Pin
Send
Share
Send


De rit van de Valkyrs door John Charles Dollman, 1909

In de Noorse mythologie, de Valkyries zijn vrouwelijke strijdersgoden die Odin dienen (de voornaamste god in het Noorse pantheon). Volgens de Proza Edda, “Odin stuurt de Valkyries naar elke strijd. Ze kennen de dood toe aan de mensen en regeren de overwinning. '1 Het primaire doel van de Valkyrie was om de meest heroïsche krijgers te selecteren die in de strijd waren gestorven en ze naar Valhalla (Odins 'Hal van de gedode') te dragen, waar ze de onsterfelijke werden einherjar ("eenzame jagers") die tijdens de eschaton (Ragnarök) aan Odin's zijde moesten vechten.

De Valkyries worden gewaardeerd als verheerlijkte krijgersmeisjes, wat een ietwat atypische afbeelding is voor vrouwen. Niettemin loopt hun gerespecteerde militaire rol parallel met andere religieuze tradities die de nadruk leggen op sterke vrouwelijke vechtfiguren: vergelijk bijvoorbeeld de profetes Deborah (in het jodendom) en de godin Kali (in het hindoeïsme).

Etymologie

Het woord "Valkyrie" komt uit het Oudnoors valkyrja (meervoud "valkyrur"), dat uit de woorden bestaat val ("om te kiezen") en kyrja ("slachten"). De term betekent dus letterlijk kiezers van de verslagenen. Het is verwant aan het oude Engels wælcyrige. De moderne Duitser Walküre, die werd bedacht door Richard Wagner, was afgeleid van het Oude Noors.2

Valkyries in een Noorse context

Als Noorse goden behoorden de Valkyries tot een complex religieus, mythologisch en kosmologisch geloofssysteem gedeeld door de Scandinavische en Germaanse volkeren. Deze mythologische traditie, waarvan de Scandinavische (en met name de IJslandse) subgroepen het best worden bewaard, ontwikkelde zich in de periode vanaf de eerste manifestaties van religieuze en materiële cultuur in ongeveer 1000 voor Christus. tot de kerstening van het gebied, een proces dat voornamelijk plaatsvond van 900-1200 G.T.3 De verhalen die in dit mythologische corpus zijn vastgelegd, zijn meestal een voorbeeld van een verenigde culturele focus op fysieke bekwaamheid en militaire macht.

Binnen dit kader postuleert de Noorse kosmologie drie afzonderlijke 'clans' van goden: de Aesir, de Vanir en de Jotun. Het onderscheid tussen Aesir en Vanir is relatief, want er wordt gezegd dat de twee vrede hebben gesloten, gijzelaars hebben uitgewisseld, zijn getrouwd en samen na een langdurige oorlog hebben geregeerd. In feite is het belangrijkste verschil tussen de twee groepen in hun respectieve invloedsgebieden, waarbij de Aesir staat voor oorlog en verovering, en de Vanir voor exploratie, vruchtbaarheid en rijkdom.4 De Jotunaan de andere kant worden ze gezien als een algemeen kwaadaardig (hoewel wijs) ras van reuzen die de primaire tegenstanders van de Aesir en Vanir vertegenwoordigden.

De primaire rol van de Valkyries was om de rangen van Odin's onsterfelijke leger op te zwellen door de "beste van de verslagenen" van het slagveld naar het Walhalla te brengen. Het bleek echter dat er geen duidelijk onderscheid was tussen de Valkyries en de Norns, omdat Skuld bijvoorbeeld zowel een valkyrie als een norn was.

Oorsprong en kenmerken

De wake van de Valkyrie, door de pre-Raphaelite schilder Edward Robert Hughes. Hughes geeft het krijgersaspect van de Walkure, met in plaats daarvan een mooie jonge vrouw in een etherische jurk. Haar pantser en wapens zijn aanwezig, maar opzij gezet en ongebruikt.

