Pin
Send
Share
Send


Afbeelding van Hades (de Griekse god van de onderwereld) gevonden op een keramische amfora, ca. 470 v.G.T.

Hades (uit het Grieks ᾍδης, Haides, oorspronkelijk Ἅιδης, Haides of Ἀΐδης, aides) verwijst naar zowel de oude Griekse onderwereld als naar de godheid die de geesten van de overledene voorzat. Dit dubbele gebruik was echter een relatief late ontwikkeling in het klassieke schrijven, omdat de term oorspronkelijk alleen betrekking had op de god - zoals bevestigd in de geschriften van Homerus. In deze bronnen was de enige term die voor de onderwereld zelf werd gebruikt Haidou (de genitief van het woord), wat letterlijk 'het huis van Hades' betekende. Na verloop van tijd kwam de nominatieve zaak ook om de verblijfplaats van de doden aan te duiden.

Wist je dat in de Griekse mythologie Hades is gebruikt om te verwijzen naar zowel de 'onderwereld' of de hel en de godheid die de doden regeert

De voorwaarde Hades, in zijn kosmologische zin, is in het christendom soms gebruikt om te verwijzen naar de verblijfplaats van de doden, waar de overledene in oordeelkundigheid of in kwelling op de dag des oordeels zou wachten (zie hieronder).

Hades stond ook bekend als Pluto (uit het Grieks Plouton), en het was met deze naam (vertaald als "de ongeziene" of "de rijke") dat hij bekend werd in de Romeinse mythologie; de overeenkomstige Etruskische god was Aita. De symbolen die bij hem horen zijn scepter en hoorn des overvloeds.

Hades, verblijfplaats van de doden

In oudere Griekse mythen is Hades het "mistige en sombere"1 verblijfplaats van de doden, dat is de ultieme bestemming van alle stervelingen. In deze opvatting was er geen beloning of speciale straf voor de overledene, waardoor het enigszins leek op de vroege Hebreeuwse opvatting van Dodenrijk. In latere Griekse verhalen en geschriften is deze opvatting geëvolueerd met het idee van een gescheiden leven na de dood, waarbij stervelingen zouden worden toegewezen aan beloning of straf op basis van postuum oordeel.

In dit uitgebreide begrip was Hades verdeeld in verschillende secties, waaronder de Elysische velden en Tartarus (die vruchtbaar konden worden vergeleken met de christelijke opvattingen over hemel en hel).2 De Griekse mythografen die deze rijken beschrijven, waren echter niet consistent over de geografie van het hiernamaals, zoals blijkt uit contrasterende mythische verhalen die gevallen helden beschrijven die hun intrek nemen op de Eilanden van de Gezegende.3

De overledenen zouden de onderwereld betreden door de Acheron over te steken ("Woeful")4 (de "rivier van wee") in de veerboot van Charon, de onsterfelijke schipper die hen elk een last gaf obolus (een kleine munt) voor passage. Aan de andere kant van de rivier werden de poorten naar Hades bewaakt door Cerberus, de demonische driekoppige hond die tegelijkertijd verhinderde dat de levenden binnenkwamen en de doden weggingen. Eenmaal voorbij deze afschuwelijke wachter kwamen de tinten van de overledenen het land van de eigenlijke doden binnen, waar zij op het oordeel wachtten.

Het veld van Asphodel stond bekend als de eerste regio van Hades waarin overleden stervelingen zweefden in zielige nabootsing van hun geïncarneerde leven. Zoals Rose samenvat, was het 'een smaakloos en kleurloos leven, met een soort schimmige voortzetting van de vroegere bezigheden van de overledenen in deze wereld'.5 De tweede regio was het Huis van Hades, het grafpaleis van de god van de doden. Op het voorplein van dit grimmige kasteel zaten de drie rechters van de onderwereld: Minos, Rhadamanthys en Aeacus. Daar, tegenover de tronen van deze drie ultieme arbiters, kwamen drie wegen samen: de eerste, die terug leidde naar de Velden van Asphodel, werd gevolgd door zielen die noch deugdzaam noch slecht waren; de tweede, die leidde tot de eeuwige martelingen van Tartarus, was het pad van hen die goddeloos of slecht waren; de derde, die leidde tot de paradijselijke Elysische velden (of de eilanden van de blest), was voorbehouden aan de helden of anderen die de goden bijzonder dierbaar waren.

