Pin
Send
Share
Send


Varuna
Met dank aan BuddhaNet.net

In het vroege hindoeïsme, Varuna (van de Sanskrietwortel vr, wat 'omringen' betekent, was een Vedische zonnegod die in de hindoeïstische mythologie de hemel rond de aarde voorzat. In het oude India genoot hij suprematie over het Vedische pantheon als de god van de universele wet / morele orde (RTA), hoewel hij uiteindelijk werd toegeëigend door Indra, de god van de stormen.

Het oude hindoeïsme onderscheidde godheden in twee klassen: asuras en devas. Oorspronkelijk werden de asura's verheven tot de rang van soevereine goden en geclassificeerd als Adityas, of zonen van Aditi ("oneindigheid"). Varuna was de meest prominente van deze goden. Naarmate de tijd vorderde, andere leden van het Vedische pantheon, de ondergeschikte devas zoals Indra, Agni en Soma, zouden uiteindelijk Varuna in belangrijkheid verduisteren. De uiteindelijke opkomst van de devas naar bekendheid leiden ertoe dat de asura's als demonisch worden gezien.

Etymologie

De etymologie van de naam Varuna is onzeker, hoewel deze kan voortvloeien uit de Sanskrietwortel vr, wat verwijst naar het omhullen. De naam kan ook zijn afgeleid van de Proto-Indo-Europese wortel * wer- of * wel-, wat betekent 'dekken'. Als theoniem, Varuna dateert waarschijnlijk uit het Indo-Iraanse tijdperk, hoewel geen Iraanse voortzetting van de naam heeft overleefd. Inscripties die zijn gedateerd uit de veertiende eeuw gevonden in Bogazkoy, Turkije suggereren dat Varuna is afgeleid van Uru-Van-nas-sil, een Mittani-godheid die prototypisch is voor latere hemelgoden. De Mitanni-namen Aruna en urvana kan verwijzen naar een vergelijkbare vroege Indo-Arische god. Cognate namen van goden in andere Indo-Europese talen zijn gekoppeld aan Varuna, waaronder met name Uranos (Latijn: Uranus), de vroege hemelgod in de Griekse mythologie, Vörnir, een reus van de Noorse mythologie (uit * verunyos), de Slavische god Svarog, en ook velnias, de Litouwse term voor "duivel". De meeste van deze verbindingen zijn echter op zijn best zwak en zijn door taalkundigen ernstig betwist. Gebaseerd op zijn plaats in de mythologie, is Varuna ook verbonden met Poseidon in de Griekse mythologie of Neptunus in de Romeinse mythologie, omdat elk van deze goden grote watermassa's voorzit.

Mythologie

Varuna kwam tot suprematie als een hemelgod in het Vedische pantheon door de oudere god Dyaus te verdringen. Zijn overwicht naar deze positie boven de andere goden is niet verrassend, gezien het belang van hemelgoden onder de Arische nomaden. Als leider van de Aditya's bezat Varuna aspecten van een zonnegod. Hij stond alleen de zon toe om op het uitspansel te schijnen, wat de 'donkere' kant van de Zon vertegenwoordigde terwijl deze 's nachts van west naar oost reisde. Varuna ontwikkelde zich uitsluitend tot de god van de nachthemel, met de sterrenbeelden die zijn heilige acties vertegenwoordigen, en de maan alleen door zijn wil. De sterren zouden ook zijn vele ogen vertegenwoordigen, of Spasa. Deze term Spasa later betekende dit 'spion', en dus werden deze hemelogen gezien als vertegenwoordiger van zijn spionnen die toezicht hielden op de morele acties van de mensheid. Na verdere taalontwikkeling ging het woord "strop" betekenen, ongetwijfeld in verband met de strop die Varuna zou bezitten om zondaars in de val te lokken.

De archetypische goddelijke monarch, Varuna, woont in het koninkrijk Sukha, verwijzend naar 'geluk', dat zich bevindt op Pushpa-giri, de 'bloemenberg'. Hier woont hij in een gouden huis met duizend kolommen waar hij zit om de mensheid te observeren. Ondanks zijn koningschap wordt Varuna zelden afgebeeld in antropomorfe vorm, wat zijn opperste transcendentie kan weerspiegelen. In plaats daarvan houden zijn kwaliteiten meestal verband met die van de hemel waarover hij presideert. In de typische oppergodemode wordt Varuna gekenmerkt door alwetendheid en almacht. Deze eigenschappen worden expliciet uiteengezet in de Rg Veda:

