Pin
Send
Share
Send


Geb (ook gespeld Seben Keb) was een belangrijk lid van de Ennead, het pantheon van goden vereerd in het oude Neder-Egypte. Geb vertegenwoordigde de aarde en haar vruchtbaarheid en werd na verloop van tijd geassocieerd met rituelen rond dood en wedergeboorte, gezien het feit dat hij de laatste rustplaats was van alle levende wezens. In deze gedaante was hij het meest prominent in de Egyptische religieuze praktijk, omdat een groot deel van de Egyptische praktische theologie zich richtte op begrafenisrituelen. Gezien de nadruk van de oude Egyptenaren op het hiernamaals, gaven ze Geb een vooraanstaande plaats in hun rituelen waarbij de dood en wedergeboorte betrokken waren. Bovendien kreeg hij de vierde generatie goden, waaronder Osiris, Isis, Set en Nephthys, vader (met zijn vrouw Nut (de lucht)), die belangrijk werd in de latere Egyptische mythologie.

Geb in een Egyptische context

Als Egyptische god, behoorde Geb tot een complex religieus, mythologisch en kosmologisch geloofssysteem ontwikkeld in het stroomgebied van de Nijl van de vroegste prehistorie tot 525 v.Chr.1 Inderdaad, het was tijdens deze relatief late periode in de Egyptische culturele ontwikkeling, een tijd waarin ze voor het eerst voelden dat hun overtuigingen werden bedreigd door buitenlanders, dat veel van hun mythen, legendes en religieuze overtuigingen voor het eerst werden vastgelegd.2 De culten binnen dit kader, waarvan de overtuigingen de mythen omvatten die we voor ons hebben, waren over het algemeen redelijk gelokaliseerde fenomenen, met verschillende goden die de ereplaats hebben in verschillende gemeenschappen.3 Ondanks deze schijnbaar onbeperkte diversiteit waren de goden (in tegenstelling tot die in veel andere pantheons) echter relatief slecht gedefinieerd. Zoals Frankfort opmerkt: 'de Egyptische goden zijn onvolmaakt als individu. Als we twee van hen vergelijken ... vinden we niet twee personages, maar twee sets functies en emblemen ... De hymnes en gebeden gericht aan deze goden verschillen alleen in de gebruikte epithetten en attributen. Er is geen hint dat de hymnes gericht waren op personen met een verschillend karakter. '4 Een reden hiervoor was het onbetwistbare feit dat de Egyptische goden als volkomen immanental werden gezien - zij vertegenwoordigden (en waren continu met) specifieke, afzonderlijke elementen van de natuurlijke wereld.5 Dus degenen die personages en mythologieën ontwikkelden, waren over het algemeen vrij draagbaar, omdat ze hun discrete vormen konden behouden zonder zich te bemoeien met de verschillende culten die al elders in de praktijk waren. Deze flexibiliteit was ook wat de ontwikkeling van multipartiete cultussen mogelijk maakte (d.w.z. de cultus van Amun-Re, die de domeinen van Amun en Re verenigde), omdat de invloedssferen van deze verschillende godheden vaak complementair waren.6

Het wereldbeeld dat is ontstaan ​​door de oude Egyptische religie was uniek geschikt voor (en gedefinieerd door) de geografische en calendrische realiteit van het leven van zijn gelovigen. In tegenstelling tot de overtuigingen van de Hebreeën, Mesopotamiërs en anderen binnen hun culturele sfeer, beschouwden de Egyptenaren zowel geschiedenis als kosmologie als goed geordend, cyclisch en betrouwbaar. Dientengevolge werden alle veranderingen geïnterpreteerd als ofwel onbeduidende afwijkingen van het kosmische plan of cyclische transformaties die het vereiste.7 Het belangrijkste resultaat van dit perspectief, in termen van de religieuze verbeelding, was het verminderen van de relevantie van het heden, aangezien de hele geschiedenis (wanneer cyclisch opgevat) uiteindelijk werd gedefinieerd tijdens de schepping van de kosmos. De enige andere aporia in een dergelijk begrip is de dood, die een radicale breuk met continuïteit lijkt te bieden. Om de integriteit van dit wereldbeeld te behouden, werd een ingewikkeld systeem van praktijken en overtuigingen (inclusief de uitgebreide mythische geografieën van het hiernamaals, teksten die morele begeleiding bieden (voor dit en het volgende leven) en rituelen ontworpen om het transport naar het hiernamaals te vergemakkelijken) ontwikkeld , wiens primaire doel was om de eindeloze voortzetting van het bestaan ​​te benadrukken.8 Gezien deze twee culturele foci, is het begrijpelijk dat de verhalen die in dit mythologische corpus werden vastgelegd, meestal scheppingsverslagen waren of afbeeldingen van de dodenwereld, met een speciale focus op de relatie tussen de goden en hun menselijke constituenten.

