Ik wil alles weten

Max von Laue

Pin
Send
Share
Send


Max Theodore Felix von Laue (Pfaffendorf, nabij Koblenz, 9 oktober 1879 - 24 april 1960 in Berlijn) was een Duitse natuurkundige. Hij toonde aan dat röntgenstralen elektromagnetische golven waren door aan te tonen dat ze een diffractiepatroon produceren wanneer ze door een kristal gaan, vergelijkbaar met het patroon dat licht vertoont wanneer het door een diffractierooster passeert. Voor deze ontdekking ontving hij de Nobelprijs in 1914. Hij verzette zich tegen het beleid van nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog, hoewel hij gedurende de oorlog onder het regime werkte.

Leven

Max von Laue werd geboren in Pfaffendorf, in de buurt van Koblenz, in wat toen Pruisen was, de zoon van Julius von Laue, een militair die tot baron werd verheven. De vader van Von Laue reisde nogal wat, met als gevolg dat hij een enigszins nomadische jeugd had. Terwijl hij op een protestantse school in Strassburg zat, begon zijn belangstelling voor de wetenschap te bloeien. Hij voelde zich vooral aangetrokken tot het bestuderen van optica, en meer in het bijzonder tot de golftheorie van licht.

In 1898, na het passeren van zijn Abitur in Strassburg ging Laue zijn verplichte jaar van militaire dienst in, waarna hij zijn studie wiskunde, natuurkunde en scheikunde begon in 1899, aan de Universiteit van Straatsburg, de Georg-August Universiteit van Göttingen en de Ludwig Maximilians Universiteit van München (LMU). In Göttingen werd hij sterk beïnvloed door de natuurkundigen Woldemar Voigt en Max Abraham en de wiskundige David Hilbert. Na slechts een semester in München ging hij naar de Friedrich-Wilhelms-Universiteit van Berlijn (vandaag: Humboldt Universiteit van Berlijn), in 1902. Daar studeerde hij bij Max Planck, die op 14 december 1900 de revolutie in de kwantumtheorie op gang bracht. , toen hij zijn beroemde papier afleverde voor de Deutsche Physikalische Gesellschaft.1 2 In Berlijn woonde Laue lezingen bij van Otto Lummer over warmtestraling en interferentiespectroscopie, waarvan de invloed te zien is in Laue's proefschrift over interferentieverschijnselen in vlak-parallelle platen, waarvoor hij in 1903 promoveerde.3 Daarna bracht Laue 1903 tot 1905 door in Göttingen. Laue voltooide zijn Habilitation 4 in 1906 onder Arnold Sommerfeld op LMU.5678

Carrière

In 1906 werd Laue een Privaatdocent in Berlijn en een assistent van Planck. Hij ontmoette ook Albert Einstein voor het eerst; ze werden vrienden en von Laue droeg verder bij aan de acceptatie en ontwikkeling van de relativiteitstheorie van Einstein. Laue bleef assistent van Planck tot 1909. In Berlijn werkte hij aan de toepassing van entropie op stralingsvelden en aan de thermodynamische betekenis van de coherentie van lichtgolven.6 8 Terwijl hij nog Privatdozent was op LMU, trouwde von Laue met Magdalene Degen. Het echtpaar kreeg twee kinderen.8