Varuna heeft de lucht boven de bomen uitgestrekt; hij heeft kracht gezet in paarden, melk in koeien, wilskracht in harten, vuur in wateren, de zon in de hemel en soma op de berg.
Varuna goot de lederen tas naar beneden open naar de hemel en de aarde en het middengebied. Daardoor bevochtigt de heer van de hele schepping grondig de uitgestrektheid van adem, zoals regen het koren doet. (Rg Veda V. 85)

Geen enkel wezen gaat door zonder Varuna. Zijn onbegrijpelijke wijsheid wordt verder geïllustreerd door de initiatie van zijn zoon, de wijze Rishi Vishishtha, in de shruti, de esoterische kennis die de Veda's vult en alleen beschikbaar is voor spiritueel gevorderden. Er zijn geen grenzen aan de kennis van Varuna: hij kent honderdduizend medicijnen om elke aandoening te genezen en voorziet alle bestemmingen. In het begin schenkt Varuna ook rijkdom aan zijn vrome volgelingen en beschermt het vee. Hij is ook verantwoordelijk voor het besturen van de veilige koers van schepen over water, wat zijn latere status als monarch van de terrestrische wateren kan voorspellen. In de Veda's is Varuna niet direct verbonden met water, maar vertegenwoordigt in plaats daarvan water zoals het aanwezig is in de elementen ether en aarde. Hij groef de rivierbeddingen uit, die op zijn bevel stromen. Verder zorgt hij ervoor dat rivieren bij het betreden van de oceaan geen overstroming veroorzaken.

Het lijkt erop dat Varuna slechts voor een korte periode werd aangekondigd als de hoogste goddelijkheid in de Vedische religie. In de Rg Veda werd hij vaak door de titel genoemd Samraj, of 'keizer', een titel die zelden werd gebruikt om te verwijzen naar meer populaire goden zoals Indra, die uiteindelijk zouden opstaan ​​tot onbetwiste suprematie over de rest van het pantheon. Verder werd in de rituele voorschriften het Rajasuya-offer uitgevoerd met als enig doel de persoonlijke status te verhogen. Van dit offer wordt gezegd dat het toebehoort aan Varuna (evenals Mitra) die het hoogstwaarschijnlijk zelf uitvoerde met de bedoeling om over de rest van de goden tot suprematie te stijgen. Ondanks zijn suprematie in de vroege Rg Veda als alwetende en almachtige hemelgod, is Varuna's overwicht door het hele werk niet bijzonder duidelijk in vergelijking met andere goden.

In de Veda's wordt Varuna 341 keer genoemd, terwijl Indra, hoofd van de Deva's, ongeveer zes keer wordt genoemd. Dit kan het werkelijke belang van Varuna in de vroege Vedische samenleving verkeerd weergeven vanwege de focus van de Rigveda op Agni en Soma ritueel, en de nauwe relatie tussen het Soma ritueel en Indra.

Verbinding met moraliteit

Als de meest prominente Asura was Varuna meer een personificatie van moraliteit dan een vergoddelijking van de natuur. Net zoals hij aspecten van de natuurlijke wereld beheerste, was Varuna ook verantwoordelijk voor de morele wetten van het universum. Varuna's onbeperkte kennis omvat details van de morele activiteit van elke mens. Met zijn duizend ogen werd gezegd dat hij waakte over menselijk gedrag en de verdiensten van menselijke daden oordeelde. De verdiensten van elk individu worden bepaald door zich eraan te houden RTA, de morele orde van het universum waarover Varuna heerst. Varuna straft de straf uit aan de goddelozen en zondigen die overtreden RTA. Met dit in gedachten, werd de rijkdom van criminelen op hem gericht door middel van rituele offers die een van de volgende vormen aannamen: 1) het gooien van illegaal verkregen goederen in de wateren of 2) het schenken van dergelijke rijkdom aan een geleerde priester (zoals onder bevel in hoofdstuk IX, 244 van de Ins. van Manu.). Varuna bindt degenen die in koorden zijn overschreden pasa. Bestraffende actie nam vaak de vorm aan van een ziekte, die niet zou worden hersteld voordat Varuna besloot om toe te geven. Als zodanig waren gebeden die om vergeving vroegen voor verkeerde daden gericht aan Varuna, omdat dergelijke kwaden de orde van het universum verstoorden die alleen door Varuna kon worden gehandhaafd. Een passage in de Rg Veda die berouw toont aan Varuna luidt:

Wat, Varuna, is mijn voornaamste overtreding geweest, dat hoewel ik de vriend zou doden die je lof zingt?
Vertel mij, onoverwinnelijke Heer, en snel zal ik u zondigen met mijn eerbetoon.
Bevrijd ons van zonden begaan door onze vaders, van die waarin we onszelf hebben beledigd. (VII: 86)

Deze passage illustreert een ander belangrijk aspect van de morele autoriteit van Varuna: door zonde houdt hij mensen verbijsterd. Hoewel mensen weten van zijn rechtsmacht over morele voorschriften, weten ze niet wat deze voorschriften specifiek zijn, omdat zijn morele wet niet bekend wordt gemaakt. Zo behoudt Varuna de controle over de mens door hen te binden met voorschriften van zijn eigen vastberadenheid en hen te emanciperen met zijn gratie. Deze functie als rechter van moraliteit en schenker van vergeving lijkt de enige bron van Varuna's macht te zijn, omdat hij geen andere uitstekende eigenschappen of prestaties heeft die hem in Vedische mythen worden toegeschreven. Hoewel Varuna zelf uit valuta zou vervagen, zouden zijn principes voortleven, zoals RTA werd in het latere hindoeïsme als dharma begrepen.

Partners en rivalen

Varuna houdt vol RTA met hulp van Mitra, de Asura die oorspronkelijk de personificatie van de eed vertegenwoordigde. Varuna en Mitra zijn samen de goden van de eed, en worden vaak samen geïdentificeerd als Mitra-Varuna. Mitra vertegenwoordigt de menselijke kant van de Vedische religie, die gebaseerd is op rituele contracten. Varuna daarentegen is de soeverein van de kosmos, tegelijkertijd verschrikkelijk en magisch, alwetend en alomtegenwoordig. Samen met Mitra wordt Varuna de heer van het licht genoemd.

Varuna is ook verbonden met Indra, de krijgersgod die de storm voorzit, en samen worden ze aangeduid als Indra-Varuna. In Rg Veda 4.42 verklaart Varuna expliciet het verband tussen zichzelf en Indra:

Ik, Varuna, ben koning ... Ik, Varuna, ben ook Indra.

Terwijl eerst de twee goden samenwerken, zijn er al vroeg in de Rg Veda tekenen van dreigend conflict, aangezien de twee goden duidelijk een tegengesteld karakter hebben. Terwijl de goden bijvoorbeeld samen vechten om de kwaadaardige Dasa's te vernietigen, vecht Varuna via zijn panoptische visie, terwijl Indra laag ligt en heimelijk aanvalt. Later wordt Indra de rivaal van Varuna en worstelen de twee om suprematie over het universum. Deze strijd kan parallel lopen aan de werkelijke sociale strijd tussen de kastelen van Brahmaan en Kshatrya in het oude India, omdat Varuna de spirituele kwaliteiten vertegenwoordigt die typisch aan de eerste groep worden toegeschreven en Indra de militaristische waarden van de laatste belichaamt. Varuna is de goddelijke koning, net zoals de Brahmanen de hoogste kaste zijn bij hun geboorte. Indra, zoals de Kshatryas, regeert vanwege verovering en standvastigheid. Indra haalt uiteindelijk Varuna in, net zoals Varuna Dyaus inhaalde bij het ontstaan ​​van de Vedische mythologie. Daarbij nam Indra ook de controle over de regen, die voorheen onder de jurisdictie van Varuna viel.

Maya

Ongeacht het feit dat Varuna rechtvaardigheid en waarheid bewaakt, handhaaft hij een intrigerende dubbelzinnigheid van karakter door zijn afhankelijkheid van bedrog en bedrog (Maya) om veel van zijn functies uit te voeren. Met MayaVaruna voert moeiteloos taken uit zoals regen en rivieren, terwijl Indra of de Maruts hetzelfde doen met veel stress en turbulentie. Varuna gebruikt zijn magische kracht van Maya om de vele vormen van het universum te creëren, evenals zijn eigen vorm.

Varuna's relatie met Maya kwam hem verbinden met de demonische eigenschappen die de asura's later belichaamden. Varuna was nauw verwant aan chtonische goden zoals Yama, Soma en Rudra. Varuna zelf wordt beschreven als Mayin, of sluw, als gevolg van zijn bezit van Maya, en wordt daarom met veel schroom benaderd. Als zodanig belichamen zijn vormen vaak de goddelijke eigenschappen van Rudolph Otto van mysterie, enormheid en fascinatie. Dat wil zeggen, Varuna wordt over het algemeen geassocieerd met onheilspellende wezens zoals slangen, onvruchtbare koeien en andere lelijke wezens.

