Pin
Send
Share
Send


Gekleurde items staan ​​in beide lijsten.

De voorwaarde paramita of Parami (Sanskriet en Pāli respectievelijk) betekent "Perfect" of "Perfectie". In het Boeddhisme verwijzen de Paramita's naar de perfectie of het hoogtepunt van bepaalde deugden, die karma zuiveren en de aspirant helpen een onbelemmerd leven te leiden op het pad naar Verlichting.

De zes perfecties (paramita) zijn ook een belangrijk onderdeel van het bodhisattva-pad in het Mahayana-boeddhisme. Dit pad omvat de toewijding van de Bodhisattva om zijn of haar verlichting uit te stellen om alle andere wezens te redden van lijden. Aldus spelen de paramita's een integrale rol bij het cultiveren van boeddhistische wijsheid en compassie, evenals hun realisatie in het dagelijks leven. Ze zijn een voorbeeld van boeddhistische ethische betrokkenheid in de wereld van het lijden.

Etymologie

"Het woord Parami is afgeleid van parama, 'oppermachtig', en suggereert dus de eminentie van de kwaliteiten die door een bodhisattva in de lange loop van zijn spirituele ontwikkeling moeten worden vervuld. Maar de verwante paramita, het woord dat de voorkeur geniet van de Mahāyāna-teksten en ook wordt gebruikt door Pāli-schrijvers, wordt soms uitgelegd als Param + ita, 'naar het hiernamaals gegaan', waarmee de transcendentale richting van deze kwaliteiten wordt aangegeven. '1

De paramita's in het Theravada-boeddhisme

De Theravadin-leringen over Paramitas zijn te vinden in religieuze teksten en commentaren zoals de Buddhavamsa, Jatakas en Avadanas, die later aan de Pali Canon zijn toegevoegd, en dus geen origineel onderdeel van de leer van Theravadin zijn. 'De Jataka's maakten oorspronkelijk geen deel uit van de geschriften van Theravadins' 2 De oudste delen van de Sutta Pitaka (bijvoorbeeld: Majjhima Nikaya, Digha Nikaya, Samyutta Nikaya en de Anguttara Nikaya) hebben geen enkele vermelding van de paramitas.3 Nalinaksha Dutt schrijft: "De opname van paramis door de Theravadins in de Jataka's onthult dat ze niet immuun waren voor de invloed van Mahayan. Dit gebeurde natuurlijk op een veel later tijdstip."4

Sommige geleerden verwijzen zelfs naar de leringen van de paramita's als een semi-Mahayana-lering die later aan de Schriften werd toegevoegd om een ​​beroep te doen op de belangen en behoeften van de lekengemeenschap en hun religie te populariseren.5

Canonieke bronnen

In het canonieke boeddhisme van Theravada Buddhavamsa de tien perfecties (dasa pāramiyo) worden als volgt weergegeven: (gebruikte Pali-termen)

 1. Dāna parami : vrijgevigheid, zichzelf geven
 2. Sīla parami : deugd, moraliteit, correct gedrag
 3. Nekkhamma parami : verzaking
 4. Paññā parami : transcendentale wijsheid, inzicht
 5. Viriya (ook gespeld vīriya) parami : energie, ijver, kracht, inspanning
 6. Khanti parami : geduld, tolerantie, verdraagzaamheid, acceptatie, uithoudingsvermogen
 7. Sacca parami : waarachtigheid, eerlijkheid
 8. Adhiṭṭhāna (adhitthana) parami : vastberadenheid, resolutie
 9. Mettā parami : liefdevolle vriendelijkheid
 10. Upekkhā (ook gespeld upekhā) parami : gelijkmoedigheid, sereniteit

Twee van de bovengenoemde deugden, Metta en Upekkha, omvatten ook twee van de Vier Onmetelijke (Brahmavihara).

Traditionele Theravada-praktijk

Bodhi beweert dat in de vroegste boeddhistische teksten (die hij identificeert als de eerste vier) Nikayas), degenen die het uitsterven van het lijden zoeken (Nibbana) volgde het nobele achtvoudige pad. Naarmate de tijd verstreek, werd een achtergrondverhaal gegeven voor de meervoudige levensontwikkeling van de Boeddha; als gevolg hiervan werden de tien perfecties geïdentificeerd als onderdeel van het pad voor de toekomstige Boeddha (Pali: Bodhisatta; Sanskriet: bodhisattva). In de daaropvolgende eeuwen werden de parami's als belangrijk beschouwd voor zowel aspiranten van Boeddhaschap als van arahantschap. Bodhi vat dus samen:

"Opgemerkt moet worden dat in de gevestigde Theravāda-traditie de pāramī's niet worden beschouwd als een discipline die specifiek is voor kandidaten voor Boeddhaschap alleen, maar als praktijken die door alle aspiranten voor verlichting en bevrijding moeten worden vervuld, hetzij als Boeddha's, paccekabuddha's of discipelen. Wat onderscheidt de allerhoogste bodhisattva van aspiranten in de andere twee voertuigen is de mate waarin de pāramī's moeten worden gecultiveerd en de duur van de tijd die ze moeten worden nagestreefd. Maar de kwaliteiten zelf zijn universele vereisten voor bevrijding, die allemaal minimaal moeten voldoen aan om de vruchten van het bevrijdende pad te verdienen. "6

De paramita's in het Mahayana-boeddhisme

In het Mahayana-boeddhisme, de Lotus Sutra (Saddharmapundarika) identificeert de zes perfecties als volgt: (gebruikte Sanskriet-termen)

 1. Dana paramita: vrijgevigheid, zichzelf geven (in het Chinees, 布施 波羅蜜)
 2. Śīla paramita : deugd, moraliteit, discipline, behoorlijk gedrag (持戒 波羅蜜)
 3. Kṣānti (kshanti) paramita : geduld, tolerantie, verdraagzaamheid, acceptatie, uithoudingsvermogen (忍辱 波羅蜜)
 4. Vīrya paramita : energie, ijver, kracht, inspanning (精進 波羅蜜)
 5. Dhyāna paramita : eenpuntige concentratie, contemplatie (禪定 波羅蜜)
 6. Prajñā paramita : wijsheid, inzicht (智慧 波羅蜜)

Merk op dat deze lijst ook wordt vermeld door de Theravada-commentator Dhammapala, die zegt dat deze equivalent is aan de bovenstaande lijst van tien.7

In de tien fasen (Dasabhumika) Sutra, nog vier Paramita's worden vermeld:

7. Upāya paramita: bekwame middelen
8. Praṇidhāna (pranidhana) paramita: gelofte, resolutie, aspiratie, vastberadenheid
9. Bala paramita: spirituele kracht
10. Jñāna paramita: kennis

Het Bodhisattva-pad

Bodhisattva (Sanskriet: betekenis "Awakened Truth") verwijst naar een reeks onderscheidende overtuigingen en praktijken in het Mahāyāna-boeddhisme om redderachtige eigenschappen te cultiveren, evenals specifieke hemellichamen die zijn bevrijd van de cyclus van geboorte en dood (Samsara), maar emanatie creëren lichamen (nirmanakaya) in deze wereld om andere bewuste wezens te helpen vrijheid van lijden te bereiken. Bodhisattva's staan ​​erom bekend dat ze compassie belichamen. Ze nemen de "Bodhisattva-gelofte" om de individuele verlichting (nirvana) van een arhat te verlaten en zweren in deze wereld te blijven om te helpen bij het ontwaken (bodhi) van alle wezens. Deze doctrine biedt een betrokken vorm van boeddhisme die niet wegloopt van het lijden van de wereld, maar er actief naar streeft een einde te maken aan alle wezens.

Het bodhisattva-pad (vaak door Vajrayāna-beoefenaars aangeduid als het "geleidelijke pad van perfecties en stadia") biedt Mahāyāna-boeddhisten een systematische gids voor hun ontwikkeling door het gebruik van speciale geloften, het genereren van de zes paramita (perfecties), en een kaart van persoonlijke ontwikkeling door tien bhumi (stadia), waarvan wordt gezegd dat ze uitmonden in volledig Boeddhaschap. Dit pad wordt gedetailleerd beschreven in Mahāyāna-literatuur door auteurs zoals Nagarjuna (de kostbare slinger), Chandrakirti ("Toegang tot de middelste weg"), Asanga ("De fasen van een Bodhisattva"), Shantideva (de weg van de bodhisattva) en Gampopa (het Jewel Ornament of Liberation).

