Ik wil alles weten

Samenvatting (samenvatting)

Pin
Send
Share
Send


Voorbeeld

Indicatieve samenvatting

Telefonische interviews werden gehouden in 1985 met 655 Amerikanen die waarschijnlijk werden bemonsterd. Meningen worden geuit over de vraag of: (1) de oprichting van een Palestijnse staat essentieel is voor vrede in de regio; (2) De Amerikaanse hulp aan Israël en Egypte moet worden verminderd; (3) de VS moeten (a) deelnemen aan een vredesconferentie die de PLO omvat, (b) noch Israël noch de Arabische landen begunstigen, (c) vriendschappelijke betrekkingen met beide onderhouden. Respondenten gaven aan of ze voldoende informatie hadden over verschillende nationale groepen in de regio.1

Informatieve samenvatting

Telefonische interviews gehouden in 1985 met 655 Amerikanen, waarschijnlijk genomen, brachten deze resultaten: de meeste (54-56%) vinden dat de Amerikaanse hulp aan Israël en Egypte moet worden verminderd; de meeste (65%) geven de voorkeur aan Amerikaanse deelname aan een vredesconferentie die de PLO omvat; meer dan 80% vindt het belangrijk dat de VS vriendschappelijke betrekkingen onderhouden met zowel Israël als de Arabische landen; 70% is van mening dat de VS geen van beide partijen moet begunstigen; de meeste (55%) denken dat de oprichting van een Palestijnse staat essentieel is voor de vrede in de regio. De Israëli's zijn de bekendste van de nationale groepen en de Syriërs de minst bekende. De Arabisch-Israëlische situatie staat op de tweede plaats na het conflict in Midden-Amerika tussen de ernstigste internationale problemen waarmee de VS te maken hebben4

Kritisch abstract

Een kritische samenvatting is een kritische evaluatie van het document. Een abstractie beoordeelt het document en vergelijkt het vaak met andere werken over hetzelfde onderwerp. Kritisch abstract is een 'samengevatte kritische beoordeling'.1

Andere soorten abstract

Een modulaire samenvatting is een volledige inhoudsbeschrijving van een document, bestaande uit vijf componenten: citatie, annotatie, indicatieve samenvatting, informatieve samenvatting en kritische samenvatting. Een abstractingservice kan deze voor verschillende doeleinden en behoeften gebruiken.

Lengte van abstracts

Een samenvatting is meestal tussen de 100 en 200 woorden. Sommige zijn echter langer dan 200 woorden en sommige zijn korter dan 100 woorden. In Indexeren en abstracten in theorie en praktijk, W.L. Lancaster somt zeven factoren op die de lengte van een samenvatting beïnvloeden.2

 1. De lengte van het document
 2. De complexiteit van het onderwerp
 3. De diversiteit van het onderwerp
 4. Het belang van het item voor de organisatie die de samenvatting voorbereidt
 5. De toegankelijkheid van het onderwerp. Als het item een ​​zeldzaam materiaal is en niet gemakkelijk toegankelijk is, is de samenvatting meestal langer.
 6. Kosten van abstracten
 7. Doel

Samenvattingen in wetenschappelijke literatuur

Wetenschappelijke literatuur maakt wijdverbreid gebruik van het abstract als de verkorte stijl van keuze om complex onderzoek op passende wijze te communiceren. In de wetenschap kan een abstract ook fungeren als een op zichzelf staande entiteit in plaats van het papier. Als zodanig wordt een abstract door veel organisaties gebruikt als basis voor het selecteren van onderzoek dat wordt voorgesteld voor presentatie in de vorm van een poster, podium / lezing of workshoppresentatie op een academische conferentie. De meeste zoekmachines in de literatuurdatabase indexeren abstracts alleen in plaats van de volledige tekst van het artikel. Volledige teksten van wetenschappelijke artikelen moeten vaak worden gekocht vanwege auteursrechten en / of kosten voor uitgevers, en daarom is de samenvatting een belangrijk verkoopargument voor de herdruk of elektronische versie van de volledige tekst.