Latere ontwikkelingen

Naarmate de Veda's vorderen, nam de rol van Varuna als de ethische overheerser geleidelijk af. Net als in het geval van Poseidon in de Griekse Mythologie, was het grondgebied onder zijn jurisdictie beperkt tot de hemelse wateren. Post-Vedische literatuur omvat Varuna alleen in de rol van een ondergeschikt personage. In de eposen en Purana's bijvoorbeeld, werd zijn domein beperkter en hij zou heersen over rivieren, meren en beken, hoewel zijn primaire heerschappij de oceaan was, waaronder hij zou leven in een koninklijk paleis. Hij werd ook opgevat als bewaarder van de zielen van de verdronkenen, en versterkte zijn rol als een onderwereldgodheid, omdat hij nu een god van de doden werd met de macht om onsterfelijkheid te verlenen. Latere kunst beeldt Varuna af als een blanke man die gouden pantser draagt ​​en een strop of lasso vasthoudt die van een slang is gemaakt. Verder vormt een ondoordringbare cobra's kap zijn paraplu, die Abhoga wordt genoemd. Hij berijdt het zeemonster genaamd Makara, dat vaak werd gebeeldhouwd op gebouwen met een prominente gapende mond. Oorspronkelijk was Makara een vis, hoewel hij later werd vertegenwoordigd door een waterslang of een krokodil.

Tegen de tijd van de latere Purana's (800-1200 G.T.) werden Varuna's erkenningen minimaal, en meestal alleen in zijn positie als een van de 'Bewakers van de Richtingen'. Hij vertegenwoordigt het westen, een andere bevestiging van zijn relatie tot duisternis. Als heerser van de Westelijke oceaan vertegenwoordigde hij de oorsprong van de regens die tijdens het moessonseizoen naar India waaien. Tegen die tijd, als een heer van slechts een kwart van de aarde, of dikpala, hij was volledig verbannen naar de positie van een passieve god.

Hoewel Varuna uit het belang van de latere Vedische religie raakte, liet hij een blijvende indruk achter op de hindoeïstische tradities die volgden, omdat de deelname van mensen in de spanwijdte van een geordende kosmos een duurzaam aspect van het hindoe-geloof werd. Voorts RTA, de kosmische orde die hij handhaafde, zou zich ontwikkelen tot het concept van dharma in het latere hindoeïsme, dat een onmisbaar idee werd voor vrijwel alle takken van het geloof.

Varuna in het zoroastrisme

In tegenstelling tot de Indiase traditie, heeft de Iraanse mythologie de asura's samengevoegd tot één alles omvattende godheid, Ahura Mazda, en de deva's teruggebracht tot het niveau van demonen. Ahura Mazda is de oppergod van de Avesta, het heilige boek van de Zoroastriërs. Hoewel de naam Varuna niet bleef bestaan ​​in de Iraanse cultuur, lijkt Varuna in zijn functie als bewaarder van de kosmische orde op Ahura Mazda. Mithra is bijvoorbeeld verbonden met Ahura Mazda in de Avesta, net zoals Vedic Mitra verwant is met Varuna. Verder verbindt de Avesta ook Varuna met het Iraanse equivalent van de rishi Visistha. Hier is Asha Vahishta een van de Amesha Spenta die Ahura Mazda helpt bij het uitvoeren van zijn wil op aarde. Dergelijk bewijs ondersteunt het argument voor de Indo-Arische oorsprong van Varuna.

Referenties

  • Bhattacharji, Sukumari. "Varuna" in Encyclopedia of Religion. Uitgegeven door Mercia Eliade. New York: MacMillan Publishing, 1987. pp. 189-191.
  • Embree, Ainslee T. (ed.). De hindoe-traditie. New York: Vintage Books, 1966. ISBN 0394717023
  • Friedrichs, Kurt. "Varuna" in The Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion. Uitgegeven door S. Schumacher en Gert Woerner. Boston, MA: Shambhala, 1994. pp. 400-401. ISBN 087773433X
  • Knappert, J. Indiase mythologie. Londen: Diamond Books, 1995. ISBN 0261666541
  • Knipe. D. M. "Varuna" in The Perennial Dictionary of World Religions. Uitgegeven door Keith Crim. San Francisco, CA: Harper San Francisco, 1989. pp. 783-784. ISBN 006061613X
  • Moor, Edward. Het hindoeïstische pantheon. New Delhi: Cosmo Publications, 2000. ISBN 8177550292
  • Zaenher, R.C. Hindoeïsme. New York: Oxford University Press, 1962.

Pin
Send
Share
Send