Pin
Send
Share
Send


De Vedas (Devanagari वेद) zijn een groot corpus van teksten uit het oude India. Het zijn de oudste schriftuurlijke teksten van het hindoeïsme1 en de oudste schriftteksten van elke religie die nog in gebruik is. Aangezien een mondelinge Vedische traditie eeuwen voortduurde voordat ze werden samengesteld, georganiseerd en opgeschreven, werd de samenstelling van de Vedas wordt verondersteld te zijn begonnen in het tweede millennium v.G.T. Tegenwoordig worden Hindoestaanse teksten overal ter wereld vereerd en hun verzen worden gereciteerd bij gebeden, religieuze functies en andere gunstige gelegenheden. De Vedas er wordt gezegd dat ze de essentie van de Indiase filosofie bevatten, en Vedische studies zijn cruciaal voor het begrip van de Indo-Europese taalkunde, evenals de oude Indiase geschiedenis.

Volgens strikte orthodoxe hindoe-interpretatie zijn de Veda's dat apauruṣeya2 ('geen menselijke composities'), waarvan verondersteld wordt dat ze direct zijn geopenbaard, en dus worden genoemd śruti ("wat wordt gehoord").34

Hindoeïsme, soms bekend als Sanatana Dharma ("Eeuwige Wet"), verwijst naar dit geloof in de tijdloze aard van de wijsheid die het belichaamt. Vedische teksten worden traditioneel onderverdeeld in vier klassen: de Samhitā's (mantra's, hymnes, gebeden en litanieën geschreven in vers), Brahmanas (proza-commentaren op offerrituelen), Aranyakas (discussies en interpretaties van gevaarlijke rituelen) en Upanishads (filosofische commentaren en interpretaties ). Er zijn vier "Vedische" Samhitas: de Rig-Veda, Sama-Veda, Yajur-Veda en Atharva-Veda, waarvan de meeste beschikbaar zijn in verschillende versies (Jakoets).

Filosofieën en sekten die zich in het Indiase subcontinent hebben ontwikkeld, hebben verschillende posities ingenomen op de Veda's. Scholen van de Indiase filosofie die de Veda's als hun schriftuurlijke autoriteit noemen, zijn geclassificeerd als 'orthodox' (Astika). Twee andere Indiase filosofieën, het boeddhisme en het jainisme, accepteerden het gezag van de Vedas en evolueerde naar afzonderlijke religies. In de Indiase filosofie worden deze groepen "heterodox" of "niet-Vedisch" genoemd (nastika) scholen.5

Dating

De Vedas zijn de oudste nog in gebruik zijnde Schriften. De meeste indologen zijn het erover eens dat er een orale traditie bestond eeuwen voordat een literaire traditie geleidelijk begon in te voeren vanaf ongeveer de tweede eeuw voor Christus.6 Omdat manuscripten werden geschreven op bederfelijke materialen zoals berkenschors en palmbladeren, zijn de vroegst overgebleven manuscripten zelden meer dan een paar honderd jaar oud. De oudste overgebleven manuscripten van de Rigveda dateren uit de elfde eeuw.

De Vedische periode, waarin de Vedas werden gecomponeerd en gecompileerd, duurde ongeveer 1500 tot 500 v.Chr., verspreid over de late bronstijd en de ijzertijd. Flood vat algemene schattingen samen, volgens welke de Rigveda werd gecomponeerd vanaf 1200 v.Chr. over een periode van enkele eeuwen. De Vedische periode bereikt zijn hoogtepunt pas na de samenstelling van de mantra-teksten, met de oprichting van de verschillende shakhas (takken of scholen) in heel Noord-India, die de mantra samhitas annoteerden met Brahmana-commentaren. Tegen de tijd van de Indiase grammaticus Panini en van Boeddha en de opkomst van de Mahajanapadas (grote koninkrijken), de Vedas waren al volledig ontwikkeld. Sinds de samenstelling van de Vedas en de mondelinge Vedische traditie duurde eeuwen voordat ze werden samengesteld, georganiseerd en opgeschreven, ze moeten zijn ontstaan ​​in het tweede millennium v.G.T. Michael Witzel geeft een tijdspanne van c. 1500 v.Chr. en C. 500-400 v.Chr.7

Etymologie

Het Sanskrietwoord VEDA "kennis, wijsheid" is afgeleid van de wortel vid- "weten." Het zelfstandig naamwoord is afgeleid van de Proto-Indo-Europese wortel * U̯eid-, wat betekent "zien" of "weten".8, verwant aan Grieks (ϝ) εἶδος "aspect, vorm." Het moet niet worden verward met de gelijknamige eerste en derde persoon enkelvoud tegenwoordige tijd VEDA, verwant aan Grieks (ϝ) οἶδα (W) oida "Ik weet."

