Ik wil alles weten

Vitamine B6

Pin
Send
Share
Send


Het volgende is de lijst van aanbevolen dagelijkse hoeveelheden (ADH), adequate inname (met asterisk) en aanvaardbare bovenste inname (UL's) volgens het Institute of Medicine (IOM 2001). Het bovenste inname-niveau verwijst naar het maximale niveau dat waarschijnlijk geen bedreiging voor schadelijke effecten vormt.

Life Stage Group ADH / AI * ULzuigelingen
0-6 maanden
7-12 maanden (mg / dag)
0.1*
0,3 * (mg / dag)
ND
NDKinderen
1-3 jr
4-8 jaar
0.5
0.6
30
40mannetjes
9-13 jaar
14-18 jaar
19-50 jaar
50-> 70 jaar
1.0
1.3
1.3
1.7
60
80
100
100vrouwtjes
9-13 jaar
13-18 jaar
19-50 jaar
50-> 70 jaar
1.0
1.2
1.3
1.5
60
80
100
100Zwangerschap
<18 jaar
19-50 jaar
1.9
1.9
80
100het zogen
<18 jaar
19-50 jaar
2.0
2.0
80
100

Functies

Vitamine B6, in de vorm van pyridoxaal fosfaat, is betrokken bij vele aspecten van het metabolisme van macronutriënten, synthese van neurotransmitters, histamine-synthese, synthese en functie van hemoglobine en genexpressie. De primaire rol van vitamine B6, opnieuw uitgevoerd door de actieve vorm pyridoxaal fosfaat, is om te werken als een co-enzym voor vele andere enzymen in het lichaam die voornamelijk betrokken zijn bij het metabolisme. Pyridoxalfosfaat dient in het algemeen als co-enzym voor veel reacties en kan decarboxylatie, transaminatie, racemisatie, eliminatie, vervanging en beta-groep interconversiereacties helpen vergemakkelijken (Combs 2008).

Vitamine B6 is betrokken bij de volgende metabole processen:

 • Aminozuur-, glucose- en lipidenmetabolisme
 • Synthese van neurotransmitters
 • Histamine synthese
 • Synthese en functie van hemoglobine
 • Genexpressie

Aminozuurmetabolisme

Pyridoxaal fosfaat is betrokken bij bijna alle aminozuurmetabolisme, van synthese tot afbraak.

 • Transaminering. Transaminase-enzymen die nodig zijn om aminozuren af ​​te breken, zijn afhankelijk van de aanwezigheid van pyridoxaal fosfaat. De juiste activiteit van deze enzymen is cruciaal voor het proces van het verplaatsen van aminegroepen van het ene aminozuur naar het andere.
 • Transsulfureringsroute. Pyridoxaal fosfaat is een co-enzym dat nodig is voor de juiste werking van de enzymen cystathioninesynthase en cystathionase. Deze enzymen werken om methionine om te zetten in cysteïne.
 • Selenoaminozuurmetabolisme. Selenomethionine is de primaire voedingsvorm van selenium. Pyridoxaal fosfaat is nodig als cofactor voor de enzymen waarmee selenium uit de voedingsvorm kan worden gebruikt. Pyridoxalfosfaat speelt ook een co-factor bij het vrijmaken van selenium uit selenohomocysteïne om waterstofselenide te produceren. Dit waterstofselenide kan vervolgens worden gebruikt om selenium in selenoproteïnen op te nemen (Combs 2008).
 • Conversie van tryptofaan naar niacine. Vitamine B6 is ook vereist voor de omzetting van tryptofaan in niacine en lage vitamine B6 status beïnvloedt deze conversie (Combs 2008).

PLP wordt ook gebruikt om fysiologisch actieve aminen te maken door decarboxylering van aminozuren. Enkele opmerkelijke voorbeelden hiervan zijn: histadine tot histamine, tryptofaan tot serotonine, glutamaat tot GABA (gamma-aminoboterzuur) en dihydroxyfenylalanine tot dopamine.