Geb was een van de oudste goden in het Egyptische pantheon, wiens centrale plaats werd bevestigd door zowel zijn plaats in de kosmos (als de vruchtbare aarde die het leven van de vroege Egyptenaren in stand hield) als zijn plaats in het mythische corpus (als de vader van zulke duidelijk belangrijke goden als Osiris, Isis en Set). Hij werd vooral vereerd in Neder-Egypte, vooral in het gebied rond Heliopolis, en was lid van het Enneadic Pantheon.

Mythologische rekeningen

Kenschetsing

In de vroege Egyptische mythologie Geb werd vereerd als de personificatie van de aarde, wiens naam letterlijk vertaald kon worden als 'aarde' of 'grond'. In feite werd zijn gerommel, chtonische gelach gezien als de oorzaak van aardbevingen 9 Hij werd beschouwd als de kleinzoon van de oorspronkelijke schepper Atum,10 de zoon van de oerelementen Tefnut (vocht) en Shu (droogheid), de echtgenoot van Nut (de lucht) en de vader van vier jonge (en mythisch centrale) goden-Osiris, Set, Isis en Nephthys.

Na verloop van tijd werd de hiëroglief die in zijn naam werd gebruikt geassocieerd met het bewoonbare land van Egypte, en dus met vegetatie en vruchtbaarheid. Gezien de immanental identificatie tussen de god en de fysieke substantie van de aarde, werd deze associatie in zeer concrete termen begrepen: er werd gezegd dat gerst op zijn ribben groeide, zijn iconische afbeeldingen waren vaak groen gekleurd (die vegetatie vertegenwoordigde) of waren bedekt met de glyph wat "vruchtbaar" betekent. Alle dingen op deze wereld, of ze nu dierlijk, plantaardig of mineraal waren, werden beschreven als 'op de rug van Geb.'11 Evenzo betekende het karakter van Geb (als een antropomorfisering van de aarde) ook dat hij een onderdeel was van de Egyptische begrafenispraktijk, omdat de doden letterlijk door zijn begrafenis naar zijn boezem werden teruggebracht. Deze correspondentie, en de relevantie ervan voor oude religieuze praktijken, wordt hieronder besproken.

Ten slotte werd Geb beschouwd als een van de oorspronkelijke heersers van de natuurlijke wereld, die zorgde voor de regelmatige en systematische werking van de kosmos. In sommige archaïsche verslagen werd hij beschreven als regerend in samenspraak met de andere leden van de Ennead, hoewel dergelijke modellen van egalitair leiderschap ongunstig raakten met de opkomst en consolidatie van het Egyptische monarchische systeem.12 In latere versies werd hij aangesteld als de opvolger van de zonnegod, die zich realiseerde dat (nadat hij zich naar de hemel had teruggetrokken) iemand de wereld zou moeten verdedigen tegen de duisternis en chaos van Apep.13 In een latere, sycretische versie van het opvolgingsverhaal, werd Geb beschreven als de troon van zijn vader (Shu) opeisen en zijn moeder (Tefnut) als zijn belangrijkste partner nemen. Dit vormt een expliciete parallel met het Griekse verslag dat de opstand van Cronus tegen zijn vader, Uranus, beschrijft.14 Ongeacht de specifieke kenmerken van het account, blijft het karakter van Geb sterk verbonden met heerschappij. Zoals Wilkinson samenvat: 'de Egyptische koning zelf werd de' erfgenaam van Geb 'genoemd en zou op de' zetel van Geb 'zitten. De god was dus betrokken bij de overdracht van het koningschap en in het mythische verhaal dat bekend staat als de' Beweringen van Horus en Seth '(bewaard in de twintigste-dynastie Papyrus Chester Beatty I), het is Geb die optreedt als de president-rechter bij het bepalen van de rechtmatige erfgenaam van de troon. Deze rol van ondersteuning voor de koning is al aanwezig al in de Piramideteksten waar Geb de koning kampeert als Horus over Seth. "15