Ontdekking van röntgendiffractie door kristallen

Van 1909 tot 1912 was hij een Privaatdocent aan het Instituut voor Theoretische Fysica, onder Arnold Sommerfeld, op LMU. Tijdens het kerstreces van 1911 en in januari 1912 was Paul Peter Ewald bezig met het schrijven van zijn proefschrift onder Sommerfeld. Tijdens een wandeling door de Engelse tuin in München in januari vertelde Ewald von Laue over zijn proefschriftonderwerp. De golflengten die voor Ewald van belang waren, waren in het zichtbare gebied van het spectrum en daarom veel groter dan de afstand tussen de resonatoren in het kristalmodel van Ewald. Von Laue leek afgeleid en wilde weten wat het effect zou zijn als veel kleinere golflengten zouden worden overwogen. Hij wist al dat de golflengte van röntgenstralen was geschat en dat deze kleiner was dan de geschatte afstand van de atoomroosters in kristallen. Dit zou kristallen een perfect hulpmiddel maken om de diffractie van röntgenstralen te bestuderen. Hij regelde, met enige weerstand, om het experiment te laten uitvoeren door Paul Knipping en Walter Friedrich waarbij een bundel röntgenstralen werd gericht op een kristal van kopersulfaat. Het patroon dat dit maakte op fotografische film was consistent met diffractiepatronen wanneer zichtbaar licht door veel bredere roosters wordt geleid. In juni rapporteerde Sommerfeld aan de Physikalische Gesellschaft van Göttingen over de succesvolle diffractie van röntgenstralen door von Laue, Knipping en Friedrich op LMU, waarvoor von Laue in 1914 de Nobelprijs voor de natuurkunde zou krijgen. De exacte rangschikking van atomen in een verscheidenheid aan kristallen, een vraag die Laue niet volledig had kunnen oplossen, werd kort daarna opgehelderd door William en Lawrence Bragg met behulp van röntgendiffractie. Dit vader-en-zoonteam ontving de Nobelprijs voor hun inspanningen in 1915.

In München schreef hij het eerste deel van zijn boek over relativiteit in de periode 1910 tot 1911.9 1078

In 1912 werd Laue aan de Universiteit van Zürich geroepen als een buitengewoon hoogleraar natuurkunde. In 1913 werd zijn vader opgevoed tot erfelijke adel; Laue werd toen von Laue.8

Wold War I

Van 1914 tot 1919 was von Laue aan de Johann Wolfgang Goethe Universiteit van Frankfurt am Main als ordinarius hoogleraar theoretische fysica. Vanaf 1916 was hij bezig met de ontwikkeling van vacuümbuizen aan de Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg, voor gebruik in militaire telefonie en draadloze communicatie.76 8

Supergeleiding

In 1919 werd von Laue aan de Humboldt Universiteit van Berlijn geroepen als ordinarius professor in de theoretische fysica, een functie die hij bekleedde tot 1943, toen von Laue emeritus werd verklaard, met zijn toestemming en een jaar voor de verplichte pensioenleeftijd. Aan de universiteit in 1919 waren andere notabelen Walther Nernst, Fritz Haber en James Franck. Von Laue, als een van de organisatoren van het wekelijkse Berlin Physics Colloquium, zat meestal op de eerste rij met Nernst en Albert Einstein, die zouden overkomen van het Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik (vandaag: Max-Planck-Institut für Physik ) in Dahlem-Berlijn, waar hij directeur was. Tot de opmerkelijke studenten van von Laue aan de universiteit behoorden Leó Szilárd, Fritz London, Max Kohler en Erna Weber. In 1921 publiceerde hij het tweede deel van zijn boek over relativiteit. 7 3 11

Als adviseur van de Physikalisch-Technische Reichsanstalt (vandaag: Physikalisch-Technische Bundesanstalt) ontmoette von Laue Walther Meissner die daar werkte aan supergeleiding, de neiging van materialen om elektriciteit te geleiden met weinig weerstand bij zeer lage temperaturen. Von Laue liet in 1932 zien dat de drempel van het aangelegde magnetische veld dat supergeleiding vernietigt, varieert met de vorm van het lichaam. Von Laue publiceerde in totaal 12 artikelen en een boek over supergeleiding. Een van de kranten was co-auteur van Fritz London en zijn broer Heinz.12 6 Meissner publiceerde een biografie over von Laue in 1960.13

