Ik wil alles weten

Lev Vygotsky

Pin
Send
Share
Send


Lev Semyonovich Vygotsky (Лев Семенович Выготский) (17 november O.S. 5 november 1896 - 11 juni 1934) was een Sovjet ontwikkelingspsycholoog. Een briljant onderzoeker en theoreticus die jong stierf, Vygotsky staat bekend als de 'Mozart van de psychologie'. Het levenslange doel van Vygotsky was om de marxistische methodologie te gebruiken om psychologische theorieën opnieuw te formuleren in overeenstemming met het marxistische denken, en om sociale en politieke kwesties aan te pakken waarmee de nieuwe natie geconfronteerd werd tijdens haar overgang van feodalisme naar socialisme. Zijn fundamentele inzicht was dat kinderen sociale interactie met volwassenen en oudere kinderen nodig hebben om hun psychologische ontwikkeling te bevorderen. Zijn werk werd echter afgewezen in de Sovjetunie onder leiding van Joseph Stalin en werd pas decennia na zijn dood in het Westen vrijgelaten.

In de tweede helft van de twintigste eeuw werden zijn theorieën alom gerespecteerd en invloedrijk op het gebied van ontwikkelingspsychologie, onderwijs en ontwikkeling van het kind, waardoor het menselijk inzicht werd verbeterd hoe de groei en ontwikkeling van kinderen het best kan worden ondersteund om hun volledige potentieel als volwassen te bereiken mensen.

Biografie

Lev Vygotsky werd geboren werd geboren in Orsha, Wit-Rusland (toen Russisch rijk), in een welgestelde familie van Joodse afkomst, op 17 november (5 november in de Oude Stijl), 1896. Kort na Lev's geboorte werd zijn vader benoemd tot afdeling hoofd van de United Bank of Gomel en het gezin verhuisden naar Gomel, waar Vygotsky zijn jeugd doorbracht. De moeder van Vygotsky was opgeleid tot lerares, maar zag haar prioriteit in het thuis zijn om een ​​stimulerende en verrijkende omgeving voor haar acht kinderen te bieden. Als kind las Vygotsky de Thora. Vygotsky voltooide zijn basisonderwijs thuis bij zijn moeder en een privéleraar en ging vervolgens naar de openbare school voor zijn voortgezet onderwijs. Met een uitzonderlijke leessnelheid en geheugen was hij een uitstekende student in alle vakken op school.

Vygotsky studeerde af op de middelbare school met een gouden medaille op de leeftijd van zeventien. Hij ging naar de Universiteit van Moskou en studeerde aanvankelijk geneeskunde en stapte daarna over op rechten. Vygotsky vervolgde zijn zelfgestuurde studies in de filosofie. Na zijn afstuderen aan de Universiteit van Moskou keerde Vygotsky terug naar Gomel om literatuur en filosofie te onderwijzen. In Gomel trouwde hij met Rosa Smekhova en ze hadden twee dochters. Vygotsky richtte een onderzoekslaboratorium op aan het Teacher's College in Gomel.

In 1924 gaf hij een presentatie op het Tweede All-Russian Psychoneurological Congress in Leningrad. Hij besprak en vergeleek methoden van reflexologisch en psychologisch onderzoek. De presentatie van Vygotsky werd zeer goed ontvangen en hij kreeg een functie aangeboden aan het Psychologisch Instituut van Moskou. In datzelfde jaar verhuisde hij naar Moskou om aan een gevarieerde reeks projecten te werken. In die periode woonde hij in de kelder van het Instituut en kreeg hij de gelegenheid om een ​​grote hoeveelheid gearchiveerde materialen te lezen.

In 1925 voltooide Vygotsky zijn proefschrift over de psychologie van de kunst. Vygotsky zette speciale onderwijsdiensten op in Rusland en reorganiseerde het Psychologisch Instituut van Moskou. Een gebied met hoge prioriteit voor de Vygotski was altijd de psychologie van onderwijs en remediëring, en zijn levenslange interesse in kinderen met leerstoornissen bracht hem ertoe het Laboratorium voor Psychologie voor Abnormale Jeugd in Moskou te vormen. Vygotsky werd ook erkend als leider van een transformationele gedachtegang, die psychologie van een werkveld in een discipline van onderzoek veranderde. Zijn filosofische analyse van de grondslagen van de psychologie in zijn werk, De historische betekenis van de crisis in de psychologie, zag zijn reputatie verder worden verbeterd.

