Ik wil alles weten

Blaise Pascal

Pin
Send
Share
Send


Blaise Pascal (19 juni 1623 - 19 augustus 1662) was een Franse wiskundige, natuurkundige en religieuze filosoof. Pascal was een wonderkind, dat werd opgevoed door zijn vader. Het eerste werk van Pascal was in de natuur- en toegepaste wetenschappen, waar hij belangrijke bijdragen leverde aan de constructie van mechanische rekenmachines en de studie van vloeistoffen, en de concepten van druk en vacuüm verduidelijkte door het werk van Evangelista Torricelli uit te breiden. Pascal schreef ook krachtig ter verdediging van de wetenschappelijke methode.

Hij was wiskundige van de eerste orde. In de wiskunde heeft Pascal twee belangrijke nieuwe onderzoeksgebieden helpen creëren. Hij schreef een belangrijke verhandeling over het onderwerp projectieve meetkunde op de leeftijd van zestien en correspondeerde met Pierre de Fermat uit 1654 over waarschijnlijkheidstheorie, die de ontwikkeling van de moderne economie en sociale wetenschappen sterk beïnvloedde.

Na een mystieke ervaring eind 1654 verliet hij wiskunde en natuurkunde en wijdde hij zich aan reflectie en schrijven over filosofie en theologie. Zijn twee beroemdste werken dateren uit deze periode: de Lettres provinciales en de Pensées, die worden gekenmerkt door hun Jansenistische theologie, die onder meer ideeën als "voldoende genade" verdedigt. Hij had zijn hele leven aan gezondheidsproblemen geleden en zijn nieuwe interesses werden beëindigd door zijn vroege dood twee maanden na zijn 39e verjaardag.

Vroege leven en opleiding

Blaise Pascal, geboren in Clermont-Ferrand, in de Franse regio Auvergne, verloor zijn moeder Antoinette Begon op driejarige leeftijd. Zijn vader, Étienne Pascal (1588-1651), was een plaatselijke rechter en lid van de 'petite noblesse', die ook interesse had in wetenschap en wiskunde. Blaise Pascal was broer van Jacqueline Pascal en twee andere zussen, waarvan er slechts één, Gilberte, de kindertijd overleefde.

In 1631 verhuisde Étienne met zijn kinderen naar Parijs. Étienne besloot dat hij zijn zoon zou opvoeden, die buitengewone mentale en intellectuele capaciteiten vertoonde. De jonge Pascal toonde onmiddellijk aanleg voor wiskunde en wetenschap, misschien geïnspireerd door de regelmatige gesprekken van zijn vader met toonaangevende geometrie van Parijs, waaronder Roberval, Mersenne, Desargues, Mydorge, Gassendi en Descartes. Op de leeftijd van elf componeerde hij een korte verhandeling over de geluiden van vibrerende lichamen en Étienne reageerde door zijn zoon te verbieden om wiskunde te blijven studeren tot de leeftijd van vijftien, om zijn studie van Latijn en Grieks niet te schaden. "Toen zijn vader hem op een dag vroeg wat hij aan het doen was, gaf hij aan dat hij probeerde de relatie tussen de hoeken van een rechte driehoek en twee rechte hoeken tot uitdrukking te brengen - dat wil zeggen, hij werkte aan wat de tweeëndertigste propositie is in boek 1 van Euclid's Elementen van geometrie. Het is niet waar, zoals sommigen hebben gezegd, dat hij de stellingen van Euclid op dat punt opnieuw had uitgevonden. Toch was het een verbazingwekkende uitvoering; en het leek zijn vader zo geweldig dat hij niet langer trachtte Blaise tegen te houden in de studie van de wiskunde. "

Vooral interessant voor de jonge Pascal was het werk van Desargues. In navolging van Desargues, produceerde Pascal op 16-jarige leeftijd een verhandeling over kegelsneden, Essai pour les coniques (Essay on Conics). Het meeste is verloren gegaan, maar een belangrijk origineel resultaat heeft geduurd, nu bekend als 'de stelling van Pascal'.