Creatie accounts

De rol van Geb (de aarde) en Nut (de lucht) in de vroege mythische kosmos wordt beschreven in de typisch "concrete" stijl van de Egyptische mythologie. De twee goden werden namelijk geacht betrokken te zijn bij een eeuwige daad van copulatie, waarin Nut haar vier voorbeeldige kinderen (Osiris, Isis, Set en Nephthys) kwam verwekken. De omhelzing van de twee godheden was echter zo gepassioneerd dat er letterlijk geen ruimte tussen hen was, wat betekende dat er niets anders kon bestaan. Dientengevolge was het voor Shu (lucht) nodig om te bemiddelen, met geweld de Nut van haar geliefde weg te tillen en haar op afstand te houden. Deze scheiding zorgde voor de geboorte van de volgende generatie goden en voor de uiteindelijke bloei van de aarde. Dientengevolge, bevatten vele afbeeldingen van de twee goden Geb liggend liggend onder het gewelfde lichaam van Nut, die op zijn plaats wordt gehouden door Shu - de aardgod wordt vaak gezien tevergeefs reikend naar zijn vroegere geliefde met zijn armen en / of zijn rechte fallus . 16

Geb en Nut werden ook gezien als de oorsprong van het Grote Ei, waaruit de zonnegod (in de vorm van een feniks) werd geboren. Als gevolg van deze mythe (en waarschijnlijk te wijten aan een homofoon in de oorspronkelijke taal), werd Geb geassocieerd met ganzen en werd het de Geweldige Cackler.17

Geb in Egyptische religie

Gezien het feit dat Geb werd geassocieerd met de aarde (en dus met alle dingen die erin begraven zijn), is het niet verwonderlijk dat hij een prominente rol speelde in het Egyptische begrip van het hiernamaals. De morele doden werden geacht te zijn bevrijd uit zijn aarden greep, terwijl de immorele voorbestemd waren om voor altijd onder de grond te worden begraven.18 Om deze reden wordt hij vaak genoemd in de Pyramid Texts-begrafenisinscripties waarvan het primaire doel was om liturgische uitingen aan de goden te presenteren namens overleden farao's. In dit enorme corpus van teksten wordt de god van de aarde vaker bij naam genoemd dan de meeste andere Egyptische goden.19

De volgende uitspraak maakt bijvoorbeeld gebruik van een aantal elementen uit de mythische karakterisering van Geb, waaronder zijn band met het koningschap, zijn rol als vader van Osiris, zijn aanleg als genezer,20 en de universaliteit van zijn chtonische omhelzing (zoals alle levende wezens uiteindelijk de aarde moeten ingaan). In het volgende citaat moet worden opgemerkt dat elke vermelding van "Osiris N." verwijst naar de ziel van de overledene, omdat alle wezens geïdentificeerd werden met de God van de Doden (Osiris) bij hun vertrek uit het sterfelijke rijk.

Om te zeggen: Geb, zoon van Shu, dit is Osiris N .;
het hart van uw moeder beeft voor u, in uw naam van 'Geb.'
Gij zijt de oudste zoon van Shu, zijn nakomeling.
O Geb, Osiris N. is deze hier;
genees hem, zodat wat er met hem aan de hand is, kan ophouden;
u bent de Grote God, de enige.
Atum heeft u zijn erfenis gegeven; hij heeft u de gehele Ennead gegeven;
zelfs Atum zelf samen met hen. De zoon van zijn oudste zoon (Shu) is verenigd met jou (Geb),
(wanneer) hij u ziet, dat u verheerlijkt bent, dat uw hart groot is (trots).
U bent p'n, in uw naam van "wijze mond", "Erfelijke prins van de goden."
U staat op de aarde; gij oordeelt aan het hoofd van de Ennead;
uw vaders en uw moeders zijn aan hun hoofd; gij zijt krachtiger dan welke god dan ook;
je bent naar Osiris N. gekomen, zodat je hem tegen zijn vijand kunt beschermen.
O Geb, wijze mond, erfelijke prins van de goden, het is uw zoon, Osiris N.
Gij laat uw zoon bij hem wonen; maak uw zoon welvarend met hem;
Gij zijt heer van de gehele aarde;
je bent machtig over de Ennead en zelfs (over) elke god.
Gij zijt machtig; gij wendt alle kwaad van Osiris N af .;
gij zult het niet tot hem doen terugkeren, in uw naam van "Horus die zijn werk niet herhaalt."
U bent de ka van alle goden;
je hebt ze gebracht; u voedt hen; gij laat hen leven.
Maak Osiris N. live.21

Talloze soortgelijke afbeeldingen van de god bestaan ​​in de Piramideteksten.