Hoewel de bestaande teksten zwijgen over de uiteindelijke oorsprong van de mythische Valkyries,5 veel van de bekende Valkyries hebben sterfelijke ouders:6 Sommige geleerden suggereren nu dat de oorspronkelijke Valkyries de priesteressen van Odin waren7-oude vrouwen die officieren waren bij offerrituelen waarin gevangenen werden geëxecuteerd ('gegeven aan Odin'). Deze priesteressen brachten soms zelf de gruwelijke offers, waarbij een rituele speer werd gebruikt. Tegen de tijd van de Poëtische Edda compilatie (in de late twaalfde of vroege dertiende eeuw), deze rituelen hadden aanleiding gegeven tot legenden van bovennatuurlijke strijdmeisjes die actief deelnamen aan menselijk conflict, beslissen wie zou leven en wie zou sterven.8 Henry Bellows, in de aantekeningen bij zijn vertaling van de Poëtische Edda, stelt een alternatieve interpretatie van deze historische tijdlijn voor, suggererend dat:

Het concept van het bovennatuurlijke krijgersmeisje werd vermoedelijk in zeer vroege tijden vanuit de Zuid-Germaanse rassen naar Scandinavië gebracht, en later was het verweven met de eveneens Zuid-Germaanse traditie van het zwanenmeisje ... Een complicatie ontwikkelde zich toen het oorspronkelijk vrij menselijke vrouwen van de heldenlegendes waren begiftigd met de kwaliteiten van zowel Valkyries als zwaan-meisjes.9

In de mythologische gedichten van de Poëtische Edda, de Valkyries zijn bovennatuurlijke godheden van onbekende afkomst; ze worden beschreven als strijdmeisjes die in de rangen van de goden rijden of de drankjes serveren in Valhalla; ze krijgen steevast onwereldse namen zoals Skogul ("Shaker"), Hlok ("Lawaai", "Battle") en Gol ("Tumult").10

Omgekeerd worden de Valkyries in het Heroic-gedeelte van dezelfde tekst beschreven als groepen krijger-vrouwen, van wie alleen de leider ooit wordt genoemd. Ze is altijd een menselijk vrouw, de mooie dochter van een grote koning, hoewel ze enkele van de bovennatuurlijke vermogens van haar anonieme metgezellen deelt. In de eerste van de drie Helgi Lays wordt Helgi Hjörvarðsson aangesproken door een band van negen Valkyries waarvan de leider, Svava, de dochter is van een koning genaamd Eylimi. In het tweede en derde deel worden de Valkyries geleid door Sigrun, de dochter van koning Hogni; ze trouwt met de held Helgi Hundingsbani en baart hem zonen. De meest bekende van de Valkyries, Brynhildr, is ook een menselijke prinses. In de Sigrdrífumál (De ballade van de overwinning-Bringer) ze wordt nooit genoemd, eenvoudig genoemd Sigrdrífa ('Victory-Bringer'), en er zijn alleen aanwijzingen dat ze geen god is; bovendien wordt ons niets verteld over haar afkomst. In de overeenkomstige passage in de Volsunga-sage wordt ze echter geïdentificeerd als Brynhildr, de dochter van koning Budli. (Sigrdrífa wordt ook geïdentificeerd met Brynhildr in een andere heroïsche lay, Helreið Brynhildarof Bryndhildr's Ride to Hel.)11

Opmerkelijke Valkyries

De neiging tot romantische afbeeldingen van Valkyries is duidelijk zichtbaar in Valkyries door Peter Nicolai Arbo, 1869

Verschillende individuele Valkyries worden genoemd in de Noordse en Germaanse literatuur.

Major Valkyries

Verschillende Valkyries verschijnen als hoofdpersonen in bestaande mythen. Zoals hierboven vermeld, worden ze vaak afgebeeld als de dochters van menselijke koningen die om welke reden dan ook de taak kregen het legioen van Valkyries te leiden.