Gluconeogenesis

Vitamine B6 speelt ook een rol bij gluconeogenese. Pyridoxal fosfaat kan transaminatiereacties katalyseren die essentieel zijn voor het leveren van aminozuren als substraat voor gluconeogenese. Ook vitamine B6 is een vereist co-enzym van glycogeenfosforylase (Combs 2008), het enzym dat nodig is om glycogenolyse te laten optreden.

Lipidenmetabolisme

Vitamine B6 is een essentiële component van enzymen die de biosynthese van sfingolipiden vergemakkelijken (Combs 2008). In het bijzonder vereist de synthese van ceramide PLP. In deze reactie wordt serine gedecarboxyleerd en gecombineerd met palmitoyl-CoA om sfinganine te vormen, dat wordt gecombineerd met een vetacyl CoA om dihydroceramide te vormen. Dihydroceramide wordt vervolgens verder onverzadigd om ceramide te vormen. Bovendien is de afbraak van sfingolipiden ook afhankelijk van vitamine B6 omdat S1P Lyase, het enzym dat verantwoordelijk is voor het afbreken van sfingosine-1-fosfaat, ook PLP-afhankelijk is.

Neurotransmitter, histamine en hemoglobinesynthese

 • Neurotransmitters. Pyridoxale fosfaat-afhankelijke enzymen spelen een rol in de biosynthese van vier belangrijke neurotranmsitters: serotonine, epinefrine, noradrenaline en gamma-aminoboterzuur (Combs 2008).
 • Histamine. Pyridoxaal fosfaat is betrokken bij het metabolisme van histamine (Combs 2008).
 • Heemsynthese en hemoglobine-actie. Pyridoxal fosfaat helpt bij de synthese van heem en kan ook binden aan twee plaatsen op hemoglobine om de zuurstofbinding van hemoglobine te verbeteren (Combs 2008).

Genexpressie

Pyridoxaal fosfaat is betrokken bij het verhogen of verlagen van de expressie van bepaalde genen. Verhoogde intracellulaire niveaus van de vitamine zullen leiden tot een afname van de transcriptie van glucocorticoïde hormonen. Ook vitamine B6 tekort zal leiden tot de verhoogde expressie van albumine mRNA. Ook zal pyridoxaal fosfaat de genexpressie van glycoproteïne IIb beïnvloeden door interactie met verschillende transcriptiefactoren. Het resultaat is remming van bloedplaatjesaggregatie (Combs 2008).

Tekortkomingen

Omdat veel voedingsmiddelen vitamine B bevatten6, ernstige vitamine B6 tekort is zeldzaam (Brody 2004), hoewel milde tekortkomingen vaak voorkomen, ondanks de lage dagelijkse behoefte (Turner en Frey 2005). Een tekort aan vitamine B6 is relatief ongewoon en komt vaak voor in combinatie met andere vitamines van het B-complex. Ouderen en alcoholisten hebben een verhoogd risico op vitamine B6 tekort, evenals andere tekortkomingen in de micronutriënten (Bowman en Russell 2006). Aangezien goede bronnen vlees, vis, zuivel en eieren zijn, zijn veganisten een van de risicogroepen voor een tekort en wordt een uitgebalanceerd vitamine B-supplement aangemoedigd om een ​​tekort te voorkomen (Turner en Frey 2005). Degenen die anticonceptiepillen gebruiken, vormen ook een risico op abnormaal lage niveaus (Turner en Frey 2005), evenals het nemen van bepaalde medicijnen (hydrolazine, penicillamine) of gevallen van bepaalde genetische aandoeningen (Brody 2004).

Het klassieke klinische syndroom voor B6-tekort is een seborrheic-dermatitisachtige uitbarsting, atrofische glossitis met ulceratie, hoekige cheilitis, conjunctivitis, intertrigo en neurologische symptomen van slaperigheid, verwarring en neuropathie (James et al. 2006).

Terwijl ernstige vitamine B6 tekort leidt tot dermatologische en neurologische veranderingen, minder ernstige gevallen aanwezig met metabole laesies geassocieerd met onvoldoende activiteiten van het co-enzym pyridoxaal fosfaat. De meest prominente van de laesies is te wijten aan verminderde tryptofaan-niacineconversie. Dit kan worden gedetecteerd op basis van urinaire excretie van xanthureninezuur na een orale tryptofaanbelasting. Vitamine B6 tekort kan ook het gevolg zijn van verminderde overzwavel van methionine naar cysteïne. De pyridoxale fosfaat-afhankelijke transaminasen en glycogeenfosforylase geven de vitamine zijn rol in gluconeogenese, dus ontneming van vitamine B6 resulteert in verminderde glucosetolerantie (Combs 2008).