Basiskennis zijn Grieks ἰδέα, Engels wit, getuige, Duitse wissen, Latijns video.

Als zelfstandig naamwoord komt het woord slechts één keer voor in de Rigveda, in RV 8.19.5, vertaald door Griffith als "rituele overlevering":

yáḥ samídhā yá âhutī / yó védena dadâśa márto agnáye / yó námasā svadhvaráḥ
"De sterveling die Agni heeft gediend met oblatie, brandstof, rituele overlevering en eerbied, bekwaam in opoffering."

Categorieën van Vedische teksten

Vedische teksten worden traditioneel onderverdeeld in vier klassen: de Samhitā's (mantra's), Brahmana's, Aranyaka's en Upanishaden.910 Ook geclassificeerd als "Vedisch" is bepaalde Sutra-literatuur, zoals de Shrautasutras en de Grhyasutras.

 • De Samhita (Sanskriet saṁhitā, "verzameling"), zijn verzamelingen van hymnes, gebeden, zegeningen, offerformules en litanieën geschreven in metrisch vers ("mantra's"). Er zijn vier "Vedische" Samhitas: de Rig-Veda, Sama-Veda, Yajur-Veda en Atharva-Veda, waarvan de meeste beschikbaar zijn in verschillende versies (Jakoets). In sommige contexten wordt de term 'Veda' gebruikt om naar deze Samhitas te verwijzen. Dit is de oudste laag van Vedische teksten, afgezien van de Rigvedische hymnes, die waarschijnlijk in wezen rond 1200 v.G.T. voltooid waren, daterend uit de twaalfde tot tiende eeuw v.G.T. Het complete corpus van Vedische mantra's, zoals verzameld in Bloomfield's Vedische concordantie (1907) bestaat uit ongeveer 89.000 padas (metrische voet), waarvan 72.000 in de vier Samhitas voorkomen.11
 • De brahmanas zijn prozateksten die op technische wijze de plechtige offerrituelen bespreken, evenals commentaar op hun betekenis en vele daarmee samenhangende thema's. Elk van de Brahmana's wordt geassocieerd met een van de Samhitas of zijn recenties. De Brahmana's kunnen afzonderlijke teksten vormen of kunnen gedeeltelijk worden geïntegreerd in de tekst van de Samhitas. Ze kunnen ook de Aranyaka's en Upanishaden omvatten.
 • De Aranyakas, of 'wildernisteksten' zijn het afsluitende deel van de Brahmana's dat discussies en interpretaties van gevaarlijke rituelen (te bestuderen in het bos, buiten de nederzetting) en verschillende soorten extra materiaal bevat. Ze zijn gedeeltelijk opgenomen in de Brahmana's en gedeeltelijk onafhankelijke teksten.
 • De Upanishads zijn grotendeels filosofische werken in dialoogvorm. Ze bespreken vragen over de natuur, filosofie en het lot van de ziel en bevatten enkele mystieke en spirituele interpretaties van de Veda's. Lange tijd werden ze beschouwd als het hoogtepunt en de essentie van de Veda's, en staan ​​dus bekend als Vedānta ("het einde van de Veda's"). Samen vormen ze de basis van de Vedanta-school.

Deze groep teksten wordt genoemd shruti (Sanskriet: śruti; "het gehoord"). Sinds de post-Vedische tijd wordt het beschouwd als onthulde wijsheid, in tegenstelling tot andere teksten, gezamenlijk bekend als smriti (Sanskriet: smṛti; 'het herinnerde'), dat wil zeggen teksten die als van menselijke oorsprong worden beschouwd. Dit systeem van categorisatie is ontwikkeld door Max Müller en, hoewel het onderwerp is van enige discussie, wordt het nog steeds veel gebruikt. Zoals Axel Michaels uitlegt:

Deze classificaties zijn vaak niet houdbaar om taalkundige en formele redenen: er is niet alleen een verzameling op elk gewenst moment, maar liever meerdere overhandigd in afzonderlijke Vedische scholen; Upanişads ... zijn soms niet te onderscheiden van Āraṇyakas ...; brāhmaṇa bevatten oudere taallagen toegeschreven aan de Samhitas; er zijn verschillende dialecten en lokaal prominente tradities van de Vedische scholen. Toch is het raadzaam om vast te houden aan de door Max Müller aangenomen indeling, omdat deze de Indiase traditie volgt, de historische volgorde redelijk nauwkeurig weergeeft en ten grondslag ligt aan de huidige edities, vertalingen en monografieën over Vedische literatuur. "12