 • Brynhildr verschijnt in Völsunga saga. Haar naam betekent "heldere strijd."
 • Hildr verschijnt in de legende van Hedin en Högni, in Ragnarsdrápa en in de edda. Haar naam betekent "strijd".
 • Sigrdrífa verschijnt in Sigrdrífumál. Haar naam betekent "overwinningsdrang".
 • Sigrún verschijnt in Helgakviða Hundingsbana II. Haar naam betekent "overwinningsrune".
 • Svava verschijnt in Helgakviða Hjörvarðssonar. Haar naam betekent 'slaapmaker'.12

Andere Valkyries

Afgezien van de bekende hierboven genoemde Valkyries, bevat het bestaande mythische corpus ook talloze lijsten met extra Valkyries. In vrijwel al deze gevallen is echter niets bekend van de daarin opgesomde cijfers.

In Grímnismál biedt Odin de volgende catalogus met Valkyries:

Hrist en Mist | breng de hoorn naar mijn wil,
Skeggjold en Skogul;
Hild and Thruth, | Hlok en Herfjotur,
Gol en Geironul,
Randgrith en Rathgrith | en Reginleif
Bier voor de krijgers brengen.13

In Völuspá zijn er nog meer namen:

Aan alle kanten zag ik | Valkyries monteren,
Klaar om te rijden | naar de rangen van de goden;
Skuld droeg het schild, | en Skogul reed daarna,
Guth, Hild, Gondul, | en Geirskogul.
Van de meisjes van Herjan | de lijst hebt gij gehoord,
Valkyries klaar | om over de aarde te rijden.14

Zoals uit het bovenstaande blijkt, bestaan ​​verschillende namen in verschillende versies. Velen van hen hebben een duidelijke oorlogszuchtige betekenis - Hjörþrimulbetekent bijvoorbeeld 'strijd om de zwaarden' terwijl Geirahöð betekent "strijd van speren." In hoeverre deze veelheid aan namen ooit individuele mythologische wezens met afzonderlijke kenmerken vertegenwoordigde, is echter discutabel. Het is waarschijnlijk dat velen van hen nooit meer dan namen waren, een bewering die verenigbaar is met het feit dat slechts enkele voorkomen in bestaande mythen.

Notes

 1. ↑ Snorri Sturluson, Gylfaginning XXXVI, Brodeur 48.
 2. ↑ "Valkyrie". Online woordenboek voor etymologie. Ontvangen 10 juli 2007. Zie ook: Orchard, 376.
 3. ↑ Lindow, 6-8. Hoewel sommige wetenschappers hebben gepleit tegen het homogeniserende effect van het groeperen van deze verschillende tradities onder de noemer 'Norse Mythology', neigt het diep verkennende / nomadische karakter van de Viking-samenleving ertoe om dergelijke bezwaren te negeren. Zoals Thomas DuBois overtuigend betoogt: “wat we ook nog meer zeggen over de verschillende volkeren van het Noorden tijdens het Vikingtijdperk, we kunnen niet beweren dat ze geïsoleerd of onwetend waren van hun buren…. Zoals religie de zorgen en ervaringen van haar menselijke aanhangers uitdrukt, verandert het voortdurend in reactie op culturele, economische en omgevingsfactoren. Ideeën en idealen werden tussen gemeenschappen verspreid met frequentie en regelmaat, leidend tot een onderling afhankelijke en interculturele regio met brede overeenkomsten van religie en wereldbeeld. ”(27-28).
 4. ↑ Meer in het bijzonder, Georges Dumézil, een van de belangrijkste autoriteiten van de Noorse traditie en een bekende comparitivist, beweert vrij overtuigend dat het onderscheid tussen Aesir en Vanir een onderdeel is van een grotere triadische verdeling (tussen heersergoden, krijgsgoden en landbouwgoden en handel) die wordt weerspiegeld in de Indo-Europese kosmologieën (van Vedisch India, via Rome en in het Germaanse noorden). Verder merkt hij op dat dit onderscheid overeenkomt met patronen van sociale organisatie die in al deze samenlevingen worden gevonden. Zie Georges Dumézil's Gods of the Ancient Northmen (vooral pag. Xi-xiii, 3-25) voor meer informatie.
 5. ↑ Terwijl de Proza en poëtisch Eddas bespreekt hun rollen en functies, geen enkele groep teksten onderzoekt ontologische aard of mythologische oorsprong van deze wezens. Deze analyse werd uitgevoerd met behulp van de online versies van de twee teksten (de Poëtische Edda en de Proza Edda), omdat het vermogen om ze elektronisch te doorzoeken de tijdintensiteit van een dergelijk proces aanzienlijk heeft verminderd.
 6. ↑ Een feit dat wordt bevestigd in veel van de heroïsche verhalen van de Poëtische Edda (hieronder besproken).
 7. ↑ As Odin werd beschreven als de grondlegger van het Noordse systeem van opoffering en aanbidding (zie Lindow, 158).
 8. ↑ Dit proces van historische ontwikkeling, van priesteres tot minderheid, wordt besproken in Davidson (1964).
 9. ↑ Voetnoot bij "Voluspa" in de Poëtische Edda, online toegankelijk op sacred-texts.com. pp. 14-31. Ontvangen op 10 juli 2007.
 10. ↑ Zie Orchard's "Bijlage D: Namen van Troll-vrouwen, Giantesses en Valkyries" (421-423). Voor rekeningen van de valkyries in de Poëtische Edda, zien Voluspa of Grimnismol, beide online toegankelijk, opgehaald op 10 juli 2007.
 11. ↑ Deze heroïsche leggingen zijn allemaal te vinden in de tweede helft van de Poetic Edda, online toegankelijk op sacred-texts.com. Ontvangen op 10 juli 2007.
 12. ↑ Zie Orchard's "Bijlage D: Namen van Troll-vrouwen, Giantesses en Valkyries" (421-423).
 13. ↑ "Grimnismol" (36), Poëtische Edda, online toegankelijk op sacred-texts.com. p. 99. Ontvangen op 10 juli 2007.
 14. ↑ "Voluspa" (31), Poëtische Edda, online toegankelijk op sacred-texts.com. p. 14. Ontvangen op 10 juli 2007.