Toxiciteit

Het Institute of Medicine (IOM 2001) merkt op dat "geen nadelige effecten geassocieerd met vitamine B6 van voedsel zijn gemeld. Dit betekent niet dat er geen potentieel is voor nadelige effecten als gevolg van hoge innames. Omdat gegevens over de schadelijke effecten van vitamine B6 beperkt zijn, is voorzichtigheid geboden. Zintuiglijke neuropathie is ontstaan ​​door hoge inname van aanvullende vormen. "

Supplementen die leiden tot een overdosis pyridoxine kunnen een tijdelijke verzachting van bepaalde zenuwen veroorzaken, zoals de proprioceptoire zenuwen, waardoor een gevoel van uittreding ontstaat dat gepaard gaat met het verlies van proprioceptie. Deze voorwaarde is omkeerbaar wanneer de suppletie wordt gestopt (NIH 2008).

Omdat bijwerkingen alleen zijn gedocumenteerd uit vitamine B6 supplementen en nooit uit voedselbronnen, dit artikel bespreekt alleen de veiligheid van de aanvullende vorm van vitamine B6 (Pyridoxine). Hoewel vitamine B6 is een in water oplosbare vitamine en wordt uitgescheiden in de urine. Zeer hoge doses pyridoxine gedurende lange tijd kunnen leiden tot pijnlijke neurologische symptomen die bekend staan ​​als sensorische neuropathie. Symptomen zijn onder meer pijn en gevoelloosheid van de ledematen en in ernstige gevallen moeite met lopen. Zintuiglijke neuropathie ontwikkelt zich doorgaans bij doses pyridoxine van meer dan 1.000 milligram (mg) per dag. Er zijn echter enkele casusrapporten geweest van personen die sensorische neuropathieën ontwikkelden in doses van minder dan 500 mg per dag gedurende een periode van maanden. Geen van de studies, waarin een objectief neurologisch onderzoek werd uitgevoerd, vond bewijs van sensorische zenuwbeschadiging bij inname van pyridoxine onder 200 mg / dag. Om zintuiglijke neuropathie bij vrijwel alle personen te voorkomen, heeft het Food and Nutrition Board van het Institute of Medicine het aanvaardbare bovenste inname niveau (UL) voor pyridoxine vastgesteld op 100 mg / dag voor volwassenen. Omdat placebo-gecontroleerde onderzoeken over het algemeen geen therapeutische voordelen van hoge doses pyridoxine hebben aangetoond, is er weinig reden om de UL van 100 mg / dag te overschrijden. Studies hebben echter aangetoond dat in het geval van personen met de diagnose autisme, hoge doses vitamine B6 gegeven met magnesium kan gunstig zijn (Pfeiffer et al. 1998).

Preventieve rollen en therapeutisch gebruik

Vitamine B6 wordt beschouwd als therapeutisch te gebruiken in termen van een kalmerend effect op het zenuwstelsel en mogelijk verlichting van slapeloosheid door het verhogen van serotonineniveaus in de hersenen. Er zijn ook aanwijzingen dat vitamine B6 vermindert misselijkheid voor sommige vrouwen die ochtendmisselijkheid ervaren en heeft geen schadelijke gevolgen voor de foetus. Het wordt ook gebruikt om het risico op hartaandoeningen te verminderen door het verlagen van homocysteïne niveaus (Turner en Frey 2004).

Minstens één vooronderzoek heeft aangetoond dat deze vitamine de levendigheid van dromen of het vermogen om dromen te herinneren kan verhogen. Er wordt gedacht dat dit effect te wijten kan zijn aan de rol die deze vitamine speelt bij de omzetting van tryptofaan in serotonine (Ebben et al. 2002).