De Bodhisattva-geloften

De fundamentele gelofte van de bodhisattva is om hun nirvana uit te stellen totdat alle wezens zijn bevrijd van lijden. Dit streven komt tot uitdrukking in de formele gelofte die, wanneer afgelegd, iemands toegang tot het pad van de bodhisattva betekent:

De viervoudige gelofte wordt hieronder in verschillende talen aangegeven:

Chinees-Japans Chinees (pinyin) Chinees (hanzi) Shi gu sei gan De vier grote geloften Sì hóng shì yuàn 四弘誓願 Shu jo mu hen sei gan doI belofte om alle wezens te bevrijden, zonder nummerZhòng shēng wúbiān shì yuàn dù 眾生 無邊 誓願 度 Bon no mu Bon jin sei gan danI belofte om eindeloze blinde passies uit te roeien de weg van de Boeddha bereikenFó dào wúshàng shì yuàn chéng 佛道 無上 誓願 成

In aanvulling op deze formele bodhisattva-gelofte geven Mahāyāna-teksten tientallen andere geloften op (zie 1 voor een volledige lijst), en er zijn verschillen van land tot land (het meest opvallend tussen Tibet en anderen). De tien meest voorkomende en belangrijke geloften zijn:

1 Geen enkel wezen schaden

2 Neem niet wat niet is gegeven

3 Geen enkele vorm van seksueel wangedrag aangaan

4 Geen misbruik maken van spraak

5 Gebruik geen bedwelmende middelen

6 Niet roddelen over de fouten en wandaden van anderen

7 Om zichzelf niet te prijzen of anderen in diskrediet te brengen

8 Wees niet gierig of beledigend voor mensen in nood

9 Geen woede of wrok koesteren of anderen aanmoedigen boos te worden

10 De drie juwelen niet bekritiseren of belasteren

In de Tibetaanse traditie worden leken vaak aangemoedigd om de eerste vijf geloften af ​​te leggen als een manier om goed karma te produceren en acties te vermijden die negatieve resultaten opleveren:

"Op elk willekeurig moment kan men zweren op één, twee, tot alle vijf leefregels. In één typische traditie legt men slechts één dag geloften af. Als iemand de oefening naar de volgende dag wil uitvoeren, neemt hij of zij de gelofte de volgende ochtend opnieuw ... Het dagelijks nemen van voorschriften is belangrijk ... iemands toewijding daaraan moet regelmatig worden vernieuwd om zijn intentie en investering fris te houden. " 8

De zes perfecties

De zes perfecties (paramita) zijn een ander aspect van het oefenpad van de bodhisattva. Het woord paramita betekent letterlijk 'andere oever' en houdt in dat deze zes (of tien in sommige bronnen) eigenschappen tot verlichting leiden. De zes paramita's zijn te vinden in de Pali-canon 9:

1. Dana : vrijgevigheid, zichzelf geven. Deze perfectie legt de nadruk op een houding van vrijgevigheid. Het betekent niet noodzakelijk dat bodhisattva's alles weggeven wat ze bezitten, maar eerder dat ze een houding ontwikkelen die het vasthouden aan iemands rijkdom ondermijnt, of het nu materieel of niet-materieel is. Het belangrijkste bezit dat een bodhisattva genereus moet weggeven is de leer van de dharma.

2. SILA : deugd, moraliteit, correct gedrag. Deze perfectie is belangrijk voor de bodhisattva om zich te ontwikkelen, omdat het leidt tot betere wedergeboorten waarin ze hun ontwikkeling kunnen bevorderen, en omdat het niet bezighouden met wandaden resulteert in een rustige geest die niet wordt gestoord door schuldgevoelens, of uiteindelijk zelfs de mentale disposities die leiden tot negatieve acties 10

3. Ksanti : geduld. Shantideva (6e - 7e eeuw) verklaart het belang van geduld voor het Mahāyāna-pad in de eerste coupletten van het hoofdstuk over geduld in zijn Weg van de Bodhisattva:

1. Goede werken verzameld in duizend eeuwen,
Zoals daden van vrijgevigheid,
Of offers aan de zaligen (boeddha's) -
Een enkele flits van woede verbrijzelt ze allemaal. Geen kwaad is er vergelijkbaar met woede,
Geen soberheid te vergelijken met geduld.
Steile jezelf daarom in geduld -
In alle opzichten, dringend, met ijver. (Vertaald door de Padmakara-vertaalgroep, 78)

Geduld is dus de sleutel tot het verzamelen van goede verdiensten, omdat het voorkomt dat negatieve emoties de resultaten van positieve acties vernietigen.

4. virya: kracht, energie, toewijding. Zoals alle perfecties, moet kracht worden gecombineerd met de anderen om elkaar wederzijds te versterken. Nogmaals, Shantideva legt in zijn hoofdstuk getiteld "Heroic Perseverance" uit:

1. Zo zal ik met geduld moedig volhouden.
Door ijver (virya) is het dat ik verlichting zal bereiken.
Als er geen wind waait, dan beweegt er niets,
En er is geen verdienste zonder doorzettingsvermogen. (Ibid, 98).

