendien werden de procedures in het donker gehouden. Beschuldigingen van ernstig wangedrag circuleerden, waaronder beschuldigingen van moord op onwillige ingewijden, vervalsen van de wil van de doden en meineed.34

In een meer eigentijdse context wordt gedacht dat de Dionysiac riten ook de moderne riten van Anastenaria hebben geïnformeerd, die tegenwoordig nog steeds worden beoefend door Grieken van Thracische afkomst. Hoewel sommige geleerden deze interpretatie betwisten, zijn de meesten van mening dat het vuur loopt vergezeld van extatisch dansen, drummen en door de deelnemers "bezeten door de heilige" het bos of de bergen in gaan, evenals het voorlopige dierenoffer en de verdeling van vlees voor de dorpsbevolking zijn bij hun oorsprong niet de christelijke riten die ze zijn gebouwd zoals door de dorpelingen die ze uitvoeren, maar de riten van Dionysus.35

Notes

 1. ↑ Jon D. Mikalson. Oude Griekse religie. (Malden, MA: Blackwell, 2005), 92.
 2. ↑ Dana F. Sutton. Oude komedie. (Twayne Publishers, 1993), 2, noemt Dionysus als The Liberator in relatie tot de City Dionysia-festivals.
 3. ↑ William Sherwood Fox. De mythologie van alle rassen. v.1, Grieks en Romeins. (1916), 221. Fox citeert Euripides als directe bron voor deze verklaring. Euripedes. Bacchae, Koor II, regels 379-381: 370 "Heiligheid, koningin van de goden, heiligheid, die uw gouden vleugels over de aarde draagt, hoort u deze woorden van Pentheus? Hoort u zijn onheilige 375 brutaliteit tegen Bromius, het kind van Semele , de eerste godheid van de goden bij de banketten waar gasten prachtige slingers dragen? Hij houdt dit kantoor bij, dansen mee, 380 om te lachen met de fluit, en om een ​​einde te maken aan zorgen, wanneer het genot van de druif komt op de feesten van de goden, en op klimop dragende banketten 385 werpt de bokaal slaap over mensen. " 1 opgehaald op 20 oktober 2008.
 4. ↑ Xavier Riu. Dionysisme en komedie. (Rowman en Littlefield Publishers, 1999, hoofdstuk 4, "Happiness and the Dead",) 105, "Dionysus leidt de communicatie met de doden".
 5. ↑ Walter F. Otto. Dionysus Myth and Cult. (Indiana University Press, 1995. ISBN 0253208912)
 6. ↑ John Paul Adams, hoogleraar klassiekers, 2005, Dionysos website. 2 California State University, Northridge Ontvangen op 20 oktober 2008.
 7. ↑ Fox, 217, "Het woord Dionysos is deelbaar in twee delen, de eerste oorspronkelijk Διος (Cf. Ζευς), terwijl de tweede van een onbekende betekenis is, hoewel misschien verbonden met de naam van de berg Nysa die voorkomt in het verhaal van Lykourgos ... toen Dionysos was herboren uit de dij van Zeus, vertrouwde Hermes hem toe aan de nimfen van de berg Nysa, die hem voedden met het voedsel van de goden, en hem onsterfelijk maakten ".
 8. ↑ H. J. Rose. Een handboek van Griekse mythologie. (New York: E.P. Dutton & Co., 1959), 149.
 9. ↑ Karl Kerenyi. Dionysos: Archetypal Image of Unestructible Life, trans. Ralph Manheim. (Londen: Routledge en Kegan Paul, 1976), 286.
 10. ↑ Raadpleeg voor een uitgebreide catalogus van de bijnamen van de god (en hun tekstuele bronnen): theoi.com. Ontvangen op 21 juni 2007.
 11. ↑ Barry B. Powell. Klassieke mythe, Second Ed. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1998), 244.