In de Sibylline Oracles, een nieuwsgierige mengelmoes van Grieks-Romeinse en joods-christelijke elementen, verscheen Hades opnieuw als de verblijfplaats van de doden. Het eigenaardige mengsel van deze twee tradities wordt bevestigd in een volksetymologie bewaard in de tekst, waar de naam Hades was afgeleid van "Adam" (de eerste man) en zei dat het was omdat hij de eerste was die daar binnenkwam.6

Hades in het christendom

Zie ook: Hell (in Ancient Greek Religion)

Zoals andere Joden uit de eerste eeuw die in het Grieks schrijven, gebruikten vroege christenen het Griekse woord Hades als de vertaling voor het Hebreeuwse woord Dodenrijk. Dit gebruik komt voor in Luke's verhaal over Lazarus en de rijke man. Beide onderwerelden waren oorspronkelijk donkere en sombere plaatsen zonder concept van postume beloningen of straffen. Sinds het schrijven van de Hebreeuwse Bijbel was het populaire begrip Sheol echter moreel oordeel gaan bevatten. Zo werd Hades gezien als een plaats van troost voor de rechtvaardigen (in de "boezem van Abraham") en kwelling voor de goddelozen. Hier wachtten de doden op de Dag des Oordeels op de universele opstanding. Dit standpunt werd verdedigd door veel van de vroege kerkvaders, waaronder Tertullianus (ca. 155-230 G.T.) en Hippolytus (ca. 235 G.T.).

De vroege christelijke theoloog en apologe Tertullianus beschreef Hades als volgt:

Door onszelf worden de lagere regionen (van Hades) niet verondersteld een kale holte te zijn, noch een of ander ondergronds riool van de wereld, maar een enorme diepe ruimte in het binnenste van de aarde, en een verborgen uitsparing in zijn ingewanden; voor zover we lezen dat Christus in zijn dood drie dagen in het hart van de aarde heeft doorgebracht (Mattheüs 12:40), dat wil zeggen in de geheime innerlijke uitsparing die is verborgen in de aarde en is ingesloten door de aarde en is gesuperponeerd op de aarde verschrikkelijke diepten die nog lager liggen. Hoewel Christus God is, toch, ook zijnde de mens, "stierf hij volgens de Geschriften" (1 Korinthiërs 15: 3) en "volgens dezelfde Geschriften werd begraven." Met dezelfde wet van Zijn wezen voldeed Hij volledig, door in Hades te blijven in de gedaante en toestand van een dode man; noch steeg Hij op naar de hoogten van de hemel voordat hij afdaalde naar de lagere delen van de aarde, opdat Hij daar de aartsvaders en profeten zou laten deelnemen aan Zichzelf (1 Petrus 3:19). (Dit is het geval), moet u veronderstellen dat Hades een onderaards gebied is, en degenen die te trots zijn om te geloven dat de zielen van de gelovigen een plaats in de lagere gebieden verdienen op afstand te houden ... U hebt een verhandeling van ons , (op het paradijs), waarin we de positie hebben vastgesteld dat elke ziel in veilige bewaring wordt gehouden in Hades tot de dag van de Heer.7

Hippolytus biedt de volgende beschrijving:

We moeten spreken van Hades, waarin de zielen van zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen worden vastgehouden. Hades is een plaats in het geschapen systeem, onbeschoft, een plaats onder de aarde, waarin het licht van de wereld niet schijnt; en omdat de zon niet schijnt in deze plaats, moet er noodzakelijkerwijs eeuwige duisternis zijn. Deze plaats is voorbestemd om als het ware een wachthuis voor zielen te zijn, waarbij de engelen als wachters worden gestationeerd en de tijdelijke straffen voor (verschillende) karakters volgens ieders daden verdelen. En in deze plaats is er een bepaalde plaats apart, een poel van onuitblusbaar vuur, waarvan we veronderstellen dat nog nooit iemand is geworpen; want het is voorbereid tegen de dag bepaald door God, waarin één zin van rechtvaardig oordeel rechtvaardig op iedereen zal worden toegepast ... Maar de rechtvaardige zal het onvergankelijke en niet-vervagende koninkrijk verkrijgen, dat nu inderdaad in Hades wordt vastgehouden, maar niet op dezelfde plaats met de onrechtvaardigen ... En die plaats brengt hen geen last. Daar is noch felle hitte, noch koude, noch doorn; maar het gezicht van de vaders en de rechtvaardigen wordt gezien als altijd glimlachend, terwijl zij wachten op de rust en eeuwige opwekking in de hemel die deze locatie volgen. En we noemen het bij de naam 'Abraham's boezem'. Maar de onrechtvaardigen worden naar links gesleept door engelen die ministers van straf zijn, en ze gaan niet meer vanzelf, maar worden als gevangenen met geweld gesleept. En de engelen die over hen waren aangesteld, sturen hen mee, verwijten hen en bedreigen hen met een oog van angst, dwingen hen neer in de lagere delen. En wanneer ze daarheen worden gebracht, slepen degenen die voor die dienst zijn aangewezen ze naar de grenzen of de hel.8

Hades, de heer van de onderwereld

Mythologische verslagen

In de Griekse mythologie stond Hades (de 'ongeziene') ook bekend als de god van de onderwereld, de zoon van de Titanen Cronus en Rhea. Hij had drie oudere zussen, Hestia, Demeter en Hera, evenals een oudere broer, Poseidon, en een jongere broer, Zeus: samen waren ze goed voor de helft van de Olympische goden.

Volgens de legende daagden Zeus en de andere oudere Olympiërs (die ernstig mishandeld waren door hun vader) hun ouders en ooms uit voor macht in de Titanomachy, een oorlog tussen de twee generaties van godheden. In dit conflict ontvingen de Olympiërs de hulp van vele andere mythische wezens, waaronder de monsterlijke Hecatonchires ("honderd-handers"), die naast hen vochten, en de Cyclopen die hen magische wapens presenteerde: voor Zeus, een bliksemschicht; Hades, de helm van onzichtbaarheid; en Poseidon, de drietand. In het donkerste uur voor het begin van de vijandelijkheden zette Hades zijn helm op en kroop ongezien het kamp van de Titan binnen, vernietigde hun wapens en bood een beslissende voorsprong aan de startende goden. Zelfs met dit voordeel woedde de oorlog tien jaar, hoewel het uiteindelijk werd afgesloten met de overwinning van de jongere goden.

In navolging van hun veronderstelling van goddelijk gezag trokken Hades en zijn twee jongere broers, Poseidon en Zeus, veel9 voor rijken om te regeren. Zeus kreeg de lucht, Poseidon kreeg de zeeën en Hades ontving de onderwereld, 10 het ongeziene rijk waarnaar de doden gaan bij het verlaten van de wereld, evenals alle andere dingen onder de aarde.

Vanwege zijn duistere en morbide persoonlijkheid werd Hades niet graag gezien door de goden of gevreesd door stervelingen. Toen hij de onverbiddelijke finaliteit van de dood belichaamde, was de houding van de mens ten opzichte van hem vaak bijzonder negatief, zoals blijkt uit de retorische vraag van Agamemnon in de Illiad: "Waarom haten we Hades meer dan welke god dan ook, zo niet omdat hij zo adamantijns en onverzettelijk is?" (Ilias ix). Hij was echter geen slechte god, want hoewel hij streng, wreed en meedogenloos was, werd hij als rechtvaardig beschouwd. Ook, hoewel hij in verband werd gebracht met de beëindiging van het leven en door mensen werd gevreesd, was hij niet de Dood zelf - zijn belichaming in de Griekse mythen was Thanatos.

Hades en Persephone

Zie ook: Persephone, Demeter

Een van de weinige mythische verhalen (naast de hierboven beschreven verslagen) waarin Hades een prominente rol speelt, is het verslag van zijn huwelijk met Persephone. In dit verhaal verkrijgt de god zijn uiteindelijke partner en koningin Persephone door fysieke ontvoering en bedrog. De mythe, vooral in het gedetailleerde verslag van de Homeric Hymn to Demeter, verbond de oude Eleusinische mysteriën met het Olympische pantheon.