Een ander aspect van het karakter van Geb, namelijk zijn associatie met de vruchtbaarheid van de aarde, werd ook in de Egyptische begrafenisgebruiken genoemd, met name door het idee dat de godheid jurisdictie bleef uitoefenen over de vruchten van de aarde. Als gevolg hiervan, toen bepaalde soorten begrafenisliturgieën de aardse premies (d.w.z. bier, brood of dierlijke producten) aan de goden aanboden, werden deze in naam van Geb aangeboden ten behoeve van de overledene.22

Ten slotte garandeerde de locatie van Geb binnen de krachtige goddelijke afkomst van Atum, Osiris en Horus ook zijn aanwezigheid in deze begrafenispraktijken. Tijdens de opening van de mondceremonie, die werd gebruikt om zowel mummies als religieuze iconen te heiligen, wordt de ontvanger gezalfd met water en wierook in naam van verschillende goden, waaronder de aardgod:

Het hoofdstuk van de opening van de monding van het standbeeld van Osiris, de koninklijke schriftgeleerde, Hunefer, die moet worden uitgevoerd wanneer zijn gezicht naar het zuiden kijkt, en wanneer het op het zand achter hem is geplaatst. En de Kher-heb zal vier keer tot de Sem priester zeggen terwijl hij om hem heen loopt met vier vazen ​​water: 'U bent zuiver met de reiniging van Horus, en Horus is zuiver met uw reiniging. U bent zuiver met de zuivering van Thoth en Thoth is zuiver met uw zuivering. U bent zuiver met de zuivering van Sep, en Sep is zuiver met uw zuivering. U bent zuiver met de zuivering van Seb Geb en Seb Geb is zuiver met uw zuivering. Zuiver. Zuiver.' Zeg vier keer. 'Wierook is u geofferd van de wierook van Horus, en wierook is geofferd aan Horus van uw wierook. Wierook is u geofferd van de wierook van Thoth, en wierook is geofferd aan Thoth van uw wierook. Wierook is u geofferd van de wierook van Sep, en wierook is geofferd aan Sep van uw wierook. Wierook is u geofferd van de wierook van Seb Geb, en wierook is geofferd aan Seb Geb van uw wierook. '23

Notes

 1. ↑ Deze specifieke "afsluitingsdatum" is gekozen omdat deze overeenkomt met de Perzische verovering van het koninkrijk, die het einde van zijn bestaan ​​markeert als een discrete en (relatief) omschreven culturele sfeer. Inderdaad, aangezien deze periode ook een toestroom van immigranten uit Griekenland zag, was het ook op dit punt dat de Hellenisering van de Egyptische religie begon. Hoewel sommige geleerden suggereren dat zelfs wanneer "deze overtuigingen werden verbouwd door contact met Griekenland, ze in essentie bleven wat ze altijd waren geweest" (Erman, 203), lijkt het nog redelijk om deze tradities, voor zover mogelijk, binnen hun eigen cultureel milieu.
 2. ↑ De vele inscripties, stèle en papyri die het gevolg zijn van deze plotselinge nadruk op het historische nageslacht, leveren veel van het bewijsmateriaal dat door moderne archeologen en Egyptologen wordt gebruikt om de oude Egyptische traditie te benaderen (Pinch, 31-32).
 3. ↑ Deze lokale groeperingen bevatten vaak een bepaald aantal goden en werden vaak opgebouwd rond het onbetwistbare primaire karakter van een scheppergod (Meeks en Meeks-Favard, 34-37).
 4. ↑ Frankfort, 25-26.
 5. ↑ Zivie-Coche, 40-41; Frankfort, 23, 28-29.
 6. ↑ Frankfort, 20-21.
 7. ↑ Assmann, 73-80; Zivie-Coche, 65-67; Breasted stelt dat een bron van deze cyclische tijdlijn de betrouwbare jaarlijkse schommelingen van de Nijl waren (8, 22-24).
 8. ↑ Frankfort, 117-124; Zivie-Coche, 154-166.
 9. ↑ Wilkinson, 105.
 10. ↑ Opgemerkt moet worden dat in verschillende regio's de eer van primogeniture (en van de schepping) bezeten was door verschillende goden: Atum in Neder-Egypte, Amun in Thebe, Ptah in Memphis en Ra in de latere, syncretistische, pan-Egyptische cultus. Zie Frankfort, 20-22, 131; Knijpen, 61-66.
 11. ↑ Knijpen, 66; Budge (1969), Vol. II, 94; Wilkinson, 106.
 12. ↑ Knijpen, 76.
 13. ↑ Ibid., 77. Voor een verslag van de betrokkenheid van Geb bij de binding van Apep (in de onderwereld), zie "De poort van Am-Netu-F: de elfde divisie van de Tuat" opgehaald op 5 november 2007. in The Book of Gates, vertaald door Budge (1905). Ontvangen 16 juli 2007.
 14. ↑ Budge (1969), Vol. II, 100; Knijpen, 76; Wilkinson, 106.
 15. ↑ Wilkinson, 105.
 16. ↑ Knijpen, 64-66, 135; Wilkinson, 106.
 17. ↑ Budge (1969), Vol. II, 95-96.
 18. ↑ Ibid., 95.
 19. ↑ Zoals Wilkinson opmerkt, "is hij een van de meest genoemde goden in de Piramideteksten, waar hij vaak wordt afgewisseld met Re of andere goden die van groot belang waren in Egyptische hiernamaals overtuigingen" (105).
 20. ↑ In het bijzonder werd hij begrepen (in de populaire religie) als een mystiek tegengif voor individuen gestoken door schorpioenen. Een mythe van Isis, vertaald in die van Budge Egyptische magie Op 5 november 2007 teruggevonden. Verwijst naar dit geloof: "Isis sprak toen bepaalde woorden uit van de charme die haar door de god Seb Geb was gegeven om gif weg te houden van haar en zei:" Draai je af, ga weg , trek je terug, o vergif, "het toevoegen van de woorden" Mer-Râ "in de ochtend en" Het ei van de gans verschijnt uit de plataan "in de avond, toen ze zich tot de schorpioenen wendde. Beide zinnen waren talismannen" ( 132). Zie ook Wilkinson, 106.
 21. De piramideteksten (1615a-1623c), 249-250. Online toegankelijk op: sacred-texts.com. Ontvangen 15 juli 2007.
 22. ↑ Zie E. A. Wallis Budge, De liturgie van begrafenisaanbiedingen (1909), 24-25. Online toegankelijk op: sacred-texts.com. Ontvangen 15 juli 2007.
 23. ↑ E. A. Wallis Budge, Egyptische magie, (1901). 202-203. Online toegankelijk op: sacred-texts.com. Ontvangen 15 juli 2007.