Tegen 1639 was het gezin naar Rouen verhuisd waar Étienne belastinginner werd en op 18-jarige leeftijd bouwde Pascal een mechanische rekenmachine, de rekenmachine van Pascal of de Pascaline, die kan worden opgeteld en afgetrokken, om zijn vader met dit werk te helpen. Het Zwinger-museum in Dresden, Duitsland, toont een van zijn originele mechanische rekenmachines. Hoewel deze machines het hoofd van de ontwikkeling van computertechnologie vormen, slaagde de calculator er niet in een groot commercieel succes te worden. Pascal bleef zijn ontwerp het volgende decennium verbeteren en bouwde in totaal 50 machines.

Bijdragen aan wiskunde

Portret van Blaise Pascal

In aanvulling op de wonderen uit de kindertijd die hierboven zijn vastgelegd, bleef Pascal zijn wiskunde gedurende zijn hele leven beïnvloeden. In 1653 schreef Pascal de zijne Traité du triangle arithmétique waarin hij een handige tabelpresentatie voor binomiale coëfficiënten beschreef, de 'rekenkundige driehoek', nu de driehoek van Pascal genoemd. (Er moet echter worden opgemerkt dat Yang Hui, een Chinese wiskundige van de Qin-dynastie, vier eeuwen eerder onafhankelijk een concept had ontwikkeld dat vergelijkbaar was met de driehoek van Pascal.)

In 1654, op aansporing van een vriend die geïnteresseerd was in gokproblemen, correspondeerde hij met Fermat over het onderwerp, en uit die samenwerking ontstond de wiskundige waarschijnlijkheidstheorie. De vriend was de Chevalier de Méré, en het specifieke probleem was dat van twee spelers die een spel vroeg willen beëindigen en, gezien de huidige omstandigheden van het spel, de inzetten eerlijk willen verdelen, op basis van de kans die elk heeft om de spel vanaf dat punt. (Dit was de introductie van het begrip verwachte waarde.) Pascal later (in de Pensées) gebruikte een probabilistisch argument, de inzet van Pascal, om het geloof in God en een deugdzaam leven te rechtvaardigen.

Wiskundefilosofie

De belangrijkste bijdrage van Pascal aan de wiskundefilosofie kwam met de zijne De l'Esprit géométrique ('On the Geometrical Spirit'), oorspronkelijk geschreven als een voorwoord van een geometrieboek voor een van de beroemde 'Little Schools of Port-Royal' (Les Petites-Ecoles de Port-Royal). Het werk werd tot meer dan een eeuw na zijn dood niet gepubliceerd. Hier onderzocht Pascal de kwestie van het ontdekken van waarheden, met het argument dat de ideale dergelijke methode zou zijn om alle stellingen op reeds vastgestelde waarheden te vinden. Tegelijkertijd beweerde hij echter dat dit onmogelijk was, omdat dergelijke gevestigde waarheden andere waarheden zouden vereisen om ze te ondersteunen. De eerste beginselen kunnen niet worden bereikt. Op basis hiervan argumenteerde Pascal dat de in de geometrie gebruikte procedure zo perfect mogelijk was, waarbij bepaalde principes werden aangenomen en andere proposities werden ontwikkeld. Desondanks was er geen manier om te weten dat de veronderstelde principes waar waren.

In De l'Art de persuader, Pascal ging dieper in op de axiomatische methode van de geometrie, in het bijzonder de vraag hoe mensen overtuigd raken van de axioma's waarop latere conclusies zijn gebaseerd. Pascal was het met Montaigne eens dat het bereiken van zekerheid in deze axioma's en conclusies via menselijke methoden onmogelijk is. Hij beweerde dat deze principes alleen kunnen worden begrepen door intuïtie en dat dit feit de noodzaak onderstreepte om zich aan God te onderwerpen bij het zoeken naar waarheden.

Pascal ook gebruikt De l'Esprit géométrique een theorie van definitie ontwikkelen. Hij maakte onderscheid tussen definities die conventionele labels zijn die door de schrijver worden gedefinieerd en definities die binnen de taal zijn en door iedereen worden begrepen omdat ze van nature hun referent aanduiden. Het tweede type zou kenmerkend zijn voor de essentialismefilosofie. Pascal beweerde dat alleen definities van het eerste type belangrijk waren voor wetenschap en wiskunde, en voerde aan dat deze velden de formalistische filosofie zouden moeten aannemen zoals geformuleerd door Descartes.