Helaas liep Vygotsky tuberculose op van zijn jongere broer, voor wie hij zorgde, en stierf in 1934, op achtendertigjarige leeftijd. Hij schreef meer dan 180 kranten, waarvan sommige vijftig jaar na zijn dood werden gepubliceerd.

Werk en kernideeën

Wist je dat Lev Vygotsky de "Mozart of Psychology" wordt genoemd

Vygotsky's wetenschappelijk onderzoek kan worden onderverdeeld in drie essentiële gebieden die met elkaar in verband staan ​​en onderling verbonden zijn:

 • Menselijke ontwikkeling: ontwikkeling van een individueel mens. Vygotsky gebruikte de genetische / dialectische / ontwikkelingsmethode bij het verklaren van menselijke groei, het ontwikkelen van theorieën over 'de zone van proximale ontwikkeling' en 'steigers'.
 • Historische culturele theorie, dat wil zeggen de dialectiek van de ontwikkeling van zowel een individu als de mensheid. Vygotsky beweert dat hoger mentaal functioneren in het individu voortkomt uit sociale processen. Hij beweert ook dat menselijke sociale en psychologische processen fundamenteel worden gevormd door culturele hulpmiddelen of middelen van bemiddeling. Hij gebruikt de termen "bemiddeling" en "internalisatie".
 • Ontwikkeling van gedachte en taal in ontogenese en fylogenese, dat wil zeggen op het niveau van individuele ontwikkeling en op het niveau van menselijke ontwikkeling. Hij gebruikt de term 'psychologische hulpmiddelen'. Vygotsky behandelt uiteenlopende onderwerpen als de oorsprong en de ontwikkeling van hogere mentale functies, wetenschapsfilosofie en methodologie van psychologisch onderzoek, de relatie tussen leren en menselijke ontwikkeling, conceptvorming, taal en gedachte, psychologie van kunst, spelen als een psychologisch fenomeen , de studie van leerstoornissen en abnormale menselijke ontwikkeling. In al deze theorieën gebruikt Vygotsky de dialectische benadering als een onderzoeksmethode. Hij duidt ook de dialectiek van deze ontwikkelingen aan.

Het theoretische perspectief van Vygotsky kan het beste worden begrepen in termen van drie algemene thema's die doorheen zijn schrijven lopen:

 1. Gebruik van een genetische of ontwikkelingsmethode
 2. Hoger mentaal functioneren bij het individu komt voort uit sociale processen
 3. Menselijke sociale en psychologische processen worden fundamenteel gevormd door culturele bemiddeling

Menselijke ontwikkeling

Volgens Vygotsky leren kinderen door de resultaten van interacties met volwassenen te internaliseren. Het eerste belangrijke concept dat hij ontwikkelde, is de 'zone van proximale ontwikkeling'.

Zone of Proximal Development (ZPD)

De Zone of Proximal Development (ZPD) verwijst naar de kloof of het verschil tussen de bestaande vaardigheden van een kind en wat hij of zij kan leren onder begeleiding van een volwassene of een meer capabele peer. De proximale (betekenis in de buurt) zone is dus de kloof tussen wat kinderen al kunnen doen en wat ze niet helemaal zelf kunnen bereiken. Vygotsky suggereerde dat interactief leren met volwassenen het meest effectief is om kinderen te helpen deze zone te passeren.

In deze passage beschrijft Vygotsky ZPD:

De meeste psychologische onderzoeken die betrekking hebben op het leren op school, meten de mate van mentale ontwikkeling van het kind door hem bepaalde gestandaardiseerde problemen op te lossen. De problemen die hij zelf kon oplossen, moesten het niveau van zijn mentale ontwikkeling op dat moment aangeven ... We probeerden een andere aanpak. Toen we ontdekten dat de mentale leeftijd van twee kinderen was, laten we zeggen acht, gaven we elk van hen moeilijkere problemen dan hij zelf aan kon en gaven we lichte hulp ... We ontdekten dat één kind, in samenwerking, problemen kon oplossen die waren ontworpen voor twaalf jarigen, terwijl de ander niet verder kon gaan dan problemen bedoeld voor negenjarigen. De discrepantie tussen de mentale leeftijd van een kind aangegeven door de statische test en het niveau dat hij bereikt bij het oplossen van problemen met hulp, is de zone van zijn proximale ontwikkeling (Vygotsky, 1986, p.186-7).