Michael Witzel beschouwt de rituele soetra's, die worden beschouwd als behorend tot de smriti, maar die laat-Vedisch zijn in taal en inhoud, als onderdeel van de Vedische teksten.1314

Werkt zoals de Brahmana, Aranyakas, en Upanishads interpreteren vaak de polytheïstische en ritualistische Samhitas op filosofische en metaforische manieren om abstracte concepten zoals het Absolute (Brahman) en de ziel of het zelf (Atman) te verkennen; later bespreekt Upanishad ook de Heer (God) (Ishvara).

De samenstelling van de Shrauta en Grhya Sutras (ca. zesde eeuw v.G.T.) markeert het einde van de Vedische periode, en tegelijkertijd het begin van de bloei van de 'circum-Vedische' beurs van Vedanga, die de vroege bloei van de klassieke Sanskrietliteratuur introduceerde in de Maurya-periode.

Terwijl de productie van brahmanas en Aranyakas stopte met het einde van de Vedische periode, werd een groot aantal Upanishads gecomponeerd na het einde van de Vedische periode. Terwijl de meeste van de tien mukhya (opdrachtgever) Upanishads kan worden beschouwd als daterend uit de Vedische of Mahajanapada-periode, de meeste van de 108 Upanishads van de volledige Muktika-canon dateert uit de Common Era.

De vier Samhitas

Een traditioneel beeld gegeven in de Vishnu Purana (vierde eeuw G.T. Flood schrijft de huidige opstelling van vier toe Vedas aan de mythische wijze Vedavyasa.15. De canonieke verdeling van de Vedas is viervoudig (Turiya)16

"De term wordt in de brahmaanse traditie gebruikt om een ​​corpus van teksten of leringen in ten minste vier verschillende betekenissen aan te duiden. De term Veda wordt in enge zin gebruikt om de vier aan te duiden Samhitas, Rg-Veda, Yajur-Veda, Sama-Veda en Atharva-Veda, en Atharva-Veda, die verzamelingen van verzen (rcs), offerformules vormen (Yajuses) chants (Samans) en bezweringen en onnauwkeurigheden (atharvangirases of atharvan) respectievelijk. De veelzijdige porties van de Samhitas worden mantra's genoemd. De termijn wordt vervolgens uitgebreid met niet alleen de vier Samhitas, maar ook de Brahmana, opofferingshandleidingen verbonden aan de Samhitas; de Aranyakas, "bosboeken" die reflecteren op de innerlijke betekenis van de offerrituelen; en de Upanisads, de nieuwste speculatieve delen van de Veda's, in post-Vedische speculatie wordt de term zelfs verder uitgebreid met de epische Itihasa's (de Mahabharata en Ramayana van Valmiki), en Puranas, die respectievelijk worden aangeduid als de vijfde Veda. Ten slotte wordt Veda een omvattend symbool waarbinnen mogelijk alle brahmaanse teksten, leringen en praktijken kunnen worden opgenomen.17

:

1. Rigveda Samhita (RV); 2. Yajurveda Samhita (YV, met de hoofdafdeling Taittiriya Shakha vs. Vajasaneyi); 3. Samaveda Samhita (SV); 4. Atharvaveda Samhita (AV). Hiervan zijn de eerste drie de hoofdafdeling, ook wel genoemd trayī, "het drievoudige Vidya, 'dat wil zeggen' de drievoudige heilige wetenschap 'van het reciteren van hymnes (RV), het uitvoeren van offers (YV) en het zingen (SV). The Brahmanas (Shatapatha Brahmana, Aitareya Brahmana en anderen) op deze manier het concept van de 'drievoudige heilige wetenschappen' introduceren, maar de Rigveda is echt het enige originele werk van de drie, terwijl de andere twee er grotendeels van lenen.

De mantra's zijn correct in drie vormen, 1. Ric, die gedoseerde verzen zijn die bedoeld zijn voor luid reciteren; 2. Yajus, die proza ​​zijn en bedoeld zijn om op een lagere toon te reciteren bij offers; 3. Saman, die in een vers zijn bedoeld om te zingen tijdens de Soma-ceremonies. De Yajurveda en Samaveda zijn speciale gebeden- en hymneboeken bedoeld als handleidingen voor respectievelijk de Adhvaryu- en Udgatr-priesters, in plaats van onafhankelijke verzamelingen van gebeden en hymnes.