Bijdragen aan de natuurwetenschappen

Het werk van Pascal op het gebied van de studie van vloeistoffen (hydrodynamica en hydrostatica) concentreerde zich op de principes van hydraulische vloeistoffen. Zijn uitvindingen omvatten de hydraulische pers (met behulp van hydraulische druk om kracht te vermenigvuldigen) en de spuit. Tegen 1646 had Pascal gehoord van het experiment van Evangelista Torricelli met barometers. Na een experiment te hebben gerepliceerd waarbij een buis gevuld met kwik ondersteboven in een kom met kwik werd geplaatst, vroeg Pascal zich af welke kracht wat kwik in de buis hield en wat de ruimte boven de kwik in de buis vulde. Destijds betoogden de meeste wetenschappers dat daar wat onzichtbare materie aanwezig was - geen vacuüm.

Na meer experimenten in deze geest, produceerde Pascal in 1647 Ervaringen nouvelles touchant le vide, welke gedetailleerde basisregels beschrijven in welke mate verschillende vloeistoffen kunnen worden ondersteund door luchtdruk. Het gaf ook redenen waarom het inderdaad een vacuüm was boven de vloeistofkolom in een barometerbuis.

In 1648 vervolgde Pascal zijn experimenten door zijn zwager een barometer naar een hoger niveau te laten dragen, waarmee hij bevestigde dat het niveau van kwik zou veranderen, een resultaat dat Pascal repliceerde door een barometer op en neer door een kerktoren in Parijs te dragen. Het experiment werd in heel Europa geprezen als definitief het principe en de waarde van de barometer.

In het licht van de kritiek dat sommige onzichtbare materie in de lege ruimte van Pascal bestond, gaf Pascal in zijn antwoord aan Estienne Noel een van de belangrijkste verklaringen van de zeventiende eeuw over de wetenschappelijke methode: "Om aan te tonen dat een hypothese duidelijk is, volstaat dit niet dat alle verschijnselen daaruit voortvloeien; in plaats daarvan, als het leidt tot iets dat in strijd is met een van de verschijnselen, volstaat het om zijn valsheid vast te stellen. Zijn aandringen op het bestaan ​​van het vacuüm leidde ook tot conflicten met een aantal andere prominente wetenschappers, waaronder Descartes.

Ouder leven, religie, filosofie en literatuur

Het standbeeld van Pascal in het Louvre.

Religieuze bekering

Biografisch kunnen we zeggen dat twee basisinvloeden hem tot zijn bekering hebben geleid: ziekte en Jansenisme. Al in zijn achttiende jaar leed hij aan een nerveuze aandoening waardoor hij nauwelijks een dag zonder pijn achterbleef. In 1647 maakte een verlammende aanval hem zo onbruikbaar dat hij niet zonder krukken kon bewegen. Zijn hoofd deed pijn, zijn darmen verbrandden, zijn benen en voeten waren voortdurend koud en vereisten vermoeiende hulpmiddelen voor de bloedsomloop; hij droeg kousen doordrenkt met brandewijn om zijn voeten te verwarmen. Mede om een ​​betere medische behandeling te krijgen, verhuisde hij naar Parijs met zijn zus Jacqueline. Zijn gezondheid verbeterde, maar zijn zenuwstelsel was permanent beschadigd. Voortaan was hij onderworpen aan verdiepende hypochondrie, die zijn karakter en zijn filosofie beïnvloedde. Hij werd prikkelbaar, onderworpen aan aanvallen van trotse en heerszuchtige woede, en hij glimlachte zelden. 1

In 1645 raakte de vader van Pascal gewond in de dij en werd bijgevolg verzorgd door een Jansenistische arts. Blaise sprak vaak met de arts en na zijn succesvolle behandeling van Étienne leende hij werken van Jansenistische auteurs via hem. In deze periode ervoer Pascal een soort "eerste bekering" en begon in de loop van het volgende jaar te schrijven over theologische onderwerpen.