Referenties

 • Assmann, januari Op zoek naar God in het oude Egypte. Vertaald door David Lorton. Ithica: Cornell University Press, 2001. ISBN 0801487293.
 • Breasted, James Henry. Ontwikkeling van religie en denken in het oude Egypte. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1986. ISBN 0812210454.
 • Budge, E. A. Wallis (vertaler). Het Egyptische dodenboek. 1895. Op sacred-texts.com. Ontvangen 24 mei 2017.
 • Budge, E. A. Wallis. (vertaler) De Egyptische hemel en hel. 1905. Op sacred-texts.com. Ontvangen 24 mei 2017.
 • Budge, E. A. Wallis. De goden van de Egyptenaren; of, Studies in Egyptian mythology. Een studie in twee delen. New York: Dover Publications, 1969.
 • Budge, E. A. Wallis. (vertaler). Legends of the Gods: De Egyptische teksten. 1912. Op sacred-texts.com. Ontvangen 24 mei 2017.
 • Budge, E. A. Wallis. (vertaler). De Steen van Rosetta. 1893, 1905. Op sacred-texts.com. Ontvangen 24 mei 2017.
 • Dennis, James Teackle (vertaler). De last van Isis. 1910. Op sacred-texts.com. Ontvangen 24 mei 2017.
 • Dunand, Françoise en Christiane Zivie-Coche. Goden en mannen in Egypte: 3000 v.Chr. tot 395 C.E. (Vertaald uit het Frans door David Lorton.) Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004. ISBN 080144165X.
 • Erman, Adolf. Een handboek van Egyptische religie. (Vertaald door A. S. Griffith.) Londen: Archibald Constable, 1907.
 • Frankfort, Henri. Oude Egyptische religie. New York: Harper Torchbooks, 1961. ISBN 0061300772.
 • Griffith, F. Ll. en Thompson, Herbert (vertalers). De Leyden Papyrus. 1904. Op sacred-texts.com. Ontvangen 24 mei 2017.
 • Larson, Martin A. Het verhaal van christelijke oorsprong. 1977. ISBN 0883310902.
 • Meeks, Dimitri en Christine Meeks-Favard. Het dagelijkse leven van de Egyptische goden. (Vertaald uit het Frans door G. M. Goshgarian.) Ithaca, NY: Cornell University Press, 1996. ISBN 0801431158.
 • Mercer, Samuel A. B. (vertaler). De piramideteksten. 1952. Op sacred-texts.com. Ontvangen 24 mei 2017.
 • Knijpen, Geraldine. Handboek van Egyptische mythologie Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2002. ISBN 1576072428.
 • Shafer, Byron E. (ed.). Tempels van het oude Egypte. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997. ISBN 0801433991.
 • Wilkinson, Richard H. De complete goden en godinnen van het oude Egypte. Londen: Thames and Hudson, 2003. ISBN 0500051208.

Pin
Send
Share
Send