Pin
Send
Share
Send


Walhalla (Oud-Noors: Valholl, 'hal van de gedode') is Odins hal in de Noorse mythologie, waar het een postuum huis biedt voor degenen die glorieus in de strijd zijn gedood. Deze krijgers, bekend als einherjar, worden verwelkomd door Bragi (de god van de skaldische poëzie) en krijgen een zitplaats aan een van de vele tafels, waar ze worden getwijnd met geroosterd zwijn en eindeloze mede door de prachtige Valkyries. Elke dag verlaten deze overleden krijgers de hal om met elkaar te vechten, om vervolgens bij zonsondergang te regenereren, waardoor ze de hele nacht door kunnen feesten en de volgende dag weer kunnen vechten. Er moet echter worden opgemerkt dat deze constante strijd niet doelloos is, omdat het kan worden gezien als training voor de rol die de einherjar zal spelen in het vechten naast de goden in Ragnarök.

Opgemerkt moet worden dat "Valhalla" een negentiende-eeuwse Engelse foutvertaling is van het enkelvoud Valhöll in een genitivale meervoudsvorm. Hoewel een meer letterlijk correcte Engelse vertaling "Val-hall" zou zijn, is de term "Valhalla" algemeen gebruikt.

Valhalla in een Noorse context

Als een belangrijke mythische locatie behoorde Valhalla tot een complex religieus, mythologisch en kosmologisch geloofssysteem gedeeld door de Scandinavische en Germaanse volkeren. Deze mythologische traditie ontwikkelde zich in de periode vanaf de eerste manifestaties van religieuze en materiële cultuur in ongeveer 1000 v.G.T. tot de kerstening van het gebied, een proces dat voornamelijk plaatsvond van 900-1200 G.T.1

Binnen dit kader postuleert de Noorse kosmologie drie afzonderlijke "clans" van goden: de Aesir, de Vanir, en de Jotun. Het onderscheid tussen Aesir en Vanir is relatief, want er wordt gezegd dat de twee vrede hebben gesloten, gijzelaars hebben uitgewisseld, zijn getrouwd en samen na een langdurige oorlog hebben geregeerd. Het grootste verschil tussen de twee groepen is in feite hun respectieve invloedsgebieden, waarbij de Aesir staat voor oorlog en verovering, en de Vanir voor exploratie, vruchtbaarheid en rijkdom.2 De Jotun daarentegen worden gezien als een algemeen kwaadaardig (hoewel wijs) ras van reuzen die de primaire tegenstanders van de Aesir en Vanir vertegenwoordigden.

Verder postuleerde hun kosmologisch systeem een ​​universum verdeeld in negen onderling verbonden rijken, waarvan sommige aanzienlijk meer mythologische aandacht trokken. Van primair belang was de drievoudige scheiding van het universum in de rijken van de goden (Asgard en Vanaheim, respectievelijk de huizen van de Aesir en Vanir), het rijk van stervelingen (Midgard) en de ijskoude onderwereld (Niflheim), het rijk van de doden. Deze drie rijken werden ondersteund door een enorme boom (Yggdrasil), met het rijk van de goden genesteld tussen de bovenste takken, het rijk van stervelingen ongeveer halverwege de boom (en omringd door een onbegaanbare zee), en de onderwereld genesteld tussen zijn wortels . Valhalla, de feestzaal van de Aesir en de verzamelplaats van de geëerde doden, was een belangrijk onderdeel van dit algemene kosmologische beeld.

Mythische accounts

"Valhalla" (1896) van Max Brückner

Beschrijving

In het centrum van Asgard bouwden de goden een machtige hal (Walhalla), wiens afmetingen en kenmerken het tot een passend bewijs van hun eigen macht en autoriteit maakten. De schaal van de structuur was echt enorm, met meer dan vijfhonderd deuren - elk zo breed dat achthonderd mannen op de hoogte door hen heen konden lopen - en een dak waarvan de piek bijna was verloren in de wolken.3 Het krijgskarakter werd aangetoond door een bijzondere keuze aan dakbedekkingsmaterialen:

Toen hij de stad binnenkwam, zag hij daar een hal zo hoog dat hij er niet gemakkelijk de bovenkant van kon onderscheiden: het riet werd gelegd met gouden schilden naar de mode van een shinglesdak. Zo zegt ook Thjódólfr van Hvin, dat Valhall met schilden was bedekt: op hun rug lieten zij stralen, | pijnlijk gehavend met stenen,
Odins gordelroos, | de sluwe zeelieden.4