Volgens Vygotsky moeten volwassenen en meer gevorderde leeftijdsgenoten helpen het leerproces van een kind te sturen en te organiseren voordat het kind het kan beheersen en internaliseren. De verantwoordelijkheid voor het sturen en volgen van het leren verschuift naar het kind, omdat, wanneer een volwassene een kind leert om te drijven, de volwassene eerst het kind in het water steunt en vervolgens geleidelijk loslaat terwijl het lichaam van het kind in een horizontale positie ontspant.

De zone van proximale ontwikkeling gebruikt twee niveaus om het vermogen en potentieel van een kind te meten. Het "werkelijke ontwikkelingsniveau" van een kind is wanneer hij of zij zonder hulp aan een taak of probleem kan werken. Dit vormt een basis voor de kennis van het kind en is traditioneel wat wordt beoordeeld en gewaardeerd op scholen. Het "potentiële ontwikkelingsniveau" is het competentieniveau dat een kind kan bereiken wanneer het door een andere persoon wordt begeleid en ondersteund. Dit idee van een belangrijke volwassene die een kind door de ZPD leidt, staat bekend als 'steiger'.

Door te zeggen "tegen de steiger in", wilde Lev Vygotsky de deelname aan leerconferenties structureren om de opkomende vaardigheden van een kind te bevorderen. Steigers kunnen op verschillende manieren worden geleverd: door een mentor, door de objecten of ervaringen van een bepaalde cultuur, of door het verleden dat een kind heeft geleerd. Vygotsky schreef dat de enige goede instructie die is die vooruitloopt op ontwikkeling en deze leidt. Het moet niet zozeer gericht zijn op de gerijpte, maar op de rijping, functies. Het blijft noodzakelijk om de laagste drempel te bepalen waarop instructie kan beginnen, omdat een bepaalde volwassenheid van functies vereist is. Maar ook de bovenste drempel moet worden overwogen: instructie moet op de toekomst zijn gericht, niet op het verleden.

Volgens Vygotsky en zijn aanhangers is de intellectuele ontwikkeling van kinderen een functie van menselijke gemeenschappen in plaats van van individuen.

Psychologie van spelen

Minder bekend, maar een directe correlatie met de ZPD en van het grootste belang voor Vygotsky, was zijn spelconcept. Vygotsky zag spelen als een moment waarop sociale regels in praktijk werden gebracht - een paard zou zich als paard gedragen, ook al was het een stok. Dit soort regels zijn altijd leidend voor het spel van een kind. Vygotsky beschreef ooit eens twee zussen tijdens het avondeten die "speelden" als zussen tijdens het diner. Vygotsky geloofde dat spelen alle ontwikkelingsniveaus in een gecondenseerde vorm bevatte. Daarom was spel voor Vygotsky verwant aan de verbeelding, waarbij een kind zichzelf uitbreidt naar het volgende niveau van zijn of haar normale gedrag, waardoor een zone van proximale ontwikkeling ontstaat. In essentie geloofde Vygotsky dat 'spel de bron van ontwikkeling is'. De speelpsychologie werd later ontwikkeld door Vygotsky's student, Daniil El'konin.

Historisch-culturele ontwikkeling

Het model van Vygotsky wordt de 'sociaal-culturele benadering' genoemd. Voor hem is de ontwikkeling van een kind een direct gevolg van zijn of haar cultuur. Voor Vygotsky was ontwikkeling vooral van toepassing op mentale ontwikkeling, zoals denken, taal, redeneerprocessen en mentale functies. Vygotsky merkte echter op dat deze vaardigheden zich ontwikkelden door sociale interacties met belangrijke mensen in het leven van het kind, met name ouders, maar ook andere volwassenen. Door deze interacties kwam een ​​kind de gewoonten en gedachten van zijn of haar cultuur leren kennen, namelijk spraakpatronen, geschreven taal en andere symbolische kennis die van invloed was op de constructie van zijn of haar kennis door een kind. De specifieke kennis die een kind via deze interacties opdeed, vertegenwoordigde ook de gedeelde kennis van een cultuur. Dit proces wordt "internalisatie" genoemd.