De Atharvaveda werd later toegevoegd als de vierde Veda. De status ervan werd waarschijnlijk pas volledig geaccepteerd na Manusmrti (het oudste werk van de hindoe-wet), dat vaak spreekt over de drie Vedas, ze te bellen trayam-brahma-sanātanam, "de drievoudige eeuwige Veda." De Atharvaveda, zoals de Rigveda, is een echte verzameling originele hymnes vermengd met bezweringen en leent weinig van de tuig. Het heeft geen directe relatie met offers, maar het louter reciteren wordt verondersteld een lang leven voort te brengen, ziekten te genezen en de ondergang van vijanden te bewerkstelligen.

Elk van de vier Vedas bestaat uit een metriek Mantra, of Samhita, en het proza brahmana deel dat aanwijzingen geeft voor de details van de ceremonies waarbij de Mantra's moesten worden gebruikt en uitleg van de legendes verbonden met de Mantra's. Beide delen worden genoemd Shruti, 'Gehoord' maar niet gecomponeerd of opgeschreven door mannen. Elk van de vier Vedas lijkt er talloze te zijn gepasseerd Shakhas of scholen, die aanleiding geven tot verschillende herhalingen van de tekst. Ze hebben elk een Inhoudsopgave of Anukramani, het belangrijkste werk van deze soort is de algemene Index of Sarvānukramaṇī.

De Rig Veda

De Rig-Veda Samhita is de oudste significante bestaande Indiase tekst.18 Het is een verzameling van 1.028 Vedische Sanskriethymnes, in totaal 10.600 verzen, georganiseerd in tien boeken (Sanskriet: mandala's. De hymnes zijn gewijd aan Rigvedische goden.19

De boeken werden gecomponeerd door wijzen en dichters uit verschillende priesterlijke groepen over een periode van minstens 500 jaar, die Avari dateert uit 1400 v.G.T. tot 900 v.G.T., indien niet eerder20 Volgens Max Müller is de Rigveda op basis van intern bewijs (filologisch en taalkundig) ongeveer tussen 1700-1100 v.Chr. Samengesteld. (de vroege Vedische periode) in de regio Punjab (Sapta Sindhu) van het Indiase subcontinent.21 Michael Witzel gelooft dat de Rig Veda moet min of meer zijn samengesteld in de periode 1450-1350 v.Chr.22

Er zijn sterke taalkundige en culturele overeenkomsten tussen de Rigveda en de vroege Iraanse (Perzische) Avesta voortkomend uit de Proto-Indo-Iraanse tijd, en vaak geassocieerd met de Andronovo-cultuur; de vroegste door paarden getrokken wagens werden gevonden op Andronovo-locaties in het culturele gebied Sintashta-Petrovka nabij het Oeralgebergte en dateren van rond 2000 voor Christus.23

De Yajur-Veda

De Yajur-Veda ("Veda van offerformules") bestaat uit archaïsche proza-mantra's en gedeeltelijk ook uit verzen geleend Rig Veda. Het doel was praktisch, in die zin dat elke mantra een opoffering moet begeleiden, maar in tegenstelling tot de Sama-Veda, het werd samengesteld om op alle offerrituelen van toepassing te zijn, niet alleen op het Soma-offer. Hier zijn twee belangrijke opmerkingen over Veda bekend als de "Black" en "White" Yajur-Veda. De oorsprong en betekenis van deze aanduidingen zijn niet erg duidelijk. De Witte Yajur-Veda bevat alleen de verzen en gezegden die nodig zijn voor het offer, terwijl verklaringen in een afzonderlijk Brahmana-werk bestaan. Het verschilt sterk van de Zwarte Yajurveda, die dergelijke verklaringen in het werk zelf opneemt, vaak onmiddellijk na de verzen. Van de Zwarte Yajurveda er blijven vier belangrijke recenties bestaan, die allemaal een vergelijkbare indeling vertonen, maar in veel andere opzichten verschillen, met name in de individuele bespreking van de rituelen, maar ook op het gebied van fonologie en accent.