 12. ↑ Zie Powell, 244-246; Apollodorus, 3,26-29; Euripides, Bacchae 285; Ovidius, metamorfosen 3.304.
 13. ↑ Timothy Gantz. Vroege Griekse mythe: een gids voor literaire en artistieke bronnen. (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993), 112-113, 741-742. Hoewel het eerste verhaal het meest voorkomt in mythologische materialen, was het tweede gerelateerd aan de theogonieën die werden ontwikkeld door de orphische (en andere) mysteriereligies (Gantz, 741-742).
 14. ↑ Apollodorus, The Library, met een Engelse vertaling door Sir James George Frazer, F.B.A., F.R.S. in 2 delen. Cambridge, MA, Harvard University Press; Londen, William Heinemann Ltd. 1921. Inclusief Frazer's aantekeningen. ISBN 0674991354, ISBN 0674991362
 15. ↑ Rose, 152; Homer, Iliad 6.129; Homerische Hymne 26 tot Dionysus.
 16. ↑ Rose, 156.
 17. ↑ Rose, 150-152; Powell, 246.
 18. ↑ Dionysus bij Theoi.com. Ontvangen op 21 juni 2007.
 19. ↑ Dionysus bij Theoi.com. Ontvangen op 21 juni 2007.
 20. ↑ Powell, 246-247; Gantz, 113; Apollodorus, 2,29; Euripides, Bacchae 70, 120.
 21. ↑ Gantz, 114; Ovidius, Metamorphoses 3.696; Homerische hymne aan Dionysus VII (1-57).
 22. ↑ Hyginus Fabulae 166, geciteerd op theoi.com. Ontvangen op 21 juli 2001.
 23. ↑ Zie de Bacchae van Euripides voor meer details. Samengevat en uitvoerig geciteerd uit in Powell, 253-270.
 24. ↑ Rose, 152; Powell, 250-251; Apollodorus, 3,34-35; Hyginus, Fabulae 132.
 25. ↑ Clement of Alexandria, Protreptikos, II-30 3-5
 26. ↑ Pausanias, Gids voor Griekenland 2.37.6. Geciteerd op theoi.com. Ontvangen op 21 juli 2001.
 27. ↑ Whitney Davis, "Wax Tokens van Libido: William Hamilton, Richard Payne Knight en de Phalli van Isernia," in Roberta Panzanelli, ed., Waxing Bodies: Wax Images in the Kunstgeschiedenis (Los Angeles: Getty Research Institute, binnenkort)
 28. ↑ Hoewel sommige van de bovengenoemde bronnen kritisch over de god kunnen lijken (of op zijn minst zijn cultus beschrijven als vol met bizarre observaties), is het omdat de enige volledige versies van dit verhaal die nog bestaan, te vinden zijn in christelijke bronnen (wiens doel was om de heidense mythologie in diskrediet te brengen). Het lijkt inderdaad te hebben gediend als een verklaring voor de geheime objecten die werden onthuld in de Dionysian Mysteries. Hyginus, Astronomie 2,5; Arnobius, Tegen de heidenen 5,28; Dalby, 108-117.
 29. ↑ Nonnus, Dionysiaca (X.175-430; XI; XII.1-117); Dalby, 55-62.
 30. ↑ Rose, 156.
 31. ↑ Hesiod, Theogony 947, geciteerd door het artikel over Ariadne op Theoi.com. Ontvangen op 21 juni 2007.
 32. ↑ Kerenyi (1976).
 33. ↑ Zie Lewis Richard Farnell voor een duidelijke en diepgaande beschrijving van deze riten. The Cults of the Greek States. 1896. (Deel V, zie hoofdstuk IV, Cults of Dionysos; Hoofdstuk V, Dionysiac Ritual), 85-239 .; Zie ook: Mikalson, 91-98. De drie bovenstaande paragrafen zijn overgenomen (en aangepast van) wikipedia.
 34. ↑ Livy, samengevat door P. G. Walsh, "Een drama maken van een crisis: Livy on the Bacchanalia," Griekenland en Rome (2e serie), Vol. 43 (2) (oktober 1996), 188-203. 188.
 35. ↑ The Anastenaria: The Ancient Extstatic Fire-Walking Ritual of Greece3anagnosis.gr. Ontvangen op 20 oktober 2008.