De jeugdige Persephone dartelt op de Griekse velden en plukt bloemen en geniet van de zon met haar vrienden, een aantal mooie jonge nimfen. Plots verscheen Hades, die de aantrekkelijke kwaliteiten van het jonge meisje van verre zag, en bracht de onwillige jonge godin terug naar zijn schemerrijk. Demeter, de moeder van het meisje, begon paniekerig naar haar vermiste kind te zoeken en smeekte de goden om haar te helpen bij haar onderzoek. Toen de goden eindelijk het lot van de godin ontdekten, beval Zeus zijn broer haar terug te brengen in de wereld van de levenden. Niet bereid zijn prijs op te geven, bedroog de heer van de onderwereld Persephone om wat granaatappelzaden te eten, wetende dat ze aan hem gebonden zou zijn als ze het voedsel van de doden zou consumeren. Daarmee liet hij haar los.

Toen Persephone uit het verduisterde rijk tevoorschijn kwam, werd ze vreugdevol ontvangen door haar moeder, die plotseling merkte dat er iets mis was:

Maar terwijl Demeter haar lieve kind nog steeds in haar armen hield, gaf haar hart haar opeens een misstap, zodat ze enorm vreesde en ophield met haar dochter te strelen en meteen aan haar vroeg: "Mijn kind, vertel me, je hebt toch zeker niet iets geproefd terwijl je beneden was? Spreek uit en verberg niets, maar laat het ons allebei weten. Want als je dat niet hebt gedaan, kom je terug van walgelijke Hades en leef je met mij en je vader, de donkere wolk Zoon van Cronos en wees geëerd door alle onsterfelijke goden; maar als je voedsel hebt geproefd, moet je teruggaan onder de geheime plaatsen van de aarde, om daar elk jaar een derde deel van de seizoenen te wonen: maar voor de twee delen zul je bij me zijn en de andere onsterfelijke goden. Maar wanneer de aarde zal bloeien met de geurige bloemen van de lente in alle soorten, dan zul je weer uit het rijk van duisternis en duisternis opkomen om een ​​wonder te zijn voor goden en sterfelijke mensen. '11

De goden beseften de bedrog van Hades en besloten dat de enige oplossing was voor Persephone om een ​​derde van het jaar onder de aarde door te brengen en tweederde onder de andere Olympiërs. Na dit ongelukkige compromis troostte Helios de treurende Demeter door de redenen uiteen te zetten dat Hades geen onwaardige partner voor haar dochter was:

"Aidoneus (een verlengde vorm van aides) (Hades)12 de Heerser van Velen, is geen ongeschikte echtgenoot onder de onsterfelijke goden voor uw kind, die uw eigen broer is en uit dezelfde stam is geboren: ook, ter ere, heeft hij dat derde deel dat hij ontving toen de verdeling bij de eerste plaatsvond, en is benoemd tot heer van degenen onder wie hij woont. "13

In de klassieke wereld diende deze belangrijke mythe (met zijn religieuze banden met de Eleusinische mysteries) ook een etiologische functie, omdat het werd gezien als een beschrijving van de realiteit van de landbouwproductiviteit in de Hellenistische wereld, met de acht maanden van vruchtbaar groeiseizoen dat overeenkomt met Persephone's tijd met de Olympiërs, en de vier maanden van ongeschikte groeiomstandigheden vertegenwoordigd door haar afdaling naar de onderwereld.14

Hades and the Heroes

Naast zijn associatie met Persephone, speelt Hades een ondergeschikte rol in sommige van de heldhaftige heldendichten - vaak omdat de moed van deze personages werd getest door hen te vragen zich in zijn chtonische hallen te wagen. Enkele voorbeelden zijn het laatste werk van Heracles, waardoor hij moest afdalen naar de diepten van de onderwereld en Cerberus moest veroveren; de ontvoering van Theseus door Hades, een vergelding voor de ontvoering van Persephone door de vriend Pirithous van Theseus; en het pleidooi van Orpheus, de legendarische muzikant, die naar Hades afdaalde om de Donkere God te smeken voor de vrijheid van zijn geliefde Eurydice.15 Geen van hen was bijzonder tevreden met wat ze in het dodenrijk zagen. In het bijzonder zei de Griekse oorlogsheld Achilles, die Odysseus in Hades ontmoette (hoewel sommigen geloven dat Achilles in de Eilanden van de Blest woont):