Samenvattingen zijn geen openbaar domein of open-source tenzij vermeld door de uitgever. Daarom worden samenvattingen onder het auteursrecht in veel staten beschermd, net zoals elke andere vorm van schriftelijke spraak wordt beschermd. Uitgevers van wetenschappelijke artikelen maken abstracts echter altijd openbaar beschikbaar, zelfs als het artikel zelf door een tolbarrière wordt beschermd. Artikelen in de biomedische literatuur zijn bijvoorbeeld openbaar verkrijgbaar bij MEDLINE, die toegankelijk is via PubMed. Het is een veel voorkomende misvatting dat de samenvattingen in MEDLINE voldoende informatie bieden voor artsen, studenten, wetenschappers en patiënten. De samenvatting kan de belangrijkste resultaten en conclusies van een wetenschappelijk artikel weergeven, maar het volledige tekstartikel moet worden geraadpleegd voor details over de methodologie, de volledige experimentele resultaten en een kritische bespreking van de interpretaties en conclusies. Alleen de samenvatting raadplegen is onvoldoende voor studiebeurzen en kan leiden tot ongepaste medische beslissingen.

Abstracte lengte varieert per discipline en vereisten van de uitgever. Typische lengte varieert van 100 tot 500 woorden, maar zeer zelden meer dan een pagina. Een samenvatting kan al dan niet de sectietitel van "abstract" expliciet bevatten als een antecedent voor de inhoud, maar ze worden meestal logisch opgedeeld als een overzicht van wat er in het artikel verschijnt (bijvoorbeeld een van de volgende: Achtergrond, Inleiding, Doelstellingen, methoden, resultaten, conclusies).

In tijdschriftartikelen, onderzoeksdocumenten, gepubliceerde octrooiaanvragen en octrooien is een samenvatting een korte samenvatting die voorafgaand aan de introductie is geplaatst, vaak los van de hoofdtekst van de tekst, soms met een andere regeluitlijning (als een blok of pull-quote) van de rest van het artikel.

Een abstract stelt je in staat om enorme hoeveelheden papieren te doorzoeken voor documenten waarin de onderzoeker meer vertrouwen kan hebben dat deze relevant zijn voor zijn onderzoek. Samenvattingen helpen om te beslissen welke artikelen relevant kunnen zijn voor zijn of haar eigen onderzoek. Nadat artikelen op basis van het abstract zijn gekozen, moeten ze zorgvuldig worden gelezen om te worden geëvalueerd op relevantie. Algemeen wordt aangenomen dat men referentiecitaten niet alleen op het abstracte moet baseren, maar op de volledige verdiensten van een paper.

Voorbeeld

Voorbeeld uit de Journal of Biology, Volume 3, Issue 2. De elektronische versie van dit artikel wordt vanaf 30 maart 2005 vermeld als Open Access en is online te vinden.5

De hydrodynamica van het opstellen van dolfijnen

door Daniel Weihs, Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, Technion, Israel Institute of Technology, Haifa 32000, Israël.

Abstract:

Achtergrond

Het opstellen in walvisachtigen wordt gedefinieerd als de overdracht van krachten tussen individuen zonder fysiek contact tussen hen. Dit gedrag wordt al lang vermoed om uit te leggen hoe jonge dolfijnkalveren hun snel bewegende moeders bijhouden. Onlangs is waargenomen dat een aanzienlijk aantal kalveren tijdens hun achtervolging door tonijnvaten permanent van hun moeder wordt gescheiden. Een studie van de hydrodynamica van het opstellen, gestart in de hoop de mechanismen te begrijpen die de scheiding van moeders en kalveren veroorzaken tijdens visserijgerelateerde activiteiten, wordt hier gerapporteerd.