De Sama-Veda

De Sama-Veda (Sanskriet Samaveda ) is de 'Veda van gezangen' of 'Kennis van melodieën'. De naam hiervan Veda is afgeleid van het Sanskrietwoord Saman wat een metrische hymne of loflied betekent.24 Het bestaat uit 1549 strofen, geheel (behalve 78) overgenomen uit de Rig-Veda.25 Sommige van de Rig Veda verzen worden meer dan eens herhaald. Inclusief herhalingen zijn er in totaal 1875 verzen genummerd in de Sama-Veda beoordelingen gepubliceerd door Griffith.26 Er blijven nog twee belangrijke recenties over, de Kauthuma / Ranayaniya en de Jaiminiya.

Het doel was liturgisch en praktisch, om te dienen als een liedboek voor de "zanger" -priesters die aan de liturgie deelnamen. Een priester die tijdens een ritueel hymnes uit de Sama-Veda zingt, wordt een genoemd udgātr, een woord afgeleid van de Sanskrietwortel ud-gai ("zingen" of "zingen").27 Een soortgelijk woord in het Engels kan "cantor" zijn. De stijlen van zingen zijn belangrijk voor het liturgisch gebruik van de verzen. De hymnes moesten gezongen worden volgens bepaalde vaste melodieën; vandaar de naam van de verzameling.

De Atharva-Veda

De Artharva-Veda is de "Kennis van de Atharvans (en Angirasa)." De Artharva-Veda of Atharvângirasa is de tekst 'behorend tot de dichters Atharvan en Angirasa. Apte definieert een Atharvan als een priester die vuur en Soma aanbad.28 De etymologie van Atharvan is onduidelijk, maar volgens Mayrhofer is het gerelateerd aan Avesta athravan (āθrauuan); hij ontkent elk verband met vuurpriesters.29 Atharvan was een oude term voor een bepaalde Rshi, zelfs in de Rigveda. (De oudere literatuur beschouwde hen als priesters die vuur aanbaden).

De Atharva-Veda Samhitā heeft 760 hymnes, en ongeveer een zesde daarvan hebben gemeen met de Rig Veda.30 De meeste verzen zijn metrisch, maar sommige delen zijn proza.

Het werd rond 900 v.Chr. Samengesteld, hoewel een deel van het materiaal misschien teruggaat tot de tijd van de Rig Veda,31 en sommige delen van de Atharva-Veda zijn ouder dan de Rig-Veda. De Atharvana-Veda wordt bewaard in twee recenties, de Paippalāda en Saunaka.32 Volgens Apte had het negen scholen (Shakhas). De Paippalada versie is langer dan de Saunaka een; het is slechts gedeeltelijk gedrukt en blijft niet vertaald.

In tegenstelling tot de andere drie Veda's, de Atharvana-Veda heeft minder verband met opoffering.33 Het eerste deel bestaat voornamelijk uit spreuken en bezweringen, gericht op bescherming tegen demonen en rampen, spreuken voor het genezen van ziekten en voor een lang leven.34

Het tweede deel van de tekst bevat speculatieve en filosofische hymnes. R. C. Zaehner merkt op dat:

"De nieuwste van de vier Veda's, de Atharva-Veda, is, zoals we hebben gezien, grotendeels samengesteld uit magische teksten en charmes, maar hier en daar vinden we kosmologische hymnes die anticiperen op de Upanishads, -hymnes voor Skambha, de 'Ondersteuning', die wordt gezien als het eerste principe dat zowel het materiële is en efficiënte oorzaak van het universum Prana de 'Breath of Life', tot VAC, het 'Woord', enzovoort.35

De beroemde mantra Om (ॐ) verscheen voor het eerst in de Atharva-Veda, en later werd geïdentificeerd met absolute realiteit (Brahman) in de Taittitrīya Upanishad.36

In zijn derde deel, de Atharvaveda bevat mantra's die worden gebruikt in huwelijks- en doodsrituelen, evenals die voor koningschap, vrouwelijke rivalen en de Vratya (in proza ​​in Brahmana-stijl).

Gavin Flood bespreekt de relatief late acceptatie van de Atharva-Veda als volgt:

"Er waren oorspronkelijk slechts drie priesters geassocieerd met de eerste drie Saṃhitā's, want de Brahman als opzichter van de riten verschijnt niet in de Rig Veda en wordt pas later opgenomen, waardoor de acceptatie van de Atharva Veda, die enigszins verschillend was van de andere Saṃhitā's en geïdentificeerd met de lagere sociale lagen, omdat ze gelijkwaardig was aan de andere teksten. "37

Vedische scholen of recenties

De studie van de uitgebreide verzameling Vedische teksten is georganiseerd in een aantal verschillende scholen of afdelingen (Sanskriet Sakha, letterlijk "tak" of "ledemaat"), elk gespecialiseerd in het leren van bepaalde teksten. Meerdere recenties zijn bekend voor elk van de Veda's en aan elke Vedische tekst kan een aantal scholen zijn gekoppeld. Uitgebreide methoden voor het bewaren van de tekst waren oorspronkelijk gebaseerd op onthouden uit het hoofd in plaats van schrijven. Specifieke technieken (Patha) voor het parseren en zingen werden de teksten gebruikt om te helpen bij het onthouden.