Vygotsky beschreef menselijke cognitieve ontwikkeling als een 'samenwerkingsproces', wat betekent dat het leerproces van individuen plaatsvindt via sociale interacties. Kinderen verwerven cognitieve vaardigheden als onderdeel van hun introductie tot een manier van leven. Gedeelde activiteiten helpen hen de denk- en gedragsmethoden van hun samenleving te internaliseren. Bovendien helpt sociale interactie niet alleen kinderen herinneren, het kan zelfs de sleutel zijn tot geheugenvorming. Naast deze ideeën heeft Vygotsky ook het idee doorgegeven dat cultuur en gemeenschap een beslissende rol spelen in de vroege ontwikkeling.

Ontwikkeling van gedachte en taal

Een andere belangrijke bijdrage die Vygotsky heeft geleverd, betreft de onderlinge relatie tussen taalontwikkeling en denken. Dit concept, onderzocht in het boek van Vygotsky, Gedachte en taal, legt het expliciete en diepgaande verband tussen spraak (zowel stille innerlijke spraak als mondelinge taal) en de ontwikkeling van mentale concepten en cognitief bewustzijn (metacognitie). Het is door innerlijke spraak en mondelinge taal die Vygotski betoogde, dat gedachten en mentale constructies (het intellectuele wezen van een kind) worden gevormd. Het bewuste besef van een kind hiervan en hun indruk op de menselijke psyche bieden een onderliggende theoretische onderbouwing voor dergelijke truismen als:

 • "Als je iets wilt leren, leer het dan aan iemand"
 • "Degene die spreekt, leert"
 • "Ik heb mezelf erin gepraat"
 • De observaties van de noodzaak om 'erover te praten' en 'hardop te denken'.

Nalatenschap

In de Sovjetunie werden de ideeën van Vygotsky grotendeels ontwikkeld onder de vlag van de 'activiteitentheorie', die werd geïntroduceerd en systematisch werd ontwikkeld door Vygotsky's studenten en collega's, zoals Alexei Leont'ev, Pyotr Zinchenko, Daniil El'konin en anderen .

In het Westen was de meeste aandacht in de ontwikkelingspsychologie gericht op het voortdurende werk van Vygotsky's westerse tijdgenoot Jean Piaget. Enige vroege, zij het indirecte, invloed op de groeiende cognitieve wetenschapsgemeenschap in de Verenigde Staten was al duidelijk in de late jaren 1950 en vroege jaren 1960, door het werk van Vygotsky's student en medewerker, Alexander Luria, dat werd gelezen door zulke vroege pioniers van de cognitieve wetenschap als Jerome S. Bruner. Het werk van Vygotsky leek echter vrijwel onbekend tot zijn "herontdekking" in de jaren zestig, toen de interpretatieve vertaling van Gedachte en taal (1934) werd gepubliceerd in het Engels (in 1962; vertaald door A. Kozulin en, as Denken en spreken, in 1987, vertaald door N. Minick). Aan het einde van de jaren zeventig was een werkelijk baanbrekende publicatie de belangrijkste compilatie van Vygotsky's werken die het licht zagen in 1978, onder de kop van Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. De redacteuren (Robert Rieber, et al.) Van Vygotsky's verzamelde werken schreven:

Meer dan zeven decennia na zijn dood blijft het visionaire werk van Vygotsky een diepgaande invloed hebben op de psychologie, sociologie, onderwijs en andere uiteenlopende disciplines. Russische therapeut, geleerde en cultuurtheoreticus ontwikkelden werken op verschillende gebieden: de cultuurhistorische benadering, de rol van taal bij het creëren van de geest, de ontwikkeling van geheugen en perceptie, defectologie (abnormale psychologie / leerstoornissen / speciaal onderwijs), de zone van proximale ontwikkeling. Elke sectie bevat een inzichtelijke inleiding die relevante aspecten van het leven van Vygotsky onderzoekt en de revolutionaire historische context belicht waarin deze geschriften werden bedacht. Samen weerspiegelen ze de studies die hij ten tijde van zijn dood uitvoerde en de baanbrekende klinische observaties die zijn reputatie hebben gemaakt. De hedendaagse lezers van Vygotsky zijn onder de indruk en geïnspireerd door zijn inzichten, zijn optimisme, zijn prescience en zijn menselijkheid. De papieren van Vygotsky zijn relevant voor studenten van ontwikkelingspsychologie, taal, speciaal onderwijs en de geschiedenis van deze vakgebieden.