Pascal viel weg van deze eerste religieuze betrokkenheid en beleefde een paar jaar van wat hij een 'wereldlijke periode' noemde (1648-1654). Zijn vader stierf in 1651 en Pascal kreeg controle over zowel zijn erfenis als die van zijn zus Jacqueline. In hetzelfde jaar verhuisde Jacqueline om non te worden in Port-Royal, ondanks de tegenstand van haar broer. Toen het tijd werd dat zij haar ultieme geloften zou afleggen, weigerde hij haar genoeg van haar erfenis terug te keren om haar bruidsschat als bruid van Christus te betalen; zonder geld zou ze een minder wenselijke positie in de kloosterhiërarchie bereiken. Uiteindelijk gaf hij echter toe op dit punt. 2

Toen dit werd geregeld, bevond Pascal zich zowel rijk als vrij. Hij nam een ​​luxueus ingericht huis, bemande het met vele bedienden en reed Parijs rond met een koets achter vier of zes paarden. Zijn vrije tijd werd doorgebracht in het gezelschap van verstand, vrouwen en gokkers (zoals blijkt uit zijn werk over waarschijnlijkheid). Gedurende een opwindende tijd achtervolgde hij in Auvergne een dame van schoonheid en leren, die hij de "Sappho van het platteland" noemde. 3 Over deze tijd schreef hij een Discours sur les passions de l'amour, en blijkbaar overwoog hij het huwelijk - dat hij later zou beschrijven als 'de laagste van de levensomstandigheden die een christen is toegestaan'. 4

Jacqueline verweet hem zijn frivoliteit en bad voor zijn hervorming. Tijdens bezoeken aan zijn zus in Port-Royal in 1654 toonde hij minachting voor zaken van de wereld, maar werd hij niet tot God aangetrokken. 5

Eind 1654 was hij betrokken bij een ongeval bij de brug van Neuilly, waar de paarden over de borstwering doken en de koets hen bijna volgde. Gelukkig braken de teugels en hing de koets half over de rand. Pascal en zijn vrienden kwamen tevoorschijn, maar de gevoelige filosoof, doodsbang voor de nabijheid van de dood, viel flauw en bleef enige tijd bewusteloos. Toen hij vijftien dagen later, op 23 november 1654, tussen half tien en half elf 's nachts herstelde, had Pascal een intens religieus visioen en noteerde hij de ervaring onmiddellijk in een korte notitie voor zichzelf, die begon: "Vuur. God van Abraham, God van Izaäk, God van Jacob, niet van de filosofen en de geleerden ... "en afgesloten met het citeren van Psalm 119: 16:" Ik zal uw woord niet vergeten. Amen. " Hij lijkt dit document zorgvuldig in zijn jas te hebben genaaid en altijd over te dragen wanneer hij zich omkleedde; een dienaar ontdekte het alleen bij toeval na zijn dood.6 Tijdens zijn leven werd Pascal vaak ten onrechte als een libertijn beschouwd en werd later afgedaan als een persoon die alleen een bekering op het sterfbed had.

Zijn geloof en religieuze toewijding revitaliseerde, Pascal bezocht de oudste van twee kloosters in Port-Royal voor een retraite van twee weken in januari 1655. De volgende vier jaar reisde hij regelmatig tussen Port-Royal en Parijs. Het was op dit punt onmiddellijk na zijn bekering toen hij begon met het schrijven van zijn eerste grote literaire werk over religie, de Provinciale brieven.

De Provinciale brieven

Vanaf 1656 publiceerde Pascal zijn gedenkwaardige aanval op casuïstiek, een populaire ethische methode die in de vroegmoderne tijd door katholieke denkers (vooral de jezuïeten) werd gebruikt. Waar casuïstiek modelgevallen gebruikte om de acties van elke persoon per geval te vergelijken, beschuldigde Pascal casuïstiek als louter het gebruik van complexe redeneringen om morele laksheid te rechtvaardigen. Zijn methode om zijn argumenten te formuleren was slim: de Provinciale brieven deed zich voor als een verslag van een Parijzenaar aan een vriend in de provincies over de morele en theologische kwesties en stimuleerde vervolgens de intellectuele en religieuze kringen in de hoofdstad. Pascal, een combinatie van de vurigheid van een bekeerling met de humor en glans van een man van de wereld, bereikte een nieuw niveau van stijl in Frans proza. De 18-letterreeks werd gepubliceerd tussen 1656 en 1657 onder het pseudoniem Louis de Montalte en wierp Louis XIV op, die in 1660 opdracht gaf het boek te versnipperen en te verbranden. In 1661 werd de Jansenistische school in Port-Royal veroordeeld en gesloten; de betrokkenen moesten een pauselijke stier uit 1656 ondertekenen die de leer van Jansen als ketters veroordeelde. De laatste brief tartte de paus zelf en daagde Alexander VII uit om de brieven te veroordelen (6 september 1657). Maar dat weerhield niet alle opgeleid Frankrijk ervan om ze te lezen. Zelfs paus Alexander was publiekelijk tegen hen, maar werd toch overtuigd door de argumenten van Pascal. Hij veroordeelde het 'laxisme' in de kerk en beval een paar jaar later een herziening van casuïstische teksten (1665-1666).