Boeddhisten geloven dat de reis naar Boeddhaschap lang en moeilijk is, dus de bodhisattva moeten hun pad ijverig oefenen om snel volledig wakker te worden, zodat ze het beste kunnen helpen om alle wezens te bevrijden.

5. dhyāna: meditatie, concentratie (samādhi). Alle andere perfecties worden versterkt door het beoefenen van meditatie. Door deze praktijken wordt gezegd dat men beter in staat is om niet-gehechtheid te oefenen vanwege een erkenning van de leegte (sunyata) van alle dingen, wat op zijn beurt leidt tot een sterker vermogen om vrijgevigheid, moreel gedrag te oefenen (vanwege een verminderde gehechtheid) negatieve mentale toestanden) en geduld. Door middel van meditatie ontwikkelt de beoefenaar ook een eenpuntige geest die al zijn energie concentreert in de taak die hij moet uitvoeren, waardoor hij taken met kracht en focus kan uitvoeren. 11 Omgekeerd helpt de mentale gelijkmoedigheid en het momentum dat de bodhisattva ontwikkelt door de andere paramita hen in hun meditatiebeoefening door hen te ontdoen van een geest die wordt afgeleid door tegenstrijdige emoties en lethargie.

6. prajna: wijsheid. De zesde paramita verwijst naar de realisatie van de grootste waarheid (paramartha-satya), wat de realisatie is van de eenheid, of non-dualiteit, van alle dingen. Wijsheid is zowel het hoogtepunt als de grond van de andere perfecties. Mahāyāna-beoefenaars geloven bijvoorbeeld dat als iemand vrijgevigheid zou oefenen met de conceptuele noties van zichzelf als gever en een ander als de ontvanger, dan alleen de hoeveelheid verdienste Hinayāna (kleinere voertuig) wordt gecreëerd. Echter, "de bodhisattva wordt gevraagd om geen gever, geen ontvanger en geen actie te geven. Hij of zij wordt gevraagd deel te nemen aan een volledig niet-conceptuele ruimte ... Zo geeft men - letterlijk zonder erover na te denken" 12. Pas als de bodhisattva op deze manier in staat is om hun interacties aan te gaan, kan van hen worden gezegd dat ze de paramita's beoefenen die de activiteiten zijn van 'de andere oever' van verlichting.

Naast de oorspronkelijke zes perfecties in de vroege Mahāyāna-literatuur, voegden latere schrijvers er nog vier toe:

7. Upāya Kausalya: bekwame middelen. In deze perfectie ontwikkelt de bodhisattva hun vermogen om vakkundig met andere wezens samen te werken om hun vooruitgang naar verlichting te bewerkstelligen. Upaya kan wat sommigen als verrassende vormen aannemen, zoals de uitwisselingen tussen Zen-meesters en hun studenten beroemd gemaakt in koans, of in de "gekke wijsheid" die wordt getoond door tantrische meesters. Hoe vreemd hun acties ook mogen lijken, boeddhisten geloven dat hun motivatie medeleven is en hun doel is om hun studenten te laten ontwaken.

8. Pranidhana : vastberadenheid, aspiratie. Deze perfectie verwijst naar de vastberadenheid van de bodhisattva om volledig boeddhaschap te realiseren. Tot dit is geperfectioneerd (zie de achtste bhumi hieronder), bestaat er altijd het gevaar om achteruit op het pad te gaan, of er helemaal vanaf te gaan. Ze moeten constant werken, met de hulp en aanmoediging van hun leraar en sangha (boeddhistische gemeenschap), om hun vastberadenheid te behouden om hun doel te realiseren 13.

9. Bala: spirituele kracht. Powers verklaart dat

"door hun beheersing van de vier analytische kennis (doctrines, betekenissen, grammatica en uiteenzetting) en hun meditatie zijn ze in staat om de zes perfecties energetisch te ontwikkelen en ze continu te oefenen zonder vermoeid te raken." 14.

Evenals, naarmate de bodhisattva vooruitgaat in hun beoefening, wordt van hen gezegd dat ze verschillende bovennatuurlijke vermogens bereiken die hen helpen hun doel te realiseren om alle wezens van samsara te bevrijden.

10. jñâna : kennis, verheven wijsheid. Dit is het besef van een volledig ontwaakt wezen, een Boeddha. Wanneer de bodhisattva dit niveau van bereiken bereikt, wordt gezegd dat deze onbegrensde wijsheid alle andere perfecties doordringt en voltooit.