Kaiser Wilhelm-instituut

De Kaiser-Wilhelm Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (vandaag: Max-Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften) werd opgericht in 1911. Het doel was de wetenschap te bevorderen door onderzoeksinstituten op te richten en te onderhouden. Een dergelijk instituut was het Kaiser-Wilhelm Institut für Physik (KWIP) opgericht in Dahlem-Berlijn in 1914, met Albert Einstein als directeur. Von Laue was een beheerder van het instituut vanaf 1917 en in 1922 werd hij benoemd tot adjunct-directeur, waarna von Laue de administratieve taken van Einstein overnam. Einstein reisde naar het buitenland toen Adolf Hitler kanselier werd in januari 1933 en Einstein keerde niet terug naar Duitsland. Von Laue werd vervolgens waarnemend directeur van het KWIP, een functie die hij bekleedde tot 1946 of 1948, behalve in de periode 1935 tot 1939, toen Peter Debye directeur was. In 1943 verhuisde de KWIP naar Hechingen om slachtoffers van het personeel te voorkomen. Het was in Hechingen dat von Laue zijn boek over de geschiedenis van de natuurkunde schreef Geschichte der Physik, die uiteindelijk werd vertaald in zeven andere talen.14 15 6

Von Laue's weerstand tegen de Het Derde Rijk

Wist je dat?
Nobelprijs winnende Duitse natuurkundige Max von Laue verzette zich openlijk tegen de anti-joodse Deutsche Physik van het nazi-regime

Von Laue was tegen het nationaal-socialisme in het algemeen en hun Deutsche Physik in het bijzonder - de eerste vervolgde de joden in het algemeen, en de tweede legde onder andere Einsteins relativiteitstheorie neer als Joodse natuurkunde. Von Laue hielp in het geheim wetenschappelijke collega's die door het nationaal-socialistische beleid werden vervolgd om uit Duitsland te emigreren, maar hij was ook openlijk tegen hen. Een toespraak op 18 september 1933 bij de opening van het natuurkundig congres in Würzburg, oppositie tegen Johannes Stark, een overlijdensbrief over Fritz Haber in 1934 en het bijwonen van een herdenking voor Haber zijn voorbeelden die duidelijk de moedige, open oppositie van von Laue illustreren:

 • Von Laue, als voorzitter van de Deutsche Physikalische Gesellschaft, gaf het openingswoord op het natuurkundig congres van 1933. Daarin vergeleek hij de vervolging van Galileo en de onderdrukking van zijn wetenschappelijke opvattingen over de zonnetheorie van Copernicus met het toenmalige conflict en de vervolging van de relativiteitstheorie door de voorstanders van Deutsche Physik, tegen het werk van Einstein, gelabeld als 'Joodse fysica' .”
 • Johannes Stark, die in 1919 de Nobelprijs voor de natuurkunde ontving en die had geprobeerd de Führer van de Duitse natuurkunde te worden, was een voorstander van Deutsche Physik. Tegen het unanieme advies van de geraadpleegde personen werd Stark in mei 1933 benoemd tot president van de Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Von Laue blokkeerde echter met succes het reguliere lidmaatschap van Stark in de Preußische Akademie der Wissenschaften.
 • Haber ontving in 1918 de Nobelprijs voor de scheikunde. Ondanks dit en zijn vele andere bijdragen aan Duitsland, was hij genoodzaakt om uit Duitsland te emigreren als gevolg van de wet voor het herstel van de professionele overheid, die joden uit hun baan verwijderde . Von Laue's overlijdensbrief16 Haber prijzen en zijn gedwongen emigratie vergelijken met de verdrijving van Themistocles uit Athene was een directe belediging voor het beleid van het nationaal-socialisme.
 • In verband met Haber organiseerden Planck en von Laue een herdenkingsevenement dat op 29 januari 1935 in Dahlem-Berlijn werd gehouden, de eerste verjaardag van Habers dood. Het was uitdrukkelijk verboden de aanwezigheid bij hoogleraren in het ambtenarenapparaat bij te wonen. Terwijl veel wetenschappelijk en technisch personeel bij het monument vertegenwoordigd waren door hun vrouwen, waren von Laue en Wolfgang Heubner de enige twee professoren die aanwezig waren.17 18 Dit was weer een overduidelijke demonstratie van de oppositie van von Laue tegen het nationaal-socialisme. De datum van de eerste verjaardag van Habers dood was ook een dag vóór de tweede verjaardag van het nationaal-socialisme dat de macht in Duitsland greep, waardoor de belediging door het houden van het evenement verder werd vergroot.