Afgezien van hun religieuze invloed, de Lettres provinciales waren populair als literair werk. Pascals gebruik van humor, spot en gemene satire in zijn argumenten maakten de brieven rijp voor publieke consumptie en beïnvloedde het proza ​​van latere Franse schrijvers zoals Voltaire en Jean-Jacques Rousseau. De eerste paar letters promoten belangrijke principes van Jansenistisch onderwijs en leggen uit waarom ze niet ketters zijn; bijvoorbeeld de dogma's van "nabije macht" (Letter I) en "voldoende genade" (Letter II), die beweren dat algemene genade niet aan alle mensen door God wordt gegeven, en dat mannen niet de "nabije" macht hebben om te handelen rechtvaardig op zichzelf en vereisen de genade van God (die wederom aan Gods genade wordt gegeven, niet aan alle mensen). De latere brieven vinden Pascal meer over de defensieve druk op de Port Royal Jansenisten om afstand te doen van hun leer, groeide constant door deze tijd en bevatten de aanval op casuïstiek. Brief XIV bevat de unieke verontschuldiging: "Ik had een kortere brief geschreven, maar ik had geen tijd."

Veel lof is gegeven aan de Provinciale brieven. Voltaire heeft de Brieven "het best geschreven boek dat tot nu toe in Frankrijk is verschenen."7 En toen Bossuet werd gevraagd welk boek hij liever zou hebben geschreven als hij niet zijn eigen boek had geschreven, antwoordde hij de Provinciale brieven van Pascal.8

Wonder

Toen Pascal terug was in Parijs, net na het toezicht op de publicatie van de laatste Brief, zijn religie werd versterkt door de nauwe associatie met een schijnbaar wonder in de kapel van het Port-Royal klooster. Zijn 10-jarige nicht, Marguerite Périer, leed aan een pijnlijke fistel lacrymalis die lawaaierige pus uitstraalde door haar ogen en neus - een aandoening die de artsen hopeloos uitspraken. Toen op 24 maart 1657 had een gelovige aan Port-Royal gepresenteerd wat hij en anderen beweerden een doorn te zijn van de kroon die Christus had gemarteld. De nonnen, in plechtige ceremonie en zingende psalmen, plaatsten de doorn op hun altaar. Elk van hen kuste het relikwie, en een van hen, die Marguerite onder de aanbidders zag, nam de doorn en raakte daarmee de pijnlijke plek van het meisje. Die avond, zo wordt ons verteld, uitte Marguerite verbazing dat haar oog haar niet langer pijn deed; haar moeder was verbaasd geen teken van de fistel te vinden; een geroepen arts meldde dat de afscheiding en zwelling waren verdwenen. Hij, niet de nonnen, vertelde wat hij een wonderbaarlijke genezing noemde. Zeven andere artsen die eerdere kennis van Marguerite's fistel hadden gehad, onderschreven een verklaring dat er naar hun oordeel een wonder had plaatsgevonden. De onderzochte diocesane functionarissen kwamen tot dezelfde conclusie en gaven toestemming voor een Te Deum-mis in Port-Royal. Menigten van gelovigen kwamen om de doorn te zien en te kussen; heel Katholiek Parijs prees een wonder. Later gebruikten zowel Jansenisten als Katholieken dit goed gedocumenteerde wonder ter verdediging. In 1728 verwees paus Benedictus XIII naar de zaak als bewijs dat de leeftijd van wonderen niet was verstreken.

Pascal maakte een wapenschild van een oog omringd door een doornenkroon, met het opschrift Scio cui credidi- "Ik weet wie ik heb geloofd." 910 Zijn overtuigingen vernieuwden, hij besloot zijn laatste en onafgemaakte testament, de Pensées.