Tegen de jaren tachtig werd het werk van Vygotsky bekend in de Verenigde Staten, deels als gevolg van de opening van de Sovjetunie vanwege glasnost. Vygotski's werk werd uiterst invloedrijk omdat het een manier bood om de concurrerende noties van rijping te verzoenen, waardoor een kind wordt gezien als een zich ontvouwende bloem die het best in zijn eentje kan worden ontwikkeld, en milieuactivisme, waarin een kind wordt gezien als een ' lege lei "waarop kennis moet worden gegoten.

De ideeën van Vygotsky hebben belangrijke implicaties voor onderwijs en psychologisch testen. Tests die gericht zijn op het leerpotentieel van een kind, vormen een waardevol alternatief voor standaard intelligentietests die beoordelen wat het kind al heeft geleerd. Veel kinderen kunnen profiteren van het soort deskundige begeleiding dat Vygotsky voorschrijft. "Dynamische tests" gebaseerd op de ideeën en theorieën van Vygotsky benadrukken potentieel in plaats van huidige prestaties. In tegenstelling tot traditionele "statische" tests die de huidige mogelijkheden van een kind meten, proberen deze tests de dynamische aard van intelligentie vast te leggen door leerprocessen direct te meten in plaats van via de producten van eerder leren. Dynamische tests bevatten items tot twee jaar boven het huidige competentieniveau van een kind. Examinatoren helpen het kind indien nodig door leidende en oriënterende vragen te stellen, voorbeelden of demonstraties te geven en feedback te geven; dus de test zelf is een leersituatie.

Vygotsky's concept van "steiger" is verder ontwikkeld door psychologen zoals Jerome S. Bruner, in zijn theorieën over cognitieve ontwikkeling en educatie. Ontwikkelingspsychologen die hebben waargenomen hoe ouders de opkomende capaciteiten van hun kind ondersteunen, hebben een aantal stappen geïdentificeerd die bijdragen aan effectieve steigers. Ze benadrukken dat volwassenen het niet alleen kunnen bouwen. Ze moeten het samen met het kind construeren en het kind er doorheen helpen (Bruner, 1982). Deze stappen bestaan ​​uit het volgende:

 1. Interesse opwekken
 2. Vereenvoudig de taak
 3. Steiger de taak zelf
 4. Interpreteer de activiteit
 5. Problemen oplossen
 6. Leer enthousiasme

Werken van Vygotsky worden tegenwoordig ook bestudeerd door taalkundigen met betrekking tot taal en de invloed ervan op de vorming van de perceptie van de werkelijkheid. Zijn werk heeft ook invloed gehad op de theorie van de tweede taalverwerving.

Lev Vygotsky was de 'man van zijn tijdperk'. Hij noemde zichzelf de zoon van de zilveren eeuw. Zeker, zijn werk onthulde een uitzonderlijk analytisch vermogen en een vooruitziende blik. Hij was echter een enthousiast voorstander van de Oktoberrevolutie in Rusland, in 1917, die beide zijn theoretische benadering beïnvloedde en leidde tot zijn ondergang in de Sovjetunie. De meeste van zijn vroege kranten waren gevuld met citaten van Leon Trotsky. In de jaren dertig, toen de stalinistische dogmatische slogans invloedrijker werden en Trotski werd verbannen als een ideologische vijand van het socialisme, werd de situatie van Vygotski politiek ongunstig, zelfs ondraaglijk. Zijn collega's en studenten waren bang hem te verdedigen in zijn pogingen om een ​​marxistische benadering, dat wil zeggen de benadering van Trotsky, te gebruiken bij het aanpakken van sociale en politieke problemen. Dus hoewel Vygotski de Russische revolutie krachtig steunde, geloofde hij dat het socialisme een klassenloze samenleving zou veroorzaken die het sociale conflict en de uitbuiting van het Russische volk zou elimineren, zijn werk werd verstikt en ten slotte twintig jaar verboden in zijn geboorteland Rusland. Bovendien werd het werk van Vygotsky vanwege de Koude Oorlog pas vele decennia na zijn vroegtijdige dood in het Westen beschikbaar gesteld. Zo werd Vygotski, briljante pionier en uitstekende spreker die genoot van de intellectuele stimulans van het publieke debat, verbannen naar duisternis in zijn leven. Niettemin werd zijn werk eindelijk ontdekt en is het wereldwijd gerespecteerd. Zijn schittering, samen met zijn helaas korte leven, bracht de Britse filosoof en wetenschapshistoricus Stephen Toulmin ertoe om naar Vygotsky te verwijzen als de "Mozart of Psychology" (Toulmin, 1978).