De toespraak en de overlijdensbrief verdienden de berisping van de regering von Laue. Bovendien had Stark, in reactie op von Laue die het reguliere lidmaatschap van Stark in de Preußische Akademie der Wissenschaften in Stark in december 1933 blokkeerde, von Laue ontslagen als adviseur van de Physikalisch-Technische Reichsanstalt (PTR), die von Laue sindsdien bekleedde 1925. (Hoofdstuk 4 en 5, in Walker's Nazi Science: Myth, Truth, and the Atomic Bomb, presenteren een meer gedetailleerd verslag van de strijd van von Laue en Plank tegen de nazi-overname van de Preußischen Akademie der Wissenschaften.19) 12 20 21 22 23

Naoorlogse jaren

Op 23 april 1945 kwamen Franse troepen Hechingen binnen, de volgende dag gevolgd door een contingent van operatie Alsos - een operatie om de Duitse nucleaire energie-inspanning te onderzoeken, apparatuur in beslag te nemen en te voorkomen dat Duitse wetenschappers door de Russen worden gevangen genomen. De wetenschappelijk adviseur van de operatie was de Nederlands-Amerikaanse fysicus Samuel Goudsmit, die, versierd met een stalen helm, bij von Laue thuis verscheen. Von Laue werd in hechtenis genomen en naar Huntington, Engeland gebracht en geïnterneerd in Farm Hall, samen met andere wetenschappers die betrokken waren bij nucleair onderzoek en ontwikkeling.12

Terwijl hij gevangen zat, herinnerde von Laue de andere gevangenen eraan dat men de nazi-heerschappij kon overleven zonder "in gevaar te komen"; dit vervreemdde hem van anderen die werden vastgehouden.24 Tijdens zijn gevangenschap schreef von Laue een artikel over de absorptie van röntgenstralen onder de interferentieomstandigheden, en het werd later gepubliceerd in Acta Crystallographica.12 Op 2 oktober 1945 werden von Laue, Otto Hahn en Werner Heisenberg meegenomen om Henry Hallett Dale, president van de Royal Society, en andere leden van de Society te ontmoeten. Daar werd von Laue uitgenodigd om de bijeenkomst van de Royal Society op 9 november 1945 bij te wonen ter nagedachtenis van de Duitse fysicus Wilhelm Conrad Röntgen, die röntgenfoto's ontdekte; toestemming werd echter niet verleend door de militaire autoriteiten die von Laue vasthielden.12

Max Plank Instituut

Von Laue werd begin 1946 teruggebracht naar Duitsland. Hij werd terug waarnemend directeur van de KWIP, die naar Göttingen was verplaatst. Het was ook in 1946 dat de Kaiser-Wilhelm Gesellschaft werd omgedoopt tot de Max-Planck Gesellschaft, en op dezelfde manier werd het Kaiser-Wilhelm Institut für Physik het Max-Planck Institut für Physik. Von Laue werd ook universitair hoofddocent aan de Georg-August University van Göttingen. Naast zijn administratieve en onderwijstaken schreef von Laue zijn boek over supergeleiding, Theorie der Supraleitung, en herzien zijn boeken over elektronendiffractie, Materiewellen und ihre Interferenzen, en het eerste deel van zijn tweedelige boek over relativiteit.12 257

In juli 1946 ging von Laue terug naar Engeland, slechts vier maanden nadat hij daar was geïnterneerd, om een ​​internationale conferentie over kristallografie bij te wonen. Dit was een duidelijke eer, want hij was de enige Duitser die was uitgenodigd. Hij kreeg vele hoffelijkheden van de Britse officier die hem heen en weer begeleidde, en een bekende Engelse kristallograaf als zijn gastheer; von Laue mocht zelfs uit vrije wil door Londen dwalen.12

Het graf van Max von Laue in Göttingen.