De Pensées

Pascal kon zijn meest invloedrijke theologische werk, de Pensées, voor zijn dood. Het zou een duurzaam en coherent onderzoek en verdediging van het christelijk geloof zijn geweest, met de oorspronkelijke titel Apologie de la religion Chrétienne ("Verdediging van de christelijke religie"). Wat werd gevonden bij het doorbladeren van zijn persoonlijke items na zijn dood waren talloze stukjes papier met geïsoleerde gedachten, gegroepeerd in een voorlopige, maar veelzeggende volgorde. De eerste versie van de losse notities verscheen in druk als boek in 1670 getiteld Pensées de M. Pascal sur la réligion, et sur quelques autres sujets ("Gedachten van M. Pascal over religie en over andere onderwerpen") en werden snel daarna een klassieker. Omdat zijn vrienden en de geleerden in Port-Royal zich zorgen maakten dat deze fragmentarische 'gedachten' eerder tot scepsis dan tot vroomheid zouden leiden, verborgen ze de sceptische stukken en wijzigden de rest, anders zouden koning of kerk aanstoot nemen11 want in die tijd was de vervolging van Port-Royal gestopt en de redactie was niet geïnteresseerd in een hernieuwing van controverse. Pas in de negentiende eeuw waren de Pensées gepubliceerd in hun volledige en authentieke tekst.

Pascal's Pensées wordt algemeen beschouwd als een meesterwerk en een mijlpaal in Frans proza. Bij het becommentariëren van een bepaald gedeelte prees Sainte-Beuve het als de beste pagina's in de Franse taal.12 Will Durant, in zijn 11-volume, uitgebreid Het verhaal van de beschaving serie, geprezen als "het meest welsprekende boek in het Franse proza."13

In Pensées, Pascal onderzoekt verschillende filosofische paradoxen: oneindigheid en niets, geloof en rede, ziel en materie, dood en leven, betekenis en ijdelheid - schijnbaar komen tot de conclusies naast nederigheid, onwetendheid en gratie. Door deze in één te rollen, ontwikkelt hij de inzet van Pascal die in wezen stelt: Als iemand in God gelooft, heeft die persoon alles te winnen als hij of zij correct is, en niets te verliezen als hij of zij ongelijk heeft; als een persoon echter niet in God gelooft en die persoon ongelijk heeft, zijn de gevolgen ernstig, terwijl zelfs als die persoon correct is, hij of zij niets te verliezen of te winnen heeft in hun leven, dus is het het beste om iemands leven te wedden op een geloof in God.

Laatste werken en dood

T.S. Eliot beschreef hem in deze fase van zijn leven als 'een man van de wereld onder asceten en een ascetisch onder mannen van de wereld'. De ascetische levensstijl van Pascal kwam voort uit de overtuiging dat het voor de mens natuurlijk en noodzakelijk was om te lijden. In 1659 werd Pascal, wiens gezondheid nooit goed was geweest, ernstig ziek. Tijdens zijn laatste jaren van slechte gezondheid, probeerde hij vaak de bediening van zijn artsen te verwerpen, zeggend: "Ziekte is de natuurlijke staat van christenen." 14

Louis XIV onderdrukte de Jansenistische beweging in Port-Royal in 1661. Als reactie schreef Pascal een van zijn laatste werken, Écrit sur la signature du formulaire, de Jansenisten aansporen niet toe te geven. Later dat jaar stierf zijn zuster Jacqueline, wat Pascal ervan overtuigde zijn polemiek over het Jansenisme te staken. Pascal's laatste grote prestatie, terugkerend naar zijn mechanische genialiteit, was het inhuldigen van misschien wel de eerste buslijn, die passagiers in Parijs vervoerde in een rijtuig met veel zitplaatsen.