De setting van de hal was ook opmerkelijk, omdat deze werd omringd door een magisch bos (Glasir), wiens bomen bladeren van roodachtig goud droegen,5 en werd omgeven door het woeste water van de rivier de Dund ("het gebrul"). De hal werd ook beschermd door Valgrind (de "Death-Gate"), een portaal waarvan de sluizen alleen open konden voor diegenen die door de Valkyries waren gekozen.6

De meest complete beschrijving van deze legendarische hal is te vinden in Grimnismol, een Eddic gedicht gewijd aan het beschrijven van de verblijfplaatsen van de Aesir:

De vijfde is Glathsheim "The Place of Joy", | en goudhelder daar
Staat Valhall die zich breed uitstrekt;
En daar doet Othin | elke dag kiezen
De mannen die in gevecht zijn gevallen.
Makkelijk is het om te weten | voor hem die aan Othin
Komt en aanschouwt de hal;
De spanten zijn speren, | met schilden is het overdekt,
Op de banken zijn borstplaten uitgestrooid.
Makkelijk is het om te weten | voor hem die aan Othin
Komt en aanschouwt de hal;
Daar hangt een wolf | door de westelijke deur,
En oer het zweeft een adelaar.7

Valhalla in Norse Soteriology and Eschatology

Zie ook: Valkyrie, Odin, Niflheim, Hel

Voor de oorlogsachtige Vikingen (en andere vroege Germaanse volkeren) gaf Valhalla een onmiskenbaar aantrekkelijke (hoewel bloeddorstige) visie op het hiernamaals. Het was de laatste rustplaats voor degenen die stierven in de strijd, omdat de Noorse mensen geloofden dat degenen die zich met moed en eer gedragen persoonlijk door de valkyries (letterlijk "dode kiezers") werden geselecteerd om een ​​plaats tussen de goden in de hal van Odin in te nemen. De rol van de Alvader bij het selecteren van de nobele doden werd aangetoond in de Noorse begrafenisceremonies, die worden bewaard in de Ynglinga Saga:

Zo legde Odin bij wet vast dat alle dode mannen moesten worden verbrand en hun bezittingen met hen op de stapel moesten worden gelegd en de as in de zee moest worden geworpen of op de aarde moest worden begraven. Aldus, zei hij, zal iedereen naar Valhalla komen met de rijkdommen die hij bij zich had op de stapel; en hij zou ook genieten van alles wat hij zelf op de aarde had begraven.8

Eenmaal geaccepteerd in dit hiernamaals, kiezen deze (de einherjar ("eenzame vechters")) ging door met vechten, elke dag uit elkaar vechtend om met elkaar te vechten, om aan het einde van de dag te worden genezen (of opgewekt), waardoor ze de volgende dag weer konden vechten. Het is een bewijs van de krijgskunst van hun cultuur dat dit werd gezien als een ideaal rijk.9

De helden allemaal | in de hal van Othin
Elke dag om te vechten ga uit;
Ze vielen elkaar, | en het tarief van het gevecht
Alles genas snel vol om te gaan zitten.10Walhall door Emil Doepler, 1905. Einherjar wordt bediend door Valkyries terwijl Odin op zijn troon zit

Na een dag van strijd (en zodra alle gewonden en gedood zijn hersteld), keren ze allemaal terug naar de hal voor een avond vol vreugde en vrolijkheid. Andhrimnir (de 'roetgezichtige' kok) bereidt een maaltijd van Sæhrimnir ('de gezwarte'), een goddelijk zwijn die voor alle verzamelde stervelingen en goden zorgt en vervolgens op magische wijze regenereert zodat ze de volgende avond weer kunnen feesten. De hal is ook de thuisbasis van Heithrun, een magische geit die op de twijgen van Yggdrasill zuigt en (in plaats van melk) uiers vol met de beste mede produceert.11 Terwijl ze feesten, de einherjar worden opgewacht door de prachtige valkyries, die hun borden vol houden en hun ale-bekers constant vol staan.12

Hoewel de aantrekkingskracht van dit hiernamaals kan worden gewaardeerd (bij een cultureel-relativistisch perspectief), stond het niet open voor alle mensen. Degenen die thuis stierven werden gedegradeerd naar Niflheim, een frigide, schaduwrijk leven na de dood waar ze werden geregeerd door Loki's dochter, de wrede Hel. Gezien de restrictiviteit van de toelatingscriteria, is het misschien niet verwonderlijk dat ze enigszins ontspannen werden in de Noorse religieuze praktijk, waar Valhalla werd gezien als open voor 'mannen die dapperheid tonen in oorlog en zich overgeven aan Odin in hun leven en stervende handelingen ."13

Hoewel het hierboven beschreven eindeloze conflict veel Viking-strijders op zichzelf zou aanspreken, werd het om deze reden niet eenvoudig ondernomen. In plaats daarvan, de constante strijd genoten door de einherjar kan worden gezien als een soort training, die hen voorbereidt om samen met Odin te vechten in de catastrofale strijd van Ragnarök.