Reorganisatie van de Duitse wetenschap

Na de oorlog moest er veel worden gedaan om de Duitse wetenschappelijke inspanningen te herstellen en te organiseren. Von Laue nam deel aan enkele belangrijke rollen. In 1946 initieerde von Laue de oprichting van de Deutsche Physikalische Gesellschaft in alleen de Britse zone, aangezien de Allied Control Council organisaties in eerste instantie niet toestaat om grenzen over de bezettingszone te overschrijden. Tijdens de oorlog was de Physikalisch-Technische Reichsanstalt verspreid; von Laue, van 1946 tot 1948, werkte aan de hereniging in drie zones en de locatie bij nieuwe faciliteiten in Braunschweig. Bovendien kreeg het een nieuwe naam als de Physikalisch-Technische Bundesanstalt, maar het bestuur werd pas door Duitsland overgenomen na de oprichting van de Deutsche Bundesrepublik op 23 mei 1949. Omstreeks 1948 vroeg de president van de American Physical Society von Laue om rapport over de status van natuurkunde in Duitsland; het rapport van von Laue werd gepubliceerd in 1949 in de American Journal of Physics.26 In 1950 nam von Laue deel aan de oprichting van het Verband Deutsches Physikalischer Gesellschaften, voorheen verbonden onder de Nordwestdeutsch Physikalische Gesellschaft.12 277

Afgelopen jaren

In april 1951 werd von Laue directeur van het Max-Planck Institut für physikalische Chemie und Elektrochemie, een functie die hij tot 1959 bekleedde. In 1953 werd het Instituut op verzoek van von Laue omgedoopt tot het Fritz Haber Institut für physikalische Chemi und Elektrochemie der Max-Planck Gesellschaft.12 28

Op 8 april 1960, terwijl hij naar zijn laboratorium reed, werd de auto van von Laue getroffen door een motorrijder, die zijn rijbewijs slechts twee dagen eerder had ontvangen. De fietser werd gedood en de auto van von Laue werd ten val gebracht. Von Laue stierf zestien dagen later op 24 april aan zijn verwondingen.6

Nalatenschap

Von Laue was vooruitziend genoeg om te beseffen dat kristallen konden worden gebruikt om röntgenstralen te buigen op vrijwel dezelfde manier waarop lichtgolven worden afgebogen door optische roosters. Deze eenvoudige observatie leidde, wanneer goed onderzocht, tot de opening van het nieuwe veld van röntgenkristallografie. De technieken ontwikkeld door von Laue en geperfectioneerd door de Braggs leidden tot belangrijke ontdekkingen, zoals het ontrafelen van de spiraalvormige structuur van deoxyribonucleïnezuur (DNA) in de jaren 1950.

Von Laue hielp bij het aantonen dat iemand een positieve invloed kan hebben in een politiek regime dat is gericht op destructief beleid, zoals Hitler's Duitsland in de jaren dertig en veertig. De rol van Von Laue in de strijd tegen de nazi-plannen om de Duitse wetenschap te domineren, gaf hem meer vrijheid dan andere Duitse wetenschappers om zijn werk na de Tweede Wereldoorlog voort te zetten.

Organisaties

 • 1919 - Corresponderend lid van de Preußischen Akademie der Wissenschaften 8
 • 1921 - Regelmatig lid van de Preußischen Akademie der Wissenschaften 7
 • Vanaf 1921 - voorzitter van de natuurkundecommissie van de Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft (omgedoopt in 1937: Deutsche Gemeinschaft zur Erhaltung und Förderun der Forschung. Niet langer actief in 1945.) 29
 • Vanaf 1922 - Lid van de Board of Trustees van het Potsdam Astrophysics Observatory7
 • 1925 - 1933 - Adviseur van de Physikalisch-Technische Reichsanstalt (vandaag: Physikalisch-Technische Bundesanstalt).7 Von Laue was in 1933 ontslagen uit zijn adviespositie door Johannes Stark, ontvanger van de Nobelprijs en president van de Physikalisch-Technische Reichsanstalt, als vergelding voor de openlijke oppositie van von Laue tegen de nazi's door Stark's regelmatige lidmaatschap van de Preußische Akademie der Wissenschaften te blokkeren.
 • 1931 - 1933 - Voorzitter van de Deutsche Physikalische Gesellschaft7
 • Lidmaatschappen van de Russische Academie van Wetenschappen, de Kant Society, de Academie van Wetenschappen van Wenen, de American Physical Society, de American Physical Society, de Société Française de Physique en de Société Française de Mineralogie et Crystallographie.6
 • Corresponderend lid van de Academies voor Wetenschappen van Göttingen, München, Turijn, Stockholm, Rome (pauselijk), Madrid, de Academia dei Lincei van Rome en de Royal Society of London.6