In 1662 werd de ziekte van Pascal gewelddadiger. Zich ervan bewust dat hij weinig kans had om te overleven, zocht hij een verhuizing naar het ziekenhuis voor ongeneeslijke ziekten, maar zijn artsen verklaarden dat hij te onstabiel was om te worden gedragen. In Parijs op 18 augustus 1662 raakte Pascal stuiptrekkingen en ontving extreme unction. Hij stierf de volgende ochtend, zijn laatste woorden waren: "Moge God me nooit in de steek laten", en werd begraven op het kerkhof van Saint-Étienne-du-Mont.15

Een autopsie uitgevoerd na zijn dood onthulde ernstige problemen met zijn maag en andere organen van zijn buik, samen met schade aan zijn hersenen. Ondanks de autopsie werd de oorzaak van zijn voortdurende slechte gezondheid nooit precies vastgesteld, hoewel speculatie zich richt op tuberculose, maagkanker of een combinatie van beide.16 De hoofdpijn die Pascal trof, wordt meestal toegeschreven aan zijn hersenletsel.

Nalatenschap

Ter ere van zijn wetenschappelijke bijdragen, de naam Pascal is gegeven aan de pascal SI-eenheid van druk, aan een programmeertaal en de wet van Pascal (een belangrijk principe van hydrostatica), en zoals hierboven vermeld, dragen de driehoek van Pascal en de weddenschap van Pascal nog steeds zijn naam.

Pascals ontwikkeling van de waarschijnlijkheidstheorie was zijn meest invloedrijke bijdrage aan de wiskunde. Oorspronkelijk toegepast op gokken, tegenwoordig is het uiterst belangrijk in de economie, vooral in de actuariële wetenschappen. John Ross schrijft: "Waarschijnlijkheidstheorie en de daaropvolgende ontdekkingen hebben de manier veranderd waarop we onzekerheid, risico's, besluitvorming en het vermogen van individuen en de samenleving om het verloop van toekomstige gebeurtenissen te beïnvloeden, hebben veranderd." 17 Er moet echter worden opgemerkt dat Pascal en Fermat, hoewel ze belangrijk vroeg werk deden in de waarschijnlijkheidstheorie, het veld niet ver ontwikkelden. Christiaan Huygens leerde het onderwerp uit de correspondentie van Pascal en Fermat en schreef het eerste boek over het onderwerp. Latere figuren die de ontwikkeling van de theorie voortzetten omvatten Abraham de Moivre en Pierre-Simon Laplace.

In de literatuur wordt Pascal beschouwd als een van de belangrijkste auteurs van de Franse klassieke periode en wordt het tegenwoordig gelezen als een van de grootste meesters van Frans proza. Zijn gebruik van satire en humor beïnvloedde latere polemisten. De inhoud van zijn literaire werk wordt het best herinnerd vanwege zijn sterke oppositie tegen het rationalisme van René Descartes en de gelijktijdige bewering dat de belangrijkste compenserende filosofie, empirisme, ook onvoldoende was om belangrijke waarheden te bepalen.

Citaten

 • Curiosité n'est que vanité. Le plus souvent, on ne veut savoir que pour en parler.
  • Pensées sur la religie
  • Vertaling: Nieuwsgierigheid is niets meer dan ijdelheid. Vaker wel dan niet zoeken we alleen kennis om ermee te pronken.
 • Dieu est une sphère infinie, dont le centre est partout et la circonférence nulle part.
  • Pensées
  • Vertaling: God is een oneindige sfeer waarvan het centrum overal is en de omtrek nergens is.
 • Het is niet zeker, dus zeker.
  • Pensées
  • Vertaling: Het is niet zeker dat alles zeker is.
 • Il n'est pas honteux pour l'homme de succomber sous la douleur et il est honteux de succomber sous le plaisir.
  • Pensées
  • Vertaling: Het is niet beschamend voor een man om te bezwijken voor pijn en het is beschamend om te bezwijken voor plezier.
 • La vraie morale se moque de la morale.
  • Pensées
  • Vertaling: Echte moraliteit maakt grapjes over moraliteit.
 • Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point.
  • Pensées
  • Vertaling: Het hart heeft zijn redenen waar de rede niets van weet.
 • Le silence est la plus grande persécution; jamais les saints ne se sont tus.
  • Pensées
  • Vertaling: Stilte is de grootste vervolging; nooit houden de heiligen zich stil.
 • L'homme est un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant.
  • Pensées
  • Vertaling: De mens is een riet, de zwakste van de natuur, maar hij is een denkend riet.
 • Notre raison est toujours déçue par l'inconstance des apparences.
  • Pensées
  • Vertaling: Onze reden is altijd teleurgesteld door de inconsequentie van het uiterlijk.
 • Tout notre raisonnement se réduit à céder au sentiment.
  • Pensées
  • Vertaling: Al onze redenering komt neer op toegeven aan sentiment.
 • Entre nous, et l'enfer ou le ciel, il ay que que vie entre deux, qui est la kiest du monde la plus fragile.
  • Discours sur les passions de l'amour
  • Vertaling: Tussen ons, en de hel of de hemel, is er alleen leven tussen de twee, wat het meest fragiele ding ter wereld is.
 • Ik zou een kortere brief hebben geschreven, maar ik had geen tijd.
  • Bron: Provinciale brieven: Letter XIV (Engelse vertaling)
  • Dit citaat is ook toegeschreven aan Mark Twain, T.S. Eliot en Cicero