Exegetische literatuur ontwikkeld in de Vedische scholen, maar relatief weinig vroege middeleeuwse commentaren hebben het overleefd. Sayana, uit de veertiende eeuw, staat bekend om zijn uitgebreide commentaren op de Vedische teksten. Hoewel enig bewijs suggereert dat elk lid van de bovenste drie klassen (varna) de Veda's mocht bestuderen en dat slechts een paar Vedische auteurs (Rishis) vrouwen waren, de latere dharmashastras (Sanskrietteksten die betrekking hebben op religieuze en wettelijke plichten), van het Sutra-tijdperk, dicteren dat vrouwen en Shudra's (arbeiders, de laagste van de vier hindoe-kasten) noch verplicht noch toegestaan ​​waren om de Veda. Deze dharmashastra's betreffen de studie van de Vedas als een religieuze verplichting van de drie bovenste varna's (Brahmanen, Kshatriya's en Vaishya's).

Brahmanas

De mystieke opvattingen rond het concept van "Veda" die zouden bloeien in de Vedantische filosofie hebben hun wortels al in de Brahmana-literatuur, met name in de Shatapatha Brahmana. De Vedas worden geïdentificeerd met Brahman, het universele principe (ŚBM 10.1.1.8, 10.2.4.6). Vāc "spraak" wordt de "moeder van de Veda's" genoemd (ŚBM 6.5.3.4, 10.5.5.1). De kennis van de Vedas is eindeloos; vergeleken met hen is menselijke kennis slechts een handvol vuil (Taittiriya Brahmana 3.10.11.3-5). Het universum zelf was oorspronkelijk ingekapseld in de drie Veda's. (Shatapatha Brahmana 10.4.2.22 laat Prajapati zien dat "echt alle wezens in de drievoudige Veda zijn").

Vedanta

Terwijl hedendaagse tradities het Vedische ritualisme (Shrauta, Mimamsa) bleven handhaven, zag Vedanta af van alle ritualisme en interpreteerde het begrip 'Veda' radicaal opnieuw in puur mystieke termen. De associatie van de drie Veda's met de bhūr bhuvad svad mantra is te vinden in de Aitareya Aranyaka: "bhûh is de Rigveda, bhuvad is de Yajurveda, svad is de Samaveda "(1.3.2). De Upanishads reduceren de" essentie van de Veda's "verder tot de lettergreep Aum (ॐ). De Katha Upanishad heeft dus:

"Het doel, dat alle Veda's verklaren, dat alle bezuinigingen beogen, en waar mensen naar verlangen wanneer ze een continentaal leven leiden, ik zal je kort vertellen dat het Aum" (1.2.15)

Vedanga en Upaveda

Zes technische onderwerpen gerelateerd aan de Veda's staan ​​traditioneel bekend als "ledematen van de Veda" (Sanskriet: vedānga).38V.S. Apte definieert deze groep werken als:

"... een bepaalde klasse werken die als ondersteunend voor de Vedas en ontworpen om te helpen bij de juiste uitspraak en interpretatie van de tekst en de juiste inzet van de mantra's in ceremoniën. "39

Deze onderwerpen worden behandeld in de Sutra-literatuur die dateert uit het einde van de Vedische periode tot de Mauryan-tijd en zien de overgang van het late Vedische Sanskriet naar het klassieke Sanskriet.

 • Fonetiek (Śikşā)
 • Meter (Chandas)
 • Grammatica (Vyākaraṇa)
 • Etymologie (Nirukta)
 • Astronomie (Jyotiṣa)
 • Ritual Practices (Kalpa)

De voorwaarde Upaveda ('secundaire kennis') wordt in de traditionele literatuur gebruikt om de onderwerpen van bepaalde technische werken aan te duiden.40 Ze hebben geen relatie met de Veda's, behalve als onderwerpen die het waard zijn om te bestuderen ondanks hun seculiere karakter. Lijsten van onderwerpen die in deze klasse zijn opgenomen, verschillen per bron. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Geneeskunde (Āyurveda)
 • Boogschieten, Militaire wetenschappen (Dhanurveda) (zie: Indiase vechtsporten).
 • Muziek en heilige dans (Gāndharvaveda) 1
 • Architectuur, Mechanica (Sthāpatyaveda)