Door de perfectie van deze kwaliteiten is de bodhisattva in staat om hun gelofte te realiseren om volledig boeddhaschap te bereiken ten behoeve van alle bewuste wezens. Deze paramita zijn direct gerelateerd aan de bhumi, of stadia, die ze doormaken op hun reis naar ontwaken.

Notes

 1. ↑ Een verhandeling over de parameters: van het commentaar op de Cariyapitaka door Acariya Dhammapala. www.accesstoinsight.org. Ontvangen op 29 oktober 2007.
 2. ↑ Nalinaksha Dutt. Boeddhistische sekten in India. (Delhi: Motilal Banararsidass Publishers, 1978), 224
 3. ↑ Ibid., 228
 4. ↑ Ibid., 219
 5. ↑ Ibid., 251
 6. ↑ Bhikkhu Bodhi. De verhandeling over het allesomvattende weergavenet: de Brahmajaala Sutta en zijn commentaren. 1978.
 7. ↑ De passage is vertaald in Bodhi (1978), 314.
 8. ↑ Reginald A. Ray. Onverwoestbare waarheid: de levende spiritualiteit van het Tibetaans boeddhisme. (Boston, MA: Shambhala Publications. 2002), 288)
 9. ↑ Donald W. Mitchell. Boeddhisme: introductie van de boeddhistische ervaring. (New York, NY: Oxford University Press, 2002), 112
 10. ↑ John Powers. Inleiding tot het Tibetaans boeddhisme. (Ithaca, NY: Snow Lion Publications, 1995), 100
 11. ↑ Mitchell, 114
 12. ↑ Straal, 346
 13. ↑ Bevoegdheden, 109
 14. ↑ Ibid., 110

Referenties

 • Bodhi, Bhikkhu, ed. Een verhandeling over de parameters: van het commentaar op de Cariyapitaka door Acariya Dhammapala. Kandy, Sri Lanka: Buddhist Publication Society, 1996. ISBN 9552401461
 • __________. De verhandeling over het allesomvattende weergavenet: de Brahmajaala Sutta en zijn commentaren. 1978.
 • __________. Het allesomvattende netwerk van weergaven. Kandy: Buddhist Publication Society, 1978.
 • Davids, T. W., T.W. Rhys en William Stede, eds. Het Pali-English Dictionary van The Pali Text Society. Chipstead: Pali Text Society.
 • Dutt, Nalinaksha. Boeddhistische sekten in India. Delhi: Motilal Banararsidass Publishers, 1978
 • Gampopa. Het sieraad van bevrijding, Vertaald door Khenpo Konchog Gyaltsen Rinpoche. Ithaca, NY: Snow Lion Publications. ISBN 1559390921.
 • Huntington, C. W., Jr. 1994. De leegte van leegte: een inleiding tot de vroege Indiase Mādhymika. Honolulu, HI: University of Hawai'i Press. ISBN 0824817125.
 • Lampert, K. Tradities van mededogen: van religieuze plicht tot sociaal activisme. Londen: Palgrave-Macmillan; ISBN 1403985278.
 • Mitchell, Donald W. 2002. Boeddhisme: introductie van de boeddhistische ervaring. New York, NY: Oxford University Press. ISBN 0195139518.
 • Bevoegdheden, John. 1995. Inleiding tot het Tibetaans boeddhisme. Ithaca, NY: Snow Lion Publications. ISBN 1559390263.
 • Ray, Reginald A. 2002. Onverwoestbare waarheid: de levende spiritualiteit van het Tibetaans boeddhisme. Boston, MA: Shambhala Publications. ISBN 1570629102.
 • Shantideva. De weg van de Bodhisattva, Vertaald door de Padmakara Translation Group (2003). Boston, MA: Shambhala Publications. ISBN 1590300572
 • White, Kenneth R. De rol van Bodhicitta in boeddhistische verlichting: inclusief een vertaling in het Engels van Bodhicitta-sastra, Benkemmitsu-nikyoron en Sammaya-kaijo. Lewiston, NY: The Edwin Mellen Press, 2005; ISBN 0889460507.

Externe links

Alle links opgehaald 14 januari 2019.

 • The Six Perfections overgenomen van Lama Zopa Rinpoche

Bekijk de video: PRAJNA PARAMITA HRDAYA SUTRAM SANSKRIT Imee Ooi Prajna Paramita Heart Sutra Mantra with Lyrics (Juni- 2021).

Pin
Send
Share
Send