Voedingssupplementen met hoge dosis vitamine B6 en magnesium beweert de symptomen van autisme te verlichten en is een van de meest populaire aanvullende en alternatieve geneeswijzen voor autisme. Drie kleine gerandomiseerde gecontroleerde studies hebben deze therapie bestudeerd; de kleinste (met 8 personen) vond een verbeterd verbaal IQ in de behandelingsgroep en de andere twee (met respectievelijk 10 en 15 personen) vonden geen significant verschil. De bijwerkingen op de korte termijn lijken mild, maar er kunnen significante bijwerkingen op de lange termijn zijn van perifere neuropathie (Angley et al. 2007). Sommige studies suggereren dat de B6-magnesium combinatie ook kan helpen bij aandachtstekortstoornis, onder vermelding van verbeteringen in hyperactiviteit, hyperemotiviteit / agressiviteit en verbeterde aandacht op school (Mousain-Bosc et al. 2006).

Referenties

 • Angley, M., S. Semple, C. Hewton, F. Paterson en R. McKinnon. 2007. Kinderen en autisme. Deel 2: Management met gratis medicijnen en dieetinterventies. Aust Fam Arts 36 (10): 827-30. PMID 17925903. Ontvangen 11 december 2008.
 • Bender, D. A. en A. E. Bender. 2005. Een woordenboek van voedsel en voeding. New York: Oxford University Press. ISBN 0198609612.
 • Bowman, B. A. en R. M. Russell. Huidige kennis in voeding, 9e editie. Washington, DC: International Life Sciences Institute. ISBN 9781578811984.
 • Brody, T. 2004. Vitamine B6 tekort. Pagina's 3513-3515 in J. L. Longe, The Gale Encyclopedia of Medicine, volume 5. Detroit: Gale Grou / Thomson Learning. ISBN 0787654949.
 • Combs, G. F. 2008. The Vitamins: Fundamentele aspecten in voeding en gezondheid. San Diego: Elsevier. ISBN 9780121834937.
 • Ebben, M., A. Lequerica en A. Spielman. 2002. Effecten van pyridoxine op dromen: een vooronderzoek. Perceptuele en motorische vaardigheden 94(1): 135-140.
 • Institute of Medicine (IOM) van de National Academies, Food and Nutrition Board. 2001. Dagelijkse referentie-innames: Vitaminen. Nationale Academie van Wetenschappen. Ontvangen op 11 december 2008.
 • James, W. D., T. G. Berger, D. M. Elston en R. B. Odom. 2006. Andrews 'Diseases of the Skin: Clinical Dermatology, 10e editie. Philadelphia: Saunders Elsevier. ISBN 0721629210.
 • McCormick, D. B. 2006. Vitamine B6 In B. A. Bowman en R. M. Russell, (eds.), Huidige kennis in voeding, 9e editie, vol. 2. Washington, D.C .: International Life Sciences Institute. ISBN 9781578811984.
 • Mousain-Bosc, M., M. Roche, A. Polge, D. Pradal-Prat, J. Rapin en J. P. Bali. 2006. Verbetering van neuro-gedragsstoornissen bij kinderen aangevuld met magnesium-vitamine B6. I. Aandachtstekortstoornissen met hyperactiviteit. Magnes Res. 19 (1): 46-52. PMID: 16846100.
 • National Institutes of Health (NIH), Bureau voor voedingssupplementen. 2008. Voedingssupplement Fact Sheet: Vitamine B6. National Institutes of Health. Ontvangen op 11 december 2008.
 • Pfeiffer, S. I., J. Norton, L. Nelson en S. Shott. 1995. Werkzaamheid van vitamine B6 en magnesium bij de behandeling van autisme: een methodologisch overzicht en samenvatting van de resultaten. J Autisme Dev Disord. 25 (5): 481-93. Reageren in J Autisme Dev Disord. 28 (1998, nummer 6): 580-1. Ontvangen op 11 december 2008.
 • Rowland, B. en R. J. Frey. 2005. Vitamine B6. In J. L. Longe, The Gale Encyclopedia of Alternative Medicine. Farmington Hills, Mich: Thomson / Gale. ISBN 0787693960.

Bekijk de video: Consumentenbond: boycot vitaminepillen met teveel B6 (Augustus 2021).

Pin
Send
Share
Send