Zie ook

 • Indiase filosofie
 • Hindoe filosofie
 • Pandit
 • Vedisch gezang
 • Vedische beschaving
 • shakha

Notes

 1. ↑ Sarvepalli Radhakrishnan en Charles A. Moore, (ed.) 1957. Een bronboek in de Indiase filosofie, 12e ed. (Princeton University Press, ISBN 0691019584), 3
 2. ↑ Voor apauruṣeya (अपौरुषेय) betekent "niet van het auteurschap van de mens, van goddelijke oorsprong", zie: Vaman Shivram Apte. 1965. Het praktische Sanskriet woordenboek, 4e herziene en uitgebreide ed., (Delhi: Motilal Banarsidass, ISBN 8120805674), 109-110.
 3. ↑ Apte, 887
 4. ↑ Over de geopenbaarde aard van de werken zei de Duitse indoloog Max Muller in een inleidende lezing over de oorsprong van de Veda's voor Europeanen in 1865:

  "In geen enkel land, geloof ik, is de theorie van openbaring zo minutieus uitgewerkt als in India. De naam voor openbaring in het Sanskriet is Sruti, wat horen betekent; en deze titel onderscheidde de Vedische hymnes en, op een later tijdstip, de Brahmanas ook uit alle andere werken, die hoe heilig en gezaghebbend ook voor de Hindoe-geest zijn, zijn ze gecomponeerd door menselijke auteurs. De wetten van Manu zijn bijvoorbeeld geen openbaring; ze zijn geen Sruti, maar alleen Smriti, wat betekent herinnering aan traditie. Als deze wetten of enig ander werk van autoriteit op enig punt kan worden bewezen in strijd te zijn met een enkele passage van de Veda, wordt hun autoriteit onmiddellijk teniet gedaan. Volgens de orthodoxe opvattingen van Indiase theologen, geen enkele lijn van de Veda was het werk van menselijke auteurs. De hele Veda is op de een of andere manier het werk van de Godheid, en zelfs degenen die het zagen werden niet verondersteld gewone stervelingen te zijn, maar wezens die boven het niveau van de gemeenschappelijke mensheid waren verheven en daar minder aansprakelijk vertoon fouten in de ontvangst van geopenbaarde waarheid. De opvattingen die de orthodoxe theologen van India koesteren, zijn veel korter en uitgebreider dan die van de meest extreme voorstanders van verbale inspiratie in Europa. Het menselijke element, genaamd paurusheyatva in het Sanskriet, wordt uit elke hoek of schuilplaats verdreven, en zoals de Veda wordt verondersteld te hebben bestaan ​​in de geest van de Godheid vóór het begin der tijden ... "Zie voor citaat:" Chips from a German Workshop "door Max Muller, Oxford University Press, 1867 - Hoofdstuk 1: "Lezing over de Veda's of de heilige boeken van de brahmanen, afgeleverd in Leeds, 1865," 17-18.