resultaten

Kwantitatieve resultaten worden getoond voor de krachten en momenten rond een paar dolfijnachtige slanke lichamen van ongelijke grootte. Deze omvatten twee belangrijke effecten. Ten eerste resulteert de zogenaamde Bernoulli-afzuiging, die voortvloeit uit het feit dat de lokale druk daalt in gebieden met hoge snelheid, in een aantrekkelijke kracht tussen moeder en kalf. Ten tweede is het verplaatsingseffect, waarbij de beweging van de moeder ervoor zorgt dat het water vooraan en radiaal naar buiten beweegt en water achter het lichaam naar voren beweegt om de massa van het dier te vervangen. Het kalf kan dus een 'vrije rit' krijgen in de voorwaarts bewegende gebieden. Met behulp van deze effecten kan de pasgeborene tot 90% van de stuwkracht krijgen die nodig is om met de moeder te bewegen met snelheden tot 2,4 m / s. Een vergelijking met waarnemingen van oosterse spinnerdolfijnen (Stenella longirostris) wordt gepresenteerd, met besparingen tot 60% in de stuwkracht die kalveren nodig hebben om hun moeder bij te houden.

conclusies

Een theoretische analyse, ondersteund door observaties van vrij zwemmende dolfijnenscholen, geeft aan dat hydrodynamische interacties met moeders een belangrijke rol spelen bij het mogelijk maken van dolfijnkalveren om snel bewegende volwassen schoolleden bij te houden.

© 2004 Weihs; licentiehouder BioMed Central Ltd. Dit is een Open Access-artikel: letterlijk kopiëren en herdistribueren van dit artikel is voor alle doeleinden toegestaan ​​in alle media, op voorwaarde dat deze kennisgeving samen met de originele URL van het artikel wordt bewaard

Abstract in de wet

In de wet is een samenvatting een korte verklaring die de belangrijkste punten van een lang juridisch document of van verschillende gerelateerde juridische documenten bevat.

Samenvatting van de titel

De samenvatting van de titel, gebruikt in onroerend goed transacties, is de meest voorkomende vorm van abstract. Een samenvatting van de titel geeft een overzicht van alle eigenaren van een stuk land, een huis of een gebouw voordat het in bezit kwam van de huidige eigenaar. De samenvatting registreert ook alle daden, testamenten, hypotheken en andere documenten die de eigendom van het onroerend goed beïnvloeden. Een samenvatting beschrijft een keten van overdrachten van eigenaar naar eigenaar en alle overeenkomsten van voormalige eigenaars die bindend zijn voor latere eigenaars.

Titel wissen

Een duidelijke titel van eigendom is er een die duidelijk elke verplichting in de akte aan het eigendom vermeldt. Het onthult geen breuken in de keten van juridisch eigendom. Nadat de gegevens van het onroerend goed zijn getraceerd en de titel duidelijk is gevonden, is deze soms gegarandeerd of verzekerd. In enkele staten zorgt een efficiënter systeem voor het verzekeren van onroerend goed voor titels voor de registratie van een duidelijke titel bij de overheid. Nadat dit is volbracht, is geen samenvatting van de titel nodig.

Octrooirecht

In de context van het octrooirecht en in het bijzonder bij eerdere zoekopdrachten, is het doorzoeken van samenvattingen een gebruikelijke manier om relevant document uit de stand van de techniek te vinden om te twijfelen aan nieuwheid of inventieve stappen (of niet voor de hand liggend in het Amerikaanse octrooirecht) van een uitvinding. Volgens het Amerikaanse octrooirecht kan de samenvatting "Samenvatting van de openbaarmaking" worden genoemd.6

Administratief proces

Bepaalde overheidsbureaucratieën, zoals een afdeling motorvoertuigen geeft een samenvatting van een voltooide transactie of een bijgewerkte record die is bedoeld als bewijs van naleving van een aantal administratieve vereisten. Dit gebeurt vaak voorafgaand aan de update van rapportagedatabases en / of de afgifte van officiële documenten.

