Ik wil alles weten

Otto Weininger

Pin
Send
Share
Send


Otto Weininger (3 april 1880 - 4 oktober 1903) was een Oostenrijkse filosoof. In 1903 publiceerde hij het boek Geschlecht und Charakter (Geslacht en karakter) die populair werd na de zelfmoord van Weininger op 23-jarige leeftijd. Tegenwoordig wordt het boek door de meeste academische kringen vaak afgedaan als misogynistisch, homofoob en antisemitisch;1 het wordt echter nog steeds hooggehouden als een groot werk van blijvende genialiteit en spirituele wijsheid door anderen, met name de filosoof Ludwig Wittgenstein.2 De toepassingen van de categorieën mannelijk en vrouwelijk zijn breed en passen niet bij de meeste hedendaagse opvattingen, vooral in een tijdperk waarin categorieën worden afgewezen ten gunste van radicaal individualisme.

Leven

Otto Weininger werd geboren als zoon van de joodse goudsmid Leopold Weininger en zijn vrouw Adelheid. Weininger was een begaafd student. Na zijn afstuderen aan de middelbare school in juli 1898 schreef hij zich in aan de Universiteit van Wenen. Hij studeerde vooral filosofie en psychologie, maar ook natuurwetenschappen en geneeskunde. Hij sprak vloeiend in vele talen.

In de herfst van 1901 probeerde Weininger een uitgever te vinden voor zijn werk 'Eros and the Psyche' - dat hij indiende als zijn scriptie in 1902. Hij ontmoette Sigmund Freud die de tekst echter niet aanbeveelde aan een uitgever. Zijn professoren accepteerden de scriptie en Weininger ontving zijn Ph.D. mate. Kort daarna werd hij trots en enthousiast protestants.

Na enige tijd door Europa te hebben gereisd keerde hij terug naar Wenen. In die tijd begon hij depressies te krijgen.

In juni 1903, na maanden geconcentreerd werken, publiceerden de Weense uitgeverij Braumüller & Co. zijn boek Seks en karakter - een fundamenteel onderzoek-een poging "om seksrelaties in een nieuw en beslissend licht te plaatsen."

Hoewel het boek niet negatief werd ontvangen, veroorzaakte het niet de opschudding die hij had verwacht.

Op 3 oktober nam hij een kamer in het huis in Schwarzspanierstraße 15 waar Beethoven stierf. De volgende ochtend werd Weininger volledig gekleed op de grond gevonden, bewusteloos, met een wond in het linker deel van zijn borst. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij stierf, op drieëntwintigjarige leeftijd.

Geslacht en karakter

In zijn boek Geslacht en karakter, Weininger stelt dat alle mensen zijn samengesteld uit een mengsel van de mannelijke en de vrouwelijke substantie, en probeert zijn visie wetenschappelijk te ondersteunen. Het mannelijke aspect is actief, productief, bewust en moreel / logisch, terwijl het vrouwelijke aspect passief, onproductief, onbewust en amoreel / alogisch is. Weininger betoogt dat emancipatie moet worden gereserveerd voor de 'mannelijke vrouw', b.v. sommige lesbiennes, en dat het vrouwelijke leven wordt verteerd door de seksuele functie: zowel door de handeling, als prostituee, als door het product, als moeder. Vrouw is een 'matchmaker'. Daarentegen is de plicht van de man, of het mannelijke aspect van persoonlijkheid, ernaar te streven een genie te worden, en af ​​te zien van seksualiteit voor een abstracte liefde voor het absolute, God, die hij in zichzelf vindt.

Een belangrijk deel van zijn boek gaat over de aard van genialiteit. Weininger beweert dat er niet zoiets bestaat als een persoon met een genie voor bijvoorbeeld wiskunde of muziek, maar er is alleen de universele genie, in wie alles bestaat en zinvol is. Hij redeneert dat een dergelijk genie waarschijnlijk tot op zekere hoogte in alle mensen aanwezig is.

In een afzonderlijk hoofdstuk analyseert Weininger, zelf een jood die zich in 1902 tot het christendom had bekeerd, de archetypische jood als vrouwelijke en dus diep onreligieus, zonder echte individualiteit (ziel) en zonder een gevoel van goed en kwaad. Het christendom wordt beschreven als 'de hoogste uitdrukking van het hoogste geloof', terwijl het jodendom 'het uiterste van lafheid' wordt genoemd. Weininger maakt het verval van de moderne tijd ongedaan en schrijft een groot deel toe aan vrouwelijke en dus joodse invloeden. Volgens Weininger iedereen toont enige vrouwelijkheid en wat hij "joodsheid" noemt.

Het was zeker geen toeval dat Weininger zichzelf in het huis in Wenen doodde waar Beethoven was overleden, de man die hij als een van de grootste genieën van allemaal beschouwde. Dit veranderde hem in iets van een oorzaak célèbre, inspireerde verschillende imitatie zelfmoorden en maakte van zijn boek een succes. Het boek ontving stralende beoordelingen van August Strindberg, die schreef dat het 'waarschijnlijk de moeilijkste van alle problemen had opgelost', het 'vrouwenprobleem'.