 5. ↑ Gavin Flood. 1996. Een inleiding tot het hindoeïsme. (Cambridge University Press, ISBN 0521438780), 82
 6. ↑ Voor geschreven teksten in de tweede eeuw v.G.T. zie: Michael Witzel, "Vedas and Upaniṣads," in: Flood, 2003, 69; Voor compositie en mondelinge overdracht gedurende "vele honderden jaren" voordat ze worden opgeschreven, zie: Burjor Avari. 2007. India: The Ancient Past. (Londen: Routledge, ISBN 978-0415356169), 76.
 7. ↑ Witzel, 68
 8. ↑ Monier-Williams. 2006. Sanskriet woordenboek Monier-Williams. (Nataraj Books, ISBN 1881338584), 1015; Apte, 856
 9. ↑ Axel Michaels, 2004. Hindoeïsme: verleden en heden. (Princeton University Press, ISBN 0691089531), 51.
 10. ↑ Witzel, 69.
 11. ↑ 37.575 zijn Rigvedisch. Van de resterende verschijnen 34.857 in de andere drie samhitas en 16.405 zijn alleen bekend van Brahmanas, Upanishads of Sutras)
 12. ↑ Michaels, 2004, 51.
 13. ↑ Witzel, 69.
 14. ↑ Zie Witzel, 100-101 voor een tabel met alle Vedische teksten.
 15. Vishnu Purana, vertaling door Horace Hayman Wilson. Ch IV, 1840. Ontvangen 16 augustus 2007.
 16. ↑ Radhakrishnan en Moore, 3; Witzel, 68
 17. ↑ Het boek Barbara A. Holdrege, (1995). Veda en Torah. (SUNY Press. ISBN 0791416399), 7
 18. ↑ Voor Rig Veda als de "oudste significante bestaande Indiase tekst" zie: Avari, 2007, 77.
 19. ↑ Voor karakterisering van inhoud en vermeldingen van goden waaronder Agni, Indra, Varuna en Surya, zie: Avari, 2007, 77.
 20. ↑ Voor een samenstelling van meer dan 500 jaar uit 1400 v.Chr. tot 900 v.G.T., zie: Avari, 2007, 77.
 21. ↑ F. Max Müller. India: wat kan het ons leren: een cursus lezingen gegeven vóór de universiteit van Cambridge. (World Treasures of the Library of Congress), Begin door Irene U. Chambers, Michael S. Roth.
 22. ↑ Witzel, 68.
 23. ↑ Robert Drews. 2004. Early Riders: Het begin van bereden oorlogsvoering in Azië en Europa. (New York: Routledge), 50
 24. ↑ Apte, 981.
 25. ↑ Michaels, 2004, 51.
 26. ↑ Voor in totaal 1875 verzen, zie nummering in Ralph T. H. Griffith-editie. Griffiths inleiding vermeldt de recensiegeschiedenis voor zijn tekst. Herhalingen kunnen worden gevonden door de kruisindex te raadplegen in Griffith 491-499.
 27. ↑ Apte, 271.
 28. ↑ Apte, 37.
 29. ↑ Mayrhofer, EWAia I.60
 30. ↑ Michaels, 2004, 56.
 31. ↑ Flood, 1996, 37.
 32. ↑ Michaels, 2004, 56.
 33. ↑ Vloed, 36.
 34. ↑ Radhakrishnan en Moore, 3.
 35. ↑ Zaehner, 1966, vii.
 36. ↑ Vloed, 222.
 37. ↑ Vloed, 42.
 38. ↑ Monier-Williams, 2006, 1016.veda-bija, Williams Sanskrit English Dictionary. Ontvangen 16 augustus 2007.
 39. ↑ Apte, 387.
 40. ↑ Monier-Williams, 2006, 207. upa-Vidh, Williams Sanskrit English Dictionary. Bezocht op 5 april 2007.

Referenties

Overzichten
 • Gonda, J. 1975. Vedische literatuur: Saṃhitās en Brāhmaṇas. A History of Indian literatuur, Vol. 1. Veda en Upanishads. ISBN 9783447016032.
 • Santucci, J. A. 1976. Een overzicht van Vedische literatuur. Scholars Press voor de American Academy of Religion.
 • Shrava, S. 1977. Een uitgebreide geschiedenis van Vedische literatuur - Brahmana en Aranyaka Works. Pranava Prakashan.
concordanties
 • Bandhu, Vishva; Bhim Dev, S. Bhaskaran Nair, eds. 1963-1965. Vaidika-Pāda-Nukrama-Koṣa: Een vedische woordconcordantie. Vishveshvaranand Vedic Research Institute, Hoshiarpur, (1963-1965) herziene editie 1973-1976.
 • Bloomfield, M. 1907. Een vedische concordantie. Cambridge, MA: Harvard University.
anderen
 • Apte, Vaman Shivram. 1965. Het praktische Sanskriet woordenboek, 4e herziene en uitgebreide ed., Delhi: Motilal Banarsidass, ISBN 8120805674.
 • Avari, Burjor. 2007. India: The Ancient Past. Londen: Routledge, ISBN 978-0415356169
 • Flood, Gavin. 1996. Een inleiding tot het hindoeïsme. Cambridge University Press, ISBN 0521438780
 • Flood, Gavin, ed. 2003. De Blackwell Companion to Hinduism. Malden, MA: Blackwell, ISBN 1405132515
 • Michaels, Axel. 2004. Hindoeïsme: verleden en heden. Princeton University Press, ISBN 0691089531
 • Monier-Williams, Monier, ed. 2006. Sanskriet woordenboek Monier-Williams. Nataraj Books, ISBN 1881338584.
 • Radhakrishnan, Sarvepalli; Charles A. Moore, ed. 1957. Een bronboek in de Indiase filosofie, 12e ed. Princeton University Press, ISBN 0691019584.
 • Zaehner, R.C. 196

  Pin
  Send
  Share
  Send