Eigendom abstract

EEN eigenschap abstract is een verzameling juridische documenten waarin activiteiten worden beschreven die verband houden met een bepaald perceel. Over het algemeen zijn verwijzingen opgenomen naar akten, hypotheken, testamenten, nalatenschappen, gerechtelijke geschillen en belastingverkopen. Kortom, alle essentiële juridische documenten die van invloed zijn op het onroerend goed. De samenvatting toont ook de namen van alle eigenaren van onroerend goed en hoelang een bepaalde houder het bezat, evenals de prijs waarvoor het land werd geruild toen het van eigenaar veranderde. Zelden zal een samenvatting kapitaalverbeteringen van het onroerend goed vermelden.

Grafische samenvattingen

Onlangs zijn, vanwege de invloed van computeropslag- en ophaalsystemen zoals internet, veel wetenschappelijke publicaties begonnen met grafische samenvattingen naast de tekstsamenvattingen. De afbeelding is bedoeld om samen te vatten of een voorbeeld te zijn voor de hoofdlijn van het artikel. Het is niet bedoeld om een ​​zo uitputtende samenvatting te zijn als de tekstsamenvatting, maar eerder om het type, de reikwijdte en de technische dekking van het artikel in één oogopslag aan te geven.

Notes

 1. 1.0 1.1 1.2 Wilfrid F. Lancaster, Indexeren en abstracten in theorie en praktijk (Champaign, IL: University of Illinois, Graduate School of Library and Information Science, 1991), 88.
 2. 2.0 2.1 Lancaster, 86.
 3. ↑ Lancaster, 86-96.
 4. ↑ Lancaster, 89.
 5. ↑ De hydrodynamica van het opstellen van dolfijnen Journal of Biology. Ontvangen op 21 maart 2018.
 6. ↑ Website van het United States Patent and Trademark Office (USPTO), 608.01 (b) Samenvatting van de openbaarmaking op 21 maart 2018.

Referenties

 • Borko, Harold en Charles L. Bernier. Abstraheren van concepten en methoden. New York: Academic Press, 1971. ISBN 978-0874360790
 • Cleveland, Donald B. en Ana D. Cleveland. Inleiding tot indexeren en abstracten. Littleton, CO: Libraries Unlimited, 1983. ISBN 978-0872873469
 • Collison, Robert Lewis. Samenvattingen en abstractingservices. Santa Barbara, CA: ABC-Clio, 1971. ISBN 978-0874360790
 • Lancaster, F. Wilfrid. Indexeren en abstracten in theorie en praktijk. Champaign, IL: University of Illinois, Graduate School of Library and Information Science, 1991. ISBN 978-0878450831
 • Neufeld, M. Lynne, Martha Cornog en Inez L. Sperr. Diensten voor abstracten en indexeren in perspectief: Miles Conrad Memorial Lectures, 1969-1983, ter herdenking van de vijfentwintigste verjaardag van de nationale federatie van diensten voor abstracten en informatie. Arlington, VA: Information Resources Press, 1983. ISBN 978-0878150434
 • Rowley, J. E. Abstraheren en indexeren. Londen: C. Bingley, 1988. ISBN 978-0851574110
 • Universiteit van Arizona, Pamela P. Brown en Sylvia Faibisoff. Abstracts en abstractingservices: een handleiding voor studenten. Tucson, AZ: Universiteit van Arizona Graduate Library School, 1977.

Externe links

Alle links opgehaald 13 oktober 2019.

 • Abstracts, The Writing Center, University of North Carolina, Chapel Hill.
 • Writing Report Abstracts, The Writing Lab & The OWL aan Purdue en Purdue University. OWL biedt andere nuttige tips en hulpmiddelen voor het schrijven.
 • Philip Koopman. Hoe schrijf je een abstract, Carnegie Mellon University.
 • Regel 8 PCT, waarin de vereisten met betrekking tot de samenvatting zijn vastgelegd in een internationale aanvraag ingediend onder het Patent Cooperation Treaty (PCT).

Bekijk de video: DOELPUNTRIJKE DERBY op ANFIELD. Liverpool vs Everton. Premier League 201920. Samenvatting (Juni- 2021).

Pin
Send
Share
Send