Honors

postzegel
 • 1932 - Max-Planck-medaille van de Deutsche Physikalische Gesellschaft 6
 • 1952 - Ridder in de Orde Pour le Mérite6
 • 1953 - Grand Cross met Star for Federal Services6
 • 1957 - Officier van het Legioen van Eer van Frankrijk6
 • 1959 - Helmholtzmedaille van de Oost-Berlijnse Academie van Wetenschappen8
 • Landenburg Medaille6
 • Bimala-Churn-Law gouden medaille van de Indiase vereniging in Calcutta6

Notes

 1. ↑ B. L. van der Waerden (ed.), Bronnen van kwantummechanica (Dover, 1968), 1.
 2. ↑ Max Planck, Zur Theorie des Gesetzes der Energieverteilung im Normalspektrum, Verhandlungen der Deutschen Physikalische Gesellschaft 2 237-245 (1900) zoals geciteerd in Hans Kango (red.) En vertaald door D. ter Haar en Stephen G. Bush Originele documenten van Planck in Quantum Physics: Duitse en Engelse editie (Taylor en Francis, 1972), 60.
 3. 3.0 3.1 Max von Laue - Mathematics Genealogy Project. Max von Laue, Ph.D., Universität Berlin, 1903, Titel proefschrift: Über die Interferenzerscheinungen an planparallelen Platten. Ontvangen 26 september 2016.
 4. ↑ Habilitation-titel: "Über die Entropie von interferierenden Strahlenbündeln"
 5. ↑ Walker, 1995, 73.
 6. 6.00 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 6.12 6.13 Max von Laue - Nobelprijsbiografie. Ontvangen 26 september 2016.
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 Hentschel, 1996, bijlage F, zie vermelding voor Max von Laue.
 8. 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 Max von Laue Biography - Deutsches Historisches Museum Berlijn. Ontvangen 26 september 2016.
 9. ↑ Ewald 50 jaar röntgendiffractie Hoofdstuk 4, 37-42.
 10. ↑ Jungnickel, deel 2, 1990, 284-285.
 11. ↑ Lanouette, 1992, 56-58.
 12. 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 Max von Laue, Mijn ontwikkeling als fysicus Ontvangen 26 september 2016.
 13. ↑ Walther Meißner, Max von Laue als Wissenschaftler und Mensch (Verl. D. Bayer. Akademie d. Wissenschaften, 1960) en (C. H. Beck Verlag, 1986).
 14. ↑ Hentschel, 1966, bijlage F, zie vermeldingen voor von Laue en Debye.
 15. ↑ Hentschel, 1966, bijlage A, zie vermeldingen voor KWG en KWIP.
 16. ↑ Max von Laue Naturwissenschaften 22 97 (1934).
 17. ↑ Hentschel, 1996, document # 29, 76-78: zie voetnoot # 3.
 18. ↑ Hentsche, 1996, document # 120, 400-402: een brief van Lise Meitner aan Otto Hahn.
 19. ↑ Walker, 1995, 65 - 122.
 20. ↑ Hentschel, 1966, bijlage F, zie vermeldingen voor Max von Laue, Johannes Stark en Fritz Haber.
 21. ↑ Hentschel, 1966, bijlage A, zie vermelding voor de DFG.
 22. ↑ Heilbron, 1996, 159-162 en 167-168.
 23. ↑ Beyerchen, 1977, 64-69 en 208-209.
 24. ↑ Bernstein, 2001, pp. 333-334.
 25. ↑ Hentschel, 1996, bijlage A, zie vermeldingen over KWG en KWIP.
 26. ↑ Max von Laue Een rapport over de staat van de fysica in Duitsland, American Journal of Physics 17 (3) 137-141 (1949)
 27. ↑ Hentschel, 1996, bijlage A, zie vermeldingen over KWG en KWIP.
 28. ↑ Hentschel, 1996, bijlage A, zie vermelding op KWIPC.
 29. ↑ Hentschel, 1966, bijlage A, zie vermelding voor NG.