"Spreek niet kalm tegen mij over de dood, glorieuze Odysseus. Ik zou ervoor moeten kiezen om als de huurling van een ander te dienen, in plaats van heer te zijn over de doden die zijn omgekomen."16

Cult van Hades

Toen de Grieken Hades goedkeurden, sloegen ze hun handen op de grond om er zeker van te zijn dat hij hen zou horen. Zwarte dieren, zoals schapen, werden aan hem geofferd en men gelooft dat ooit zelfs menselijke offers werden gebracht. Het bloed van offers aan Hades druppelde in een put zodat het hem kon bereiken. De persoon die het offer bracht, moest zijn gezicht afwenden. Om de honderd jaar werden er festivals, de Seculiere Spelen genoemd, ter ere van hem gehouden.

Bijnamen en andere namen

Hades, god van de doden, was een angstaanjagende figuur voor degenen die nog leven; niet gehaast om hem te ontmoeten, waren ze terughoudend om eden in zijn naam te zweren. Voor velen was het gewoon beangstigend om het woord "Hades" te zeggen, zodat veel eufemismen en pseudoniemen gebruikelijk werden. Omdat kostbare mineralen van onder de aarde komen (dat wil zeggen de 'onderwereld' geregeerd door Hades), werd hij ook geacht deze onder controle te hebben, en werd daarom aangeduid als Πλοωτ Plν (Plouton, gerelateerd aan het woord voor 'rijkdom'), dat is de oorsprong voor de Romeinse naam Pluto.17 Sophocles legde uit dat ze naar Hades verwijst als 'de rijke' door te suggereren dat 'de sombere Hades zichzelf verrijkt met onze zuchten en onze tranen'. Bovendien werd hij gebeld Clymenus ( "Beruchte"), Eubuleus ("goed geraden"), en Polydegmon ("wie ontvangt er veel").18 Dit fenomeen wordt ook bevestigd in de Homeric Hymn to Demeter, die de god beschrijft als 'de zoon van Cronos, hij die veel namen heeft'.19

Enkele andere monikers zijn:

 • aides
 • Aiidoneus
 • Chthonian Zeus
 • Haides
 • Pluton
 • Plouton
 • De rijke
 • De ongeziene