Referenties

 • Apollodorus. Goden en helden van de Grieken, Vertaald en met een inleiding en aantekeningen van Michael Simpson. Amherst, MA: University of Massachusetts Press, 1977. ISBN 0870232053.
 • Burkert, Walter. Griekse religie: archaïsch en klassiek, Vertaald door John Raffan. Oxford: Blackwell, 1985. ISBN 0631112413.
 • Dalby, Andrew. Het verhaal van Bacchus. Londen: British Museum Press, 2005. ISBN 0714122556
 • Dillon, Matthew. Pelgrims en bedevaarten in het oude Griekenland. Londen; New York: Routledge, 1997. ISBN 0415127750.
 • Farnell, Lewis Richard, The Cults of the Greek States. 1896. Volume V, cf. Hoofdstuk IV, Cults van Dionysos; Hoofdstuk V, Dionysiac Ritual; Hoofdstuk VI, Cult-monumenten van Dionysos; Hoofdstuk VII, Ideale soorten dionysica.
 • Fox, William Sherwood, De mythologie van alle rassen. v.1, Grieks en Romeins. 1916, algemeen redacteur, Louis Herbert Gray.
 • Gantz, Timothy. Vroege Griekse mythe: een gids voor literaire en artistieke bronnen. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993. ISBN 080184410X.
 • Graves, Robert. De Griekse mythen. (Complete editie). Londen: Penguin Books, 1993. ISBN 0140171991.
 • Jameson, Michael. "De aseksualiteit van Dionysus." Maskers van Dionysus, Ed. Thomas H. Carpenter en Christopher A. Faraone. Ithaca: Cornell UP, 1993. ISBN 0801480620. 44-64.
 • Kerényi, Karl, Dionysos: Archetypal Image of Unestructible Life, trans. Ralph Manheim. Londen: Routledge en Kegan Paul, 1976.
 • Mikalson, Jon D. Oude Griekse religie. Malden, MA: Blackwell, 2005. ISBN 0631232222.
 • Pickard-Cambridge, Arthur. Het theater van Dionysus in Athene. 1946.
 • Ridgeway, William, Oorsprong van de tragedie, (origineel 1910) herdruk ed. Kessinger Publishing, 2003. ISBN 0766162214.
 • Parke, H. W. Festivals van de Atheners. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1977. ISBN 0801410541.
 • Powell, Barry B. Klassieke mythe, Second Ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1998. ISBN 0137167148.
 • Ridgeway, William. De drama's en dramatische dansen van niet-Europese rassen in speciale verwijzing naar de oorsprong van de Griekse tragedie, met een bijlage over de oorsprong van de Griekse komedie. 1915.
 • Riu, Xavier, Dionysisme en komedie. Rowman and Littlefield Publishers, 1999. ISBN 0847694429. 4
 • Smith, William. Woordenboek van Griekse en Romeinse biografie en mythologie. 1870, artikel over Dionysus, 5ancientlibrary.com.
 • Rose, H. J. Een handboek van Griekse mythologie. New York: E. P. Dutton & Co., 1959. ISBN 0525470417.
 • Seaford, Richard. Dionysos (Goden en helden van de antieke wereld). Oxford: Routledge, 2006. ISBN 0415324874.
 • Sutton, Dana F. Oude komedie. Twayne Publishers, 1993. ISBN 0805709576.
 • Ventris, Michael & Jo

  Bekijk de video: BTS - Dionysus Comeback Special Stage. M COUNTDOWN 190418 (September 2021).

  Pin
  Send
  Share
  Send