Nalatenschap

Invloed op Wittgenstein

Ludwig Wittgenstein las het boek als een schooljongen en was er diep van onder de indruk, noemde het later als een van zijn invloeden en beval het aan bij vrienden (Ray Monk: Ludwig Wittgenstein, De plicht van het genie, 1990). Wittgensteins diepe bewondering voor het denken van Weininger ging echter gepaard met een fundamenteel meningsverschil met zijn positie. Wittgenstein schreef aan G.E. Moore: "Het is niet nodig of liever niet mogelijk om het met hem eens te zijn, maar de grootheid ligt in dat waarmee we het niet eens zijn. Het is zijn enorme fout die groot is." De thema's van het verval van de moderne beschaving en de plicht om iemands genie te perfectioneren komen herhaaldelijk voor in de latere geschriften van Wittgenstein.

Weininger en de nazi's

Een van de meer dubieuze aspecten van de erfenis van Weininger is dat geïsoleerde delen van de geschriften van Weininger werden gebruikt door nazi-propaganda, net als sommige van de geschriften van Friedrich Nietzsche, ondanks het feit dat Weininger actief argumenteerde tegen de ideeën van ras die werden geïdentificeerd met de nazi's. Aan de andere kant kunnen de opvattingen van Weininger over ras niet worden herleid tot een simplistisch egalitair liberalisme: "Een genie is misschien nauwelijks verschenen onder de negers, en de standaard van hun moraliteit is bijna universeel zo laag dat het begint te worden erkend in Amerika dat hun emancipatie een daad van onvoorzichtigheid was. "3 "Grootheid ontbreekt in de aard van de vrouw en de Jood, de grootheid van moraliteit of de grootheid van het kwaad. In de Arische man zijn de goede en slechte principes van Kants religieuze filosofie altijd aanwezig, altijd in strijd. In de Jood en de vrouw, goed en kwaad, is niet van elkaar te onderscheiden ... Het zou niet moeilijk zijn om de stelling te verdedigen dat de Jood meer verzadigd is met vrouwelijkheid dan de Arische, zodanig dat de meest mannelijke Jood vrouwelijker is dan de minst mannelijke Ariër. "4

Hoewel het waarschijnlijk apocrief is, zou Adolf Hitler iets gezegd hebben met als effect: "Er was maar één fatsoenlijke Jood en hij pleegde zelfmoord."5 Niettemin werden de boeken van Weininger door de nazi's aan de kaak gesteld, waarschijnlijk omdat Weininger vrouwen aanmoedigde om zelf na te denken en hun eigen toekomst te bepalen, die rechtstreeks inging tegen het nazi-idee van de rol van vrouwen in de samenleving.

Notes

 1. ↑ Nancy Harrowitz, Barbara Hyams (eds.), Joden en geslacht: reacties op Otto Weininger, (Philadelphia: Temple University Press, 1995, ISBN 1-56639-249-7).
 2. ↑ "Otto Weininger op internet", geproduceerd door de vertaler van Weininger "Notebook and Letters to a Friend" opgehaald op 7 februari 2008.
 3. Geslacht en karakter (New York: G.P. Putnam, 1906), 302.
 4. Geslacht en karakter (New York: G.P. Putnam, 1906), 189.
 5. ↑ Hitler zei: "Dietrich Eckart vertelde me dat hij in zijn hele leven slechts één goede jood had gekend: Otto Weininger, die zelfmoord pleegde op de dag dat hij besefte dat de Jood leeft onder het verval van mensen" - Adolf Hitler, Monologe im Führerhauptquartier. 1941-1944, ed. Werner Lochmann (Hamburg. 1980), 148. Er is geen bewijs dat Eckart heeft geprobeerd feitelijk te zijn in zijn verhaal over de dood van Weininger.

Weininger's Works

 • Weininger, Otto. Selectie van werken beschikbaar om te downloaden Works of Otto Weininger opgehaald 7 februari 2008.
 • Weininger, Otto. Geschlecht und Charakter: Eine prinzipielle Untersuchung. Wenen, Leipzig 1903. vertaling online - originele versie in het Duits Op 7 februari 2008 opgehaald.
 • Weininger, Otto. Verzamelde aforismen, notitieboek en brieven aan een vriend, Bewerkt en vertaald door Kevin Solway en Martin Dudaniec, 2002. vertaling online opgehaald 7 februari 2008.
 • Weininger, Otto. Seks en karakter: een onderzoek naar fundamentele principes. Ladislaus Löb (trans.) Indiana University Press, 2005. ISBN 0-253-34471-9
 • Weininger, Otto. Een vertaling van Weininger's Über die letzten Dinge (1904/1907) / On Last Things. Steven Burns (trans.) Edwin Mellen Press, 2001. ISBN 0-7734-7400-5

Referenties

 • Abrahamsen, David. De geest en dood van een genie. New York: Columbia University Press, 1946. OCLC 531871
 • Harrowitz, Nancy en Barbara Hyams (eds.). Joden en geslacht: reacties op Otto Weininger. Philadelphia: Temple University Press, 1995. ISBN 1-56639-249-7
 • Sengoopta, Chandak. Otto Weininger: Sex, Science, and Self in Imperial Vienna. University of Chicago Press, 2000. ISBN 0-226-74867-7
 • Stern, David G. en Béla Szabados (eds.). Wittgenstein leest Weininger. New York: Cambridge University Press, 2004. ISBN 0-521-53260-4

Externe links

Alle links opgehaald 8 januari 2019.

Pin
Send
Share
Send