Referenties

 • Beyerchen, Alan D. Wetenschappers onder Hitler: politiek en de fysica-gemeenschap in het Derde Rijk. New Haven, CT: Yale University Press, 1977. ISBN 0300018304
 • Bernstein, Jeremy. Hitlers uraniumclub: de geheime opnames in Farm Hall. New York: Copernicus, 2001. ISBN 0387950893
 • Ewald, Paul Peter. Vijftig jaar röntgendiffractie gewijd aan de International Union of Crystallography ter gelegenheid van de herdenkingsbijeenkomst in München, juli 1962. Utrecht: Gepubliceerd voor de International Union of Crystallography door A. Oosthoek's Uitgeversmij, 1962. ISBN 0738206938
 • Heilbron, J. L. De dilemma's van een oprechte man: Max Planck en de fortuinen van de Duitse wetenschap. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000. ISBN 0674004396
 • Hentschel, Klaus, redacteur en en Ann M. Hentschel, redactieassistent en vertaler. Natuurkunde en nationaal-socialisme: een bloemlezing van primaire bronnen. Basel: Birkhäuser, 1996. ISBN 0817653120
 • Herneck, Friedrich. Max von Laue. Leipzig: Teubner, 1979.
 • Jammer, Max. De conceptuele ontwikkeling van kwantummechanica. New York: McGraw-Hill, 1966.
 • Jungnickel, Christa en en Russell McCormmach. Intellectuele beheersing van de natuur. Theoretische fysica van Ohm tot Einstein, deel 2: De nu machtige theoretische fysica, 1870 tot 1925. University of Chicago Press, 1990. ISBN 0226415856
 • Lanouette, William en met Bela Silard. Genius in the Shadows: Een biografie van Leó Szilárd de man achter de bom. New York: Scribners, 1992. ISBN 0684190117
 • Mehra, Jagdish en en Helmut Rechenberg. De historische ontwikkeling van kwantumtheorie. Deel 1 Deel 1 De kwantumtheorie van Planck, Einstein, Bohr en Sommerfeld 1900 - 1925: de oprichting en de opkomst van de moeilijkheden. New York: Springer, 2001. ISBN 0387951741
 • Mehra, Jagdish en en Helmut Rechenberg. De historische ontwikkeling van kwantumtheorie. Deel 1 Deel 2 De kwantumtheorie van Planck, Einstein, Bohr en Sommerfeld 1900 - 1925: de oprichting en de opkomst van de moeilijkheden. New York: Springer, 2001. ISBN 038795175X
 • Rosenthal-Schneider, Ilse. Begegnungen mit Einstein, von Laue und Planck. Realität und wissenschaftliche Wahrheit. Braunschweig: Vieweg, 1988. ISBN 3528089709
 • Rosenthal-Schneider, Ilse. Realiteit en wetenschappelijke waarheid: discussies met Einstein, von Laue en Planck. Wayne State University, 1980. ISBN 0814316506
 • van der Waerden, B. L. (ed.). Bronnen van kwantummechanica. Dover, 1968.
 • Walker, Mark H. Duits nationaal socialisme en de zoektocht naar kernenergie, 1939-1949. Cambridge, VK: Cambridge University Press, 1993. ISBN 0521438047
 • Walker, Mark H. Nazi-wetenschap: mythe, waarheid en de Duitse atoombom. New York: Plenum Press, 1995. ISBN 0306449412

Bekijk de video: Kategorie 3, Platz 1: Max-von-Laue-Oberschule, Berlin (Juni- 2021).

Pin
Send
Share
Send