Romeinse mythologie

 • Dis
 • Dis Pater
 • Pluto

Notes

 1. The Homeric Hymn to Demeter, vertaald door Hugh G. Evelyn-White (1914) en online toegankelijk op sacred-texts.com (bezocht op 15 mei 2007).
 2. ↑ Als een voorbeeld, de KJV vertaalt Tartarus als de hel. Zie de handige tabel op biblia.com (bezocht op 14 mei 2007). Zie ook de Catholic Encyclopedia (bezocht op 14 mei 2007).
 3. ↑ Dit alternatieve rijk werd vooral beschreven in Hesiod's Werken en dagen, vertaald en besproken in Barry B. Powell, Klassieke mythe, Second Ed. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1998), 124-125.
 4. ↑ In sommige accounts, waaronder die van Vergil aeneid (6.304, 6.639) draagt ​​Charon zijn beschuldigingen over de rivier de Styx, maar dit wordt alleen ondersteund door een minderheid van klassieke bronnen. Voor een ander voorbeeld, zie Vergil's Georgica (4.504).
 5. ↑ H. J. Rose. Een handboek van Griekse mythologie. (New York: E.P. Dutton & Co., 1959), 79.
 6. Sibylline Oracles, Bk. I: 101-103. Vertaald uit het Grieks door Milton S. Terry (1899) en online toegankelijk op sacred-texts.com (bezocht op 15 mei 2007).
 7. ↑ Tertullianus, Een verhandeling over de ziel, vertaald door Peter Holmes en online geraadpleegd op newadvent.org (geraadpleegd op 15 mei 2007). Hoofdstuk 55.
 8. ↑ Hippolytus, Tegen Plato, Over de oorzaak van het heelal, online toegankelijk op newadvent.org (bezocht op 15 mei 2007).
 9. ↑ Walter Burkert, in De oriëntaliserende revolutie: invloed van het Nabije Oosten op de Griekse cultuur in het vroege archaïsche tijdperk. (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992), vergelijkt deze enkele referentie met het Mesopotamische verhaal van Atrahasis, argumenterend dat "de basisstructuur van beide teksten verbazingwekkend vergelijkbaar is" (90ff). "Er is nauwelijks een andere passage in Homer die zo dicht in de buurt komt van een vertaling van een Akkadisch epos," concludeert Burkert (91).
 10. ↑ Poseidon spreekt: "Want toen we de kavels gooiden, ontving ik de grijze zee als mijn verblijfplaats, Hades trok de duistere duisternis, Zeus trok echter de brede hemel van helderheid en wolken; de aarde is gemeenschappelijk voor iedereen, en ruime Olympus. " Iliad 15.187. Er moet echter worden opgemerkt dat er andere tradities bestaan ​​(met betrekking tot de verdeling van de kosmos na de titanenstrijd). Hesiod (in Theogony. 883) verklaart dat Zeus zijn vader ten val bracht en door de andere goden tot koning werd uitgeroepen.
 11. The Homeric Hymn to Demeter, vertaald door Hugh G. Evelyn-White (1914) en online toegankelijk op sacred-texts.com (bezocht op 15 mei 2007).
 12. ↑ William Smith, Woordenboek van Griekse en Romeinse oudheden, (1870). Online benaderd op ancientlibrary.com, 88 (bezocht op 15 mei 2007)
 13. The Homeric Hymn to Demeter, vertaald door Hugh G. Evelyn-White (1914) en online toegankelijk op sacred-texts.com (bezocht op 15 mei 2007).
 14. ↑ Barry B. Powell. Klassieke mythe, Second Ed. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1998), 236.
 15. ↑ Opmerking: dit account is het enige exemplaar van Hades dat genade toont. Omdat de muziek van Orpheus zo angstaanjagend goed was, stond hij Orpheus toe zijn vrouw, Eurydice, terug te brengen naar het land van de levenden (zij het onder vrij barre omstandigheden). Zie Vergil's Georgica (4.457-527).
 16. ↑ Homer, Odyssey. 11.488.
 17. ↑ Powell, 151.
 18. ↑ Micha F. Lindemans, "Hades" in Encyclopedia Mythica (online toegankelijk op 15 mei 2007).
 19. Homeric Hymn to Demeter.

Referenties

 • Apollodorus. Goden en helden van de Grieken. Vertaald en met een inleiding en aantekeningen van Michael Simpson. Amherst, MA: University of Massachusetts Press, 1977. ISBN 0870232053
 • Beekes, Robert S. P. "Hades and Elysion" in Mír Curad: Studies ter ere van Calvert Watkins, uitgegeven door H. Craig Melchert et al. Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck, 1998. ISBN 3851246675.
 • Burkert, Walter. De oriëntaliserende revolutie: invloed van het Nabije Oosten op de Griekse cultuur in het vroege archaïsche tijdperk. Vertaald door Margaret E. Pinder en Walter Burkert. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992. ISBN 0674643631
 • Gantz, Timothy. Vroege Griekse mythe: een gids voor literaire en artistieke bronnen. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993. ISBN 080184410X
 • The Homeric Hymn to Demeter. Vertaald door Hugh G. Evelyn-White. Klassieke bibliotheek Loeb, 1917.
 • Nilsson, Martin P. Griekse populaire religie. New York: Columbia University Press, 1940. Ook online toegankelijk op sacred -eksten.com.Ontvangen op 3 december 2007.
 • Powell, Barry B. Klassieke mythe, Second Ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1998. ISBN 0137167148
 • Price, Simon. Religies van de oude Grieken. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. ISBN 0521388678
 • Rose, H. J. Een handboek van Griekse mythologie. New York: E. P. Dutton & Co., 1959. ISBN 0525470417
 • Ruck, Carl A. P. en Daniel Staples. De wereld van klassieke mythe. Durham, NC: Carolina Academic Press, 1994. ISBN 0890895759

Externe links

Alle links opgehaald 24 juli 2017.

 • Thanasis kleurenkaart
 • Virgil.org Oude kaart
 • Greek Mythology Link, Hades
 • Theoi Project Haides

Pin
Send
Share
Send