Notes

 1. ↑ Sainte-Beuve, Port-Royal. I, 89.
 2. ↑ Jane Muir. Van mannen en cijfers. (New York: Dover Publications, Inc., 1996), 93
 3. ↑ Blaise Pascal. Pensées, ed. Havet, (Introd.), Civ.
 4. ↑ Mesnard, Pascal, 57.
 5. Encyclopedia of Philosophy, 52.
 6. ↑ Pascal, Oeuvres complètes, 618.
 7. ↑ Voltaire, Leeftijd van Louis XIV, 424, 358.
 8. ↑ Voltaire, Leeftijd van Louis XIV, 359.
 9. ↑ Sainte-Beuve, Port-Royal, III, 173f.
 10. ↑ Charles Beard. Port-Royal, I 84.
 11. ↑ Pascal, Pensées, Introductie, xxviii; Mesnard, Pascal, 137-138
 12. ↑ Sainte-Beuve, Zeventiende eeuw, 174
 13. ↑ Zal Durant. "The Age of Louis XIV," in Het verhaal van de beschaving. 66.
 14. ↑ Muir, 104
 15. ↑ Muir, 104
 16. ↑ Muir, 103
 17. ↑ John F. Ross. Pascal's Legacy. 1 nature.com. Ontvangen 7 mei 2008.

Referenties

Primaire bronnen

 • Essai pour les coniques (1639)
 • Ervaringen nouvelles touchant le vide (1647)
 • Traité du triangle arithmétique (1653)
 • Lettres provinciales (1656-1657)
 • De l'Esprit géométrique (1657 of 1658)
 • Écrit sur la signature du formulaire (1661)
 • Pensées (onvolledig bij overlijden)

Secondaire bronnen

 • Broome, J. H. Pascal. Barnes & Noble, 1965. ISBN 0713150211
 • Davidson, Hugh M. Blaise Pascal. Boston: Twayne Publishers, 1983. ISBN 0805765484
 • Havet, Ernest, (ed.) PENSEES DE PASCAL PUBLIEES DANS LEUR TEXTE AUTHENTIQUE AVEC UN COMMENTAIRE SUIVI, NOUVELLE ED. Parijs: Ch. Delagrave, 1877. ASIN B000HI10EA
 • McPherson, Joyce. A Piece of the Mountain: The Story of Blaise Pascal. Greenleaf Press, 1997. ISBN 1882514173
 • Morris, Thomas V. Alles begrijpen Pascal en de zin van het leven. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1992. ISBN 080280652X
 • Muir, Jane. Van mannen en cijfers. New York: Dover Publications, Inc, 1996. ISBN 0486289737
 • Popkin, Richard H. "Pascal, Blaise." In Encyclopedia of Philosophy, uitgegeven door Paul Edwards. Vol. 6, 51-55. New York: Macmillan, 1967.
 • Sainte-Beuve, Charles Augustin. Portretten van de zeventiende eeuw: historisch en literair, vertaald door Katherine P. Wormeley. Kessinger, 2007 (origineel 1904). ISBN 1430477911

Externe links

Alle links opgehaald 16 december 2016.

 • Pascal, MacTutor Biography
 • e-tekst van een aantal kleine werken van Pascal, waaronder onder andere De l'Esprit géométrique en De l'Art de persuader in Engels

Algemene filosofiebronnen

Bekijk de video: PHILOSOPHY - Blaise Pascal (Juni- 2021).

Pin
Send
Share
Send