Ragnarök

Hoofdartikel: Ragnarök

Zoals hierboven vermeld, was de primaire rol van het constante conflict in de velden rondom Valhalla het voorbereiden van de dode krijgers om samen met de Aesir te vechten in de wereldschokkende, eschatologische strijd van Ragnarök. De overdaad aan enorme deuren die de hal karakteriseerden (hierboven beschreven) kan worden gezien als een noodzaak voor de realiteit van deze strijd, omdat het de bijna eindeloze stroom van overleden menselijke krijgers zo snel mogelijk zou kunnen laten deelnemen aan de strijd.

Vijfhonderd deuren | en veertig zijn er,
Ik ween, in de muren van Valhall;
Achthonderd jagers | via één deur tarief
Wanneer gaan ze oorlog voeren met de wolf?14

Het was echter niet de bedoeling dat hun deelname ongemakkelijk zou zijn, omdat de hal zelf bestemd was voor een aanval door de zielen van de doden die naar Niflheim waren verzonden. Gelukkig zou de stuwkracht van hun aanval worden verstoord door de wateren van de rivier "Dund", die de hal omringen:

Luide brult Donder, ...
Moeilijk lijkt het | aan de gastheer van de verslagenen
Om de torrent wild te waden.15

Het lot van de einherjar het volgen van dit conflict is onzeker. Snorri Sturluson Gylfaginning lijkt te impliceren dat ze elk een plaats hebben Gimli (een hemels rijk van licht), hoewel wordt aangenomen dat dit een latere christelijke aanwinst is voor de traditionele Noorse overtuigingen.16 Hoe dan ook, na de ondergang van de bestaande orde (inclusief alle einherjar en de eerste generatie Aesir), staan ​​de legendarische muren van Valhalla nog steeds en presenteren de nieuwe generatie goden een woonplaats:

Vervolgens worden velden uitgezaaid | draag gerijpt fruit,
Alle kwalen groeien beter, | en Baldr komt terug;
Baldr en Hoth wonen | in de slaghal van Hropt.17

De 'Hroptr' die in deze passage wordt genoemd, is gewoon een epithet voor Odin, wat 'god' (of misschien 'tumult') betekent.18

Walhalla-tempel

Uitzicht op Walhalla vanaf de rivier de Donau.

In het begin van de negentiende eeuw beval koning Ludwig I van Beieren, geïnspireerd door de Germaanse opvatting van Valhalla, de bouw van de Walhalla-tempel, die een ereplaats zou worden voor historisch opmerkelijke Germaanse figuren. De inspirerende structuur, gelegen nabij Regensburg, Duitsland, blijft een imposant bouwwerk en blijft een populaire toeristische attractie.