Referenties

 • Davidson, Hilda Roderick Ellis. Goden en mythen van Noord-Europa. Baltimore, MD: Penguin Books, 1964. ISBN 0317530267
 • DuBois, Thomas A. Noordse religies in het Vikingtijdperk. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 1999. ISBN 0812217144
 • Dumézil, Georges. Goden van de oude Noormannen. Uitgegeven door Einar Haugen; Introductie door C. Scott Littleton en Udo Strutynski. Berkeley, CA: University of California Press, 1973. ISBN 0520020448
 • Lindow, John. Handboek van de Noorse mythologie. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2001. ISBN 1576072177
 • Munch, P. A. Norse Mythology: Legends of Gods and Heroes. In de revisie van Magnus Olsen; vertaald uit het Noors door Sigurd Bernhard Hustvedt. New York: de Amerikaans-Scandinavische stichting; Londen: H. Milford, Oxford University Press, 1926.
 • Boomgaard, Andy. Cassell's Dictionary of Norse Myth and Legend. Londen: Cassell; New York: gedistribueerd in de Verenigde Staten door Sterling Pub. Co., 2002. ISBN 0304363855
 • De poëtische Edda. Vertaald en met aantekeningen van Henry Adams Bellows. Princeton: Princeton University Press, 1936. 151-173. Online toegankelijk op sacred-texts.com. Ontvangen op 10 juli 2007.
 • Sturlson, Snorri. The Prose Edda of Snorri Sturluson: Tales from Norse Mythology. Geïntroduceerd door Sigurdur Nordal; Geselecteerd en vertaald door Jean I. Young. Berkeley, CA: University of California Press, 1954. ISBN 0520012313
 • Sturluson, Snorri. De proza ​​Edda. Vertaald uit het IJslands en met een inleiding door Arthur Gilchrist Brodeur. New York: Amerikaans-Scandinavische stichting, 1916. Online beschikbaar op Northvegr.org. Ontvangen op 10 juli 2007.
 • Turville-Petre, Gabriel. Mythe en religie van het noorden: The Religion of Ancient Scandinavia. New York: Holt, Rinehart en Winston, 1964. ISBN 0837174201

Pin
Send
Share
Send