Publicaties

The Collected Works van Lev S. Vygotsky in het Engels

 • Deel 1: Problemen van de algemene psychologie. 2005. Springer. ISBN 030642441X
 • Deel 2: De grondbeginselen van defectologie (abnormale psychologie en leerstoornissen). 2002. Springer. ISBN 0306424428
 • Deel 3: Problemen van de theorie en geschiedenis van de psychologie. 1997. Springer. ISBN 0306454882
 • Deel 4: De geschiedenis van de ontwikkeling van hogere mentale functies. 2004. Springer. ISBN 0306456095
 • Deel 5: Kinderpsychologie. 1998. Springer. ISBN 0306457075
 • Deel 6: Wetenschappelijke erfenis. 2003. Springer. ISBN 0306459132

Vygotsky's geschriften chronologisch

 • 1924. Presentatie van het artikel 'Methodologie van reflexologisch en psychologisch onderzoek op het tweede psychoneurologisch congres in Leningrad'.
 • 1925. Doctoraatsthesis, "Psychology of Art: Consciousness as a problem in the psychology of behavior."
 • 1926. Gepubliceerd pedagogische psychologie / onderwijspsychologie.
 • 1927. Historische betekenis van de crisis in de psychologie: een methodologisch onderzoek.
 • 1929. Het probleem van de culturele ontwikkeling van het kind.
 • 1930. De primitieve mens en zijn gedrag, de socialistische verandering van de mens.
 • 1931. Adolescent pedagogie.
 • 1933. Spel en zijn rol in de mentale ontwikkeling van het kind.
 • 1934. Denken en spreken.

Referenties

 • Bruner, J.S. 1982. "De organisatie van actie en de aard van de transactie tussen volwassenen en kinderen." In De analyse van actie. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Cheyne A. en D. Tarulli. 1996. Dialoog, Verschil en de "Derde Stem" in de Zone van Proximale Ontwikkeling. Ontvangen op 30 april 2008.
 • Cole, M. en J. Wersch. 1994. "Beyond The Individual-Social Antimony." In Discussies over Piaget en Vygotsky. Ontvangen op 30 april 2008.
 • Cole, M. 1996. Culturele psychologie: een eenmalige en toekomstige discipline. Cambridge: Belknap Press. ISBN 0674179560
 • Gielen, U.P. en S. Jeshmaridian. 1999. "Lev S. Vygotsky: De man en het tijdperk." In International Journal of Group Tensions. Deel 28, Nummers ¾, p. 273-301.
 • Mooney, C.G. 2000. Theories of Childhood: An Introduction to Dewey, Montessori, Erickson, Piaget & Vygotsky. ISBN 188483485X
 • Schütz, R., 2004. Vygotsky & taalverwerving. Ontvangen op 30 april 2008.
 • Smagorinsky P. 1996. "De sociale constructie van gegevens: methodologische problemen bij het onderzoeken van leren." In De zone van proximale ontwikkeling. Ontvangen op 30 april 2008.
 • Toulmin, Stephen. 1978. "The Mozart of Psychology" The New York Review of Books. Ontvangen op 23 april 2014.
 • Van der Veer, J. en J. Valsiner. 1991. Vygotsky begrijpen: een zoektocht naar synthese. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0631189556
 • Vygotsky, L.S. 1978. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press. ISBN 0674576292
 • Vygotsky, L.S. 1986. Gedachte en taal. Cambridge, MA: MIT Press. ISBN 0758193319

Externe links

Alle links zijn op 3 juli 2018 opgehaald.

 • Lev Semenovich Vygotsky.
 • Vygotsky's bijdrage aan geestelijk gezonde dove volwassenen.

Bekijk de video: Vygotsky sociocultural development. Individuals and Society. MCAT. Khan Academy (Augustus 2021).

Pin
Send
Share
Send