Zie ook

 • Odin
 • Asgard
 • Walkure
 • Hemel

Notes

 1. ↑ Lindow, 6-8. Hoewel sommige geleerden hebben gepleit tegen het homogeniserende effect van het groeperen van deze verschillende tradities onder de noemer "Norse Mythology", neigt het diep verkennende / nomadische karakter van de Viking-samenleving ertoe om dergelijke bezwaren te negeren. Zoals Thomas DuBois overtuigend betoogt: “wat we ook nog meer zeggen over de verschillende volkeren van het Noorden tijdens het Vikingtijdperk, we kunnen niet beweren dat ze geïsoleerd of onwetend waren van hun buren ... Zoals religie de zorgen en ervaringen van haar mens uitdrukt aanhangers, dus het verandert voortdurend in reactie op culturele, economische en omgevingsfactoren. Ideeën en idealen werden frequent en regelmatig tussen gemeenschappen doorgegeven, leidend tot een onderling afhankelijke en interculturele regio met brede overeenkomsten van religie en wereldbeeld ”(27-28).
 2. ↑ Meer in het bijzonder, Georges Dumézil, een van de belangrijkste autoriteiten van de Noorse traditie en een bekende comparitivist, beweert vrij overtuigend dat het onderscheid tussen Aesir en Vanir een onderdeel is van een grotere triadische verdeling (tussen heersergoden, krijgsgoden en landbouwgoden en handel) die wordt weerspiegeld in de Indo-Europese kosmologieën (van Vedisch India, via Rome en in het Germaanse noorden). Verder merkt hij op dat dit onderscheid overeenkomt met patronen van sociale organisatie die in al deze samenlevingen worden gevonden. Zie Georges Dumézil's Gods of the Ancient Northmen (vooral pag. Xi-xiii, 3-25) voor meer informatie.
 3. ↑ Zie Turville-Petre voor een gedetailleerde beschrijving van de hal (54-55).
 4. ↑ Snorri Sturluson, Gylfaginning II, Brodeur 14.
 5. ↑ Snorri Sturluson, Skáldskparmal XXXIV, Brodeur 145.
 6. ↑ Zie "Grimnismol" (22): "Daar staat Valgrind, | de heilige poort, // En achter de heilige deuren; // Oud is de poort, | maar weinigen zijn er // Wie kan vertellen hoe deze stevig is vergrendeld ." Poëtische Edda, 93.
 7. ↑ "Grimnismol" (8-10), in de Poëtische Edda, 89. Bellows, de vertaler van dit boek, suggereert dat de verwijzing naar een wolf en een adelaar mogelijk verwijst naar gebeeldhouwde decoraties die de deurposten van de goddelijke hal sieren (89 ev).
 8. ↑ Snorri Sturluson, Ynglinga Saga (8), online toegankelijk via de online middeleeuwse en klassieke bibliotheek.
 9. ↑ Zoals Dumézil opmerkt, "viel in de ideologie en in de praktijken van de Germaanse volkeren alles binnen, kleurde alles" (42).
 10. ↑ "Vafthruthnismol" (41), in de Poëtische Edda, 80.
 11. ↑ Zie "Grimnismol" (18): "In Eldhrimnir | Andhrimnir kookt // Sæhrimnir's kokende vlees, // Het beste eten, | maar weinig mannen weten // Over welk lot de krijgers feestvieren"; en "Grimnismol" (23) "Heithrun is de geit | die bij Heerfather's hal staat, // En de takken van Lærath bijt zij; // De kruik die zij vult | met de schone, heldere mede, // Ne'er faalt de schuimend drankje. " Poëtische Edda, 92, 94. Zie ook Snorri Sturluson, Gylfaginning XXXVIII-XXXIX, Brodeur 50-52.
 12. ↑ Snorri Sturluson, Gylfaginning XXXVI, Brodeur 47-48.
 13. ↑ Dubois, 81.
 14. ↑ "Grimnismol" (23), in de Poëtische Edda, 93.
 15. ↑ "Grimnismol" (21), in de Poëtische Edda, 93.
 16. ↑ Snorri Sturluson, Gylfaginning LII, Brodeur (82).
 17. ↑ "Völuspá" (62) in de Poëtische Edda, 26.
 18. ↑ Boomgaard, 411.

Referenties

 • DuBois, Thomas A. Noordse religies in het Vikingtijdperk. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 1999. ISBN 0812217144
 • Dumézil, Georges. Goden van de oude Noormannen. Uitgegeven door Einar Haugen; Introductie door C. Scott Littleton en Udo Strutynski. Berkeley, CA: University of California Press, 1973. ISBN 0520020448
 • Eliade, Mircea. The Sacred and the Profane: The Nature of Religion. New York: Harper and Row, 1961. Vertaald door Willard R. Trask. ISBN 015679201X
 • Grammaticus, Saxo. De Deense geschiedenis (Volumes I-IX). Vertaald door Oliver Elton (Norroena Society, New York, 1905). Ontvangen van de online middeleeuwse en klassieke bibliotheek op 14 januari 2016.
 • Lindow, John. Handbook of Norse Mythology. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2001. ISBN 1576072177
 • Munch, P. A. Norse Mythology: Legends of Gods and Heroes. In de revisie van Magnus Olsen; vertaald uit het Noors door Sigurd Bernhard Hustvedt. New York: de Amerikaans-Scandinavische stichting; Londen: H. Milford, Oxford University Press, 1926.
 • Boomgaard, Andy. Cassell's Dictionary of Norse Myth and Legend. Londen: Cassell; New York: gedistribueerd in de Verenigde Staten door Sterling Pub. Co., 2002. ISBN 0304363855
 • De poëtische Edda. Vertaald en met aantekeningen van Henry Adams Bellows. Princeton: Princeton University Press, 1936. Ontvangen van Sacred-texts.com 14 januari 2016.
 • Sturluson, Snorri. De proza ​​Edda. Vertaald uit het IJslands en met een inleiding door Arthur Gilchrist Brodeur. New York: Amerikaans-Scandinavische stichting, 1916.
 • Turville-Petre, Gabriel. Mythe en religie van het noorden: The Religion of Ancient Scandinavia. New York: Holt, Rinehart en Winston, 1964. ISBN 0837174201

Pin
Send
Share
Send